Пастанова міністэрства культуры рэспублікі беларусь 1 лістапада 2007 г. №44
старонка6/9
Дата канвертавання14.03.2016
Памер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

**Да разнавіднасці «сцягі» адносяцца: харугвы, штандары.

***Да разнавіднасці «прыналежнасці» адносяцца: касіцы, кутасы, навершы.

3.10. мэбля:

3.10.1. хатняга карыстання;

3.10.2. грамадскага карыстання;

3.10.3. культавая;

3.11. керамiка:

3.11.1. ганчарныя вырабы;

3.11.2. маёлiка;

3.11.3. фаянс;

3.11.4. каменная маса;

3.11.5. фарфор;

3.12. шкло:

3.12.1. посуд;

3.12.2. асвятляльныя прыборы i iншыя;

3.13. музычныя інструменты:

3.13.1. самагучныя;

3.13.2. струнныя;

3.13.3. духавыя;

3.13.4. ударныя;

3.14. прыборы. Апараты:

3.14.1. энергетыкі;

3.14.2. сувязі;

3.14.3. радыётэхнікі і акустыкі;

3.14.4. электронікі;

3.14.5. вымяральныя;

3.14.6. спецпрызначэння;

3.14.7. аўтаматыкі, тэлемеханікі;

3.14.8. вылічальныя;

3.14.9. аргтэхніка;

3.15. механiзмы. Дэталi механiзмаў:

3.15.1. станкi;

3.15.2. гадзiннiкi;

3.15.3. пiшучыя машынкi;

3.15.4. бытавая тэхнiка;

3.15.5. тыпавыя прамысловыя вырабы;

3.16. транспартныя сродкi:

3.16.1. сухапутныя;

3.16.2. водныя;

3.16.3. паветраныя;

3.17. прылады i прыстасаваннi:

3.17.1. сельскагаспадарчыя прылады;

3.17.2. ганчарныя;

3.17.3. ткацкiя;

3.17.4. рыбалоўныя;

3.17.5. пчалярскiя;

3.17.6. паляўнiчыя;

3.17.7. для апрацоўкi воўны, льну, скуры;

3.17.8. прылады працы калёснiкаў (стэльмахаў);

3.17.9. шапавальскiя;

3.17.10. дрэваапрацоўчыя;

3.17.11. такарныя;

3.17.12. сыравiна, нарыхтоўкi

3.18. прадметы побыту:

3.18.1. асабістага ўжытку;

3.18.2. інтэр’ера;

3.18.3. хатняга ўжытку;

3.18.4. гаспадарчыя прылады;

3.18.5. вучэбныя, канцылярскiя прадметы;

3.18.6. спартыўныя прылады;

3.18.7. цацкi i лялькi;

3.18.8. прадметы культу;

3.18.9. абрадавыя прадметы;

3.19. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва:

3.19.1. прафесійнае;

3.19.2. народнае.

4. Аўдыёвізуальныя крынiцы:

4.1. фотадакументы:

4.1.1. фотаадбіткі;

4.1.2. негатывы;

4.1.3. галаграфія;

4.1.4. стэрэафатаграфія;

4.1.5. фотаальбомы;

4.2. фонадакументы:

4.2.1. васковыя валікі для фанографа;

4.2.2. грампласцінкі;

4.2.3. магнітныя стужкі;

4.2.4. аўдыёкасеты;

4.2.5. CD-ROM;

4.3. кінадакументы:

4.3.1. негатывы на ролiкавых плёнках;

4.3.2. пазiтывы на ролiкавых плёнках;

4.3.3. вiдэамагнiтныя стужкi.

5. Натуральна-гістарычныя крыніцы:

5.1. біялагічныя:

5.1.1. пазваночныя*;

5.1.2. беспазваночныя**, у тым ліку энтамалогія (насякомыя);

5.1.3. батаніка;

5.1.3. грыбы;

5.2. геалагічныя:

5.2.1. карысныя выкапні;

5.2.2. палеанталагічныя крыніцы;

5.3. заалагічныя крыніцы:

5.3.1. пазваночныя;

5.3.2. беспазваночныя.

______________________________

*Да разнавіднасці «пазваночныя» адносяцца млекакормячыя (звяры), птушкі, земнаводныя, рыбы, паўзуны.

**Да разнавіднасці «беспазваночныя» адносяцца малюскі, членістаногія.
 

Дадатак 3

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

_______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная інвентарная кніга)

______________________________

(перыяд)


 

Ідэнтыфі-
кацыйны нумар (нумар па кнізе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду)

Нумар, дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

Прадметнае імя, аўтарская назва, кароткае апісанне, аўтар, час і месца стварэння (вытворчасці)

Коль-касць частак

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры. Маса для каштоўных металаў і каштоўных
камянёў

Стан захава-насці

Спосаб паступ-лення.
Цана закупкі

Нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Назва музейнай калекцыі

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дадатак 4

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 _______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку музейных прадметаў абменнага фонду

______________________________

(перыяд)

 


Ідэнтыфіка-цыйны нумар (нумар па кнізе ўліку музейных прадметаў абменнага фонду)

Нумар, дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

Прадметнае імя, аўтарская назва, кароткае апісанне, аўтар, час і месца стварэння (вытворчасці)

Коль-касць частак

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры, маса для каштоў-ных металаў і каштоўных камянёў

Стан захава-насці

Спосаб паступ-лення.
Цана закупкі

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Назва калек-цыі

Стары нумар па кнізе паступ-ленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 5

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку фонду сыравінных матэрыялаў

________________________________

(перыяд)

 


Ідэнты-фікацыйны нумар

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Прадметнае імя, кароткае апісанне

Крыніца паступ-лення

Коль-
касць

Матэрыял

Спосаб
кансер-
вацыі

Асоба, якая правяла кансер-
вацыю

Стан захава-насці

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 6

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

__________________________

(перыяд)


 

Ідэнты-фікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

Нумар і дата акта прыёму на пастаяннае захоўванне

Час, крыніца і спосаб паступлення

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Коль-касць

Матэрыял і тэхніка

Памер

Захава-насць

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 7

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

__________________________

(перыяд)

 Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Нумар і дата акта прыёму на часовае захоўванне

Тэрмін, крыніца паступлення

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Колькасць частак

Матэрыял і тэхніка

Захаванасць

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 8

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

__________________________

(перыяд)


 

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Нумар і дата акта прыёму на часовае карыстанне

Тэрмін карыстання

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Колькасць частак

Матэрыял і тэхніка

Захаванасць

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 9

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае захоўванне

(ад фізічнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

з другога боку, у тым, што першыя прынялі, а другі здаў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар

Захаванасць

Спосаб паступлення

Закупачная цана (у выпадку закупкі)

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў ____ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прынялі:


галоўны захавальнік ____________ ________________

(подпіс)


прадстаўнік музея ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 10

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае захоўванне

(ад юрыдычнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада,

_____________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ___________ 20__ г., з другога боку, у тым, што першыя прынялі, а другі здаў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар

Захаванасць

Спосаб паступлення

Закупачная цана (у выпадку закупкі)

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў ____ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прынялі:


галоўны захавальнік ____________ _____________

(подпіс)


прадстаўнік музея ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 11

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а ўладальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

_____________________________________________________________________________

здаў на часовае захоўванне наступныя прадметы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 12

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а прадстаўнік арганізацыі ________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку,

______________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, пасада, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ______ ад __________ 20__ г., здаў на часовае захоўванне наступныя прадметы і матэрыялы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Захаванасць

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 13

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння ў часовае карыстанне

(ад фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

_____________________________________________________________________________

прыняў, а ўладальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

_____________________________________________________________________________

здаў у часовае карыстанне наступныя прадметы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

Мэта: ________________________________________________________________________

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 14

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____
прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў у часовае карыстанне

(ад юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а прадстаўнік арганізацыі ________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, назва арганізацыі, адрас)

______________________________________________________________________________

які дзейнічае на падставе даверанасці № ______ ад __________ 20__ г., здаў у часовае карыстанне наступныя музейныя прадметы (прадметы музейнага значэння) і матэрыялы.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

Мэта: ________________________________________________________________________

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў

(лічбай і пропіссю)

(прадметаў музейнага значэння).

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 


Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 15

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

______________________________________________________________________________

з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя прадметы музейнага значэння.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 16

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага карыстання

(для фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

______________________________________________________________________________

з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя прадметы музейнага значэння:

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага карыстання

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 


 

Дадатак 17

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музе я____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў з фонду часовага карыстання

(для юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку,

______________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, пасада, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ___________ 20__ г. з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя музейныя прадметы (прадметы музейнага значэння, навукова-дапаможныя матэрыялы:

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага карыстання

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________________ музейных прадметаў

(лічбамі і пропіссю)

(прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў.

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 

Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

Прысутнічалі:

галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

Дадатак 18

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ___________________________________________________

(назва музея)

 ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____
перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
на пастаяннае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

адказны захавальнік калекцыі ___________________________________________________

(назава калекцыі)

_____________________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку захавальніка)

і прадстаўнік арганізацыі _______________________________________________________

(назва арганізацыі, пасада, прозвішча, імя,

_____________________________________________________________________________,

імя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

які дзейнічае на падставе даверанасці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., у тым, што першыя выдалі, а другі прыняў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы, навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

 № 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў,

(лічбамі і пропіссю)

навукова-дапаможных матэрыялаў.

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Выдалі:


галоўны захавальнік фондаў ___________ ______________________

(подпіс)


адказны захавальнік калекцыі __________ ______________________

(подпіс)


Прыняў __________ __________________

(подпіс)


 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 19

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

адказны захавальнік калекцыі ____________________________________________________

(назава калекцыі,

______________________________________________________________________________

прозвішча, імя, імя па бацьку захавальніка)

і прадстаўнік арганізацыі _______________________________________________________

(назва ўстановы, пасада, прозвішча, імя,

______________________________________________________________________________

імя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

які дзейнічае на падставе даверанасці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., і па гарантыйным пісьме ад «__» ________________ 20__ г. № _____ у тым, што першыя выдалі, а другі прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы і матэрыялы.

Мэта выдачы: _________________________________________________________________

Падстава: _____________________________________________________________________

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер музейнага прадмета

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Перадача адбылася пры абавязковым выкананні наступных умоў:1. Перададзеныя па гэтым акце музейныя прадметы падлягаюць звароту ў музей не пазней тэрміну, устаноўленага ў акце.

2. Упакоўка і перавозка выдадзенага адбываецца за кошт ____________________________

як пры перадачы, гэтак і пры вяртанні.

3. Перададзеныя прадметы павінны быць вернуты з той жа захаванасцю, у якой яны знаходзіліся на момант выдачы. У выпадку страты ці частковага пашкоджання перададзеных матэрыялаў __________________________________________ абавязуецца кампенсаваць кошт страчанага ці кошт рэстаўрацыі.

 

Перадалі:галоўны захавальнік фондаў ___________ ______________________

(подпіс)


адказны захавальнік калекцыі __________ ______________________

(подпіс)


Прыняў __________ __________________

(подпіс)


 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 20

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Галоўны захавальнік _________

«__» ___________ 20__ г.

АКТ № ____
унутрымузейнай перадачы

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

адказны захавальнік музейнай калекцыі ___________________________________________

(назва калекцыі, прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

і супрацоўнік музея ____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

у тым, што першы перадаў, а другі прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Мэта перадачы: ________________________________________________________________

Падстава: ____________________________________________________________________

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты перадаецца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер музейнага прадмета

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

 


Перадаў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 21

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў, перададзеных на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі: __________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада,

_____________________________________________________________________________

назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ____________ 20__ г., з другога боку, у тым, што першы прыняў, а другі вярнуў наступныя музейныя прадметы і матэрыялы:

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Прыняў ___________ ______________

 

Вярнуў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 22

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ІНВЕНТАРНАЯ КНІГА

Музейная калекцыя ______________________________

__________________________________

(перыяд)

 


Ідэнтыфі-кацыйны нумар (нумар па інвен-тарнай кнізе)

Нумар па кнізе паступ-ленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

Назва і поўнае разгорну-тае навуковае апісанне прадмета, надпісы, клеймы, знакі

Паход-жанне (месца і дата стварэння, гісторыя прадмета)

Коль-касць

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры.
Маса для каштоў-ных металаў і каштоў-ных камянёў

Захава-насць

Крыніца і спосаб паступ-лення, цана, нумар і дата прата-кола фондава-
закупач-
най камісіі

Нумар фота-здымкаў ці нега-тываў

Старыя ўліко-выя абазна-чэнні

Дата запаў-нення, прозвішча супрацоў-
ніка

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 23

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення

Колькасць музейных прадметаў

Тэрмін

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 24

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння) у часовае карыстанне№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення

Колькасць прадметаў

Тэрмін

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 25

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне
п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Колькасць музейных прадметаў

Нумар і дата акта прыёму на матэрыяльна адказнае захоўванне

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 26

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на матэрыяльна адказнае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Колькасць музейных прадметаў

Прыняў

Перадаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 27

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Уладальнік

Супрацоўнік музея

Колькасць прадметаў

Падстава, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 28

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння) з фонду часовага карыстання№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Уладальнік

Супрацоўнік музея

Колькасць прадметаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 29

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў зваротнага прыёму музейных прадметаў, перададзеных на часовае захоўванне№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Супрацоўнік музея

Прадстаўнік арганізацыі

Колькасць прадметаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 30

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне
п/п

Нумар акта

Дата акта

Установа, асоба, якая прымае

Супрацоўнік музея, які перадае

Колькасць музейных прадметаў

Падстава, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 31

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на часовае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Арганізацыя, асоба, якая прымае

Супрацоўнік музея, які перадае

Колькасць музейных прадметаў

Мэта

Падстава

Тэрмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 32

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў унутрымузейнай перадачы№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Мэта

Тэрмін

Колькасць прадметаў

Перадаў

Прыняў

Адзнака аб вяртанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 33

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі пратаколаў фондава-закупачнай камісіі
п/п

Нумар пратакола фондава-закупачнай камісіі

Дата пратакола

Колькасць прадметаў, прынятых у асноўны фонд

Колькасць прадметаў, прынятых у абменны фонд

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд навукова-дапаможных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд сыравінных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, якія былі вернуты ўладальніку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 34

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
уліку бланкаў уліковых дакументаў
п/п

Назва дакумента

Колькасць экзэмпляраў

Мэта выдачы

Каму выдадзены

Дата выдачы

Подпіс атрымальніка

Адзнака аб вяртанні бланкаў.
Подпіс галоўнага захавальніка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 35

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____

____________________

(дата)


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка