Пастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь 7 лiпеня 2004 г. N 44старонка5/5
Дата17.03.2016
Памер0.82 Mb.
#1301
1   2   3   4   5
Глава 22

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ГIМНАЗII-КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ

I ПАРАДАК ПРЫЁМУ Ў ЯЕ
299. Гiмназiя-каледж мастацтваў - вучэбна-педагагiчны комплекс, якi забяспечвае навучанне i выхаванне на II, III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi, вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi i на конкурснай аснове - атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi адпаведнага профiлю.

300. Па рашэннi заснавальнiка ў гiмназii-каледжы мастацтваў ствараюцца класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным, мастацкiм i харэаграфiчным напрамках.

У гiмназii-каледжы мастацтваў па музычным напрамку могуць стварацца класы з музычным (харавым) ухiлам i (або) музычным (iнструментальным) ухiлам, па мастацкiм напрамку - класы з мастацкiм ухiлам, па харэаграфiчным напрамку - класы з харэаграфiчным ухiлам.

301. У гiмназiю-каледж мастацтваў маюць права паступаць вучнi, якiя атрымалi агульную пачатковую адукацыю.

302. Прыём у гiмназiю-каледж мастацтваў ажыццяўляецца на падставе ўступных iспытаў у адпаведнасцi з кантрольнымi лiчбамi прыёму, якiя зацвярджаюцца заснавальнiкам гiмназii-каледжа мастацтваў.

303. Для арганiзацыi прыёму, фармiравання па вынiках уступных iспытаў кантынгенту вучняў адпаведных класаў гiмназii-каледжа мастацтваў у гiмназii-каледжы мастацтваў кожны год ствараецца прыёмная камiсiя.

304. Для правядзення ўступных iспытаў па кожным вучэбным прадмеце, спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi, па якiх праводзяцца ўступныя iспыты, ствараюцца экзаменацыйныя камiсii.

305. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай пры правядзеннi ўступных iспытаў ствараюцца апеляцыйныя камiсii.

306. Парадак стварэння i паўнамоцтвы прыёмнай, экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй вызначаны пунктамi 326 - 329 гэтага Палажэння.

307. Законныя прадстаўнiкi вучняў у перыяд з 10 па 25 мая падаюць у прыёмную камiсiю гiмназii-каледжа мастацтваў заяву на iмя кiраўнiка гiмназii-каледжа мастацтваў i прадстаўляюць у дзень правядзення першага ўступнага iспыту наступныя дакументы:

асабовую картку вучня;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi.

У заяве законныя прадстаўнiкi вучняў указваюць ухiл класа, у якi будуць паступаць iх дзецi.

308. У перыяд з 27 па 31 мая бягучага навучальнага года вучнi здаюць тры ўступныя iспыты - адзiн iспыт па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па адпаведным напрамку i два iспыты па наступных вучэбных прадметах:

"Беларуская мова" або "Руская мова" - па выбары вучняў;

"Матэматыка".

309. Уступны iспыт па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным, мастацкiм i харэаграфiчным напрамках складаецца з:

вакалу i сальфеджыо - для музычнага (харавога) ухiлу;

iгры на музычным iнструменце i сальфеджыо - для музычнага (iнструментальнага) ухiлу;

малюнка жывапiсу i кампазiцыi - для мастацкага ўхiлу;

класiчнага i народнага танцаў - для харэаграфiчнага ўхiлу.

310. Пераздача ўступных iспытаў не дазваляецца.

311. Устанаўлiваюцца наступныя даты правядзення ўступных iспытаў па вучэбных прадметах, спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным, мастацкiм i харэаграфiчным напрамках, азначаных у пунктах 308 - 309 гэтага Палажэння:

27 мая - уступныя iспыты па спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным, мастацкiм i харэаграфiчным напрамках;

29 мая - уступны iспыт па вучэбным прадмеце "Матэматыка";

31 мая - уступныя iспыты па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Руская мова".

312. Уступныя iспыты па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Руская мова", "Матэматыка" праводзяцца ў пiсьмовай форме.

Уступны iспыт па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным напрамку для музычнага (харавога), музычнага (iнструментальнага) ухiлаў праводзiцца ў спалучэннi вуснай i практычнай формаў, па мастацкiм i харэаграфiчным напрамках для мастацкага i харэаграфiчнага ўхiлаў - у практычнай форме.

313. Для правядзення ўступнага iспыту па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па музычным напрамку для музычнага (харавога), музычнага (iнструментальнага) ухiлаў распрацоўваюцца бiлеты, якiя складаюцца з тэарэтычных пытанняў i практычных заданняў, а для правядзення ўступнага iспыту па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па мастацкiм i харэаграфiчным напрамках для мастацкага i харэаграфiчнага ўхiлаў - экзаменацыйныя заданнi.

314. Пры правядзеннi ўступнага iспыту ў гiмназii-каледжы мастацтваў па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па мастацкiм або харэаграфiчным напрамках для мастацкага i харэаграфiчнага ўхiлаў вучнi выконваюць адзiнае для ўсiх экзаменацыйнае заданне.

315. Для правядзення ўступных iспытаў у пiсьмовай форме па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Руская мова" распрацоўваюцца тэксты дыктантаў, па вучэбным прадмеце "Матэматыка" - тэкст кантрольнай работы.

316. Бiлеты, экзаменацыйныя заданнi, тэксты дыктантаў, кантрольнай работы (далей - тэксты) распрацоўваюцца i зацвярджаюцца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта на падставе патрабаванняў адукацыйных стандартаў па адпаведных вучэбных прадметах, вучэбных праграм па спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi да ўзроўню падрыхтоўкi вучняў за перыяд навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i даводзяцца да аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў у адпаведнасцi з iх заявамi ў запячатаных пакетах у наступныя тэрмiны:

бiлеты - у перыяд з 5 па 10 мая;

тэксты, экзаменацыйныя заданнi - у перыяд з 20 па 23 мая.

317. Практычныя заданнi, якiя прадугледжаны бiлетамi, распрацоўваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi гiмназii-каледжа мастацтваў i зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камiсii гiмназii-каледжа мастацтваў не пазней чым за тыдзень да пачатку ўступных iспытаў.

318. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў даводзяць да гiмназiй-каледжаў мастацтваў, якiя знаходзяцца на iх тэрыторыi, у запячатаных пакетах у наступныя тэрмiны:

бiлеты - у перыяд з 10 па 15 мая;

тэксты, экзаменацыйныя заданнi - у перыяд з 24 па 26 мая.

На аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў ускладаецца адказнасць за своечасовае давядзенне бiлетаў, экзаменацыйных заданняў, тэкстаў для правядзення ўступных iспытаў да кiраўнiкоў гiмназiй-каледжаў мастацтваў i забеспячэнне iх канфiдэнцыяльнасцi.

319. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў да 15 красавiка падаюць ва ўпраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта заяўку на бiлеты, экзаменацыйныя заданнi i тэксты для правядзення ўступных iспытаў.

320. Гiмназiя-каледж мастацтваў незалежна ад яго падпарадкаванасцi i формаў уласнасцi да 1 красавiка падае ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў па месцы знаходжання гiмназii-каледжа мастацтваў заяўку на адпаведныя экзаменацыйныя заданнi, бiлеты i тэксты для правядзення ўступных iспытаў.

321. На правядзенне ўступных iспытаў па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Руская мова", "Матэматыка" адводзiцца адна астранамiчная гадзiна.

Вучнi, якiя не паспелi выканаць у вызначаны час пiсьмовую работу па вучэбным прадмеце "Матэматыка", аддаюць яе разам з чарнавiком экзаменацыйнай камiсii незакончанай.

322. Для падрыхтоўкi да ўступнага iспыту, якi праводзiцца па бiлетах, адводзiцца не больш за 30 хвiлiн.

Пры падрыхтоўцы да адказу па тэарэтычных пытаннях вучань абавязкова робiць запiсы ў лiсце адказу са штампам гiмназii-каледжа мастацтваў. Члены экзаменацыйнай камiсii адзначаюць правiльнасць i паўнату адказаў на тэарэтычныя пытаннi, правiльнасць i паўнату выканання практычнага задання.

323. Пiсьмовыя работы, адказы вучняў на тэарэтычныя пытаннi бiлетаў, выкананне практычных заданняў бiлетаў, а таксама выкананне экзаменацыйных заданняў ацэньваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi ў адпаведнасцi з нормамi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў па адпаведным вучэбным прадмеце, спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi, якiя зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

324. Залiчэнне ў гiмназiю-каледж мастацтваў ажыццяўляецца на пасяджэннi прыёмнай камiсii, на якое запрашаюцца законныя прадстаўнiкi вучняў. Рашэнне прыёмнай камiсii аб залiчэннi ў склад вучняў гiмназii-каледжа мастацтваў афармляецца пратаколам.

Пераважнае права на залiчэнне пры роўнай агульнай колькасцi балаў маюць вучнi, якiя атрымалi вышэйшы бал па вынiках здачы ўступнага iспыту па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па адпаведным напрамку.

325. Загад аб залiчэннi вучняў у гiмназiю-каледж мастацтваў афармляецца яе кiраўнiком на падставе пратакола рашэння прыёмнай камiсii не пазней за 5 чэрвеня.

У трохдзённы тэрмiн рашэнне аб залiчэннi вучняў у гiмназiю-каледж мастацтваў даводзiцца да ведама законных прадстаўнiкоў вучняў.

326. Састаў прыёмнай камiсii, тэрмiн яе паўнамоцтваў вызначаецца кожны год педагагiчным саветам гiмназii-каледжа мастацтваў i зацвярджаецца загадам яе кiраўнiка (старшыня прыёмнай камiсii).

У састаў прыёмнай камiсii ўключаюцца: намеснiк кiраўнiка гiмназii-каледжа мастацтваў па асноўнай дзейнасцi (намеснiк старшынi прыёмнай камiсii), сакратар прыёмнай камiсii, члены прыёмнай камiсii з лiку спецыялiстаў, якiя ажыццяўляюць навучанне вучняў па адпаведных вучэбных прадметах, спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi.

327. Для правядзення ўступных iспытаў за тры тыднi да iх пачатку з лiку педагагiчных работнiкаў гiмназii-каледжа мастацтваў ствараюцца экзаменацыйныя камiсii па кожным вучэбным прадмеце, спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi, па якiм праводзiцца ўступны iспыт, саставы якiх зацвярджаюцца загадам кiраўнiка гiмназii-каледжа мастацтваў i ў сваёй дзейнасцi падпарадкоўваюцца прыёмнай камiсii.

328. Для разгляду пiсьмовых заяў законных прадстаўнiкоў вучняў аб пераглядзе вынiкаў здачы ўступных iспытаў (далей - апеляцыя) на тэрмiн правядзення ўступных iспытаў рашэннем старшынi прыёмнай камiсii ствараюцца апеляцыйныя камiсii, якiя ўзначальваюць старшынi экзаменацыйных камiсiй.

329. Рашэннi прыёмнай камiсii прымаюцца большасцю галасоў пры наяўнасцi не менш за дзве трэцi саставу i афармляюцца пратаколам, якi падпiсваецца старшынёй i сакратаром прыёмнай камiсii.

330. Размеркаванне абавязкаў старшынь экзаменацыйных камiсiй, сакратара прыёмнай камiсii зацвярджаецца старшынёй прыёмнай камiсii.

331. Прыёмная камiсiя ў тэрмiны сваiх паўнамоцтваў:

331.1. ажыццяўляе прыём дакументаў ад законных прадстаўнiкоў вучняў, iх рэгiстрацыю i захоўванне;

331.2. вызначае парадак падачы i разгляду апеляцый i знаёмiць з iм законных прадстаўнiкоў вучняў да пачатку ўступных iспытаў;

331.3. ажыццяўляе фармiраванне экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй, кантроль за iх дзейнасцю;

331.4. разглядае апеляцыi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi пунктаў 339 - 342 гэтага Палажэння;

331.5. вызначае колькасны састаў груп для здачы ўступных iспытаў i колькасны састаў экзаменацыйных камiсiй у час правядзення ўступнага iспыту;

331.6. прымае рашэнне аб залiчэннi вучняў у гiмназiю-каледж мастацтваў.

332. Парадак правядзення ўступнага iспыту i рэкамендацыi па выкананнi прапанаваных заданняў даводзяцца да ведама вучняў у аўдыторыi перад пачаткам уступнага iспыту.

333. Шыфроўку пiсьмовых работ вучняў, экзаменацыйных заданняў па мастацкiм напрамку праводзiць сакратар прыёмнай камiсii (або па даручэннi старшынi прыёмнай камiсii iншыя члены прыёмнай камiсii) у прысутнасцi старшынi прыёмнай камiсii. Пасля шыфроўкi тытульныя лiсты захоўваюцца ў сейфе старшынi прыёмнай камiсii.

334. Праверка пiсьмовых работ, экзаменацыйных заданняў вучняў пад шыфрам без указання прозвiшча вучня праводзiцца экзаменацыйнай камiсiяй у памяшканнi гiмназii-каледжа мастацтваў пасля завяршэння ўступнага iспыту.

335. Правераныя пiсьмовыя работы, экзаменацыйныя заданнi з адзнакамi i подпiсамi старшынi i членаў экзаменацыйнай камiсii перадаюцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii сакратару прыёмнай камiсii, якi нясе адказнасць за iх захаванне.

Правераныя пiсьмовыя работы, экзаменацыйныя заданнi з адзнакамi i подпiсамi членаў экзаменацыйнай камiсii дэшыфруе старшыня прыёмнай камiсii (або па яго даручэннi сакратар прыёмнай камiсii).

336. Вынiкi ацэньвання пiсьмовых работ, экзаменацыйных заданняў пасля iх дэшыфроўкi, вусных адказаў у спалучэннi з выкананнем практычных заданняў старшынi экзаменацыйных камiсiй уносяць у пратаколы ўступных iспытаў. Пратакол падпiсваецца старшынёй i членамi экзаменацыйнай камiсii.

337. Адзнакi, атрыманыя вучнямi на ўступных iспытах, якiя праводзяцца ў пiсьмовай i практычнай формах, акрамя ўступнага iспыту па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па харэаграфiчным напрамку, абвяшчаюцца на наступны дзень пасля iх правядзення, а ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай - у дзень яго правядзення.

338. Вучань у прысутнасцi яго законных прадстаўнiкоў можа азнаёмiцца са сваёй пiсьмовай работай, экзаменацыйным заданнем па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi па мастацкiм напрамку незалежна ад атрыманай адзнакi на падставе пiсьмовай заявы, якая падаецца на iмя старшынi экзаменацыйнай камiсii ў дзень абвяшчэння вынiкаў уступнага iспыту.

339. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай законныя прадстаўнiкi вучня маюць права падаць апеляцыю на iмя старшынi прыёмнай камiсii.

Пры здачы ўступнага iспыту ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай апеляцыя падаецца ў дзень яго правядзення, пры правядзеннi ўступнага iспыту ў пiсьмовай i практычнай формах - у дзень абвяшчэння адзнакi.

Вынiкi разгляду апеляцыi паведамляюцца законным прадстаўнiкам вучня не пазней чым на наступны дзень пасля яе падачы.

340. Разгляд апеляцыi па вынiках здачы ўступнага iспыту ў пiсьмовай i практычнай формах ажыццяўляе апеляцыйная камiсiя ў складзе старшынi i двух членаў экзаменацыйнай камiсii, якiя не правяралi дадзеную пiсьмовую работу або практычнае заданне.

Разгляд апеляцыi па вынiках здачы ўступнага iспыту ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай праводзiцца ў прысутнасцi вучня i яго законных прадстаўнiкоў апеляцыйнай камiсiяй у складзе старшынi i членаў экзаменацыйнай камiсii, якiя прымалi дадзены ўступны iспыт. Пры разглядзе апеляцыi дадатковае апытванне вучняў не дапускаецца.

Пры ўзнiкненнi рознагалоссяў памiж членамi апеляцыйнай камiсii праводзiцца галасаванне i адзнака зацвярджаецца большасцю галасоў.

341. Пры неабходнасцi змянення адзнакi (як у выпадку яе павышэння, так i знiжэння) складаецца пратакол рашэння апеляцыйнай камiсii, з якiм законныя прадстаўнiкi вучня знаёмяцца пад подпiс.

342. На падставе пратакола рашэння апеляцыйнай камiсii, азначанага ў пункце 341 гэтага Палажэння, канчатковыя адзнакi ўносяцца ў пiсьмовыя работы, або экзаменацыйныя заданнi, або ў лiст адказу вучня i ў пратаколы ўступных iспытаў.

343. Для вырашэння прыёмнай камiсiяй пытання аб залiчэннi вучняў у гiмназiю-каледж мастацтваў сакратаром прыёмнай камiсii запаўняецца ведамасць, у якую ўносяцца адзнакi, атрыманыя вучнямi на ўступных iспытах.

344. Вучнi, якiя не залiчаны ў гiмназiю-каледж мастацтваў, працягваюць навучанне ў агульнаадукацыйных установах, дзе яны навучалiся раней, або ў iншых агульнаадукацыйных установах на агульных падставах.

Прыёмная камiсiя гiмназii-каледжа мастацтваў выдае гэтым вучням асабовую картку вучня, даведку аб стане здароўя дзiцяцi, якiя яны вяртаюць у агульнаадукацыйную ўстанову, дзе навучалiся раней, або прадстаўляюць у iншую агульнаадукацыйную ўстанову для працягу навучання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

345. Пры наяўнасцi свабодных месцаў гiмназiя-каледж мастацтваў можа праводзiць дадатковы прыём вучняў на падставе ўступных iспытаў, парадак правядзення якiх вызначаецца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

346. Дазваляецца на працягу навучальнага года пры наяўнасцi свабодных месцаў у гiмназii-каледжы мастацтваў прымаць вучняў у парадку пераводу з iншых гiмназiй-каледжаў мастацтваў пры ўмове супадзення ўхiлаў класаў.

347. Вучнi гiмназii-каледжа мастацтваў, якiя завяршылi навучанне на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i атрымалi агульную базавую адукацыю, маюць права працягваць навучанне ў XI класе гэтай гiмназii-каледжа мастацтваў на агульных падставах без праходжання ўступных iспытаў.
Глава 23

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ЛIНГВIСТЫЧНАЙ ГIМНАЗII-КАЛЕДЖА


348. Лiнгвiстычная гiмназiя-каледж - вучэбна-педагагiчны комплекс, якi забяспечвае навучанне i выхаванне на II, III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi з абавязковым вывучэннем дзвюх замежных моў, адна з якiх вывучаецца на паглыбленым узроўнi, i на конкурснай аснове - атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi адпаведнага профiлю.

349. Абавязковыя для вывучэння ў V - XII класах замежныя мовы вызначаюцца заснавальнiкам лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа. Пытанне аб стварэннi класаў, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне адпаведнай замежнай мовы на паглыбленым узроўнi, таксама вырашаецца заснавальнiкам з улiкам магчымасцей лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа.

350. У лiнгвiстычную гiмназiю-каледж маюць права паступаць вучнi, якiя атрымалi агульную пачатковую адукацыю.

351. Прыём у лiнгвiстычную гiмназiю-каледж ажыццяўляецца на падставе ўступных iспытаў па вучэбных прадметах, азначаных у пункце 151 гэтага Палажэння, у адпаведнасцi з кантрольнымi лiчбамi прыёму ў адпаведныя класы лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа, якiя зацвярджаюцца заснавальнiкам лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа.

352. Для арганiзацыi прыёму, фармiравання па вынiках уступных iспытаў кантынгенту вучняў адпаведных класаў лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа ў лiнгвiстычнай гiмназii-каледжы кожны год ствараецца прыёмная камiсiя.

Для правядзення ўступных iспытаў па кожным вучэбным прадмеце, па якiм праводзiцца ўступны iспыт, ствараюцца экзаменацыйныя камiсii.

У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай пры правядзеннi ўступных iспытаў ствараюцца апеляцыйныя камiсii.

Стварэнне i вызначэнне паўнамоцтваў прыёмнай, экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з патрабаваннямi пунктаў 162 - 180 гэтага Палажэння.

353. Законныя прадстаўнiкi вучняў у перыяд з 10 па 25 мая падаюць у прыёмную камiсiю лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа заяву на iмя кiраўнiка гiмназii i прадстаўляюць у дзень правядзення першага ўступнага iспыту наступныя дакументы:

асабовую картку вучня;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi.

У заяве законныя прадстаўнiкi ўказваюць замежную мову, якую iх дзецi жадаюць вывучаць на паглыбленым узроўнi.

354. Пераважнае права на залiчэнне пры роўнай колькасцi па вынiках уступных iспытаў маюць вучнi з вышэйшым сярэднiм балам гадавых адзнак за апошнi год навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

355. Тэрмiны, парадак правядзення ўступных iспытаў, парадак залiчэння ў лiнгвiстычную гiмназiю-каледж вызначаюцца ў адпаведнасцi з пунктамi 151 - 161 i пунктам 354 гэтага Палажэння.

356. Дазваляецца на працягу навучальнага года пры наяўнасцi свабодных месцаў у лiнгвiстычнай гiмназii-каледжы прымаць вучняў у парадку пераводу з iншых лiнгвiстычных гiмназiй-каледжаў пры ўмове супадзення ўзроўняў вывучэння дзвюх замежных моў.

357. Вучнi лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа, якiя завяршылi навучанне на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i атрымалi агульную базавую адукацыю, маюць права працягваць навучанне ў XI класе гэтай лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа на агульных падставах без праходжання ўступных iспытаў.


Глава 24

КАМПЕТЭНЦЫЯ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ УСТАНОВЫ


358. Агульнаадукацыйная ўстанова самастойная ў вырашэннi пытанняў арганiзацыi адукацыйнага працэсу, ажыццяўленнi фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi i iншай дзейнасцi ў межах, вызначаных заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

359. Да кампетэнцыi агульнаадукацыйнай установы адносяцца:

падбор, прыём i расстаноўка кадраў, павышэнне ўзроўню iх квалiфiкацыi;

ажыццяўленне кантролю за выкананнем педагагiчнымi работнiкамi i вучнямi (выхаванцамi) сваiх абавязкаў;

матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў адпаведнасцi з дзяржаўнымi нарматывамi;

прыцягненне для ажыццяўлення дзейнасцi, якая прадугледжана статутам гэтай агульнаадукацыйнай установы, дадатковых фiнансавых i матэрыяльных сродкаў у парадку, якi ўстаноўлены заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь;

арганiзацыя i ўдасканаленне метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу;

распрацоўка i зацвярджэнне вучэбных планаў на бягучы навучальны год на падставе адпаведных тыпавых вучэбных планаў на бягучы навучальны год i тлумачальнай запiскi па арганiзацыi адукацыйнага працэсу;

ажыццяўленне бягучай, прамежкавай i вынiковай атэстацыi вучняў (выхаванцаў) агульнаадукацыйнай установы, а таксама аналiзу вынiкаў адукацыйнага працэсу;

ажыццяўленне iншай дзейнасцi, якая не забаронена заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i прадугледжана статутам адпаведнай агульнаадукацыйнай установы.

360. Агульнаадукацыйная ўстанова незалежна ад падпарадкаванасцi i формаў уласнасцi абавязана:

ажыццяўляць сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь;

ажыццяўляць адукацыйны працэс у адпаведнасцi з патрабаваннямi адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыi i распрацаваных на iх падставе тыпавых вучэбных планаў на бягучы навучальны год, тлумачальнай запiскi па арганiзацыi адукацыйнага працэсу, вучэбных праграм;

садзейнiчаць дзейнасцi метадычных аб'яднанняў;

садзейнiчаць стварэнню неабходных умоў для харчавання i медыцынскай дапамогi вучням (выхаванцам).

361. Агульнаадукацыйная ўстанова нясе ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь парадку адказнасць за:

невыкананне функцый, аднесеных да яе кампетэнцыi;

неадпаведнасць якасцi даваемай адукацыi ўстаноўленым патрабаванням;

дзеяннi, якiя выклiкалi парушэннi нормаў па ахове здароўя i бяспекi жыцця вучняў (выхаванцаў) i работнiкаў агульнаадукацыйнай установы, нормаў i правiлаў аховы навакольнага асяроддзя ў час адукацыйнага працэсу;

незахаванне патрабаванняў санiтарных нормаў, правiлаў, гiгiенiчных нарматываў;

парушэнне правоў i свабод вучняў (выхаванцаў) i работнiкаў агульнаадукацыйнай установы.
Глава 25

КIРАВАННЕ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ УСТАНОВАЙ, УЗАЕМААДНОСIНЫ

ЎДЗЕЛЬНIКАЎ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
362. Кiраванне агульнаадукацыйнай установай ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, гэтым Палажэннем, яе статутам i будуецца на прынцыпах адзiнаначалля i самакiравання.

Кiраванне дзяржаўнай агульнаадукацыйнай установай ажыццяўляе кiраўнiк, якi прызначаецца на пасаду i вызваляецца ад займаемай пасады ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь парадку.

363. Калегiяльным органам агульнаадукацыйнай установы з'яўляецца педагагiчны савет, дзейнасць якога ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

364. Кiраўнiк агульнаадукацыйнай установы ў дзейнасцi па кiраваннi агульнаадукацыйнай установай узаемадзейнiчае з органамi самакiравання агульнаадукацыйнай установы.

Да органаў самакiравання агульнаадукацыйнай установы адносяцца:

савет агульнаадукацыйнай установы;

бацькоўскi камiтэт агульнаадукацыйнай установы;

папячыцельскi савет агульнаадукацыйнай установы.

365. Парадак стварэння i дзейнасць савета агульнаадукацыйнай установы, бацькоўскага камiтэта агульнаадукацыйнай установы, папячыцельскага савета агульнаадукацыйнай установы ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

366. Кiраўнiк агульнаадукацыйнай установы нясе адказнасць за арганiзацыю санiтарна-гiгiенiчнага i процiэпiдэмiчнага рэжыму ў агульнаадукацыйнай установе, змест i арганiзацыю адукацыйнага працэсу, харчаванне вучняў (выхаванцаў), аказанне медыцынскай дапамогi вучням у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

367. Прыём на работу педагагiчных, медыцынскiх i iншых работнiкаў у агульнаадукацыйную ўстанову i iх звальненне ажыццяўляе яе кiраўнiк у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

368. Працоўныя адносiны работнiкаў у агульнаадукацыйнай установе рэгулююцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

369. Квалiфiкацыйныя патрабаваннi да педагагiчных i медыцынскiх работнiкаў вызначаюцца квалiфiкацыйнымi характарыстыкамi, зацверджанымi ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь парадку.
Глава 26

ФIНАНСАВАННЕ I МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ УСТАНОЎ
370. Фiнансаванне дзяржаўных агульнаадукацыйных устаноў ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў, прыватных агульнаадукацыйных устаноў - за кошт сродкаў заснавальнiка, а таксама за кошт дадатковых крынiц фiнансавання ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

371. Вартасць адукацыйных паслуг у прыватных агульнаадукацыйных установах вызначаецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

372. У дзяржаўных агульнаадукацыйных установах аказанне дадатковых адукацыйных паслуг ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

373. Заснавальнiк агульнаадукацыйнай установы можа прадаставiць агульнаадукацыйнай установе права ажыццяўляць прадпрымальнiцкую дзейнасць толькi ў тых межах, наколькi яна неабходна для рэалiзацыi статутных мэтаў, дзеля якiх створана агульнаадукацыйная ўстанова, адпавядае гэтым мэтам i прадмету яе дзейнасцi.

374. Штатны расклад агульнаадукацыйнай установы распрацоўвае i зацвярджае кiраўнiк агульнаадукацыйнай установы на падставе тыпавых штатаў i нарматываў колькасцi работнiкаў агульнаадукацыйных устаноў адпаведных тыпаў, зацвярджаемых Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

375. Аплата працы работнiкаў агульнаадукацыйных устаноў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

376. Матэрыяльна-тэхнiчная база агульнаадукацыйнай установы з улiкам яе тыпу фармiруецца заснавальнiкам у адпаведнасцi з нарматывамi, якiя ўстаноўлены заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, уключаючы будынкi i iншую маёмасць, неабходную для арганiзацыi навучання i выхавання вучняў (выхаванцаў), iншай дзейнасцi, якая прадугледжана статутам адпаведнай агульнаадукацыйнай установы.

377. Агульнаадукацыйныя ўстановы нясуць перад заснавальнiкам адказнасць за захаванне i эфектыўнае выкарыстанне замацаванай за iмi маёмасцi.

378. Агульнаадукацыйная ўстанова павiнна мець памяшканнi для ажыццяўлення адукацыйнага працэсу ў адпаведнасцi з тыпавымi вучэбнымi планамi, тлумачальнай запiскай па арганiзацыi адукацыйнага працэсу, пазакласнай i пазашкольнай дзейнасцi, бiблiятэку, а таксама памяшканнi для педагагiчных работнiкаў, гатавання i прыёму ежы, медыцынскiя кабiнеты, бытавыя памяшканнi.

Памяшканнi агульнаадукацыйнай установы абсталёўваюцца мэбляй, iнвентаром, неабходным вучэбным, медыцынскiм абсталяваннем, сродкамi навучання i ўтрымлiваюцца, эксплуатуюцца ў адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных нормаў, правiлаў, гiгiенiчных нарматываў i правiлаў аховы працы.

379. Умацаванне, абнаўленне i развiццё матэрыяльна-тэхнiчнай базы агульнаадукацыйных устаноў ажыццяўляецца за кошт сродкаў заснавальнiка i сродкаў, атрыманых з дадатковых крынiц фiнансавання:

даходаў ад аказання платных дадатковых адукацыйных паслуг;даходаў ад прадпрымальнiцкай дзейнасцi, ажыццяўляемай у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь;

бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогi юрыдычных асоб i iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i iншых крынiц, якiя не забаронены заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
Каталог: files -> norm
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі
norm -> Пастанова міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь 13 чэрвеня 2011 г. №28


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка