Пастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь 7 лiпеня 2004 г. N 44
старонка3/5
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.82 Mb.
1   2   3   4   5
Глава 16

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ГIМНАЗII I ПАРАДАК ПРЫЁМУ Ў ЯЕ


141. Гiмназiя - агульнаадукацыйная ўстанова, якая забяспечвае навучанне i выхаванне на II i III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi з улiкам iндывiдуальных патрэб, здольнасцей i запытаў вучняў, садзейнiчае развiццю iх творчага, iнтэлектуальнага патэнцыялу, усвядомленага прафесiянальнага самавызначэння для прадаўжэння далейшай адукацыi.

142. Па рашэннi заснавальнiка ў гiмназii ствараюцца:

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Працоўнае навучанне" ў спалучэннi з вывучэннем вучэбнага прадмета "Замежная мова" на павышаным або паглыбленым узроўнi пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў спартыўнай накiраванасцi пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова" ў спалучэннi з вывучэннем спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi агульнаэстэтычнага ўхiлу;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным i (або) паглыбленым узроўнях вучэбнага прадмета "Замежная мова" пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Працоўнае навучанне" пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова" ў спалучэннi з вывучэннем на павышаным або паглыбленым узроўнi iншага вучэбнага прадмета пачынаючы з VIII класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на паглыбленым узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова" ў спалучэннi з вывучэннем на павышаным узроўнi iншага вучэбнага прадмета пачынаючы з VIII класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Працоўнае навучанне" ў спалучэннi з вывучэннем на павышаным або паглыбленым узроўнi iншага вучэбнага прадмета пачынаючы з VIII класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца профiльнае навучанне (далей - профiльныя класы) пачынаючы з XI класа.

143. У гiмназii па рашэннi заснавальнiка можа ажыццяўляцца прафесiйная падрыхтоўка вучняў XI - XII класаў.

144. У гiмназiю маюць права паступаць вучнi, якiя атрымалi агульную пачатковую адукацыю.

145. Прыём у гiмназiю ажыццяўляецца на падставе ўступных iспытаў у адпаведнасцi з кантрольнымi лiчбамi прыёму ў адпаведныя класы гiмназii, якiя зацвярджаюцца заснавальнiкам гiмназii.

146. Для арганiзацыi прыёму, фармiравання па вынiках уступных iспытаў кантынгенту вучняў адпаведных класаў гiмназii ў гiмназii кожны год ствараецца прыёмная камiсiя.

147. Для правядзення ўступных iспытаў па кожным вучэбным прадмеце, азначаным у пункце 151 гэтага Палажэння, ствараюцца экзаменацыйныя камiсii.

148. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай пры правядзеннi ўступных iспытаў ствараюцца апеляцыйныя камiсii.

149. Парадак стварэння i паўнамоцтвы прыёмнай, экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй вызначаны пунктамi 162 - 179 гэтага Палажэння.

150. Законныя прадстаўнiкi вучняў у перыяд з 10 па 25 мая падаюць у прыёмную камiсiю гiмназii заяву на iмя кiраўнiка гiмназii i прадстаўляюць у дзень правядзення першага ўступнага iспыту наступныя дакументы:

асабовую картку вучня;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi;

ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала па спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi за апошнi год навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi пры навучаннi ў агульнаадукацыйных установах або за апошнi год навучання ва ўстановах пазашкольнага выхавання i навучання, якiя знаходзяцца ў падпарадкаваннi Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, - для вучняў, якiя жадаюць працягваць вывучэнне адпаведных спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi;

накiраванне спартыўнай школы (цэнтра) - для вучняў, якiя жадаюць працягваць вывучэнне адпаведнага спецыяльнага вучэбнага прадмета спартыўнай накiраванасцi.

У заяве законныя прадстаўнiкi вучняў указваюць клас адпаведнай накiраванасцi, у якi будуць паступаць iх дзецi.

151. У перыяд з 27 па 31 мая бягучага навучальнага года вучнi здаюць тры ўступныя iспыты ў пiсьмовай форме па наступных вучэбных прадметах:

"Беларуская мова";

"Руская мова";

"Матэматыка".

На правядзенне ўступных iспытаў па вучэбных прадметах, якiя вызначаны першай часткай гэтага пункта, адводзiцца адна астранамiчная гадзiна.

152. Пераздача ўступных iспытаў не дазваляецца.

153. Устанаўлiваюцца наступныя даты правядзення ўступных iспытаў па вучэбных прадметах, якiя вызначаны пунктам 151 гэтага Палажэння:

27 мая - "Беларуская мова";

29 мая - "Матэматыка";

31 мая - "Руская мова".

154. Для правядзення ўступных iспытаў у пiсьмовай форме па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Руская мова" распрацоўваюцца тэксты дыктантаў, па вучэбным прадмеце "Матэматыка" - тэкст кантрольнай работы.

Тэксты дыктантаў i кантрольнай работы (далей - тэксты) распрацоўваюцца i зацвярджаюцца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта на падставе патрабаванняў адукацыйных стандартаў па адпаведных вучэбных прадметах да ўзроўню падрыхтоўкi вучняў за перыяд навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i даводзяцца ў перыяд з 20 па 23 мая да аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў у запячатаных пакетах у адпаведнасцi з iх заявамi.

155. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў да 15 красавiка падаюць ва ўпраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта заяўку на тэксты для правядзення ўступных iспытаў.

156. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў даводзяць да гiмназiй, у тым лiку i да прыватных гiмназiй, якiя знаходзяцца на iх тэрыторыi, у перыяд з 24 па 26 мая ў запячатаных пакетах тэксты для правядзення ўступных iспытаў.

157. На аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў ускладаецца адказнасць за своечасовае давядзенне тэкстаў для правядзення ўступных iспытаў да кiраўнiкоў гiмназiй i забеспячэнне iх канфiдэнцыяльнасцi.

158. Пiсьмовыя работы вучняў ацэньваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi ў адпаведнасцi з нормамi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў па адпаведным вучэбным прадмеце, зацверджанымi Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

159. Залiчэнне вучняў у гiмназiю ажыццяўляецца на пасяджэннi прыёмнай камiсii, на якое запрашаюцца законныя прадстаўнiкi вучняў. Рашэнне прыёмнай камiсii аб залiчэннi вучняў у гiмназiю афармляецца пратаколам.

160. Пераважнае права на залiчэнне пры роўнай агульнай колькасцi балаў па вынiках уступных iспытаў маюць:

вучнi, якiя маюць вышэйшы сярэднi бал гадавых адзнак за апошнi год навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi;

вучнi, якiя маюць вышэйшы сярэднi бал гадавых адзнак па спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi за апошнi год навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi пры навучаннi ў агульнаадукацыйных установах або за апошнi год навучання ва ўстановах пазашкольнага выхавання i навучання, якiя знаходзяцца ў падпарадкаваннi Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь (для вучняў, якiя жадаюць працягваць вывучэнне адпаведных спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi).

161. Загад аб залiчэннi вучняў у гiмназiю афармляецца яе кiраўнiком на падставе пратакола рашэння прыёмнай камiсii гiмназii не пазней за 5 чэрвеня.

У трохдзённы тэрмiн рашэнне аб залiчэннi вучняў у гiмназiю даводзiцца да ведама законных прадстаўнiкоў вучняў.

162. Састаў прыёмнай камiсii, тэрмiн яе паўнамоцтваў вызначаюцца кожны год педагагiчным саветам гiмназii i зацвярджаюцца загадам яе кiраўнiка (старшыня прыёмнай камiсii).

У састаў прыёмнай камiсii ўваходзяць: намеснiк кiраўнiка гiмназii па асноўнай дзейнасцi (намеснiк старшынi прыёмнай камiсii), сакратар прыёмнай камiсii, члены прыёмнай камiсii з лiку спецыялiстаў, якiя ажыццяўляюць навучанне вучняў па адпаведных вучэбных прадметах.

163. Для правядзення ўступных iспытаў за тры тыднi да iх пачатку з лiку педагагiчных работнiкаў гiмназii ствараюцца экзаменацыйныя камiсii па кожным вучэбным прадмеце, па якiм праводзiцца ўступны iспыт, саставы якiх зацвярджаюцца загадам кiраўнiка гiмназii i ў сваёй дзейнасцi падпарадкоўваюцца прыёмнай камiсii.

164. Для разгляду пiсьмовых заяў законных прадстаўнiкоў вучняў аб пераглядзе вынiкаў здачы ўступных iспытаў (далей - апеляцыя) на тэрмiн правядзення ўступных iспытаў рашэннем старшынi прыёмнай камiсii ствараюцца апеляцыйныя камiсii, якiя ўзначальваюць старшынi экзаменацыйных камiсiй.

165. Рашэннi прыёмнай камiсii прымаюцца большасцю галасоў пры наяўнасцi не менш за дзве трэцi саставу i афармляюцца пратаколам, якi падпiсваецца старшынёй i сакратаром прыёмнай камiсii.

166. Размеркаванне абавязкаў старшынь экзаменацыйных камiсiй, сакратара прыёмнай камiсii зацвярджаецца старшынёй прыёмнай камiсii.

167. Прыёмная камiсiя ў тэрмiны сваiх паўнамоцтваў:

167.1. ажыццяўляе прыём дакументаў ад законных прадстаўнiкоў вучняў, iх рэгiстрацыю i захоўванне;

167.2. вызначае парадак падачы i разгляду апеляцый i знаёмiць з iм законных прадстаўнiкоў вучняў да пачатку ўступных iспытаў;

167.3. ажыццяўляе фармiраванне экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй, кантроль за iх дзейнасцю;

167.4. разглядае апеляцыi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi пунктаў 175 - 177 гэтага Палажэння;

167.5. вызначае колькасны састаў груп вучняў для здачы ўступных iспытаў i колькасны састаў экзаменацыйных камiсiй у час правядзення ўступнага iспыту;

167.6. прымае рашэнне аб залiчэннi вучняў у гiмназiю.

168. Парадак правядзення ўступнага iспыту i рэкамендацыi па выкананнi прапанаваных заданняў даводзяцца да ведама вучняў у аўдыторыi перад пачаткам уступнага iспыту.

169. Шыфроўку пiсьмовых работ вучняў праводзiць сакратар прыёмнай камiсii (або па даручэннi старшынi прыёмнай камiсii iншыя члены прыёмнай камiсii) у прысутнасцi старшынi прыёмнай камiсii. Пасля шыфроўкi тытульныя лiсты захоўваюцца ў сейфе старшынi прыёмнай камiсii.

170. Праверка пiсьмовых работ вучняў пад шыфрам без указання прозвiшча вучня праводзiцца экзаменацыйнай камiсiяй у памяшканнi гiмназii пасля завяршэння ўступнага iспыту.

171. Правераныя пiсьмовыя работы з адзнакамi i подпiсамi старшынi i членаў экзаменацыйнай камiсii перадаюцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii сакратару прыёмнай камiсii, якi нясе адказнасць за iх захаванне.

Правераныя пiсьмовыя работы з адзнакамi i подпiсамi членаў экзаменацыйнай камiсii дэшыфруе старшыня прыёмнай камiсii (або па яго даручэннi сакратар прыёмнай камiсii).

172. Вынiкi ацэньвання пiсьмовых работ пасля iх дэшыфроўкi старшынi экзаменацыйных камiсiй уносяць у пратаколы ўступных iспытаў. Пратакол падпiсваецца старшынёй i членамi экзаменацыйнай камiсii.

173. Адзнакi, атрыманыя вучнямi на ўступных iспытах, абвяшчаюцца на наступны дзень пасля iх правядзення.

174. Вучань у прысутнасцi яго законных прадстаўнiкоў можа азнаёмiцца са сваёй пiсьмовай работай незалежна ад атрыманай адзнакi на падставе пiсьмовай заявы, якая падаецца на iмя старшынi экзаменацыйнай камiсii ў дзень абвяшчэння вынiкаў уступнага iспыту.

175. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай вучань, законныя прадстаўнiкi вучня маюць права падаць апеляцыю на iмя старшынi прыёмнай камiсii.

Вынiкi разгляду апеляцыi паведамляюцца законным прадстаўнiкам вучня не пазней чым на наступны працоўны дзень пасля яе падачы.

176. Разгляд апеляцыi ажыццяўляе апеляцыйная камiсiя ў складзе старшынi i двух членаў экзаменацыйнай камiсii, якiя не правяралi дадзеную пiсьмовую работу.

Пры ўзнiкненнi рознагалоссяў памiж членамi апеляцыйнай камiсii праводзiцца галасаванне i адзнака зацвярджаецца большасцю галасоў.

177. Пры неабходнасцi змянення адзнакi (як у выпадку яе павышэння, так i знiжэння) складаецца пратакол рашэння апеляцыйнай камiсii, з якiм законныя прадстаўнiкi вучня знаёмяцца пад подпiс.

178. На падставе пратакола рашэння апеляцыйнай камiсii, азначанага ў пункце 177 гэтага Палажэння, канчатковыя адзнакi ўносяцца ў пiсьмовыя работы вучня i ў пратаколы ўступных iспытаў.

179. Для вырашэння прыёмнай камiсiяй пытання аб залiчэннi вучняў у гiмназiю сакратаром прыёмнай камiсii запаўняецца ведамасць, у якую ўносяцца адзнакi, атрыманыя вучнямi на ўступных iспытах, сярэднi бал iх гадавых адзнак за апошнi год навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi, гадавыя адзнакi па адпаведных спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi.

180. Вучнi, якiя не залiчаны ў гiмназiю, працягваюць навучанне ў агульнаадукацыйных установах, дзе яны навучалiся раней, або ў iншых агульнаадукацыйных установах на агульных падставах.

Прыёмная камiсiя гiмназii выдае гэтым вучням асабовую картку вучня, даведку аб стане здароўя дзiцяцi, якiя яны вяртаюць у агульнаадукацыйную ўстанову, дзе навучалiся раней, або прадстаўляюць у iншую агульнаадукацыйную ўстанову для працягу навучання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

181. Дазваляецца па рашэннi ўпраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта ў перыяд з 21 па 28 жнiўня праводзiць уступныя iспыты ў гiмназii для вучняў, якiя не з'явiлiся на ўступныя iспыты па ўважлiвых прычынах (хвароба або iншыя непрадбачаныя абставiны, што пацверджаны дакументальна), толькi пры наяўнасцi ў iх свабодных вучнёўскiх месцаў.

182. Пры наяўнасцi свабодных вучнёўскiх месцаў у гiмназii, пачынаючы з VI класа, гiмназiя можа праводзiць дадатковы прыём вучняў на падставе ўступных iспытаў, парадак правядзення якiх вызначаецца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

183. Дазваляецца на працягу навучальнага года пры наяўнасцi свабодных вучнёўскiх месцаў у адпаведных класах гiмназii прымаць вучняў у парадку пераводу з iншых гiмназiй.

184. Вучнi гiмназii, якiя завяршылi навучанне на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i атрымалi агульную базавую адукацыю, маюць права працягваць навучанне ў профiльных класах гэтай гiмназii без праходжання ўступных iспытаў.

Залiчэнне ў гiмназiю для прадаўжэння навучання ў профiльных класах ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Глава 17

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ЛIЦЭЯ I ПАРАДАК ПРЫЁМУ Ў ЯГО


185. Лiцэй - агульнаадукацыйная ўстанова, якая забяспечвае профiльнае навучанне на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi з улiкам iндывiдуальных патрэб, здольнасцей i запытаў вучняў, напрамкаў iх прафесiянальнага самавызначэння.

186. Лiцэй фукцыянуе ў складзе XI - XII класаў.

187. Профiлi навучання ў лiцэi вызначаюцца яго заснавальнiкам у парадку, вызначаным Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

188. У лiцэi па рашэннi заснавальнiка можа ажыццяўляцца прафесiйная падрыхтоўка вучняў.

189. У лiцэй маюць права паступаць асобы, якiя атрымалi агульную базавую адукацыю.

190. Прыём у лiцэй ажыццяўляецца на падставе ўступных iспытаў згодна з кантрольнымi лiчбамi прыёму ў класы з адпаведнымi профiлямi навучання, якiя зацвярджаюцца заснавальнiкам лiцэя.

191. Без уступных iспытаў у лiцэй залiчваюцца пераможцы (дыпломы I, II, III ступенi) заключнага этапа рэспублiканскай алiмпiяды па вучэбных прадметах, праведзенай Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь у навучальным годзе, якi завяршыўся ў год прыёму, пры паступленнi ў класы з адпаведнымi профiлямi навучання, для якiх дадзены вучэбны прадмет вызначаны вучэбным прадметам для здачы ўступнага iспыту.

192. Без уступных iспытаў у лiцэй для навучання ў класах мастацка-эстэтычнага профiлю залiчваюцца пераможцы рэспублiканскiх творчых конкурсаў i фестываляў, алiмпiяд па прадметах культуры i мастацтва, праведзеных Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь у навучальным годзе ў адпаведнасцi з палажэннямi, зацверджанымi Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь па ўзгадненнi з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

193. Для арганiзацыi прыёму, фармiравання па вынiках уступных iспытаў кантынгенту вучняў у адпаведных класах з профiльным навучаннем у лiцэi кожны год ствараецца прыёмная камiсiя.

194. Для правядзення ўступных iспытаў па кожным вучэбным прадмеце, па якiм праводзяцца ўступныя iспыты, ствараюцца экзаменацыйныя камiсii.

195. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай пры правядзеннi ўступных iспытаў ствараюцца апеляцыйныя камiсii.

196. Парадак стварэння i паўнамоцтвы прыёмнай, экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй вызначаны пунктамi 213 - 230 гэтага Палажэння.

197. Асобы, якiя жадаюць паступiць у лiцэй (далей - асобы), падаюць у прыёмную камiсiю лiцэя заяву на iмя кiраўнiка лiцэя i наступныя дакументы:

пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi.

У заяве ўказваецца абраны профiль навучання.

198. У перыяд з 15 да 20 чэрвеня бягучага навучальнага года асобы здаюць два ўступныя iспыты. Вучэбныя прадметы, па якiх яны здаюць уступныя iспыты, вызначаюцца лiцэем у адпаведнасцi з профiлямi навучання.

199. Пераздача ўступных iспытаў не дазваляецца.

200. Уступныя iспыты могуць праводзiцца ў пiсьмовай, вуснай формах, а таксама ў спалучэннi вуснай i практычнай формаў.

201. Даты правядзення ўступных iспытаў па канкрэтных вучэбных прадметах, а таксама форма iх правядзення вызначаецца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта да 1 красавiка.

202. Расклад уступных iспытаў не пазней чым за тыдзень да пачатку iх правядзення зацвярджаецца кiраўнiком лiцэя i даводзiцца да ведама асоб, якiя жадаюць паступаць у лiцэй. Прозвiшчы членаў экзаменацыйных камiсiй у раскладзе не ўказваюцца. Для кожнай групы ў дзень праводзiцца адзiн уступны iспыт. Працягласць перапынку памiж уступнымi iспытамi павiнна складаць адзiн або больш каляндарных дзён.

203. Уступныя iспыты ў пiсьмовай форме праводзяцца па тэкстах, у вуснай форме, а таксама ў спалучэннi вуснай i практычнай формаў - па бiлетах, якiя распрацоўваюцца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта на падставе патрабаванняў адукацыйных стандартаў па адпаведных вучэбных прадметах (базавы ўзровень вывучэння з элементамi павышанага ўзроўню, якiя не павiнны перавышаць 40%), вучэбных праграм па спецыяльных вучэбных прадметах мастацка-эстэтычнай накiраванасцi да ўзроўню падрыхтоўкi вучняў за перыяд навучання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

Тэксты i бiлеты зацвярджаюцца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта i даводзяцца да аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў у адпаведнасцi з iх заявамi ў запячатаных пакетах:

бiлеты - у перыяд з 10 да 15 мая;

тэксты - у перыяд з 1 да 5 чэрвеня.

204. Практычныя заданнi, якiя прадугледжаны бiлетамi, зацверджанымi ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта, распрацоўваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi лiцэя i зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камiсii лiцэя не пазней чым за тыдзень да пачатку ўступных iспытаў.

205. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў да 15 красавiка на падставе заяў лiцэяў падаюць ва ўпраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэт па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта заяўку на адпаведныя тэксты i бiлеты.

206. Аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў даводзяць да лiцэяў у запячатаных пакетах:

бiлеты - у перыяд з 20 да 25 мая;

тэксты - у перыяд з 10 да 14 чэрвеня.

На аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў ускладаецца адказнасць за своечасовае давядзенне тэкстаў i бiлетаў для правядзення ўступных iспытаў да кiраўнiкоў лiцэяў i забеспячэнне iх канфiдэнцыяльнасцi.

207. Лiцэй незалежна ад яго падпарадкаванасцi i формаў уласнасцi да 1 красавiка падае ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў па месцы знаходжання лiцэя заяўку на адпаведныя тэксты i бiлеты для правядзення ўступных iспытаў.

208. На правядзенне ўступных iспытаў у пiсьмовай форме па вучэбных прадметах "Беларуская мова" i "Руская мова" прадугледжваецца адна астранамiчная гадзiна, па iншых вучэбных прадметах - не больш за чатыры астранамiчныя гадзiны.

Асобы, якiя не паспелi выканаць у вызначаны час пiсьмовыя работы, аддаюць iх разам з чарнавiком экзаменацыйнай камiсii незакончанымi.

209. Для падрыхтоўкi да ўступнага iспыту, якi праводзiцца па бiлетах, адводзiцца не больш за 30 хвiлiн.

Пры падрыхтоўцы асоба абавязкова робiць запiсы ў лiсце адказу са штампам лiцэя, а члены экзаменацыйнай камiсii адзначаюць правiльнасць i паўнату адказаў на тэарэтычныя пытаннi i практычныя заданнi бiлета, а таксама дадатковыя пытаннi, якiя запiсваюцца ў лiст адказу. Дадатковыя пытаннi павiнны насiць удакладняючы характар i не выходзiць за межы тэарэтычных пытанняў i практычных заданняў бiлета.

Пры падрыхтоўцы да адказу па спецыяльным вучэбным прадмеце мастацка-эстэтычнай накiраванасцi асоба абавязкова робiць запiсы ў лiсце адказу па тэарэтычных пытаннях. Члены экзаменацыйнай камiсii адзначаюць правiльнасць i паўнату адказаў на тэарэтычныя пытаннi, правiльнасць i паўнату выканання практычнага задання.

210. Пiсьмовыя работы i адказы па бiлетах ацэньваюцца экзаменацыйнымi камiсiямi ў адпаведнасцi з нормамi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў па адпаведным вучэбным прадмеце, якiя зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

211. Залiчэнне асоб у склад вучняў лiцэя ажыццяўляецца на пасяджэннi прыёмнай камiсii, на якое запрашаюцца асобы i iх законныя прадстаўнiкi. Рашэнне прыёмнай камiсii аб залiчэннi асоб у склад вучняў лiцэя афармляецца пратаколам.

Пераважнае права на залiчэнне пры роўнай агульнай колькасцi балаў у парадку пералiчэння маюць:

пераможцы трэцяга этапа (дыпломы I, II, III ступенi) рэспублiканскай алiмпiяды па вучэбных прадметах, праведзенай Мiнiстэрствам адукацыi ў навучальным годзе, якi завяршыўся ў год прыёму, пры паступленнi ў класы з адпаведнымi профiлямi навучання, для якiх дадзены вучэбны прадмет вызначаны вучэбным прадметам для здачы ўступнага iспыту;

асобы, якiя маюць вышэйшы сярэднi бал пасведчання аб агульнай базавай адукацыi;

асобы, якiя маюць вышэйшы бал па тых вучэбных прадметах, па якiх яны здаюць уступныя iспыты.

212. Загад аб залiчэннi ў склад вучняў лiцэя афармляецца яго кiраўнiком на падставе пратакола рашэння прыёмнай камiсii лiцэя не пазней за 1 лiпеня.

У трохдзённы тэрмiн рашэнне аб залiчэннi ў склад вучняў лiцэя даводзiцца да ведама асоб i iх законных прадстаўнiкоў.

213. Састаў прыёмнай камiсii, тэрмiн яе паўнамоцтваў вызначаецца кожны год педагагiчным саветам лiцэя i зацвярджаецца загадам яго кiраўнiка (старшыня прыёмнай камiсii).

У састаў прыёмнай камiсii ўваходзяць: намеснiк кiраўнiка лiцэя па асноўнай дзейнасцi (намеснiк старшынi прыёмнай камiсii), сакратар прыёмнай камiсii, члены прыёмнай камiсii з лiку спецыялiстаў, якiя ажыццяўляюць навучанне вучняў па адпаведных вучэбных прадметах.

214. Для правядзення ўступных iспытаў за тры тыднi да iх пачатку з лiку педагагiчных работнiкаў лiцэя ствараюцца экзаменацыйныя камiсii па кожным вучэбным прадмеце, па якiм праводзiцца ўступны iспыт, саставы якiх зацвярджаюцца загадам кiраўнiка лiцэя i ў сваёй дзейнасцi падпарадкоўваюцца прыёмнай камiсii.

215. Для разгляду пiсьмовых заяў асоб або iх законных прадстаўнiкоў аб пераглядзе вынiкаў здачы ўступных iспытаў (далей - апеляцыя) на тэрмiн правядзення ўступных iспытаў рашэннем старшынi прыёмнай камiсii ствараюцца апеляцыйныя камiсii, якiя ўзначальваюць старшынi экзаменацыйных камiсiй.

216. Рашэннi прыёмнай камiсii прымаюцца большасцю галасоў пры наяўнасцi не менш за дзве трэцi саставу i афармляюцца пратаколам, якi падпiсваецца старшынёй i сакратаром прыёмнай камiсii.

217. Размеркаванне абавязкаў старшынь экзаменацыйных камiсiй, сакратара прыёмнай камiсii зацвярджаецца старшынёй прыёмнай камiсii.

218. Прыёмная камiсiя ў тэрмiны сваiх паўнамоцтваў:

218.1. ажыццяўляе прыём дакументаў у тэрмiны, вызначаныя лiцэем, iх рэгiстрацыю i захоўванне;

218.2. вызначае парадак падачы i разгляду апеляцый i знаёмiць з iм асоб, iх законных прадстаўнiкоў да пачатку ўступных iспытаў;

218.3. ажыццяўляе фармiраванне экзаменацыйных i апеляцыйных камiсiй, кантроль за iх дзейнасцю;

218.4. разглядае апеляцыi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi пунктаў 226 - 229 гэтага Палажэння;

218.5. вызначае колькасны састаў груп для здачы ўступных iспытаў i колькасны састаў экзаменацыйных камiсiй у час правядзення ўступнага iспыту;

218.6. прымае рашэнне аб залiчэннi асоб у склад вучняў лiцэя.

219. Парадак правядзення ўступнага iспыту i рэкамендацыi па выкананнi прапанаваных заданняў даводзяцца да ведама асоб у аўдыторыi перад пачаткам уступнага iспыту.

220. Шыфроўку пiсьмовых работ асоб праводзяць сакратар прыёмнай камiсii або па даручэннi старшынi прыёмнай камiсii iншыя члены прыёмнай камiсii ў прысутнасцi старшынi прыёмнай камiсii. Пасля шыфроўкi тытульныя лiсты захоўваюцца ў сейфе старшынi прыёмнай камiсii.

221. Праверка пiсьмовых работ пад шыфрам без указання прозвiшчаў асоб праводзiцца экзаменацыйнай камiсiяй у памяшканнi лiцэя пасля завяршэння ўступнага iспыту.

222. Правераныя пiсьмовыя работы з адзнакамi i подпiсамi старшынi i членаў экзаменацыйнай камiсii перадаюцца старшынёй экзаменацыйнай камiсii сакратару прыёмнай камiсii, якi нясе адказнасць за iх захаванне.

Правераныя пiсьмовыя работы з адзнакамi i подпiсамi членаў экзаменацыйнай камiсii дэшыфруе старшыня прыёмнай камiсii або па яго даручэннi сакратар прыёмнай камiсii.

223. Вынiкi ацэньвання пiсьмовых работ пасля iх дэшыфроўкi, вусных адказаў, вусных адказаў у спалучэннi з выкананнем практычных заданняў старшынi экзаменацыйных камiсiй уносяць у пратаколы ўступных iспытаў. Пратаколы падпiсваюцца старшынёй i членамi экзаменацыйнай камiсii.

224. Адзнакi, атрыманыя асобамi на ўступных iспытах, якiя праводзяцца ў пiсьмовай форме, абвяшчаюцца на наступны дзень пасля iх правядзення, а ў вуснай форме або ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай - у дзень яго правядзення.

225. Асоба ў прысутнасцi законных прадстаўнiкоў можа азнаёмiцца са сваёй пiсьмовай работай незалежна ад атрыманай адзнакi на падставе пiсьмовай заявы, якая падаецца на iмя старшынi экзаменацыйнай камiсii ў дзень абвяшчэння вынiкаў уступнага iспыту.

226. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай асоба або яго законныя прадстаўнiкi маюць права падаць апеляцыю на iмя старшынi прыёмнай камiсii.

Пры здачы ўступнага iспыту ў вуснай форме або ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай апеляцыя падаецца ў дзень яго правядзення, пры правядзеннi ўступнага iспыту ў пiсьмовай форме - у дзень абвяшчэння адзнакi.

Вынiкi разгляду апеляцыi паведамляюцца асобе або яго законным прадстаўнiкам не пазней чым на наступны дзень пасля яе падачы.

227. Разгляд апеляцыi па вынiках здачы ўступнага iспыту ў пiсьмовай форме ажыццяўляе апеляцыйная камiсiя ў складзе старшынi i двух членаў экзаменацыйнай камiсii, якiя не правяралi дадзеную пiсьмовую работу.

Разгляд апеляцыi па вынiках здачы ўступнага iспыту ў вуснай форме або ў вуснай форме ў спалучэннi з практычнай формай праводзiцца ў прысутнасцi асобы i яго законных прадстаўнiкоў апеляцыйнай камiсiяй у складзе старшынi i членаў экзаменацыйнай камiсii, якiя прымалi дадзены ўступны iспыт. Пры разглядзе апеляцыi дадатковае апытанне асоб не дапускаецца.

Пры ўзнiкненнi рознагалоссяў памiж членамi апеляцыйнай камiсii праводзiцца галасаванне i адзнака зацвярджаецца большасцю галасоў.

228. Пры неабходнасцi змянення адзнакi (як у выпадку яе павышэння, так i знiжэння) складаецца пратакол рашэння апеляцыйнай камiсii, з якiм асоба або яго законныя прадстаўнiкi знаёмяцца пад подпiс.

229. На падставе пратакола рашэння апеляцыйнай камiсii, азначанага ў пункце 228 гэтага Палажэння, канчатковыя адзнакi ўносяцца ў пiсьмовыя работы або ў лiст адказу асобы i ў пратаколы ўступных iспытаў.

230. Для вырашэння прыёмнай камiсiяй пытання аб залiчэннi асоб у склад вучняў лiцэя сакратаром прыёмнай камiсii запаўняецца ведамасць, у якую ўносяцца адзнакi, атрыманыя асобамi на ўступных iспытах, сярэднi бал пасведчання аб агульнай базавай адукацыi, сярэднi бал адзнак пасведчання аб агульнай базавай адукацыi па тых вучэбных прадметах, па якiх асоба здавала ўступныя iспыты.

231. Пры наяўнасцi свабодных вучнёўскiх месцаў лiцэй можа праводзiць дадатковы прыём вучняў на падставе ўступных iспытаў, парадак правядзення якiх вызначаецца ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

232. Дазваляецца на працягу навучальнага года пры наяўнасцi свабодных вучнёўскiх месцаў у лiцэi прымаць вучняў у парадку пераводу з iншых лiцэяў пры ўмове супадзення профiлю навучання.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка