Пaptызahcкiя фapmipabahhi
Дата канвертавання27.03.2016
Памер224.08 Kb.
ПAPTЫЗAHCКIЯ ФAPMIPABAHHI.

РАСОНСКАЯ БРЫГАДА ІМЯ І.В. СТАЛІНА


У канцы мая 1942 г. у Расонскiм раёне для арганiзацыi i кiраўнiцтва партызанскiмi атрадамi быў створаны штаб на чале з сакратаром Расонскага падпольнага райкома партыi В. Я. Лапенкам i камандзiрам атрада iмя Сталiна Р. А. Ахоцiным.У чэрвенi штабам былi арганiзаваны ат­рады iмя Варашылава, iмя Чапаева, iмя Чкалава, iмя Молатава. У лiпенi 1942 г. усе гэтыя атрады ўвайшлi ў брыгаду “За Савецкую Беларусь” як расонская група партызанскiх атрадаў. Пазней у яе былi ўключаны асобныя атрады: 2-i iмя Сталiна, iмя Лeнiнa, iмя Катоўскага, iмя Будзённа­га, iмя Шчорса. Паводле распараджэння аператыўнай групы партызанскага руху пры Ваенным савеце 4-й ударнай apмii, у канцы жнiўня 1942 г. група партызан­cкix атрадаў Расонскага раёна пераўтворана ў Расонскую брыгаду iмя Сталiна. У брыгаду ўвайшлi атрады iмя Сталiна, iмя Варашылава, iмя Чапаева, iмя Чкалава, iмя Молатава, 2-i iмя Сталiна, iмя Кiрава, iмя Калiнiна i артылерыйскi ды­вiзiён. Пазней у брыгадзе былi арганiзаваны атрады iмя Камсамола (з кастрычнi­ка 1942 г. iмя Лапенкi), iмя Суворава, iмя Кутузава, iмя Жyкaвa, iмя Ракасоў­скага.


М.М. Луткоўскi.А. Я. Алькоў.

П. Я. Рубiс.

С.С. Гаўрыленка.

Для лепшага кiравання ў жнiўнi 1942 г. атрады брыгады зведзены ў батальёны 1-ы, 2-i, 3-i, у лютым 1943г. створаны 4-ы.

Па ўказаннi ЦК КП(б)Б i БШПР у чэрвенi 1943 г. з брыгады вылучаны i накi­раваны ў Пастаўскi раён атрады iмя Рака­соўскага, iмя Кутузава i iмя Молатава.Брыгада дзейнiчала ў Расонскiм, Асвей­скiм i Полацкiм раёнах Вiцебскай, Iдрыц­кiм i Невельскiм раёнах Калiнiнскай аб­ласцей. Злучылася з часцямi Чырвонай Apмii 3 лiстапада 1943 г. у складзе 12 атра­даў агульнай колькасцю 2309 партызан.


Р.Я. Каралёў.Дз. I. Дзярабiн.

Л.Ф.Рабінін

С.М. Якушаў.
Камандзiр брыгады - Ахоцiн Радзiвон Ар­цёмавiч (лiпень 1942 - лiстапад 1943) ; камi­сары: Лапенка Варфаламей Якаўлевiч (лi­пень - кастрычнiк 1942, загiнуў), Baciлевiч Яфрэм Пятровiч (кастрычнiк 1942 - лiста­пад 1943); начальнiкi штаба: Pyбic Пётр Яфiмавiч (лiпень - жнiвень 1942), Мезенцаў Георгiй Пятровiч (верасень 1942 - люты 1943), Рабiнiн Леанiд Фёдаравiч (люты - лiсталад 1943).

1-ы батальён

Створаны ў жнiўнi 1943 года. У яго склад увайшлi атрады iмя Сталiна, iмя В. Я. Лапен­кi i iмя Калiнiна.

Камандзiры батальёна: Казлоўскi Hiкaнop lванавiч (жнiвень - снежань 1942), Луткоў­cкi Мiхаiл Мiхайлавiч (снежань 1942 - лi­стапад 1943); камiсар - Бялоў Hiкaнop Паў­лавiч (жнiвень 1942 - лiстапад 1943) ; на­чальнiкi штаба: Луткоўскi Mixaiл Мiхайлавiч (жнiвень - снежань 1942), Бельскi Пётр Васiлевiч (снежань 1942 - лiстапад 1943).

Атрад iмя Сталiна арганiзаваны ў маi 1942 г. з удзельнiкаў падпольнай групы в. Ме­жава. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii атрад налiчваў 219 партызан.

Камандзiры атрада: Ахоцiн Радзiвон Арцё­мавiч (май 1942) , Казлоўскi Нiканор Iванавiч (чэрвень - жнiвень 1942), Лапцеў Аляксей Сямёнавiч (жнiвень - снежань 1942), Запа­рожац Андрэй Парфiр'евiч (снежань 1942­люты 1943), Алькоў Анатоль Якаўлевiч (лю­ты - лiстапад 1943); камiсары: Pyбic Пётр Яфiмавiч (май 1942), Бялоў Hiкaнop Паўла­вiч (лiпень - жнiвень 1942), Яфрэменка Iван Вiкенцьевiч (жнiвень - снежань 1942), Шы­шкоў Данiiл Пятровiч (снежань 1942 - май 1943), Горлаў Рыгор Данiлавiч (май - лi­стапад 1943); начальнiкi штаба: Луткоўскi Mixaiл Мiхайлавiч (чарвень - лiпень 1942), Лапцеў Аляксей Сямёнавiч (лiпень - жнi­вень 1942), Бурнасенка Канстанцiн Цiма­феевiч (жнiвень - лiстапад 4943).Атрад iмя Кaлiнiнa створаны у жнiўнi 1942 г. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 105 партызан.

Камандзiр атрада - Гаўрыленка Сцяпан Сямёнавiч (жнiвень 1942 - лiстапад 1943) ; камiсары: Гаўрыленка Iван Барысавiч (жнi­вень 1942 - жнiвень 1943), Яфрэменка Iван Вiкенцьевiч (жнiвень - лiстапад 1943) ; на­чальнiкi штаба: Шалаеў Яфiм Мiкалаевiч (жнiвень 1942 - сакавiк 1943, загiнуў), Ка­валёў Уладзiмiр Рыгоравiч (жнiвень - лiста­пад 1943).Атрад iмя Лапенкi быў арганiзаваны ў ве­раснi 1942 г. з партызан, вылучаных брыга­дай, як маладзёжны атрад iмя Камсамола. Па­сля гібeлi камiсара брыгады В. Я. Лапенкi (кастрычнiк 1942 г.) атраду прысвоена яго iмя. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 233 партызаны.

Камандзiры атрада: Голубеў Сцяпан Iльiч (верасень 1942 - кастрычнiк 1943), Майсей­чанка Дзмiтрый lванавiч (кастрычнiк 1942­ - лiстапад 1943); камiсары: Майсейчанка Дзмiтрый Iванавіч (верасень 1942 – кастрыч­нiк 1943), Сакалоў Мiрон Уладзiмiравiч (кастрычнiк - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Жданаў Павел Цiмафеевiч (верасень 1942 - жнiвень 1943), Чарных Леанiд Miкaлаевiч (жнiвень - лiстапад 1943).
2-i батальён

Створаны ў жнiўнi 1942. У яго склад увай­шлi атрады iмя Варашылава i iмя Чкалава. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii ўключаў гэтыя ж атрады. Камандзiры батальёна: Каралёў Раман Яго­равiч (жнiвень - кастрычнiк 1942, люты - лiстапад 1943), Рабiнiн Леанiд Фёдаравiч (кастрычнiк 1942 - люты 1943); камiсар - Гусеў Фёдар Сцяпанавiч (жнiвень 1942­ - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Клiменка Пётр Iванавiч (студзень - сакавiк 1943), Масiлевiч Нiканор Ануфрыевiч (чэрвень -лiстапад 1943).Атрад iмя Варашылава быў арганiзаваны ў пачатку чэрвеня 1942 г. на базе iнiцыятыў­най групы Я. М. Лазарэнкi, вылучанай атра­дам iмя Сталiна, i з жыхароў Старадворскага сельсавета Расонскага раёна. На дзень злучэн­ня з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 278 партызан.Камандзiры атрада: Лазаранка Яфiм Мак­сiмавiч (чэрвень - лiпень 1942), Каралёў Ра­ман Ягоравiч (лiпень - жнiвень 1942), Ра­бiнiн Леанiд Фёдаравiч (жнiвень - кастрыч­нiк 1942), Громаў

Георгій Сцяпанавіч (кастрычнiк 1942 - caкавік 1943), Дзярабiн Дзмiт­рый Iванавiч (сакавiк - лiстапад 1943); камiсары: Гусеў Фёдар Сцяпанавiч (чэрвень - жнiвень 1942), Снотаў Васiль Андрэе­вiч (верасень 1942 - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Paбiнiн Леанiд Фёдаравiч (чэрвень - жнiвень 1942), Мацвееў Iван Ягоравiч (жнiвень 1942 - люты 1943), Аськоў Iван Аляксандравiч (май - лiстапад 1943).Атрад iмя Чкалава створаны ў чэрвенi 1942 г. на базе iнiцыятыўнай групы С. М. Яку­шава, вылучанай атрадам iмя Сталiна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 150 партызан.


М. В. Камароў.I.Ф. Бандарэнка.А. Ц. Еўдакiмаў.

Г. Дз. Драздоў.
Камандзiры атрада: Якушаў Сцяпан Мiхай­лавiч (чэрвень 1942 - люты 1943), Бандарэнка Iван Фёдаравiч (кастрычнiк 1942 - сту­дзень 1943, в. а.), Камароў Мiкалай Васiле­вiч (люты - лiстапад 1943); камiсары: Пе­трачэнка Сяргей Аляксандравiч (чэрвень 1942 - студзень 1943), Каваленка Iван Фiлiмонавiч (студзень - лiстапад 1943); началь­нiкi штаба: Кузьменка Мiкалай Карпавiч (чэрвень 1942 - красавiк 1943), Лапкiн Аляксей Iванавiч (паводле iншых звестак - Аляксандр Аляксандравiч, красавiк - май 1943, загiнуў), Цiхамiраў Мiкалай Аляксан­дравiч (чэрвень - лiстапад 1943).

3-i батальён

Створаны ў жнiўнi 1942 г. У яго ўвайшлi атрады iмя Молатава, Чапаева, iмя Кiрава. Злучыўся з часцямi Чырвонай Apмii ў тым жа складзе.

Камандзiр батальёна - Еўдакiмаў Аляксандр Цiмафеевiч (жнiвень 1942 – лiстапад 1943); камiсары: Драздоў Васiль Фiлiмонавiч (жнiвень - лiстапад 1942), Калiнкiн Рыгор Iванавiч (снежань 1942 - лiстапад 1943); начальнiк штаба - Клiменценка Сямён Якаўлевiч (жнiвень 1942 - лiстапад 1943).
Атрад iмя Чапаева быў арганiзаваны ў чэр­венi 1942 г. з партызан, вылучаных атрадам iмя Сталiна, i жыхароў Руднянскага сельса­вета Расонскага раёна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 189 партызан Камандзiр атрада - Баброў Анатоль Мiхайлавiч (чэрвень 1942 - лiстапад 1943, загiнуў); камiсары: Драздоў Васiль Фiлiмо­навiч (чэрвень - жнiвень 1942), Сырамаха
Павел Якаўлевiч (верасень 1942 - люты 1943), Сiдарэнка Пракоп Iгнатавiч (люты - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Клiмен­ценка Сямён Якаўлевiч (чэрвень – жнiвень 1942), Драздоў Андрэй Аляксандравiч (жнi­вень 1942 - люты 1943), Андрэеў Васiль Аляксандравiч (люты - лiстапад 1943).

Атрад iмя Кiрава створаны ў лiпенi 1942 г. з жыхароў Сяляўшчынскага сельса­вета Расонскага раёна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 152 парты­заны.

Камандзiры атрада: Папко Давыд Харыто­навiч (лiпень - верасень 1942), Драздоў Георгiй Дзмiтрыевiч (верасень 1942 - лiстапад 1943); камiсары: Рубашэнка Сямён Карнiлавiч (лiпень - верасень 1942), Шаптуноў Карней Васiлевiч (верасень 1942 - чэрвень 1943), Клокаў Сцяпан Антонавiч (чэрвень - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Бельскi Пётр Васiлевiч (снежань 1942), Канстанцiнаў Iван Гаўрылавiч (снежань 1942 - лiстапад 1943).Атрад iмя Молатава арганiзаваны ў канцы чэрвеня 1943 г. з партызан, вылучаных бры­гадай. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 168 партызан.


Г.П. Мезенцаў.
Камандзiр атрада - Дубiнец Мiкалай Анi­сiмавiч (чэрвенъ - лiстапад 1943), камісар - Кошалеў Андрэй Аляксандравiч (чэрвень - лiстапад 1943); начальнiк штаба - Васiльеў Сцяпан Мiкiтавiч (чэрвень - лiстапад 1943).


М. К. Глухоўскi.I. В. Яфрэменка.

А. I. Hiкiцiн.
4-ыбатальён Створаны ў лютым 1943 г. у вынiку разбуйнення 1-га батальёна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii ў яго ўваходзiлi атрады iмя Фрунзе, iмя Суворава, iмя Жукава.
Камандзiр батальёна - Мезенцаў Георгiй Пятровiч (люты - лiстапад 1943); камiсары:Сырамаха Павел Якаўлевiч (люты – чэрвень 1943), Шаптуноў Карней Васiлевiч (чэр­вень - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: За­парожац Андрэй Парфiр'евiч (люты - чэр­вень 1943), Лапцеў Аляксей Сямёнавiч (чэр­вень - лiстапад 1943).

Атрад iмя Фрунзе быў створаны ў ліпенi 1942 г. з партызан, вылучаных атрадам iмя Сталiна. Да канца снежня 1942 г. называўся 2-i атрад iмя Сталiна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 159 партызан.

Камандзiры атрада: Луткоўскi Mixaiл Mi­хайлавiч (лiпень - жнiвень 1942), Глухоўскi Мiкалай Кiрсанавiч (жнiвень1942 - лiстапад 1943); камiсары: Турлук Георгiй Фёдаравiч (лiпень1942 - студзень 1943, загiнуў), Плеў­cкi Сяргей Канстанцiнавiч (люты – лiпень 1943, загiнуў), Гаўрыленка Уладзiмiр Бары­савiч (жнiвень - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Юрчанка Уладзiмiр Мiкалаевiч (лi­пень - верасень 1942), Масiлевiч Нiканор Ануфрыевiч (верасень – снежань 1942), Лапцеў Аляксей Сямёнавiч (снежань 1942­ чэрвень 1943), Шаўцоў Сямён Захаравiч (лiпень - лiстапад 1943).Атрад iмя Суворава быў арганiзаваны ў канцы снежня 1942 г. з партызан, вылучаных атрадамi iмя Сталiна i iмя Фрунзе. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 144 партызаны.

Камандзiры атрада: Яфрэменка Iван Bi­кенцьевiч (снежань 1942 - жнiвень 1943), Жданаў Павел Цiмафеевiч (жнiвень - кастрычнiк 1943), Астроўскi Iociф Цiмафеевiч (кастрычнiк - лiстапад 1943, в. а.); камi­сар - Старавойтаў Андрэй Аляксеевiч (сне­жань 1942 - лiстапад 1943); начальнiкi штаба: Усаў Мiкалай Ягоравiч (снежань 1942­ красавiк 1943), Астроўскi Iociф Цiмафеевiч (кpacaвік - кастрычнiк 1943).Атрад iмя Жукава створаны ў пачатку красавiка 1943 з жыхароў Расонскага раёна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 104 партызаны.

Камандзiр атрада - Нiкiцiн Андрэй Iвана­вiч, камiсар - Субач Іван Пятровiч, начальнiк штаба - Выгалаў Аляксандр Мiкалаевiч; усе - красавiк - лiстапад 1943.Артылерыйскi дывiзiён арганiзаваны ў жнiўнi 1942. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 174 партызаны.

Камандзiр - Лазарэнка Яфiм Максiмавiч (жнiвень 1942 - лiстапад 1943); камiсары - Голубеў Павел Iларыёнавiч (жнiвень - лi­стапад 1942); Драздоў Васiль Фiлiмонавiч (снежань 1942 - лiстапад 1943); начальнiк штаба - Сафронаў Рыгор Iванавiч (верасень 1942 - лiстапад 1943).

Я.М. Лазарэнка


Г.І. Казарцаў


С.Б. Майсеенка
І.М. Лысоў
Г.І. Казарцаў

Г.І. Казарцаў

С.Б.Майсеенка

М.І. Лысоў.

ПАРТЫЗАНСКАЯ БРЫГАДА IМЯ К. К. РАКАСОЎСКАГА
Створана ў лiпенi 1942 г. камандаван­нем 17-га спецатрада на базе аб'яднання дзеючых у раёне атрадаў iмя Сталiна, iмя Варашылава, iмя Чапаева, iмя Чкалава i iмя Молатава. Да сакавiка 1943 г. утвора­ная брыгада называлася «За Савецкую Бе­ларусь». У склад брыгады потым былi ўключаны самастойна дзеючыя асобныя атрады iмя Сяргея, iмя Шчорса, а таксама Асвейскi атрад iмя Фрунзе.

Пазней у брыгадзе стварылiся атрады: у Расонскiм раёне - 2-i iмя Сталiна, iмя Ле­нiна, iмя Катоўскага, iмя Кiрава, iмя Ка­лiнiна; у Дрысенскiм - iмя Фрунзе, iмя Калiнiна, iмя Кiрава, iмя Аляксандра Неў­скага; у Асвейскiм - iмя Жданава, iмя Арджанiкiдзе, iмя Пархоменкi. Атрады брыгады былi зведзены ў адпаведнасцi з раёнам ix дыслакацыii дзеяння ў групы атрадаў Расонскага, Дрысенскага i Асвей­скага раёнаў. Паводле распараджэння аператыўнай групы партызанскага руху пры ваенным Савеце 4-й ударнай apмii ад 26 жнiўня 1942 г., групы атрадаў адпаведна пераўтвораны ў самастойныя брыгады - Расонскую iмя Сталiна, Дры­сенскую i Асвейскую iмя Фрунзе. У бры­гадзе «За Савецкую Беларусь» засталiся атрады 17-ы, iмя Сяргея, iмя Шчорса, iмя Катоўскага, iмя Ленiна i iмя Пархоменкi (у вераснi 1942 г. атрад выбыў у Вiлей­скую вобласць). У чэрвенi 1943 г. згодна з распараджэннем ЦШПР брыгада iмя Ра­касоўскага перадыслацыравалася ў Вiлей­скую вобласць.

Камiсару брыгады П. М. Машэраву i на­меснiку камандзiра атрада iмя М. А. Шчорса па разведцы В. М. Хамча­ноўскаму прысвоена званне Героя Савец­кага Саюза.

Брыгада дзейнiчала ў Расонскiм, Асвей­скiм, Дрысенскiм, Полацкiм раёнах Вiцебскай, Себежскiм, Iдрыцкiм, Невельскiм раёнах Калiнiнскай, Пастаўскiм, Дунiла­вiцкiм, Докшыцкiм, Miёpcкiм, Глыбоцкiм, Мядзельскiм раёнах Вiлейскай абласцей. Атрады брыгады злучылiся з часцямi Чырвонай Apмii. З лiпеня 1944 г. у складзе 7 атрадаў агульнай колькасцю 915 пар­тызан.
Камандзiры брыгады: Петракоў Андрэй Iванавiч (лiпень - верасень 1942), Дорменеў Уладзiмiр Нiчыпаравiч (верасень - лiсталад 1942, в. а., верасень 1943 - студзень 1944), Раманаў Аляксандр Васiлевiч (лiстапад 1942 - сакавiк 1943, в. а., сакавiк 1943 - лiпень 1944); камiсары: Раманаў Аляксандр Васiлевiч (лiпень 1942 - сакавiк 1943) , Hiга­маеў Шайхуш Нiгамаевiч (снежань 1942­сакавiк 1943, в. а., лiстапад 1943 - лiпень 1944), Машэраў Пётр Мiронавiч (сакавiк - лiстапад 1943); начальнiкi штаба - Дорменеў Уладзiмiр Нiчыпаравiч (лiпень 1942 - сака­вiк 1944, май - Партызанскія медалі брыгады імя К.К. Ракасоўскага.лiпень 1944), Казарцаў Ге­оргiй Iванавiч (верасень 1943 - студзень 1944, в. а.), Шчуцкi Уладзiмiр Пятровiч (caкaвік - май 1944).

Атрад iмя Сяргея арганiзаваны ў студзенi 1942 г, у Себежскiм раёне Калiнiнскай воб­ласцi на базе групы патрыётаў на чале з С. Б. Майсеенкам. Да лiпеня 1942 г, дзейнi­чаў самастойна. Названы iмем камандзiра атрада С. Б. Майсеенкi, якi загiнуў 18 мая 1942 года. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 196 партызан.


І.Ф. ФралоўМ.П. Хардзін
Камандзiры атрада: Майсеенка Сяргей Ба­рысавiч (студзень - май 1942, загiнуў), Ка­ракiн Сцяпан Харлампiевiч (май - чэрвень 1942), Сянько Мiкалай Сцяпанавiч (каст­рычнiк 1942 - сакавiк 1943), Нiгамаеў Шай­хуш Нiгамаевiч (сакавiк - лiстапад 1943), Лысоў Iван Мiкалаевiч (лiстапад 1943 - лi­пень 1944); камiсары: Iнсафутдзiнаў Разiт­дзiн Iнсафутдзiнавiч (студзень - лiпень 1942), Казлоўскi Дзянiс Уладiмiравiч (лi­пень 1942, загiнуў), Базыленка Канстанцiн Канстанцiнавiч (жнiвень 1942), Поснiкаў Аляксандр Сяргеевiч (жнiвень - верасень 1942), Нiгамаеў Шайхуш Нiгамаевiч (каст­рычнiк - снежань 1942, в. а.), Кручкоў Ва­сiль Ягоравiч (снежань 1942 - чэрвень 1943, загiнуў), Лысоў Iван Мiхайлавiч (чэрвень - лiсталад 1943), Сяркоў Васiль I ванавiч (лiста­пад 1943 - сакавiк 1944), Грыгор'еў Мiкалай Фёдаравiч (сакавiк - лiпень 1944); начальнi­кi штаба: Кiчасаў Мiхалай Андрэевiч (сту­дзень - май 1942), Сяркоў Васiль Iванавiч (лiпень 1942 - лiсталад 1943, caкaвік - лi­пень 1944), Кiсялёў Сцяпан Iванавiч (лiста­пад 1943, загiнуў), Сувораў Павел Iванавiч (лiстапад 1943-

Атрад iмя Шчорса быў створаны ў красавiку 1942 г. у Расонскай падпольнай арга­нiзацыi на чале з яе кiраўнiком П. М. Машэ­равым («Дубняк» ). Да лiпеня 1942 г. дзей­нiчаў самастойна, называўся атрадам “Дубня­ка”. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Арміі налічваў 163 партызаны.

Камандзiры атрада: Maшэраў Пётр Мiрона­вiч (красавiк 1942 - сакавiк 1943), Шчуцкi Уладзiмiр Пятровiч (сакавiк 1943 – сакавiк 1944), Хардзiн Mixaiл Пiлiпавiч (caкавік - лiпенъ 1944); камiсары: Гiгелеў Мiкалай Яго­равiч (красавiк - верасень 1942, загiнуў), Пятроўскi Сяргей Бранiслававiч (верасенъ 1942 - красавiк 1943), Ярэменка Уладзiмiр Аляксандравiч (красавiк - жнiвень 1943), Хардзiн Mixaiл Пiлiпавiч (жнiвень 1943 - сакавiк 1944), Аляксееў Аляксандр Аляксан­дравiч (сакавiк - лiпень 1944); начальнiкi штаба: Гiгелеў Пётp Ягоравiч (красавiк - ве­расень 1942, загiнуў), Шчуцкi Уладзiмiр Пятровiч (верасень 1942 - сакавiк 1943), Хар­дзiн Mixaiл Пiлiпавiч (сакавiк - жнiвень 1943), Аляксееў Аляксандр Аляксандравiч (жнiвень 1943 - сакавiк 1944), Ланеўскi Ге­надзь Александравiч (caкавік- лiпень1944). Атрад iмя Петракова быў сфармiраваны па распараджэннi ваеннага савета 29-й apмii з ваеннаслужачых i накiраваны ў Расонскi раён у чэрвенi 1942 г. (да красавiка 1943 г, назы­ваўся 17-ы). У лiпенi - жнiўнi з яго вылучы­лася група для арганiзацыi новых атрадаў. З партызан, што засталiся, у сакавiку 1943г.было створана падраздзяленне разведкi бры­гады, якое ў жніўнi 1943 г. рэарганiзавана ў атрад iмя Петракова. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 99 пар­тызан.

Камандзiры атрада: Петракоў Андрэй Iвa­навiч (чэрвень - лiпень 1942), Страiлаў Аляксей Рыгоравiч (лiпень 1942 - красавiк 1943), Iсакiн Iван Iларыёнавiч (жнiвень 1943 - лiпень 1944); камiсары: Раманаў Аляксандр Васiлевiч (чэрвень – лiпень 1942), Шульга Mixaiл Сцяпанавiч (жнiвень - верасень 1943), Паруль Уладзiмiр Францавiч (верасень 1943 - лiпень 1944); начальнiкi штаба: Дорменеў Уладзiмiр Нiчыпаравiч (чэрвень - лiпень 1942), Фралоў Iван Фе­адосьевiч (сакавiк - красавiк 1943), Айзенберг Барыс Львовiч (жнiвень – лiстапад 1943), Марчанка Iван Iванавiч (лiстапад 1943- студзень 1944), Санкоўскi Аляксандр Васiлевiч (студзень - лiпень 1944).

Атрад iмя Ленiна быў створаны ў ліпенi 1942 г. у Невельскiм раёне Калiнiнскай воб­ласцi на базе iнiцыятыўнай групы А.М. Ва­рашылава, вылучанай атрадам імя Сталiна. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 122 партызаны.

Камандзiры атрада: Варашылаў Аляксандр Мiкалаевiч (лiпень 1942 - май 1943), Шаба­лоўскi Сямён Мiкалаевiч (май 1943 - чэрвень 1944), Конараў Дзмiтрый Рыгоравiч (чэрвень -- лiпень 1944); камiсары: Далецкi Дзянic Парфенавiч (лiпень 1942 - caкавік 1943), Пархiмовiч Сямён Пятровiч, Конараў Дзмiтрый Рыгоравiч, Грыбаў Уладзiмiр Антонавiч, Шабалоўскi Сямён Мiкалаевiч; начальнiкi штаба: Конараў Дзмiтрый Рыгоравiч (caкавік 1943- май 1944), Герасiменка Iван Сярге­евiч (май - ліпень 1944).Атрад iмя Катоўскага быў створаны ў жнiўнi 1942 г, на базе iнiцыятыўнай группы П. А. Альшанiкава, вылучанай атрадам iмя Шчорса, i жыхароў вёсак Рэўты, Лiсна, Галяшы, Юхавiчы Асвейскага i Расонскага раёнаў. На дзень злучэння з часцямi Чырво­най Apмii атрад налiчваў 151 партызана.

Камандзiр атрада - Альшанiкаў Пётр Аляксандравiч (жнiвень 1942 - лiпень 1944) ; камiсары: Iнсафутдзiнаў Разiтдзiн Iнсафут­дзiнавiч (жнiвень 1942 - сакавiк 1944), Яноўскi Iван Станiслававiч (сакавiк - май 1944), Сiнельнiкаў Iван Цiмафеевiч (чэр­вень - лiпень 1944); начальнiкi штаба: Кiча­саў Мiкалай Андрэевiч (жнiвень 1942 - жнiвень 1943, загiнуў), Крэмс Дзмiтрый Яфрэмавiч (верасень 1943), Маскоў Рыгор Аляксеевiч (верасень - снежань 1943, в. а.), Сiнельнiкаў Iван Цiмафеевiч (чэрвень - ліпень, 1944), Каракiн Сцяпан Харлампiевiч (чэрвень - лiпень 1944).Атрад iмя Жукава арганiзаваўся ў чэрвенi 1943 г. у брыгадзе iмя ЦК КП(б)Б з партызан, вылучаных атрадамi iмя Пархоменкi i iмя Чкалава. У чэрвенi - жнiўнi называўся 4-ы, потым - iмя Сцяпана Разiна. У вераснi 1943 г. перайменаваны ў iмя Жукава i ўключаны ў брыгаду iмя Ракасоўскага. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 53 партызаны.

Камандзiры атрада: Ловiн Антон Дзяменцьевiч (чэрвень 4943- красавiк 1944), Фра­лоў Iван Феадосьевiч (красавiк - чэрвень 1944); камiсары: Воранаў Фёдар Яфiмавiч (верасень 1943), Бакша Мiхаiл Банiфацые­вiч (кастрычнiк 1943 - лiпень 1944); начальнiкi штаба: Цяста Iгнат Аляксандравiч (чэрвень 1943), Воранаў Фёдар Яфiмавiч (лiстапад 1943- лiпень 1944).Атрад iмя Дзяржынскага быў створаны ў жнiўнi 1943 г. з асабовага складу каменданцкага ўзвода брыгады. На дзень злучэння з часцямi Чырвонай Apмii налiчваў 92 парты­заны.

Камандзiры атрада: Страiлаў Аляксей Ры­горавiч (жнiвень 1943 -кpacaвік 1944), Сазонаў Васiль Сямёнавiч (красавiк – лiпень 1944); камiсары: Бакша Mixaiл Банiфацыевiч (жнiвень - кастрычнiк 1943), Яфрэменка Уладзiмiр Аляксандравiч (кастрычнiк 1943 - лiпень 1944); начальнiкi штаба: Фралоў Iван Феадосьевiч (жнiвень 1943 - красавiк 1944), Васiлёнак Генадзь Мiкiтавiч (красавiк - лi­пень 1944).Аднак з-за адноснай адасобленасці ўсходняй часткі раёна, дзе была сканцэнтравана большасць атрадаў, і заходняй, у якую перайшоў 17-ы спецатрад Петракова, хутка выявіліся цяжкасці ў аператыўным кіраванні імі. Атрады ўсходняй зоны працягвалі дзейнічаць фактычна самастойна і падпарадкоўваліся раённаму штабу партызанскага руху, які базіраваўся ў гэтай частцы раёна. Улічваючы такое становішча, райком партыі 10 жніўня 1942 г. прыняў рашэнне зацвердзіць самастойна дзеючую групу партызанскіх атрадаў ва ўсходняй частцы раёна брыгадай і іменаваць Расонскай брыгадай імя I. В. Сталіна. Камандзірам брыгады зацвердзілі Р. А. Ахоціна, камісарам — В. Я. Лапенку, начальнікам штаба — П. Я. Рубіса. Разбуйненне брыгады «За Савецкую Беларусь» і стварэнне ў раёне дзвюх самастойных партызанскіх брыгад было падтрымана ў Беларускім штабе партызанскага руху (БШПР) і ў аператыўнай групе пры ваенным савеце 4-й ударнай арміі, дзе знаходзілася кіраўніцтва Віцебскага падпольнага абкома партыі.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка