Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2012 г. N 439старонка5/5
Дата15.03.2016
Памер0.86 Mb.
#542
1   2   3   4   5

iнфармацыйнай сiстэмы

"Iнтэграваны банк

даных устаноў

культуры"

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго на рэалiзацыю 1355698,7 75652,9 291973,0 401613,4 287248,5 299210,9

Дзяржаўнай праграмы


у тым лiку:
рэспублiканскi Мiнкультуры 673898,8 35515,8 131078,1 198728,9 148706,4 159869,6

бюджэт
мясцовыя бюджэты аблвыканкамы 676318,9 39037,1 159774,9 201543,5 137432,1 138531,3


у тым лiку:
Брэсцкi 72192,4 11311,9 15288,4 16994,4 14608,9 13988,8
Вiцебскi 45272,5 3969,0 6825,0 23496,5 5584,5 5397,5
Гомельскi 121101,1 3156,1 27896,0 25705,0 31087,0 33257,0
Гродзенскi 46420,0 4013,0 13746,0 14216,0 8931,0 5514,0
Магiлёўскi 271073,8 4696,1 55860,3 97074,4 55253,0 58190,0
Мiнскi 57948,9 6583,6 13245,4 14318,2 11775,7 12026,0
Мiнскi гарвыканкам 62310,2 5307,4 26913,8 9739,0 10192,0 10158,0
iншыя крынiцы 5481,0 1100,0 1120,0 1341,0 1110,0 810,0
--------------------------------

<*> Аб'ёмы фiнансавання з рэспублiканскага бюджэту могуць удакладняцца па вынiках дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай экспертызы.
Дадатак 4

да Дзяржаўнай праграмы

"Культура Беларусi"

на 2011 - 2015 гады

(у рэдакцыi пастановы

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

14.05.2012 N 439)


ПЕРАЛIК

МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ, ПРЫ РЭАЛIЗАЦЫI ЯКIХ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ЗАКУПКI ПА IМПАРТУ


──────────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────

│ │ │ │Плануемыя аб'ёмы расходаў на iмпартныя закупкi,

│ Тэрмiн │ │ │ млн. рублёў

Назва мерапрыемства │выканання,│ Заказчык- │ Крынiцы ├────────┬──────────────────────────────────────

│ гады │ выканаўца │ фiнансавання │ 2011 - │ у тым лiку па гадах

│ │ │ │ 2015 ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────

│ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

──────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────

Забеспячэнне захаванасцi Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь i агульнадаступнасцi музейных прадметаў
1. Набыццё аўдыягiдаў, 2012 - Мiнкультуры рэспублiканскi 371,0 - 71,0 100,0 100,0 100,0

iнфакiёскаў i 2015 бюджэт

мультымедыйных

праектараў


Магiлёўскi мясцовы бюджэт 360,0 - 180,0 180,0 - -

аблвыканкам


Мiнскi -"- 60,0 - 30,0 10,0 10,0 10,0

гарвыканкам

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 791,0 - 281,0 290,0 110,0 110,0


Забеспячэнне свабоднага i роўнага доступу да iнфармацыйных рэсурсаў i бiблiятэчных фондаў для розных груп

насельнiцтва


2. Стварэнне 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 1221,0 8,0 613,0 600,0 - -

электроннай бiблiятэкi 2013 дзяржаўная бюджэт

"Францыск Скарына - ўстанова

беларускi i "Нацыянальная

ўсходнеславянскi бiблiятэка

першадрукар" - усяго Беларусi"


у тым лiку на:
набыццё выданняў 1200,0 - 600,0 600,0 - -

Ф.Скарыны


закупку сервера, 21,0 8,0 13,0 - - -

кнiжнага сканера,

рабочай станцыi да

сканера, лiчбавага

фотаапарата з

аксесуарамi


3. Абнаўленне i 2013 - Мiнкультуры рэспублiканскi 25840,0 - - 12640,0 1880,0 11320,0

мадэрнiзацыя 2015 бюджэт

абсталявання

Нацыянальнай

бiблiятэкi Беларусi -

усяго
у тым лiку на

закупку

абсталявання для:


алiчбоўкi 20800,0 - - 11200,0 - 9600,0

дакументаў


выдавецкага 5040,0 - - 1440,0 1880,0 1720,0

комплексу


4. Аснашчэнне 2011 - аблвыканкамы, мясцовыя 817,6 9,0 126,0 267,4 190,6 224,6

публiчных бiблiятэк 2015 Мiнскi бюджэты

рэспублiкi новым гарвыканкам

серверным

абсталяваннем i

ажыццяўленне

мадэрнiзацыi

сервераў - на закупку

абсталявання
у тым лiку:
па абласцях:
Вiцебская 80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0
Гомельская 123,0 - 24,0 28,0 33,0 38,0
Магiлёўская 453,0 - 57,0 175,0 105,0 116,0
Мiнская 125,0 9,0 25,0 41,0 16,0 34,0
г. Мiнск 36,6 - - 3,4 16,6 16,6
5. Аснашчэнне 2012 - аблвыканкамы, мясцовыя 1883,0 - 342,0 627,0 452,0 462,0

публiчных бiблiятэк 2015 Мiнскi бюджэты

тыфлаабсталяваннем для гарвыканкам

карыстальнiкаў з

парушэннем зроку - на

закупку абсталявання


у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 600,0 - 120,0 240,0 120,0 120,0
Вiцебская 64,0 - 8,0 8,0 24,0 24,0
Гомельская 210,0 - 50,0 51,0 53,0 56,0
Магiлёўская 824,0 - 149,0 298,0 180,0 197,0
Мiнская 75,0 - 15,0 30,0 15,0 15,0
г. Мiнск 110,0 - - - 60,0 50,0

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 29761,6 17,0 1081,0 14134,4 2522,6 12006,6
з iх:
рэспублiканскi 27061,0 8,0 613,0 13240,0 1880,0 11320,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты 2700,6 9,0 468,0 894,4 642,6 686,6


у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 600,0 - 120,0 240,0 120,0 120,0
Вiцебская 144,0 - 28,0 28,0 44,0 44,0
Гомельская 333,0 - 74,0 79,0 86,0 94,0
Магiлёўская 1277,0 - 206,0 473,0 285,0 313,0
Мiнская 200,0 9,0 40,0 71,0 31,0 49,0
г. Мiнск 146,6 - - 3,4 76,6 66,6
Развiццё прафесiйнага мастацтва
6. Закупка музычных 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi 18033,5 33,5 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

iнструментаў i 2015 бюджэт

сцэнiчнага

абсталявання для

тэатральна-вiдовiшчных

устаноў
аблвыканкамы, мясцовыя 7769,0 160,0 1970,0 1900,0 1919,0 1820,0

Мiнскi бюджэты

гарвыканкам


у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 1830,0 - 360,0 720,0 370,0 380,0
Вiцебская 240,0 - - 80,0 80,0 80,0
Гомельская 1529,0 - 540,0 318,0 303,0 368,0
Гродзенская 1600,0 - 600,0 - 600,0 400,0
Магiлёўская 1120,0 - 220,0 342,0 266,0 292,0
Мiнская 1150,0 160,0 250,0 340,0 200,0 200,0
г. Мiнск 300,0 - - 100,0 100,0 100,0

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 25802,5 193,5 4970,0 5900,0 6919,0 7820,0
Падтрымка айчынных вытворцаў прадукцыi кiна- i вiдэамастацтва i развiццё кiнематаграфii
7. Мадэрнiзацыя 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi 27131,6 747,8 6797,8 6702,0 6800,0 6084,0

матэрыяльна-тэхнiчнай 2015 бюджэт

базы прадпрыемстваў

кiнавiдэавытворчасцi -

усяго на закупку

абсталявання


у тым лiку для:
РУП "Нацыянальная 23631,8 747,8 5900,0 5900,0 5900,0 5184,0

кiнастудыя

"Беларусьфiльм"
РУП "Беларускi 3499,8 - 897,8 802,0 900,0 900,0

вiдэацэнтр"


8. Закупка i ўстаноўка 2011 - аблвыканкамы, мясцовыя 60579,0 2560,0 12945,0 27237,0 8974,0 8863,0

лiчбавых 2015 Мiнскi бюджэты

кiнапраектараў, гарвыканкам,

кiнапраекцыйнага i гаррайвыканкамы

гукавога абсталявання

кiнатэатраў - усяго


у тым лiку для:
абласцей:
Брэсцкай 5400,0 1040,0 1560,0 1200,0 1200,0 400,0
Вiцебскай 10300,0 - 200,0 10100,0 - -
Гомельскай 5365,0 - 2565,0 900,0 900,0 1000,0
Гродзенскай 2000,0 400,0 400,0 900,0 - 300,0
Магiлёўскай 27404,0 - 4650,0 12447,0 5074,0 5233,0
Мiнскай 6990,0 - 1570,0 1690,0 1800,0 1930,0
г. Мiнска 3120,0 1120,0 2000,0 - - -
9. Закупка 2011 - аблвыканкамы, мясцовыя 5757,0 123,0 1560,0 1580,0 1247,0 1247,0

вiдэапраекцыйных 2015 гаррайвыканкамы бюджэты

сiстэм i аўтамабiляў

для абслугоўвання

насельнiцтва ў

сельскай мясцовасцi -

усяго
у тым лiку для

абласцей:


Вiцебскай 160,0 - 160,0 - - -
Гомельскай 1110,0 - 450,0 200,0 220,0 240,0
Гродзенскай 246,0 123,0 41,0 66,0 16,0 -
Магiлёўскай 2489,0 - 440,0 899,0 550,0 600,0
Мiнскай 1752,0 - 469,0 415,0 461,0 407,0

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 93467,6 3430,8 21302,8 35519,0 17021,0 16194,0
з iх:
рэспублiканскi 27131,6 747,8 6797,8 6702,0 6800,0 6084,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты 66336,0 2683,0 14505,0 28817,0 10221,0 10110,0


у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 5400,0 1040,0 1560,0 1200,0 1200,0 400,0
Вiцебская 10460,0 - 360,0 10100,0 - -
Гомельская 6475,0 - 3015,0 1100,0 1120,0 1240,0
Гродзенская 2246,0 523,0 441,0 966,0 16,0 300,0
Магiлёўская 29893,0 - 5090,0 13346,0 5624,0 5833,0
Мiнская 8742,0 - 2039,0 2105,0 2261,0 2337,0
г. Мiнск 3120,0 1120,0 2000,0 - - -
Падтрымка i развiццё народнай творчасцi
10. Закупка музычных 2011 - аблвыканкамы, мясцовыя 13166,4 215,0 2330,0 3880,9 3252,5 3488,0

iнструментаў, тэхнiкi, 2015 Мiнскi бюджэты

абсталявання для гарвыканкам

непрафесiйных

(аматарскiх) i

аўтэнтычных

фальклорных калектываў

мастацкай творчасцi,

студый, гурткоў,

аматарскiх

аб'яднанняў - усяго
у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 1830,0 - 360,0 720,0 370,0 380,0
Вiцебская 1250,0 - - 400,0 400,0 450,0
Гомельская 1870,0 - 430,0 460,0 480,0 500,0
Магiлёўская 5455,9 - 1120,0 1475,9 1360,0 1500,0
Мiнская 2130,0 215,0 420,0 625,0 432,5 437,5
г. Мiнск 630,5 - - 200,0 210,0 220,5

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 13166,4 215,0 2330,0 3880,9 3252,5 3488,0
Развiццё сiстэмы эстэтычнага выхавання, прафесiйнай мастацкай адукацыi, падтрымка таленавiтай моладзi
11. Умацаванне 2012 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 1100,0 - 100,0 250,0 350,0 400,0

матэрыяльна-тэхнiчнай 2015 установы бюджэт

базы ўстаноў агульнай адукацыi

сярэдняй адукацыi "Рэспублiканская

(абсталяванне сучаснай гiмназiя-каледж

аргтэхнiкай, закупка пры Беларускай

сцэнiчных касцюмаў, дзяржаўнай

музычных iнструментаў, акадэмii

экспазiцыйнага, музыкi",

святло-, "Беларуская

гукатэхнiчнага i дзяржаўная

iншага абсталявання), харэаграфiчная

у тым лiку 2 такiх гiмназiя-каледж"

устаноў,


падпарадкаваных

Мiнкультуры


12. Умацаванне 2011 - аблвыканкамы, мясцовыя 39045,0 408,0 6869,0 12853,0 9453,0 9462,0

матэрыяльна-тэхнiчнай 2015 Мiнскi бюджэты

базы гарадскiх i гарвыканкам

раённых дзiцячых школ

мастацтваў - на

закупку музычных

iнструментаў i iншага

абсталявання


у тым лiку:
па абласцях:
Вiцебская 1136,0 - - 350,0 378,0 408,0
Гомельская 12000,0 - 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Гродзенская 4000,0 - - 1000,0 1500,0 1500,0
Магiлёўская 8894,0 - 1809,0 5251,0 990,0 844,0
Мiнская 2515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0
г. Мiнск 10500,0 - 1600,0 2700,0 3000,0 3200,0
13. Умацаванне 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 6665,5 40,0 125,5 1500,0 2000,0 3000,0

матэрыяльна-тэхнiчнай 2015 установы бюджэт

базы (абсталяванне адукацыi

сучаснай аргтэхнiкай, "Беларускi

закупка машын, дзяржаўны

сцэнiчных касцюмаў, ўнiверсiтэт

праграмнага культуры i

забеспячэння, музычных мастацтваў",

iнструментаў, "Беларуская

экспазiцыйнага, дзяржаўная

святло-, акадэмiя

гукатэхнiчнага мастацтваў",

абсталявання), "Беларуская

стварэнне i развiццё дзяржаўная

банка адукацыйных акадэмiя музыкi"

рэсурсаў i сiстэмы

iнфармацыйных сетак

устаноў вышэйшай

адукацыi

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 46810,5 448,0 7094,5 14603,0 11803,0 12862,0
з iх:
рэспублiканскi 7765,5 40,0 225,5 1750,0 2350,0 3400,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты 39045,0 408,0 6869,0 12853,0 9453,0 9462,0


у тым лiку:
па абласцях:
Вiцебская 1136,0 - - 350,0 378,0 408,0
Гомельская 12000,0 - 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Гродзенская 4000,0 - - 1000,0 1500,0 1500,0
Магiлёўская 8894,0 - 1809,0 5251,0 990,0 844,0
Мiнская 2515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0
г. Мiнск 10500,0 - 1600,0 2700,0 3000,0 3200,0

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па Дзяржаўнай 209799,6 4304,3 37059,3 74327,3 41628,1 52480,6

праграме на закупкi па

iмпарту
з iх:
рэспублiканскi 80362,6 829,3 10707,3 25792,0 16130,0 26904,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты 129437,0 3475,0 26352,0 48535,3 25498,1 25576,6


у тым лiку:
па абласцях:
Брэсцкая 9660,0 1040,0 2400,0 2880,0 2060,0 1280,0
Вiцебская 13230,0 - 388,0 10958,0 902,0 982,0
Гомельская 22207,0 - 7059,0 4957,0 4989,0 5202,0
Гродзенская 7846,0 523,0 1041,0 1966,0 2116,0 2200,0
Магiлёўская 46999,9 - 8625,0 21067,9 8525,0 8782,0
Мiнская 14737,0 792,0 3209,0 3693,0 3509,5 3533,5
г. Мiнск 14757,1 1120,0 3630,0 3013,4 3396,6 3597,1
Каталог: content -> dav -> nlb -> portal -> content -> File -> Portal -> InfoResoursy -> ASMID -> npa -> sovmin
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 26 лiстапада 2013 г. N 1015
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 2 снежня 2013 г. N 1028
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 3 снежня 2013 г. N 1035
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 25 студзеня 2016 г. N 51
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 31 снежня 2013 г. N 1180
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 жнiўня 2013 г. N 711
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 12 сакавiка 2013 г. N 167
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 6 верасня 2013 г. N 791
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 25 чэрвеня 2013 г. N 530
sovmin -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 24 кастрычнiка 2013 г. N 931


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка