Пастанова міністэрства культуры рэспублікі беларусь 1 лістапада 2007 г. №44
старонка7/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
на скасаванне старых інвентарных кніг

 

Горад _______________________________________________________________________Наступны акт склалі: галоўны захавальнік (загадчык фондаў) ________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

адказны захавальнік ____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

у тым, што згодна з распараджэннем ______________________________________________

(каго, калі)

інвентарныя кнігі музея _________________________________________________________

(шыфры і нумары кніг)

_____________________________________________________________________________

у сувязі са старэннем, значнымі пашкоджаннямі заменены на новыя з устаноўленымі для іх шыфрамі і нумарамі.

Пры замене ў новай інвентарнай кнізе захаваны ўсе ўнесеныя ў старую кнігу нумары музейных прадметаў і музейных калекцый. У старых інвентарных кнігах з агульнай колькасцю запісаў ____________________ скасавана нумароў _______________ з пераносам іх у новыя інвентарныя кнігі.

У __________ нумарах запісы зроблены з улікам пераатрыбуцый, навуковых даследаванняў, рэстаўрацыі, дадаткова ўнесены дадзеныя аб фактычным стане захаванасці.

Наступныя нумары запісаў _______________________ у старых інвентарных кнігах адзначаныя як выдадзеныя па актах (пералічэнне нумароў актаў) ______________________

_____________________________________________________________________________

Наступных нумароў ___________________________ у наяўнасці не аказалася і ніякіх запісаў аб выдачы музейных прадметаў з дадзенымі нумарамі няма.

Выключаны з Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь па дазволе Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь __________ музейных прадметаў, якія лічацца за ________ нумарамі.

Выключаны двойчы паўтораныя запісы (______ нумароў музейных прадметаў).

Прапушчаны нумары ____________

Старая інвентарная кніга лічыцца скасаванай і перадаецца на пастаяннае захоўванне ў ____________________________________________________________________________

 

Падстава: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дадаткі:1. Завяральны спіс нумароў старой скасаванай інвентарнай кнігі з нумарамі новай інвентарнай кнігі.

2. Спіс на выдадзеныя і выключаныя музейныя прадметы.

3. Спіс на нязнойдзеныя музейныя прадметы.

4. Спіс музейных прадметаў, якія прайшлі пераатрыбуцыю.

5. Спіс музейных прадметаў з прапушчанымі нумарамі.

 

Подпісы складальнікаў: __________________________________________________________________________

 


 

Дадатак 36

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № _______


зверкі наяўнасці музейных прадметаў з уліковай дакументацыяй

«__» _____________ 20__ г.

Наступны акт складзены ў тым, што згодна з загадам кіраўніка музея ад «__» _____________________ 20__ г. № ________ камісія ў складзе __________________

_____________________________________________________________________________

правяла праверку наяўнасці музейных прадметаў музейнай калекцыі (фонду), _____________________________________________________________________________

(назва музейнай калекцыі (фонду)

_____________________________________________________________________________

якая (які) знаходзіцца на матэрыяльна адказным захоўванні ў ________________________

(прозвішча, імя,

_____________________________________________________________________________

імя па бацьку адказнага захавальніка)

з уліковымі дакументамі: _______________________________________________________

(пералік уліковай дакументацыі)

_____________________________________________________________________________

У выніку зверкі выяўлена наступнае: па дадзеных уліку на матэрыяльна адказным захаванні ў ___________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку адказнага захавальніка)

на _____________ знаходзіцца ___________________________________________________

(дата)

(лічбай і пропіссю)

музейных прадметаў.

Фактычна ў музейнай калекцыі (фондзе) __________________________________________

(назва музейнай калекцыі (фонду)

_____________________________________________________________________________

у ____________________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку адказнага захавальніка)

знаходзіцца ________________________________________________ музейных прадметаў,

(лічбай і пропіссю)

што ___________________________________________________________ дадзеным уліку.

адпавядае (або не адпавядае)

У выніку зверкі вызначана наступнае:

______ разыходжанне(яў) з запісам ва ўліковых дакументах;

______ прадметы(ў) не выяўлена;

______ прадметы(ў) спісана ва ўстаноўленым парадку, але не выключана з уліковай дакументацыі музея;

_______ прадметы(ў) запісаны двойчы пад рознымі нумарамі ў кнізе паступленяў музейных прадметаў асноўнага фонду. Складаецца спіс музейных прадметаў, двойчы запісаных у кнігу паступленняў асноўнага фонду, згодна з дадаткам 1 да акта зверкі наяўнасці музейных прадметаў з уліковай дакументацыяй (далей – акт);

______ прадметы(ў) запісана двойчы пад рознымі нумарамі ў інвентарныя кнігі. Складаецца спіс музейных прадметаў, якія двойчы запісаны ў інвентарную кнігу, згодна з дадаткам 2 да акта;

_______ прадметы(ў) падлягаюць пераводу ў абменны фонд. Складаецца спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў абменны фонд, згодна з дадаткам 3 да акта;

______ прадметы(ў) падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў.

Складаецца спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў, згодна з дадаткам 4 да акта;

______ прадметы(ў) падлягаюць выключэнню. Складаецца спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду музея, згодна з дадаткам 5 да акта.

 

Такім чынам, па стане на _______________________ фактычная наяўнасць музейных(дата)

прадметаў у музейнай калекцыі (фондзе) _________________________ якія знаходзяцца на

(назва калекцыі (фонду)

матэрыяльна адказным захоўванні ў захавальніка ___________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку адказнага захавальніка)

_____________________________________________________________________________

складае _______________________ музейных прадметаў.

 

Подпісы членаў камісіі: ________________________________________________________________

 


 

Дадатак 1

да акта зверкі наяўнасці


музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, двойчы запісаных у кнігу паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

№ п/п

Першасны запіс

Другасны запіс

Нумар, які застаўся

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Загадчык сектара ўліку (галоўны захавальнік) ______________________________________

 

 

Дадатак 2

да акта зверкі наяўнасці


музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія двойчы запісаны ў інвентарную кнігу

№ п/п

Першасны запіс

Паўторны запіс

Нумар, які застаўся

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Загадчык сектара ўліку (галоўны захавальнік) ______________________________________

 

 

Дадатак 3

да акта зверкі наяўнасці


музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў абменны фонд

Напрыклад:

 

КП 12878/1-4

Ліхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расія, 1980 г. 23,5 х 17 х 9,5

 

 

 

Загадчык сектара ўліку (галоўны захавальнік) ______________________________________

 

 

Дадатак 4

да акта зверкі наяўнасці


музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў

Напрыклад:

 

Ідэнтыфікацыйны нумар

Ліхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расія, 1980 г. 23,5 х 17 х 9,5

 

 

 

Загадчык сектара ўліку (галоўны захавальнік) ______________________________________

 

 

Дадатак 5

да акта зверкі наяўнасці


музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду музея

Напрыклад:

 

КП 609

Гарушкін Б.П. Вітраж «Народная творчасць», 1981 г. Жалеза і г.д.

 

Загадчык сектара ўліку (галоўны захавальнік) _____________________________________

 

 

Дадатак 37

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

_________________________________________________

(назва музея)

ТАПАГРАФІЧНЫ ВОПІС

Музейная калекцыя ______________________________________

 

Месца захоўвання:экспазіцыйная зала (Э) _________________________________________________________

фондасховішча (Ф) ____________________________________________________________

вітрына (В) ___________________________________________________________________

стэнд (С) _____________________________________________________________________

стэлаж (Ст) ___________________________________________________________________

шафа (Ш) ____________________________________________________________________

паліца (П) ____________________________________________________________________

папка (Пп) ___________________________________________________________________№ 
п/п

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Прадметнае імя, аўтарская назва

Тапаграфічны шыфр

 

 

 

Э

Ф

В

С

Ст

Ш

П

Пп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адказны захавальнік ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

«__» _________________ 20__ г.

 


 

Дадатак 38

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

__________________________________________________________

(назва музея)

ВОПІС ІНВЕНТАРНЫХ КНІГ

па стане на 1 студзеня ___ г.

№ 
п/п

Назва кнігі, яе шыфр і нумар

З якога і па які інвентарны нумар уваходзіць у кнігу

Дата пачатку і заканчэння кнігі

Пералік выключаных інвентарных нумароў

Колькасць выключаных нумароў

Пералік пераатрыбу-тыраваных нумароў

Колькасць прапушчаных нумароў

Колькасць наяўных нумароў, у тым ліку колькасць прадметаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 39

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

__________________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
фіксацыі выпраўленняў у кнізе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду, кнізе ўліку музейных прадметаў абменнага фонду
п/п

Дата

Нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Ідэнтыфікацыйны нумар

Назва поля

Старое значэнне поля

Новае значэнне поля

Подпіс галоўнага захавальніка, пячатка музея

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 40

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

ПРАТАКОЛ № ____


ад _____________
пасяджэння фондава-закупачнай камісіі

Прысутнічалі: _________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасады членаў камісіі)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Парадак дня:

«Аб прыёме прадметаў музейнага значэння на пастаяннае захоўванне»

 

1. Слухалі: паведамленне (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада (галоўны захавальнік, загадчык аддзела, навуковы супрацоўнік) аб прыёме прадметаў музейнага значэння на пастаяннае захоўванне.Усяго ____________________________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбамі і пропіссю)

Пытанні: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Выступілі (хто, аб чым: аб музейным значэнні новых паступленняў, аб унікальным значэнні таго ці іншага прадмета, аб аднясенні прадметаў да асноўнага (абменнага) фонду і іншае): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Пастанавілі:3.1. улічваючы, што дадзеныя прадметы маюць музейнае значэнне, могуць папоўніць музейны фонд і будуць выкарыстоўвацца ў навуковых і экспазіцыйна-выставачных праектах музея, набыць прадстаўленыя прадметы музейнага значэння па вызначанай цане;

3.2. у склад музейнага фонду на пастаяннае захоўванне прыняць ______________________ прадметаў музейнага значэння;

3.3. уключыць у склад асноўнага фонду __________________ музейных прадметаў па пераліку;

3.4. уключыць у склад абменнага фонду __________________ музейных прадметаў па пераліку;

3.5. уключыць у склад фонду навукова-дапаможных матэрыялаў _______________ прадметаў па пераліку;

3.6. уключыць у склад фонду сыравінных матэрыялаў ______________ музейных прадметаў па пераліку;

3.7. вярнуць уладальнікам ______________________ прадметаў музейнага значэння па пераліку.

 

Подпісы членаў фондава-закупачнай камісіі: ____________________________________________________________________

 

  

Дадатак 41

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

Структура навуковага апісання музейнага прадмета

1. Статус і месцазнаходжанне прадмета:

1.1. краіна.

Змест: поўная афіцыйная назва краіны, на тэрыторыі якой знаходзіцца ўладальнік музейнага прадмета.

 

Прыклад: Рэспубліка Беларусь; 

1.2. вышэйстаячая арганізацыя (заснавальнік).

Змест: поўная афіцыйная назва вышэйстаячай арганізацыі.

 

Прыклад: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь або аддзел культуры Мазырскага гарвыканкама; 

1.3. назва музея.

Змест: поўная афіцыйная (згодна са статутам) назва музея, у якім прадмет знаходзіцца на пастаянным захоўванні.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка