Pakollinen osa; 2 § Materiaalitietous Kysymykset




Дата канвертавання27.04.2016
Памер44.25 Kb.



Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

RAKENNUSTUOTEALAN
AMMATTITUTKINTO
Pakollinen osa;

2 § Materiaalitietous

Kysymykset


Suorittaja:




Järjestäjä





Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen


 1. Arvioijat

Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opettajan

edustaja. Arvioijien tulee olla tutkintotoimikunnan hyväksymiä ko. osaan hyväksyttyjä arvioijia. Arvioinnista tehdään yhteenveto arviointilomakkeelle, lomakkeen allekirjoittavat kaikki arvioitsijat.
Arvioijat sopivat keskenään hoitaako opettajan edustaja yksinään tämän tutkinnon osan suorituksen tutkinnonsuorittajan kanssa vai ovatko kaikki arvioijat läsnä suoritushetkellä.


 1. Ennen tutkinnon osan suoritusta

Tutkinnon järjestäjä varmistaa että:




 • tehtävän kannalta välttämättömät tiedot ovat tutkinnonsuorittajan käytettävissä

 • tutkinnon suorittaja ymmärtää tehtävään liittyvät kysymykset

Kun edellä mainitut edellytykset ovat kunnossa, voidaan tutkinnonosan suoritus aloittaa.




 1. Arviointi

Arvioijat tekevät yhdessä tutkinnonsuorittajan osaamisesta arvion käyttäen arvioinnissa jotakin/joitakin tai kaikkia seuraavia menetelmiä; keskusteluja/haastatteluja/kirjallisia tehtäviä tai ryhmä- ja itsearviointia

OPH 14/011/2006

2 § Materiaalitietous (betonituotteet ja puristetut rakennuskivet)


 1. Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja tuntee yleisellä tasolla




 • betonin, kalkkihiekkamassan tai kevytbetonimassan materiaalitekniikan perusteet, massan valmistamisessa käytettävät laitteet ja massan työstettävyyteen tai valettavuuteen vaikuttavat tekijät

 • valmistamiensa tuotteiden muiden raaka-aineiden (esim. raudoitteet, kiinnitysosat, lämmöneristeet ja pintamateriaalit) keskeiset ominaisuudet ja käyttötavan, esimerkiksi

– hitsattavuuden

– taivutettavuuden

– muodon pysyvyyden.

Tutkinnon suorittaja ymmärtää pääpiirteittäin omaan tuoteryhmäänsä kuuluvien tuotteiden




   • suunnitteluasiakirjojen sisällön

 • toiminnan ja käyttötavan kantavina ja ei-kantavina rakenteina, esimerkiksi

– tuotteiden liittymisen valmiissa rakenteissa toisiinsa ja muihin rakenteisiin

 • laatuun ja turvalliseen käyttöön liittyvät perusasiat, esimerkiksi

 • raudoitteiden, kiinnitysosien ja eristeiden sijainnin merkitys tuotteen käsittelyn, toimivuuden ja pitkäikäisyyden kannalta

 • betonin puristus- ja vetojännitys betoni-, teräsbetoni- tai jännebetonituotteissa

 • käyttöikään vaikuttavat virheet.

Tutkinnon suorittaja hallitsee




 • omaan tehtävään sisältyvän asiantuntija-aseman työyhteisön jäsenenä ja suhteessa asiakkaisiin.

OPH 14/011/2006



2 § Materiaalitietous (betonituotteet ja puristetut rakennuskivet)


 1. Ammattitaidon osoittamistavat

Materiaali- ja valmistustekniikan, tuotteiden toimintaan ja käyttöön liittyvien vaatimusten sekä laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vastuiden tunteminen osoitetaan käyttämällä keskusteluja, haastatteluja, kirjallisia tehtäviä sekä ryhmä- ja itsearviointia siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.


Elementtituotannossa tarvittava työpiirustusten lukutaito ja muu vaadittava ammattitaito osoitetaan valinnaisten osien näytön yhteydessä.


 1. Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:


Tutkinnon suorittaja


 • tuntee betoni-, kalkkihiekka- tai kevytbetonirakenteiden toimintaperiaatteet.

 • osaa selvittää materiaalitekniikan eri tekijöiden vaikutuksen valmistamiensa tuotteiden laatuun, mittatarkkuuteen ja kestävyyteen.

 • tuntee mittatarkkuuden vaikutuksen asennustyön laatuun sekä työn ja käytön ajan turvallisuuteen hallitsee tarvittaessa suunnitteluasiakirjojen tulkinnan niin, että kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja työvaiheiden suunnitteluun.


 1. Osaan liittyvät kysymykset joihin suorittajan on etsittävä vastukset




Materiaalitietous
Suorittaja vastaa alla oleviin kysymyksiin koskien yritystä johon hän on työsuhteessa tai jossa hänellä on työharjoittelupaikka.



 1. Kuvaa massan valmistamisessa käytettävät laitteet




 1. Kuvaa massan työstettävyyteen tai valettavuuteen vaikuttavat tekijät



 1. Kuvaa tuotteiden raaka-aineiden (esim. raudoitteet, kiinnitysosat, lämmöneristeet ja pintamateriaalit) keskeiset ominaisuudet



 1. Kuvaa tuotteiden raaka-aineiden ja käyttötavat



 1. Kuvaa valmistavaasi tuotteeseen liittyvien suunnitteluasiakirjojen sisältö



 1. Kuvaa tarvittavat toiminnan muutokset tehtäessä tuotteita jotka tulevat olemaan kantavina ja ei-kantavina rakenteina



 1. Luettele tuoteryhmääsi kuuluvien tuotteiden laatuun liittyvät perusasiat



 1. Luettele tuoteryhmääsi kuuluvien tuotteiden turvalliseen käyttöön liittyvät perusasiat



 1. Kuvaile oma tehtäväsi




  1. tuotantoprosessin osana



  1. työyhteisön jäsenenä ja



  1. suhteessa valmiiseen tuotteeseen


2 § Materiaalitietous



Arviointipäätös:

 

Hyväksytty

 

Hylätty

Päiväys ja allekirjoitus:

 

 

 






Työnantajaedustaja Työntekijäedustaja



Opettajaedustaja




Olen suorittanut itsearvioinnin suorituksestani Kyllä _____ En_____

Olen saanut arvioijilta palautteen tutkintosuorituksestani Kyllä _____ En_____

Muuta huomioitavaa:


Aika Paikka Tutkinnon suorittajan allekirjoitus




Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 ()


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка