Паняцце дзяржаўнага кіравання
Дата канвертавання18.03.2016
Памер55.55 Kb.
ПАНЯЦЦЕ ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ
Кіраванне - сукупнасць дзеянняў здзяйсняных для дасягнення вызначаных мэт шляхам выкарыстання наяўных рэсурсаў (фінансавых, матэрыяльных, кадравых, інфармацыйных); кіраўніцтва чым-небудзь, калі ажыццяўляецца ўздзеянне з боку суб'екта кіравання на кіраваны аб'ект з выкарыстаннем разнастайных механізмаў і сродкаў.

У сваю чаргу дзяржаўнае кіраванне - гэта юрыдычна ўладная, якая арганізыйная дзейнасць адмысловай групы органаў дзяржавы, што складаецца ў практычным выкананні законаў падчас паўсядзённага і непасрэднага кіраўніцтва, гаспадарчага, сацыяльна-культурнага, палітычнага будаўніцтва.

Дзяржаўнае кіраванне - гэта навукова-абгрунтаванае, планамернае, бесперапынна- уладнае ўздзеянне дзяржавы на грамадскую сістэму, якая здзяйсняецца пераважна ў прававой форме і накіраваную на непасрэдную практычную арганізацыю і рэгуляванне паводзін і дзейнасці людзей іх калектыва, грамадства ў цэлым.

Варта адзначыць, што існуе 2 падыходу да вызначэння разумення паняцця дзяржаўнага кіравання.

1. Шырокае разуменне - гэта рэгулюеючая дзейнасць дзяржавы ў цэлым, г.зн. дзейнасць па кіраванні прадстаўнічымі (ці заканадаўчымі) органамі ўлады, органамі выканаўчай улады, суда і пракуратуры.

У гэтым разуменні дзяржаўнае кіраванне - шырэйшае паняцце, чым выканаўчая ўлада.

2. Вузкае разуменне - гэта адміністрацыйная дзейнасць органаў выканаўчай улады. Сюды ставіцца практычная дзейнасць Прэзідэнта, Урады, дзяржаўных органаў выканаўчай улады, органаў выканаўчай улады суб'ектаў і г.д.

У гэтым разуменні дзяржаўнае кіраванне і выканаўчая ўлада тоесныя.

Асноўнымі рысамі дзяржаўнага кіравання з'яўляюцца:

1. Дзяржаўнае кіраванне ёсць выканаўча-распарадчая дзейнасць.

2. Дзяржаўнае кіраванне носіць ярка выяўлены арганізацыйны характар, гэта арганізацыя дзейнасці людзей. Падчас дзяржаўнага кіравання арганізуюцца адносіны паміж людзьмі і калектывамі, ажыццяўляецца аб'яднанне і каардынацыя грамадскай працы ў маштабе дзяржаўнага кіравання. Арганізацыйны характар выяўляецца таксама ў тым, што ставіцца і вырашаецца пытанне, як лепш арганізаваць дзейнасць людзей па паскарэнні эканамічнага і сацыяльнага развіцця і забеспячэнні найболей поўнага выкарыстання людзей падчас і да т.п.

3. Гэта практычна арганізуючая дзейнасць. Дзейнасць практычна выяўляецца ў распрацоўцы органамі дзяржаўнага кіравання праграм кіравання, усталяванні асноўных кірункаў функцый усіх элементаў сістэмы, аператыўна-кіраўнічых сувязяў, наладжванні аператыўнага кантролю за сістэмай.

4. Дзяржаўнае кіраванне ажыццяўляецца бесперапынна, гэта абумоўлена аб'ектыўна-эканамічнымі фактарамі. Вытворчасць павінна быць бесперапынным, таксама як грамадства не можа перастаць спажываць, таксама яно не можа не вырабляць.

5. Дзяржаўнае кіраванне з'яўляецца актыўнай і мэтанакіраванай дзейнасцю. Падобныя якасці яна набывае дзякуючы таму, што ажыццяўляецца ў дачыненні да важных сфер жыцця грамадства.

6. Дзяржаўнае кіраванне мае ў якасці непасрэдных аб'ектаў галіны гаспадарчага, сацыяльна-культурнага і адміністрацыйна-палітычнага будаўніцтва.

7. Яно носіць юрыдычна ўладны характар. Кіраванне - гэта адміністрацыйная дзейнасць прадугледжвальная падначаленне аб'екта суб'екту кіравання. Юрыдычна ўладны характар дзяржаўнага кіравання вызначаецца як уладарнасцю, уласцівай кіраванню наогул, так і тым, што яно рэалізуецца ад імя дзяржавы. Для гэтага органы дзяржаўнага кіравання нададзены распарадча-ўладнымі правамі (кожны суб'ект кіравання), з дапамогай якіх і дасягаюцца мэты кіраўнічай дзейнасці.

8. Падзаконность дзяржаўнага кіравання. Толькі законнае, правамернае дзеянне органа дзяржаўнага кіравання ці яго службовыя асобы, які ўяўляе орган можа быць правільным. Дзяржаўныя органы ці службовыя асобы могуць прымаць падзаконныя акты, якія маюць меншую юрыдычную сілу, чым закон, яны праходзяць абавязковую рэгістрацыю ў міністэрстве юстыцыі.

9. Эканамічнасць дзяржаўнага кіравання.

10.Дынамізм дзяржаўнага кіравання. Кожны год сістэма органаў выканаўчай улады ў нашай дзяржаве кардынальна змяняецца, і гэта ўжо далёка не дадатная рыса, гэта хутчэй кажа пра адсутнасць стабільнасці, чым дынамізме.

Паняцце дзяржаўнага кіравання складаецца з найважныя арганізацыйна-прававыя катэгорыі, якія выяўляюцца ў кіраўнічых адносінах:

- дзяржаўная кіраўнічая дзейнасць - гэта ажыццяўленне суб'ектамі выканаўчай улады, а таксама іншымі звёнамі дзяржаўнага кіравання (дзяржаўнымі службоўцамі і службовымі асобамі) функцый дзяржаўнага кіравання;

- вобласць дзяржаўнага кіравання - гэта згрупаваныя па прыкмеце асноўнага прызначэння галіны дзяржаўнага кіравання (кіраванне народнай гаспадаркай, кіраванне ў сацыяльна культурнай і адміністрацыйна-палітычнай абласцях);

- галіна дзяржаўнага кіравання - гэта сістэма звёнаў органаў кіравання, аб'яднаных агульнасцю аб'екта кіравання (кіраванне прамысловасцю, транспартам, сельскай гаспадаркай, будаўніцтвам, унутранымі і вонкавымі справамі, адукацыяй, аховай здароўя, фінансамі, абаронай, сувяззю, чыгункамі, лясной гаспадаркай); разнастайнасць функцый дзяржаўнага кіравання абумоўлівае і наяўнасць шматлікіх і разнастайных галін і сфер дзяржаўнага кіравання;

- сфера дзяржаўнага кіравання - гэта комплекс арганізацыйных адносін з нагоды ажыццяўленні міжгаліновых паўнамоцтваў адмысловага прызначэння (напрыклад, стандартызацыя, сертыфікацыя, метралогія, дзяржаўная статыстычная справаздачнасць, планаванне); у гэтых сферах органы дзяржаўнага кіравання ажыццяўляюць кантрольна-наглядныя паўнамоцтвы ва ўсталяваных законам маштабе і межах;

- орган дзяржаўнага кіравання (выканаўчай улады) - гэта суб'ект выканаўчай улады, які непасрэдна ажыццяўляе функцыі дзяржаўнага кіравання ва ўсталяваных заканадаўчымі і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі межах; нададзены адпаведнай кампетэнцыяй, мае вызначаную структуру і кіраўнічы персанал.

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што дзяржаўнае кіраванне, мабыць, не страціць свайго найважнага значэння ў практыку функцыянавання дзяржавы, нягледзячы на змены ў паняційным апараце розных навук, якія вывучаюць гэты феномен, прынамсі, датуль, пакуль існуе сама дзяржава. Менавіта з пазіцый узаемасувязі паняццяў "дзяржава" і "кіраванне" і варта разглядаць сутнасць дзяржаўнага кіравання. Пры гэтым не выключана, што з развіццём новых палітычных і эканамічных адносін могуць змяняцца формы і метады кіравання, узрастаць важнасць асобных функцый кіравання і слабець значэнне іншых.СПIС ВЫКАРЫСТАННЫХ КРЫНIЦ:

1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь ад 15 сакавіка 1994г., са зменамі і дадаткамі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах ад 24 лістапада 1996г. і 17 кастрычніка 2004г.// Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь 1999, №1; 2004, №188, 1/6032.

2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь пра адміністрацыйныя правапарушэнні 21 красавіка 2003 г. № 194-З Прыняты Палатай прадстаўнікоў 17 снежня 2002 гады Ўхвалены Радай Рэспублікі 2 красавіка 2003 гады:у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад ад 5 жніўня 2008 г. № 428-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1525)

3. Антонава Н.Б., Захарава Л.М., Вечар Л.С. Пад рэдакцыяй Н.Б.Антоновой. Тэорыя і метадалогія дзяржаўнага кіравання: Курс лекцый.-Мн.:Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2004. - 191 з.4. Крамнік А.Н. Курс адміністрацыйнага права Рэспублікі Беларусь. Месца выдавецтва: Мінск,Тесей, 2002 г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка