P epsiCo’s Diversification Strategy in 2008
старонка3/6
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6

Exhibit 7 Selected Financial Data for PepsiCo Inc.’s Business Segments, 2004-2007 ($ in millions)
2007

2006

2005

2004

Net Revenues

Frito-Lay North America


$11,586


$10,844


$10,322


$9,560

PepsiCo Beverages North America

10,230

9,565

9,146

8,313

Pepsi international

15,798

12,959

11,376

9,862

Quaker Foods North America

1,860

1,769

1,718

1,526

Total division

39,474

35,137

32,562

29,261

Corporate

-

-

-

-

Total

$39,474

$35,137

$32,562

$29,261

Operating Profit

Frito-Lay North America

$2,854

$2,616

$2,529

$2,389

PepsiCo Beverages North America

2,188

2,055

2,037

1,911

Pepsi international

2,322

2.016

1,661

1,323

Quaker Foods North America

568

554

537

475

Total division

7,923

7,240

6,764

6,098

Corporate

(753)

(738)

(780)

(689)

Total

$7,170

$6,502

$5,984

$5,409

Capital Expenditures

Frito-Lay North America

$624

$499

$512

$469

PepsiCo Beverages North America

430

492

320

265

Pepsi international

1,108

835

667

537

Quaker Foods North America

41

31

31

33

Total division

2.203

1,857

1,530

1,304

Corporate

227

211

206

83

Total

$2,430

$2,068

$1,736

$1,387


2007

2006

2005

2004

Total Assets

$6,270

$5,969

$5,948

$5,476

Frito-Lay North America

7,130

6,567

6,316

6,048

PepsiCo Beverages North America

14,747

11,274

9,983

8,921

Pepsi international

1,002

1,003

989

978

Quaker Foods North America

29,149

25,110

23,482

21,423

Total division

2,124

1,739

5,331

3,569

Corporate

3,355

3,378

3,160

2,995

Investments in bottling affiliates

$34,628

$29,930

$31,727

$27,987

Total

Depreciation and Other Amortization

Frito-Lay North America

$437

$432

$419

$420

PepsiCo Beverages North America

302

282

264

258

Pepsi international

564

478

420

382

Quaker Foods North America

34

33

34

36

Total division

1,337

1,225

1,137

1,096

Corporate

31

19

21

21

Total

$1,368

$1,244

$1,158

$1,117

Amortization of Other Intangible Assets

Frito-Lay North America

$9

$9

$3

$3

PepsiCo Beverages North America

11

77

76

75

Pepsi international

38

76

71

68

Quaker Foods North America

-

-

-

1

Total division

58

162

150

147

Corporate

-

-

-

-

Total

$58

$162

$150

$147Frito-Lay North America

หน่วยธุรกิจ Frito-Lay North America ทำรายได้รวม 29 % ของรายได้ทั้งหมดของ PepsiCo และเป็น 36% ของกำไรบริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 70% ของธุรกิจขนมขบเคี้ยวในอเมริกาแต่ในระยะหลังมียอดการจำหน่ายที่ลดลงธุรกิจเครื่องดื่มอัดลมของเป๊ปซี่ เล็งเห็น แนวโน้มหลักของธุรกิจนี้คือ การหันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าของขนมขบเคี้ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นการรางวัลกับตัวเองด้วยของกินที่มีคุณค่าและมีรสชาติดีผู้ผลิตหลายรายมีการพัฒนารสชาดใหม่ ขึ้นมามากมาย เช่น รสชาด Jalapeno and Cheddar tortilla chip and pepper jack potato

โดยใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีการปรับรสชาติให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีการจัดทำ package ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้คำนึงถึงปริมาณที่ตนบริโภคมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกินในปริมาณที่มากเกินไปและยังสามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น Frito-Lay เป็นขนมที่ครองตลาดได้มากที่สุดในอเมริกาที่วางจำหน่ายของอุปโภคสะดวกซื้อ โดยอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก และใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อย รวมไปถึง ขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม และหวาน เช่น มันฝรั่งทอด เพรซเซิ้ล ข้าวโพดคั่ว แครกเกอร์ ถั่ว ธัญพืช คุ้กกี้ เป็นต้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดดังนี้Manufacturer

Market Share

PepsiCo

21%

Kraft Foods

12

Hershey

9

Kellogg

6

Master Foods

5

General Mills

2

Procter& Gamble

1

Private Label

7

Others

37

Total

100%

ในปี 2008 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพขนมขบเคี้ยวให้ดีต่อสุขภาพ เป็นการริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ให้เป็นกลยุทธ์หลัก โดยพยายามลดส่วนประกอบที่เป็นไขมันออกจากขนมทั้งหมดของบริษัท เช่น Frito-Lay, Ruffles, Cheetos, Toritos, Doritos และมีความพยายามที่จะมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้ขนมขบเคี้ยวให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเปิดตัวมันฝรั่งทอด Lay’s รสคลาสสิกที่ทอดด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน และยังคงรักษารสชาดเดิมไว้ได้แต่สามารถลดไขมันชนิดอิ่มตัวลงได้ถึง 50%

ปี 2006 การเข้าซื้อกิจการ Flat Earth fruit and vegetable ทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำตลาดสินค้าบริโภคที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งคนอเมริกันบริโภคโดยเฉลี่ยเพียง 50% เท่านั้น โดย Quaker Chewy granola มียอดเป็นลำดับที่ 2 ใน segment นี้ การประสบความสำเร็จนี้ทำให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆของขนมขบเคี้ยวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น มีแคลอรีต่ำ

PepsiCo Beverage North America

PepsiCo เป็นบริษัทจำหน่ายในอเมริกา มีส่วนแบ่งการตลาด 26% ในปี 2006 โดยมี Coca-Cola เป็นอันดับ 2 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 23% Cadury Sweppe และเนสเล่ อันดับ 3 และ 4 ด้วยสัดส่วน 10% และ 8% ตามลำดับ และปี 2007 ได้มีการขยายธุรกิจเครื่องดื่มไม่อัดก๊าซตราสินค้าต่างๆ เช่น Gatorade, ทรอปิคานา, ชาพร้อมดื่ม ลิปตัน , Propel, Aquafina, น้ำผลไม้ Dole, กาแฟเย็นสตาร์บัคและ SoBe


เครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างมากในอเมริกามีส่วนแบ่งการตลาด 48% ของตลาดเครื่องดื่ม แต่ในปี 2007 ปริมาณการดื่มลดลง 2.6% เพราะผู้บริโภคหาเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ โดยเครื่องดื่มที่มีรสชาดเติบโตเป็น 30.6% เครื่องดื่มให้พลังงาน 24.7% ชาพร้อมดื่ม 15% น้ำดื่ม 6.9% ในช่วงปี 2006-2007 โดยขนาดและปริมาณตลาดเครื่องดื่มปี 2005-2008 สามารถแดสงได้ดังรูปที่ 8ช่วงกลางศตวรรษที่ 1990 ดูเหมือนว่า Coca-Cola จะเป็นผู้ครองตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Mountain Dew เสียตลาดให้แก่ Coca-Cola ผู้บริหาร Coca-Cola กล่าวว่ากลยุทธ์ของบริษัทควบคุม 50% ของตลาดเครื่องดื่มอัดลมในอเมริกาก่อนปี 2000 บริษัทฯ Pepsi ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารและกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายของ 1990 ถึงต้น 2000 โดยเปิดตัวตราสินค้าใหม่ เช่น Sierra Mist และมุ่งเน้นกลยุทธที่พัฒนาการกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆ ท่ามกลางกลยุทธ์ของเป๊ปซี่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะสร้างปริมาณและส่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่ม เรียกกลยุทธ์ “Power of One” ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท Pepsi และ Frito-Lay ในปี 1965 อยากให้มีการรวมบริษัทกัน โดยติดต่อซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ Pepsi และ Frito-Lay วางขาย ในปี 2006 บริษัท Pepsi เพิ่ม “Innovation Summit ” ที่กลยุทธ์ “Power of One” ที่ผู้ค้าปลีกสามารถเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการช้อปปิ้ง การกิน ร่วมกันได้

Exhibit 8 Volume Size and Share of the U.S. Liquid Refreshment Beverage Market by Segment, 2005-2007


Beverage Category

Volume by Beverage Category (Millions of Gallons)

Volume Share

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Carbonated soft drinks

15,271.6

15,103.6

14,707.4

52.9%

50.1%

48.1%

Bottled water

7,537.1

8,253.1

8,822.4

26.1

27.4

28.9

Fruit beverages

4,119.0

4,020.1

3,899.5

14.3

13.3

12.8

Isotonic sports drinks

1,207.5

1,322.0

1,355.1

4.2

4.4

4.4

Ready-to-drink tea

555.9

760.9

875.1

1.9

2.5

2.9

Flavored and enhanced water

-

418.5

546.5

-

1.4

1.8

Energy drinks

152.5

242.7

302.6

0.5

0.8

1.0

Ready-to –drink coffee

38.9

44.5

45.1

0.1

0.1

0.1

Total

28,882.5

30,165.8

30,553.7

100.0%

100.0%

100.0%

บริษัท Pepsi ใช้สารสนเทศที่ได้รวบรวมจาก การประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น SoBe Life Water และ มันฝรั่งเลย์ทอดด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน

Sobe Life Water

จากการประชุมที่สืบเนื่องมาถึงปี 2007 ซึ่งช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีก ผู้จัดการและผู้ค้าปลีกของบริษัท Pepsi ได้ให้ความร่วมมือระหว่างการทำ Innovation summit เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาการจัดส่งวิธีใหม่ที่จะสามารถลดสต๊อคที่ผู้ค้าปลีกต้องรับภาระการจัดเก็บลงได้

บริษัท Pepsi ในระยะแรกมุ่งเน้น innovation ไปที่พัฒนาคุณค่าทางสารอาหารของคุณสมบัติเครื่องดื่ม บริษัทพยายามที่จะพัฒนาสารให้ความหวานขนิดใหม่ที่ให้แคลลอรี่ที่น้อยลง โดยหวังว่าปี 2006 การเครื่องดื่มผลไม้อัดลมจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

Tava เป็นเครื่องดื่มประเภทที่ปราศจากแคลอรี คาเฟอิน และดีสำหรับสุขภาพที่ผลิตโดย PBNA เปิดตัวในอเมริกาในปี 2007 แม้ว่าบริษัท Pepsi จะเพิ่มจุดแข็งในการวางตำแหน่งในอุตสาหกรรมของเครื่องดื่มอัดลม ด้วยส่วนแบ่งตลาด 31% น้อยกว่า Coca Cola ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 41.6%รูปเครื่องดื่ม Tava


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка