«Паэзія беларускага краю. №4»
Дата канвертавання15.03.2016
Памер323.81 Kb.


«Паэзія беларускага краю. № 4»

Паважаныя калегі!

Прапануем для дакамплектавання фондаў бібліятэк і музеяў вершы бела-рускіх паэтаў. Кнігі знаходзяцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакумента-абмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2-66-37-06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 2-93-25-83

jukovskaya@nlb.by

Узор


ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па спісу«Паэзія беларускага краю. № 4»
______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.
Адказная асоба : _______________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя)Нумары пазіцый :______________________________________________________________.
п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выданняАгняцвет Э. І смутак, і святло : новыя вершы

Мінск

1996Аколава В. Случарыны : кніга паэзіі

Мінск

1994Алехнович В. Море мечты : стихи

Минск

1968Антология белорусской поэзии

Москва

1952Арлоў У. Фаўна сноў : вершы

Мінск

1995Баравік М. Вір пяшчоты і журбы : вершы

Мінск

1995Бачыла А. Зоры вясеннія.

Мінск

1954Беларуская дакастрычніцкая паэзія / АН БССР, інстытут літаратуры імя Янкі Купалы

Мінск

1967Белопольский В. Язычники в законе (человеческая тригоко-медия [в стихах])

Минск

2007Бічэль Д. Снапок : вершы

Мінск

1999Богданович М. Избранные произведения.

Минск

1953Богдановіч М. Вянок : кніжка выбраных вершаў

Мінск

1981Богушевич Ф. Избранное.

Минск

1953Бондар Т. Час душы, мой час вячэрні : лірыка

Мінск

1995Бровка П. Стихотворения и поэмы.

Минск

1955Броўка П. Збор твораў у 2 т. Т. 1, 2.

Минск

1957Броўка П. Наш музей. Паэма.

Минск

1962Бусько М. Сузор'е шаляў : вершы

Мінск

1995Варно В. Сквозь тучи : стихи

Минск

1968Возрожденная земля : стихи и рассказы белорусских писате-лей / Ред. А.М. Лейтес.

Москва

1954Вольскі А. Дабрата : вершы

Мінск

1966Галубовіч Л. Споведзь бяссоннай душы : лірычны дзеннік

Мінск

1989Гальпяровіч Н. Струна : вершы

Мінск

1997Гарун А. Матчын дар : думы і песьні

Мінск

1988Гілевіч Н. Збор твораў. Т. 3. Вершы і паэмы

Мінск

2001Голуб Ю. Багра : вершы, паэма

Мінск

2006Голуб Ю. Гром на зяленае голле : першая кніга паэта

Мінск

1969Грахоўскі С. Асеннія гнезды : кніга новых вершаў

Мінск

1982Грахоўскі С. Верую : кніга новых вершаў 1984-1986

Мінск

1987Грахоўскі С. Верую : кніга новых вершаў 1984-1986

Мінск

1987Грахоўскі С. Лірыка

Мінск

1978Грахоўскі С. Тры вымярэнні : выбраная лірыка

Мінск

1967Гудкова М. Уголае : кніга паэзіі

Мінск

1995Гурыновіч Х. Пад знакам Дзіяны : лірыка

Мінск

1995Дайнека Л. Галасы : першая кніга паэта

Мінск

1969Дунин-Марцинкевич В. Избранное : стихотворные повести и рассказы. Драматические произведения

Минск

1991Дэбіш В. Лісты да Марыі

Мінск

1996Жуковіч В. Суседства : лірыка, гумар

Мінск

1982Журба Я. Творы : лірыка, вершы для дзяцей, проза, публіцыс-тыка

Мінск

1993Жылка У. Вершы

Мінск

1970Жылка У. Пожні : вершы, пераклады, крытычныя артыкулы

Мінск

1986Жычка Х. Святога вечара чакаю : вершы

Мінск

1995Загорская Н. Мне добра з вамі : вершы і паэмы

Мінск

1989Зайцева А. Песня жаваронка : стихи

Минск

2009Засім М. Вершы.

Мінск

1954Звонак А. Мой сад : лірыка

Мінск

1995Звонак А. Табе адной : выбраныя вершы.

Мінск

1957Зорка Палын : творы беларускіх паэтаў пра чарнобыльскую трагедыю

Мінск

1993Зуёнак В. Пісьмы з гэтага свету : вершы

Мінск

1995Изотов А. Выход : сборник произведений [стихи]

Минск

2009Калачинский М. Из чистых родников / Пер. автора.

Ленинград

1955Камейша К. Лінія лёсу : вершы

Мінск

1996Камейша К. Я з пушчы : кніга лірыкі

Мінск

1995Каробкіна С. Вячорніца : вершы

Мінск

1995Карызна У. Азеры дабрыні : вершы

Мінск

1995Кірэенка К. Выбраныя творы ў 2 т. Т. 2

Мінск

1969Колас Я. Избранные произведения в 2 т. Т. 1, 2.

Москва

1956Колас Я. Казкі жыцця

Мінск

1960Колас Я. Рыбакова хата : паэма.

Мінск

1957Колас Я. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1–3.

Москва

1958Колас Я. Собрание сочинений в 4 т. Т. 1–4.

Москва

1951Копанев Н. Свет звезды : стихи

Минск

1968Котляров И. А душа и в молитве болит : стихи

Минск

1994Котляров И. Но даже умираем, чтобы жить : венки сонетов

Минск

1999Крапіва К. Збор твораў у 4 т. Т. 1 : байкі і вершы, паэмы.

Мінск

1963Крапіва К. Збор твораў у 6 т. Т. 1 : вершы, байкі, эпіграмы, паэмы

Мінск

1997Кулешов А. Грозная пуща : белорусская хроника.

Москва

1957Кулешов А. Поэмы : пер. автора.

Москва

1951Кулешов А. Поэмы.

Москва

1955Кулешов А. Стихотворения. Баллады. Поэмы.

Москва

1953Кулешов А. Три поэмы / Пер. М. Исаковского.

Москва

1946Куляшоў А. Граніца : аповесць у вершах.

Мінск

1954Куляшоў А. Грозная пушча : вершаваная хроніка.

Мінск

1956Купала Я. Вершы. Паэмы.

Мінск

1958Купала Я. Выбраныя творы.

Мінск

1952Купала Я. Збор твораў у 6 т. Т. 1–4, 6.

Мінск

1954Купала Я. Избранные произведения в 2 т. Т. 1, 2.

Москва

1953Купала Я. Паэмы. Драматычныя творы

Мінск

1989Купала Я. Собрание стихотворений. − (Библиотека поэта. Большая серия).

Москва

1950Купала Я. Стихи и поэмы. – (Библиотека избранных произве-дений советской литературы. 1917–1947).

Москва

1948Купала Я. Стихотворения и поэмы.

Москва

1950Купала Я. Стихотворения. – (Библиотека поэта. Малая серия).

Ленинград

1956Купала Я. Стихотворения. – (Библиотека советской поэзии).

Москва

1959Купала Я. Три поэмы

Минск

1966Купрэеў М. Правінцыйныя фантазіі : вершы, паэма

Мінск

1995Кусянкоў М. Чага : кніга паэзіі

Мінск

1995Ламан П. Стары млын : вершы

Мінск

1988Ласков И. Белое небо : стихи

Минск

1969Ласков И. Стихия : лирика

Минск

1966Ломтев А. Тень и свет : стихи

Минск

2001Лужанин М. Приглашение на озеро Нарочь : стихи.

Москва

1956Лужанин М. Стихи.

Ленинград

1952Лучына Я. Выбраныя творы.

Мінск

1953Макарэвіч В. Квадратура круга : кніга паэзіі

Мінск

2000Малец Я. Родны мацярык : вершы

Мінск

1995Малиновская М. Луны Печали : сборник стихов

Гомель

2009Малышка А. Запаветная крыніца : вершы з новых кніг

Мінск

1962Мальцінскі Х. На сонечным баку

Мінск

1967Маляўка М. Едуць маразы : вершы

Мінск

1966Маляўка М. Ручнічок на крыжы : вершы

Мінск

1995Марук У. Інкрустацыя голасам : вершы

Мінск

1991Мацяш Н. Паміж усмешкай і слязой : вершы і паэмы

Мінск

1993Місько П. Ружовыя ліўні : вершы

Мінск

2001Нагнібяда М. Песня з Украіны / Пер. аўтара.

Мінск

1957Наўроцкі А. Гарачы снег : вершы

Мінск

1968Панізнік С. Кастры купалля : лірыка

Мінск

1967Панчанка П. Выбраныя творы

Мінск

1956Панченко П. Дорога молодости : стихи / Пер. Е. Мозолькова.

Москва

1946Паралельные миры

Минск

2009Парніс А. Сказанне пра Белаяніса / Пер. А. Куляшова.

Мінск

1959Паўлаў У. Гадавое кальцо : вершы

Мінск

1986Паўлаў У. Чысты чацвер : вершы

Мінск

1995Пашкоў Г. Дзяўчынка з блакітным мячыкам

Мінск

1986Пашкоў Г. Журавінавы востраў : кніга паэзіі

Мінск

1998Пашкоў Г. Маналог на кастрышчы : вершы

Мінск

1986Песні сямі весак : традыцыйная народная лірыка Міншчыны

Мінск

1973Песнь о книге : антология

Минск

1977Пехота Е. Дом колдуньи : стихи

Минск

1998Пісарык А. Белы май : вершы

Мінск

1983Пісьмянкоў А. Вершы

Мінск

1997Попель А. Парусник надежды : детектив [в стихах]

Жодино

2008Пракоф'еў А. Выбраныя вершы.

Мінск

1940Пруднікаў П. Пароша : вершы, паэма-апавесць

Мінск

1996Прыходзька П. Позняя восень : вершы, балады, паэмы

Мінск

2001Пярэднія выйшлі ў заўтра : сучасная паэзія ГДР

Мінск

1968Разанаў А. Вастрые стралы : версэты, паэтычныя мініяцюры

Мінск

1988Разанаў А. Каб мелі шчасце ўваскрасаць і летаць : паэмы

Мінск

2006Разанаў А. Шлях-360 : паэмы і вершы

Мінск

1981Рубін І. Набытак : вершы і паэма

Мінск

1992Рубін І. Над вечнасцю гнязда : вершы

Мінск

1984Рудкоўскі М. Векавечная бацькаўшчына : лірыка

Мінск

1976Русецкі А. Айкумена : выбраныя вершы і паэмы

Мінск

1992Сахарчук В. Даніна : вершы

Мінск

1988Сахарчук В. Ранішні госць : вершы і паэмы

Мінск

1994Свірка Ю. Выбранае : лірыка (1956-1990)

Мінск

1993Свірка Ю. Кружка з пясчаным дном : лірыка

Мінск

1990Своя стихия : альманах

Брэст

2009Сербантовіч А. Жаваранак у зеніце : вершы

Мінск

1989Сербатовіч А. Азбука : вершы

Мінск

1966Симанович Д. Минуты : стихи

Минск

1969Симанович Д. Равноденствие : лирика

Минск

1966Сипягин В. Небо мое, небо... : стихотворения

Минск

2008Сільнова Л. Ластаўка ляціць : вершы

Мінск

1993Сіманенак Л. Разгорнуты сусвет : вершы

Мінск

1999Сіпакоў Я. З вясны ў лета : вершы

Мінск

1972Сіпакоў Я. У поўдзень, да вады : кніга вершаў

Мінск

1976Скобелев Э. Дорога : стихи

Минск

1969Скурко І. Весніцы : вершы, песні

Мінск

1990Слінко В. Апошні снег : вершы, паэмы

Мінск

1995Снарская І. Пачакай мая птушка : вершы

Мінск

1998Спринчан Б. Плавка : стихи

Минск

1968Ставер А. Зоры зямныя : паэма, вершы, песні

Мінск

1989Стрыгалёў М. Кола фартуны : лірыка

Мінск

1981Стрыжак В. Рэха журбы : вершы

Мінск

1994Сыс А. Пан лес : вершы

Мінск

1089Сяднеў М. Патушаныя зоры : вершы, раман

Мінск

1992Тавлай В. Избранное.

Москва

1952Танк М. Errata : вершы

Мінск

1996Танк М. Восток зарей пылает : стихи / Пер. Я. Хелемского.

Москва

1959Танк М. За маім сталом : вершы

Мінск

1984Танк М. Збор твораў у 2 т. Т. 1.

Мінск

1958Танк М. Лірыка

Мінск

1987Танк М. Новые стихотворения.

Москва

1956Танк М. Янук Сяліба.

Мінск

1957Тарас В. Колеры : вершы

Мінск

1995Тарас Н. Праз вятры-завеі : вершы

Мінск

1986Тармола Р. Асколкі і росы

Мінск

1964Тармола Р. Зямное-зямному : выбраныя вершы і паэмы

Мінск

1979Тармола Р. Міранка : вершы і паэмы

Мінск

1971Тармола-Мірскі Р. Прычасце : паэзія

Мінск

2000Тётка (Алоиза Пашкевич). Избранное.

Москва

1953Титов К. Просто про любовь

Минск

1970Трус П. Выбранае : вершы і паэмы

Мінск

1979Туга па Радзіме : паэзія беларускай эміграцыі

Мінск

1992Тулупава Н. Босая цішыня : вершы і паэма

Мінск

1980Тулупава Н. Скажыце ўсім : лірыка і гумар

Мінск

1988Украінка Л. Вершы і паэмы

Мінск

1957Фамін С. Дымнае жыта : вершы, паэмы, пераклады

Мінск

1991Хадарэнка І. Чорная ружа : вершы

Мінск

1998Хамрук В. Ветразь надзеі : вершы

Мінск

1983Хаўратовіч В. Сонца на Кельме : вершы

Мінск

1983Хвалей Я. Прычасце : вершы

Мінск

1983Хведаровіч М. Зоркі на камені

Мінск

1968Цвірка К. Рэха дарог : вершы

Мінск

1982Цётка. Выбраныя творы.

Мінск

1952Чарказян Г. Караваны гор : лірыка

Мінск

1996Чарняўскі М. Камар на матацыкле : гумарэскі, жарты, паро-дыі

Мінск

1985Чарот М. Бібліятэчка беларускай паэзіі

Мінск

1967Чарот М. Выбранае

Мінск

2001Чобат А. Новая Галілея : вершы

Мінск

1995Чыгрын І. Капеж

Мінск

1992Чэрня Х. Добрай раніцы, людзі : вершы

Мінск

1966Чэрня Х. Святло рамонкаў : чатырохрадкоўі

Мінск

1981Шавель К. Асеннія пракосы : вершы і паэма

Мінск

1983Шаўня А. Урок дабрыні : вершы і паэма

Мінск

1980Шаўчонак М. Бацькоўскае імя : вершы

Мінск

1981Шаўчонак М. Раса-расінка : вершы

Мінск

1985Шах С. Пад высокай лагодай нябёс : вершы

Мінск

1995Шаховіч М. Бераг дабрыні : вершы

Мінск

1990Шніп В. Гронка святла : вершы

Мінск

1983Шніп В. Пошук радасці : вершы

Мінск

1987Шніп В. Шляхам ветру

Мінск

1990Шруб П. Чорна-белы свет : вершы

Мінск

1995Шутенко Г. Память : стихи

Минск

1969Шушкевіч С. Выбранае : вершы

Мінск

1988Шушкевіч С. Грушы на вярбе : вершы, байкі, эпіграмы

Мінск

1969Шушкевіч С. Навальніца : вершы

Мінск

1966Шымук В. Святло красавіцкіх бяроз : вершы і паэмы

Мінск

1983Энеіда навыварат. Тарас на Парнасе.

Мінск

1953Янішчыц Я. Каліна зімы : кніга лірыкі

Мінск

1987Янішчыц Я. На беразе пляча : лірыка

Мінск

1980Янчанка М. Кросны : вершы

Мінск

1980Яўменаў Л. Блізкія далі : вершы

Мінск

1983Яўменаў Л. Чужая планета : вершы далёкіх дарог і вяртанняў

Мінск

1980


«Паэзія беларускага краю. № 4»

Складальнік галоўны бібліятэкар Л.А. Марчанка.Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

Спіс падрыхтаваны 19 лютага 2010 г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка