Палажэнне па ўліковай палітыцы арганізацыі агульныя палажэнніДата29.03.2016
Памер67.49 Kb.
#4567
ПАЛАЖЭННЕ па ўліковай палітыцы арганізацыі

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1 Дадзенае палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб бухгалтарскім уліку і справаздачнасці", уведзеным у сілу з 01.01.95г., Планам рахункаў бухгалтарскага ўліку фінансава-гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў і інструкцыяй па яго прымяненню і іншымі нарматыўнымі актамі па бухгалтарскаму ўліку, справаздачнасці і падаткаабкладанню.

1.2 Пералік аб'ектаў уліку ўсталёўваецца па субрахунках, а аналітычная справаздача вядзецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі да адпаведных рахункаў бухгалтарскага ўліку.

2. АРГАНІЗАЦЫЯ БУХГАЛТАРСКАГА ЎЛІКУ

2.1 Адказнасць за арганізацыю бухгалтарскага ўліку, стварэнне неабходных умоваў для правільнага яго вядзення, захоўвання бухгалтарскіх дакументаў нясе кіраўнік арганізацыі. Ён павінен забяспечыць бездакорнае выкананне ўсімі работнікамі, якія маюць дачыненне да ўліку, правілаў афармлення і прадстаўлення дакументаў і звестак.

2.2 Кіраўніцтва бухгалтарскім улікам у арганізацыі ўскладаецца на галоўнага бухгалтара. Правы, абавязкі і адказнасць галоўнага бухгалтара вызначаюцца Законам РБ "Аб бухгалтарскім уліку і справаздачнасці". Прадставіць права подпісу першасных дакументаў на выдаткаванне і прыём грашовых сродкаў асобам, якія займаюць пасады старшыні і галоўнага бухгалтара.

2.3 Галоўны бухгалтар арганізацыі абавязаны:

-забяспечыць выкананне агульных метадалагічных прынцыпаў і спосабаў вядзення

бухгаптарскага ўліку, а таксама існуючымі нарматыўнымі і заканадаўчымі актамі ў

частцы вядзення бухгалтарскага ўліку;

-правільна і дакладна весці ўлік гаспадарчых аперацый, кантроль за рухам сродкаў і іх

крыніц.

2.4 Пры паступленні да выканання і афармлення дакументаў па аперацыях, якія супярэчаць Закону "Аб бухгалтарскім уліку і справаздачнасці", і нарматыўных актах па ўліку, якія парушаюць дамоўную і фінансавую дысцыпліну, наносяць страты ўласніку, дзяржаве, іншым юрыдычным і фізічным асобам, галоўны бухгалтар абавязаны пісьмова паведаміць пра гэта кіраўніку арганізацыі і толькі пасля атрымання ад кіраўніка адпаведнага распараджэння прымае дакументы да выканання. Адказнасць за правядзенне азначаных аперацый нясе кіраўнік арганізацыі.2.5 Весці асобны бухгалтарскі улік аперацый, звязаных з рознымі відамі дзейнасці.

2.6 Забяспечыць захаванне дакументаў па бухгалтарскім уліку і справаздачнасці на працягу тэрмінаў, усталяваных "Пералікам тыповых дакументаў, якія ўтвараюцца ў выніку дзейнасці прадпрыемства " з указаннем тэрмінаў захавання.

2.7. Справаздачным перыядам для арганізацыі з'яўляецца перыяд з 01 студзеня па 31 снежня календарнага года. Тэрміны прадстаўлення гадавога бухгалтарскага баланса і іншай фінансавай справаздачнасці ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з існуючым заканадаўствам РБ.

З.УЛІК I АЦЭНКА АСНОЎНЫХ СРОДКАЎ

3.1 АС у бухгалтарскім уліку ацэньваюцца па першапачатковай вартасці. Паступленне АС

афармляецца актам прыёмкі-перадачы, у якім указваецца першапачатковая вартасць, сума зношанасці (калі АС былі ў эксплуатацыі).

3.2 Вартасць АС пагашаецца шляхам штомесячнага налічэння амартызацыі:

-Д-т 96 К-т02

3.3 Штогадовую абавязковую пераацэнку АС праводзіць у адпаведнасці з "Парадкам правядзення пераацэнкі АС прадпрыемстваў і арганізацый", зацв. Мінстатам РБ ад 27.12.94 № 22. У бухгалтарскім уліку даацэнка АС адлюстроўваецца наступным чынам:

- Д-т 01 К-т 88, 96 - павелічэнне вартасці АС

- Д-т 88, 96 К-т 02 - павелічэнне зносу АС

3.4 АС, якія арэндуюцца на працяглы тэрмін, улічваюцца ў бухгалтарскім уліку на рах. 03

"АС, якія арэндуюцца на працяглы тэрмін". АС, якія арэндуюцца на кароткі тэрмін, улічваюцца на забалансавым рахунку 001 "Арэндаваныя АС".4. УЛІКIАЦЭНКА НЕМАТЭРЬЮЛЬНЫХ АКТЫВАЎ

4.1 НМА ацэньваюцца па поўнай вартасці іх набыцця, па дамоўленасці з бокам, які перадае, альбо па экспертнай ацэнцы.

4.2 Вартасць НМА пагашаецца па нормах амартызацыйных адлічэнняў, усталяваных арганізацыяй, зыходзячы з тэрміну іх выкарыстання. У выпадку, калі тэрмін карыснага выкарыстання не ўсталяваны, то ўсталёўваць яго па кожнаму актыву распараджэннем па прадпрыемству. Па НМА, вартасць якіх не перавышае 1 МЗП, знос налічаецца ў момант апрыходавання ў памеры 100% вартасці. Улік НМА вядзецца на рах. 04 "Нематэрыяльныя актывы", знос па НМА улічваецца на рах. 05 "Знос НМА".

- Д-т 60 К-т 51 - аплата пастаўшчыку

Д-т 04 К-т 60 — паступленне НМА ад пастаўшчыка

Д-т 04 К-т 96 - паступленне бязвыплатна атрыманых НМА

- Д-т 96 К-т 05 - налічэнне зносу

5. УЛІКIАЦЭНКА ТАВАРНА-МАТЭРЫЯЛЬНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ

5.1 Матэрыяльныя каштоўнасці адлюстроўваюцца ва ўліку па фактычнаму сабекошту іх набыцця альбо па ўліковых коштах (аптовых, фактурных) з адлюстраваннем транспарта-нарыхтоўчых выдаткаў.

5.2 Да МБП належаць прадметы працы, гаспадарчы інвентар і іншыя сродкі працы. МБП вартасцю да 1 МЗП - знос налічваецца ў памеры 100% пры паступленні, МБП вартасцю да 30 МЗП - знос налічваецца ў памеры 50% пры паступленні, 50 % пры спісанні.

6. УЛІК ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ I РАЗЛІКАЎ

6.1 Усе разлікі паміж суб'ектамі гаспадарання ў РБ ажыццяўляць у безнаяўным парадку, і толькі ў выключных выпадках - па дазволу банка, які абслугоўвае, у памеры 50 МЗП - наяўнымі грашовымі сродкамі ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта РБ ад 05.10.94 № 35

6.2 Усе безнаяўныя разлікі паміж суб'ектамі гаспадарання ажыццяўляць у адпаведнасці з Палажэннем аб безнаяўных разліках у РБ ад 31.07.97 № 849

6.3 Улік касавых аперацый весці ў адпаведнасці з Правіламі вядзення касавых аперацый у РБ, зацв. Праўленнем НБ РБ ад 26.06.96 г. № 50 з улікам дадаткаў і зменаў.

6.4 Афармленне аперацый па касе неабходна завяршаць штодзённа. Пры гэтым галоўны бухгалтар нясе поўную матэрыяльную адказнасць за захоўванне ўсіх прынятых каштоўнасцей.

6.5 Інвалюта ўлічваецца на рах. 52 "Валютны рахунак". Аналітычны ўлік вядзецца па кожнаму тыпу валюты асобна, як у намінале, так і ў пераводзе ў рублі, бо ўлік і баланс вядуцца толькі ў рублях. Інвалюта ў рублі пераводзіцца па адзінаму курсу Нацыянальнага банка на дату здзяйснення гас. аперацыі, і пры змяненні валютных курсаў да рубля ўзнікаюць курсавыя розніцы ад пераацэнкі інвалюты, спісваюцца яны на рах.96:

- Д-т 52 К-т 96 - станоўчыя курсавыя розніцы

- Д-т 96 К-т 52 - адмоўныя курсавыя розніцы

Парадак здзяйснення аперацый па рахунку 52 рэгулюецца Нацыянальным банкам РБ.

7. УЛІК ФОНДАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ

7.1 Крыніцай утварэння фондаў спецыяльнага прызначэння з'яўляецца прыбытак, бязвыплатна атрыманыя каштоўнасці, пераацэнка артыкулуў баланса. Фонды спецыяльнага прызначэння ўлічваюцца на рахунку 88, які мае наступныя субрахункі:

- 88/1 - фонды накаплення

- 88/2 - фонды спажьгоання

- 88/3 - бязвыплатна атрыманыя каштоўнасці

- 88/4 - пераацэнка артыкулаў баланса

- 88/5 - іншыя фонды спецыяльнага прызначэння

7.2 Выдаткаванне сродкаў спецыяльнага прызначэння:

- у адпаведнасці з правіламі бухгалтарскага ўліку;

- на папаўненне сродкаў мэтавага фінансавання.8. УЛІК МЭТАВАГА ФІНАНСАВАННЯI ПАСТУПЛЕННЯЎ

8.1. Сродкі мэтавага фінансавання выкарыстоўваюцца на арганізацыйна-статутную дзейнасць арганізацыі, рэалізацыі праектаў. Выдаткаванне сродкаў адбываецца ў адпаведнасці са сметай выдаткаў. Ва ўліку для адлюстравання сродкаў мэтавага прызначэння выкарыстоўваецца рахунак 96 "Мэтавыя фінансаванні і паступленні". Утварэнне фондаў адлюстроўваецца па крэдыту, а расход - па дэбету.

Асноўнымі крыніцамі даходаў грамадскага аб'яднання з'яўляюцца дабраахвотныя ахвяраванні фізічных і юрыдычных асобаў, а таксама дабрачынная дапамога фізічных і юрыдычных асобаў, у тым ліку замежных. Паступленне мэтавых сродкаў афармляецца праводкамі: . -

1. Каса: Д-т 50 К-т 96

2. Разліковы рахунак: Д-т 51 К-т 96

3. Валютныя паступленні: Д-т 55 К-т 96

8.2 Для вырашэння статутных мэтаў і рэалізацыі праектаў вядзецца асобны ўлік выдаткаў, звязаных з гэтымі відамі дзейнасці. Сродкі мэтавага фінансавання павінны быць строга выкарыстаны па прызначэнню згодна з бюджэтам праекта і сметы выдаткаў арганізацыі. Выдаткі грамадскага аб'яднання ўлічваюцца строга на рахунку 96:

- Д-т 96 К-т 51 аплата паслуг

- Д-т 96 К-т 60 спісанне канцтавараў і прадуктаў харчавання

- Д-т 96 К-т 02 налічэнне зносу асноўных сродкаў

- Д-т 96 К-т 13 налічэнне зносу МБП

- Д-т 96 К-т 71 аплата праезду, пражывання па авансавай справаздачы

8.3 Мэтавае фінансаванне некаторых праектаў адбываецца ў валюце. Курсавая розніца (выкарыстоўваецца рах. 83), якая атрымалася ў выніку пераацэнкі і продажу валюты, не з'яўляецца прыбыткам і ідзе на павелічэнне сродкаў мэтавага фінансавання.

- Д-т 96 К-т 83 уцэнка валюты

- Д-т 83 К-т 96 даацэнка валюты

9.УЛІК ФІНАНСАВЫХ ВЫНІКАЎI РАЗМЕРКАВАННЕ ПРЫБЫТКУ

9.1 Прыбытку арганізацыя не атрымлівае, бо камерцыйнай дзейнасцю ці іншым відам дзейнасці, звязаным з атрыманнем прыбытку, не займаецца. Пры набыцці асноўных сродкаў узнікае неабходнасць штоквартальнага налічэння падатка на нерухомасць з выкарыстаннем 81 рахунка, які ў канцы года закрываецца з рахункам 96.

- Д-т 81 К-т 68 налічэнне падатка на нерухомасць

- Д-т 68 К-т 51 уплата падатка на нерухомасць

- Д-т 96 К-т 81 закрыцё падатка ў канцы года

Штатных супрацоўнікаў аргнізацыя не мае, заробак не выплочваўся - адпаведна, падаткаў, звязаных з выплатай заробку, не налічаецца.10. ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯ МАЁМАСЦІI АБАВЯЗКАЎ

10.1 Інвентарызацыя адбываецца штогод, па сканчэнні справаздачнага перыяда згодна загаду па арганізацыі.11. СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ

11.1 Складанне і прадстаўленне бухгалтарскай справаздачнасці адбываецца ў адпаведнасці з загадам МФ РБ № 23 ад 20.01.2000 г. і ўключае ў сябе: бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытках і стратах, справаздачу аб руху фондаў і іншых сродкаў, справаздачу аб руху грашовых сродкаў, дадатак да бухгалтарскага балансу, тлумачальную запіску.
Каталог: upload -> MenuItemLang -> doc
doc -> Зарэгiстраваны Упраўленнем Прыняты Агульным Сходам юстыцыi гродзенскага аблвыканкама стваральнiкаў
doc -> Палажэнне аб эмблеме Гродзенскага абласнога грамадскага аб'яднання маладых навукоўцаў
doc -> Юрыдычнае забеспячэнне права вучыцца па-беларуску: актуальны стан канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь гарантуецца «свабода выбару мовы выхавання I навучання»
doc -> Макею У. У., Главе Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
doc -> Дадатак да круглага стала
doc -> Вобраз сучаснага беларуса аляксандар Краўцэвіч
doc -> Гродзенскага абласнога грамадскага аб’яднання Маладых навукоўцаў “віт” Агульныя палажэнні


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка