Пастанова міністэрства культуры рэспублікі беларусь 1 лістапада 2007 г. №44
старонка6/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.5.1. клеймы;

3.5.2. штампы;

3.5.3. пломбы;

3.5.4. пячаткi;

3.6. узбраенне*:

3.6.1. зброя;

3.6.2. рыштунак;

3.6.3. боепрыпасы;

3.6.4. даспехi (засцерагальнае ўзбраенне);

3.6.5. баявая тэхнiка і прыборы;

______________________________

*У фондавым зборы практычна кожнага музея прысутнічаюць прадметы рэчавага тыпу, звязаныя з выкарыстаннем іх чалавекам у ваеннай справе. Гэтае функцыянальнае прызначэнне дае падставу аб’яднаць такія рэчы па прынцыпе сістэматычнай калекцыі пад агульнай назвай «узбраенне». Музейныя фонды часта ўтрымліваюць таксама асобныя дэталі ўзбраення. Дэталі ўзбраення трэба ўлічваць разам з адпаведнымі ўзорамі ўзбраення.

3.7. адзенне:

3.7.1. цывільнае;

3.7.2. форменнае вайсковае;

3.7.3. форменнае грамадзянскiх устаноў;

3.7.4. школьнае, спартыўнае;

3.7.5. спецыяльнае;

3.7.6. народны касцюм;

3.7.7. тэатральна-сцэнiчны касцюм;

3.7.8. служыцеляў культу;

3.7.9. галаўныя ўборы;

3.7.10. абутак;

3.7.11. аксесуары;

3.7.12. упрыгожаннi;

3.8. тканiны:

3.8.1. народныя;

3.8.2. дэкаратыўныя;

3.8.3. культавыя;

3.8.4. прамысловыя;

3.9. вексілалогія:

3.9.1. флагі*;

3.9.2. сцягі**;

3.9.3. прыналежнасці***;

______________________________

*Да разнавіднасці «флагі» адносяцца: арыфламы, вымпелы, гюйсы, значкі, транспаранты, флюгеры.

**Да разнавіднасці «сцягі» адносяцца: харугвы, штандары.

***Да разнавіднасці «прыналежнасці» адносяцца: касіцы, кутасы, навершы.

3.10. мэбля:

3.10.1. хатняга карыстання;

3.10.2. грамадскага карыстання;

3.10.3. культавая;

3.11. керамiка:

3.11.1. ганчарныя вырабы;

3.11.2. маёлiка;

3.11.3. фаянс;

3.11.4. каменная маса;

3.11.5. фарфор;

3.12. шкло:

3.12.1. посуд;

3.12.2. асвятляльныя прыборы i iншыя;

3.13. музычныя інструменты:

3.13.1. самагучныя;

3.13.2. струнныя;

3.13.3. духавыя;

3.13.4. ударныя;

3.14. прыборы. Апараты:

3.14.1. энергетыкі;

3.14.2. сувязі;

3.14.3. радыётэхнікі і акустыкі;

3.14.4. электронікі;

3.14.5. вымяральныя;

3.14.6. спецпрызначэння;

3.14.7. аўтаматыкі, тэлемеханікі;

3.14.8. вылічальныя;

3.14.9. аргтэхніка;

3.15. механiзмы. Дэталi механiзмаў:

3.15.1. станкi;

3.15.2. гадзiннiкi;

3.15.3. пiшучыя машынкi;

3.15.4. бытавая тэхнiка;

3.15.5. тыпавыя прамысловыя вырабы;

3.16. транспартныя сродкi:

3.16.1. сухапутныя;

3.16.2. водныя;

3.16.3. паветраныя;

3.17. прылады i прыстасаваннi:

3.17.1. сельскагаспадарчыя прылады;

3.17.2. ганчарныя;

3.17.3. ткацкiя;

3.17.4. рыбалоўныя;

3.17.5. пчалярскiя;

3.17.6. паляўнiчыя;

3.17.7. для апрацоўкi воўны, льну, скуры;

3.17.8. прылады працы калёснiкаў (стэльмахаў);

3.17.9. шапавальскiя;

3.17.10. дрэваапрацоўчыя;

3.17.11. такарныя;

3.17.12. сыравiна, нарыхтоўкi

3.18. прадметы побыту:

3.18.1. асабістага ўжытку;

3.18.2. інтэр’ера;

3.18.3. хатняга ўжытку;

3.18.4. гаспадарчыя прылады;

3.18.5. вучэбныя, канцылярскiя прадметы;

3.18.6. спартыўныя прылады;

3.18.7. цацкi i лялькi;

3.18.8. прадметы культу;

3.18.9. абрадавыя прадметы;

3.19. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва:

3.19.1. прафесійнае;

3.19.2. народнае.

4. Аўдыёвізуальныя крынiцы:

4.1. фотадакументы:

4.1.1. фотаадбіткі;

4.1.2. негатывы;

4.1.3. галаграфія;

4.1.4. стэрэафатаграфія;

4.1.5. фотаальбомы;

4.2. фонадакументы:

4.2.1. васковыя валікі для фанографа;

4.2.2. грампласцінкі;

4.2.3. магнітныя стужкі;

4.2.4. аўдыёкасеты;

4.2.5. CD-ROM;

4.3. кінадакументы:

4.3.1. негатывы на ролiкавых плёнках;

4.3.2. пазiтывы на ролiкавых плёнках;

4.3.3. вiдэамагнiтныя стужкi.

5. Натуральна-гістарычныя крыніцы:

5.1. біялагічныя:

5.1.1. пазваночныя*;

5.1.2. беспазваночныя**, у тым ліку энтамалогія (насякомыя);

5.1.3. батаніка;

5.1.3. грыбы;

5.2. геалагічныя:

5.2.1. карысныя выкапні;

5.2.2. палеанталагічныя крыніцы;

5.3. заалагічныя крыніцы:

5.3.1. пазваночныя;

5.3.2. беспазваночныя.

______________________________

*Да разнавіднасці «пазваночныя» адносяцца млекакормячыя (звяры), птушкі, земнаводныя, рыбы, паўзуны.

**Да разнавіднасці «беспазваночныя» адносяцца малюскі, членістаногія.
 

Дадатак 3

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

_______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная інвентарная кніга)

______________________________

(перыяд)


 

Ідэнтыфі-
кацыйны нумар (нумар па кнізе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду)

Нумар, дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

Прадметнае імя, аўтарская назва, кароткае апісанне, аўтар, час і месца стварэння (вытворчасці)

Коль-касць частак

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры. Маса для каштоўных металаў і каштоўных
камянёў

Стан захава-насці

Спосаб паступ-лення.
Цана закупкі

Нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Назва музейнай калекцыі

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дадатак 4

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 _______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку музейных прадметаў абменнага фонду

______________________________

(перыяд)

 


Ідэнтыфіка-цыйны нумар (нумар па кнізе ўліку музейных прадметаў абменнага фонду)

Нумар, дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

Прадметнае імя, аўтарская назва, кароткае апісанне, аўтар, час і месца стварэння (вытворчасці)

Коль-касць частак

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры, маса для каштоў-ных металаў і каштоўных камянёў

Стан захава-насці

Спосаб паступ-лення.
Цана закупкі

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Назва калек-цыі

Стары нумар па кнізе паступ-ленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 5

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ______________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку фонду сыравінных матэрыялаў

________________________________

(перыяд)

 


Ідэнты-фікацыйны нумар

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Прадметнае імя, кароткае апісанне

Крыніца паступ-лення

Коль-
касць

Матэрыял

Спосаб
кансер-
вацыі

Асоба, якая правяла кансер-
вацыю

Стан захава-насці

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 6

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

__________________________

(перыяд)


 

Ідэнты-фікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

Нумар і дата акта прыёму на пастаяннае захоўванне

Час, крыніца і спосаб паступлення

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Коль-касць

Матэрыял і тэхніка

Памер

Захава-насць

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 7

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

__________________________

(перыяд)

 Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Нумар і дата акта прыёму на часовае захоўванне

Тэрмін, крыніца паступлення

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Колькасць частак

Матэрыял і тэхніка

Захаванасць

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 8

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНІГА
ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

__________________________

(перыяд)


 

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Нумар і дата акта прыёму на часовае карыстанне

Тэрмін карыстання

Прадметнае імя, аўтарская назва і кароткае апісанне прадмета

Колькасць частак

Матэрыял і тэхніка

Захаванасць

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 9

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае захоўванне

(ад фізічнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

з другога боку, у тым, што першыя прынялі, а другі здаў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар

Захаванасць

Спосаб паступлення

Закупачная цана (у выпадку закупкі)

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў ____ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прынялі:


галоўны захавальнік ____________ ________________

(подпіс)


прадстаўнік музея ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 10

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае захоўванне

(ад юрыдычнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада,

_____________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ___________ 20__ г., з другога боку, у тым, што першыя прынялі, а другі здаў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар

Захаванасць

Спосаб паступлення

Закупачная цана (у выпадку закупкі)

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў ____ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прынялі:


галоўны захавальнік ____________ _____________

(подпіс)


прадстаўнік музея ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 11

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а ўладальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

_____________________________________________________________________________

здаў на часовае захоўванне наступныя прадметы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 12

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а прадстаўнік арганізацыі ________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку,

______________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, пасада, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ______ ад __________ 20__ г., здаў на часовае захоўванне наступныя прадметы і матэрыялы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

Захаванасць

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 13

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму прадметаў музейнага значэння ў часовае карыстанне

(ад фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

_____________________________________________________________________________

прыняў, а ўладальнік ___________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

_____________________________________________________________________________

здаў у часовае карыстанне наступныя прадметы музейнага значэння.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

Мэта: ________________________________________________________________________

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбай і пропіссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 14

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____
прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў у часовае карыстанне

(ад юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнік музея __________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а прадстаўнік арганізацыі ________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, назва арганізацыі, адрас)

______________________________________________________________________________

які дзейнічае на падставе даверанасці № ______ ад __________ 20__ г., здаў у часовае карыстанне наступныя музейныя прадметы (прадметы музейнага значэння) і матэрыялы.

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

Мэта: ________________________________________________________________________

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў

(лічбай і пропіссю)

(прадметаў музейнага значэння).

Акт складзены ў 2 экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 


Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку
(галоўны захавальнік) ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 15

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

______________________________________________________________________________

з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя прадметы музейнага значэння.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камісіі)

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 16

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага карыстання

(для фізічнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і ўладальнік ______________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, статус, пашпартныя даныя, адрас)

______________________________________________________________________________

з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя прадметы музейнага значэння:

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага карыстання

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________ прадметаў музейнага значэння.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 


 

Дадатак 17

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музе я____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў з фонду часовага карыстання

(для юрыдычнай асобы)


«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку,

______________________________________________________________________________

пашпартныя даныя, пасада, назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ___________ 20__ г. з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другі прыняў наступныя музейныя прадметы (прадметы музейнага значэння, навукова-дапаможныя матэрыялы:

 


№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйны нумар па кнізе ўліку фонду часовага карыстання

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________________ музейных прадметаў

(лічбамі і пропіссю)

(прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў.

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 

Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

Прысутнічалі:

галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

Дадатак 18

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 ___________________________________________________

(назва музея)

 ЗАЦВЯРДЖАЮ

Кіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____
перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
на пастаяннае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

адказны захавальнік калекцыі ___________________________________________________

(назава калекцыі)

_____________________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку захавальніка)

і прадстаўнік арганізацыі _______________________________________________________

(назва арганізацыі, пасада, прозвішча, імя,

_____________________________________________________________________________,

імя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

які дзейнічае на падставе даверанасці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., у тым, што першыя выдалі, а другі прыняў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы, навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

 № 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў,

(лічбамі і пропіссю)

навукова-дапаможных матэрыялаў.

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Выдалі:


галоўны захавальнік фондаў ___________ ______________________

(подпіс)


адказны захавальнік калекцыі __________ ______________________

(подпіс)


Прыняў __________ __________________

(подпіс)


 

Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 19

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

галоўны захавальнік (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

адказны захавальнік калекцыі ____________________________________________________

(назава калекцыі,

______________________________________________________________________________

прозвішча, імя, імя па бацьку захавальніка)

і прадстаўнік арганізацыі _______________________________________________________

(назва ўстановы, пасада, прозвішча, імя,

______________________________________________________________________________

імя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

які дзейнічае на падставе даверанасці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., і па гарантыйным пісьме ад «__» ________________ 20__ г. № _____ у тым, што першыя выдалі, а другі прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы і матэрыялы.

Мэта выдачы: _________________________________________________________________

Падстава: _____________________________________________________________________

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер музейнага прадмета

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

 

Перадача адбылася пры абавязковым выкананні наступных умоў:1. Перададзеныя па гэтым акце музейныя прадметы падлягаюць звароту ў музей не пазней тэрміну, устаноўленага ў акце.

2. Упакоўка і перавозка выдадзенага адбываецца за кошт ____________________________

як пры перадачы, гэтак і пры вяртанні.

3. Перададзеныя прадметы павінны быць вернуты з той жа захаванасцю, у якой яны знаходзіліся на момант выдачы. У выпадку страты ці частковага пашкоджання перададзеных матэрыялаў __________________________________________ абавязуецца кампенсаваць кошт страчанага ці кошт рэстаўрацыі.

 

Перадалі:галоўны захавальнік фондаў ___________ ______________________

(подпіс)


адказны захавальнік калекцыі __________ ______________________

(подпіс)


Прыняў __________ __________________

(подпіс)


 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 20

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Галоўны захавальнік _________

«__» ___________ 20__ г.

АКТ № ____
унутрымузейнай перадачы

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

адказны захавальнік музейнай калекцыі ___________________________________________

(назва калекцыі, прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

і супрацоўнік музея ____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

у тым, што першы перадаў, а другі прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы і навукова-дапаможныя матэрыялы.

Мэта перадачы: ________________________________________________________________

Падстава: ____________________________________________________________________

Тэрмін _______________________________________________________________________

(да якой даты перадаецца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер музейнага прадмета

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

 


Перадаў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 Прысутнічаў
загадчык аддзела ўліку ____________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

  

Дадатак 21

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў, перададзеных на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалі:

прадстаўнік музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)

з аднаго боку, і прадстаўнік арганізацыі: __________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада,

_____________________________________________________________________________

назва арганізацыі, адрас)

які дзейнічае на падставе даверанасці № ____ ад ____________ 20__ г., з другога боку, у тым, што першы прыняў, а другі вярнуў наступныя музейныя прадметы і матэрыялы:

 

№ 
п/п

Прадметнае імя і назва, аўтар, кароткае апісанне, час і месца стварэння, матэрыял, тэхніка, памер

Колькасць частак

Ідэнтыфікацыйныя нумары

Захаванасць пры вяртанні

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________________ музейных прадметаў.

(лічбамі і пропіссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах і ўручаны асобам, якія яго падпісалі.

Бакі, якія падпісалі дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў і адсутнасцю якіх-небудзь прэтэнзій з боку ўладальніка пералічаных прадметаў.

 


Прыняў ___________ ______________

 

Вярнуў __________ ____________

(подпіс)

 

(подпіс)

 

Прысутнічалі:галоўны захавальнік _______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

загадчык сектара ўліку ______________

 

___________________________

(подпіс)

 

(разборліва прозвішча, ініцыялы)

 

 

Дадатак 22

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ІНВЕНТАРНАЯ КНІГА

Музейная калекцыя ______________________________

__________________________________

(перыяд)

 


Ідэнтыфі-кацыйны нумар (нумар па інвен-тарнай кнізе)

Нумар па кнізе паступ-ленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

Назва і поўнае разгорну-тае навуковае апісанне прадмета, надпісы, клеймы, знакі

Паход-жанне (месца і дата стварэння, гісторыя прадмета)

Коль-касць

Матэ-рыял і тэхніка

Памеры.
Маса для каштоў-ных металаў і каштоў-ных камянёў

Захава-насць

Крыніца і спосаб паступ-лення, цана, нумар і дата прата-кола фондава-
закупач-
най камісіі

Нумар фота-здымкаў ці нега-тываў

Старыя ўліко-выя абазна-чэнні

Дата запаў-нення, прозвішча супрацоў-
ніка

Заў-вагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 23

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення

Колькасць музейных прадметаў

Тэрмін

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 24

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння) у часовае карыстанне№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення

Колькасць прадметаў

Тэрмін

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 25

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне
п/п

Нумар акта

Дата акта

Крыніца паступлення, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Колькасць музейных прадметаў

Нумар і дата акта прыёму на матэрыяльна адказнае захоўванне

Заўвагі

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 26

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на матэрыяльна адказнае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Колькасць музейных прадметаў

Прыняў

Перадаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 27

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Уладальнік

Супрацоўнік музея

Колькасць прадметаў

Падстава, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 28

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння) з фонду часовага карыстання№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Уладальнік

Супрацоўнік музея

Колькасць прадметаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 29

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў зваротнага прыёму музейных прадметаў, перададзеных на часовае захоўванне№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Супрацоўнік музея

Прадстаўнік арганізацыі

Колькасць прадметаў

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 30

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне
п/п

Нумар акта

Дата акта

Установа, асоба, якая прымае

Супрацоўнік музея, які перадае

Колькасць музейных прадметаў

Падстава, нумар і дата пратакола фондава-закупачнай камісіі

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 31

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на часовае захоўванне№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Арганізацыя, асоба, якая прымае

Супрацоўнік музея, які перадае

Колькасць музейных прадметаў

Мэта

Падстава

Тэрмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 32

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў унутрымузейнай перадачы№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Мэта

Тэрмін

Колькасць прадметаў

Перадаў

Прыняў

Адзнака аб вяртанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 33

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі пратаколаў фондава-закупачнай камісіі
п/п

Нумар пратакола фондава-закупачнай камісіі

Дата пратакола

Колькасць прадметаў, прынятых у асноўны фонд

Колькасць прадметаў, прынятых у абменны фонд

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд навукова-дапаможных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд сыравінных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, якія былі вернуты ўладальніку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 34

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
уліку бланкаў уліковых дакументаў
п/п

Назва дакумента

Колькасць экзэмпляраў

Мэта выдачы

Каму выдадзены

Дата выдачы

Подпіс атрымальніка

Адзнака аб вяртанні бланкаў.
Подпіс галоўнага захавальніка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 35

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКіраўнік музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____

____________________

(дата)


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка