Основні наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри посібники з грифом монмолодьспорту України (з 2010 р.)
Дата канвертавання30.04.2016
Памер120.83 Kb.
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Посібники з грифом МОНмолодьспорту України (з 2010 р.):

 1. Горенок Г. Вживання модальних дієслів в англійській мові: [для студ. вищ. навч. закл. – (2-е вид., доп. і переробл.) – Дрогобич: Коло, 2010. – 222 с.

 2. Тимчук О.Т. Практикум з англійської мови. Засоби масової інформації. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 166 с.

 3. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення:фразові дієслова та синоніми. 2010. – Вінниця, Нова Книга.

 4. Ступницька Г.І. Текст. Система. Поетика жанру: Розділ навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту України «Жанрові особливості комедій О. Вайлда «Ідеальний чоловік» та Б. Шоу «Людина та надлюдина». – Вид. Друге, допов. / за ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Київ-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2012. – 464с. / 131-166 (2,2 др. арк.) (співавтори М. Зимомря, О. Гвоздяк, М. Маркова).

Підручники з грифом МОНмолодьспорту України
1. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина І. Фразові Дієслова. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – (заг к-сть – 208 с.) – 104 с. (6,5 др. арк.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист N1/11-8078 від 20.08.10)

2. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина ІІ. Фразові Дієслова. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – (заг к-сть – 380 с.) – 190 с. (11,9 др. арк.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист N1/11-8078 від 20.08.10)

Посібники з грифом університету (2013 – 2014 рр.)


 1. Практична фонетика англійської мови. Частина 2: навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)". – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 170 с. (10,625 др. арк.)

 2. Бібік В. Практика усного та писемного мовлення: У Ресторані: навчально-методичний посібник [для студентів 1 курсу спеціальностей 6.020303. Філологія (Мова і література (німецька/французька))] / Віктор Бібік. – Дрогобич, 2013. – 74 с. (4,6 др. арк.)

 3. Бойчук Н. Практична граматика: інфінітив (тренувальні вправи для самостійної роботи студентів) / Наталія Бойчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 79 с. (4,9 др. арк.)

 4. Брода М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: матеріали для практичних занять: Навч. посіб. / Мар’яна Брода. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 78 с. (4,87 др. арк.)

 5. Витрикуш Б., Гарник І. Практика усного та писемного мовлення: їжа: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова та література)] / Божена Витрикуш, Ірина Гарник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 104 с. (6,5 др. арк.)

 6. Горенок Г., Вишнівський Р. Практична граматика англійської мови: модальні дієслова у прислів’ях та приказках. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Галина Горенок, Роман Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 86 с. (5,37 др. арк.)

 7. Демків Ю., Сікора Л., Сеньків О. Практична граматика: Неособові форми дієслова (The Verbals): навчальний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)] / Юлія Демків, Лілія Сікора, Ольга Сеньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 130 с. (8,125 др. арк.)

 8. Дубравська З., Ступницька Г., Вороняк Н. Практична граматика: злічувані та незлічувані іменники. Множина та присвійний відмінок іменників. Навчально-методичний посібник / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька, Надія Вороняк. – Дрогобич; РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 84 с. (5,25 друк. арк.)

 9. Жирик У., Пікуш О., Шайковський Р. Практична граматика: Артикль. Тренувальні вправи: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців спеціальності «6.020303» Філологія (англійська мова та література) / Уляна Жирик, Олена Пікуш, Роман Шайковський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 114 с. (7,125 др. арк.)

 10. Кравців М., Соболь Л. Практика усного та писемного мовлення: готелі України: навчально-методичний посібник / Марія Кравців, Лілія Соболь. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 94 с. (5,875 др. арк.)

 11. Мацьків М. Практика усного і писемного мовлення: вправи для опрацювання текстів домашнього читання на матеріалі твору Вільяма Теккерея “Ярмарок марнославства” Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр”, спеціальності 6.020303 Філологія. Англійська мова та література / Марта Мацьків. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 101 с. (6,4 др. арк.)

 12. Петриця Л., Петришин О., Бурбан Н. Практична граматика: часові форми дієслова : Навчальний посібник для підготовки фахівців, ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (англійська мова і література)” / Любов Петриця, Ольга Петришин, Наталія Бурбан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 240 с. (15 др. арк.)

 13. Сенюта О. Практика усного та писемного мовлення: Оповідання для домашнього читання: Навчально-методичний посібник / Оксана Сенюта. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 132 с. (8,25 др. арк.)

 14. Тимчук О., Лужецька О. Практична граматика: граматичні категорії іменника // Навчальний посібник для підготовки фахівців, ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (англійська мова і література)” / Олена Тимчук, Олександра Лужецька. – Дрогобич, Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 80 с. (5 др. арк.)

 15. Удяк Г.І. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 “Філологія” (англійська мова та література)] / Галина Удяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с. (5 др. арк.)

 16. Харкавців І., Лучечко Т., Фідик В. Практичний курс другої іноземної мови: діалоги та творчі завдання. Частина 2. : Навчально-методичний посібник для студентів 4-го курсу спеціальностей 7.02030302 “Мова і література (німецька/французька)”, “Мова і література (англійська)”/ Ірина Харкавців, Тетяна Лучечко, Віталій Фідик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с. ( 6,25 др. арк.)

 17. Чернявська А., Навроцька В. Практика усного та писемного мовлення: спорт та дозвілля. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.0200303 “Філологія. Мова і література (англійська)” / Антоніна Чернявська, Віра Навроцька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 70 с. (4,375 др. арк.)


Статті у фахових виданнях

 1. Баран В. Проблема африкатів в англійській фонології / Віталій Баран // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – С. 43 – 45. (0,3 др. арк.)

 2. Бібік В., Вишнівський Р. Фундаментальні цінності в системі внутрішнього хронотопу роману В. Підмогильного «Невеличка драма» / Віктор Бібік, Роман Вишнівський // Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки: зб. наук. праць. – Одеса: «Астропринт», 2012. – №15. – С. 8 – 15. (0,4 др. арк.)

 3. Білецька О. Графон як засіб вираження іронії у постмодерністському художньому тексті: семантика, структура, функції / Олена Білецька // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. / Відп. ред. Фабіан М.П. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. – Випуск 10.– С. 43 – 53. (0,6 др. арк.)

 4. Білецька О. Становлення графічної лінгвістики як комплексної науки: аналітичний огляд / Олена Білецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – Випуск XIX. – С.18 – 28. (0,6 др. арк.)

 5. Бойчук Н.Трактування понять дискурс і текст у гуманітарній парадигмі. Нова філологія. / Наталія Бойчук // Зб. Наук праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 11 – 14. (0,3 др. арк.)

 6. Брода М., Тимчук О. Особливості організації самостійної роботи студентів з англійської мови / Мар’яна Брода, Олена Тимчук // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2013. – №10 (269). – Ч.4. – С. 53 – 58. (0,4 др. арк.)

 7. Брода М., Кобрій О. Педагогічні умови модернізації змісту філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах України / Мар’яна Брода, Ольга Кобрій // Теорія і методика навчання: проблеми та перспективи. – Вип. 5. – Харків, 2012. – С.102 – 111. (0,6 др. арк.)

 8. Брода М. Тенденції організації самостійної роботи студентів з англійської мови / Мар’яна Брода // Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу». – Серія: Педагогічні науки. – № 4 (24), 2013 Режим доступу до журн.: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/ NN24/index.htm (0,4 др. арк.)

 9. Бурбан Н.М. Місце педагогіки співробітництва в інноваційних освітніх процесах другої половини ХХ століття / Наталія Миколаївна Бурбан // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. – № 12 (95) – С. 155 – 158. (0,4 др. арк.)

 10. Вишинський В.С., Летнянчин П.П., Ступницька Г.І. Сцієнтизм і художній домисел у німецькій драмі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Лінгвістичні науки: зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2012. – №15. – С. 40 – 50. (0,2 др. арк.)

 11. Вишнівський Р. Іван Франко про роль молодіжних рухів, громадських товариств та організацій у вихованні української молоді / Роман Вишнівський // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. – № 11 (94) – С. 71 – 75. (0,4 др. арк.)

 12. Горенок Г. Трагедія про Гамлета та її життя у часі / Галина Горенок // Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство – Випуск 1 (73). – Ч. 2. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2013. – C. 32 – 39.(0,5 др. арк.)

 13. Горенок Г., Вишнівський Р. Польські та українські Гамлети кінця ХІХ – початку ХХ століття / Галина Горенок, Роман Вишнівський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Випуск 30. – С. 67 – 72. (0,4 др. арк.)

 14. Дашко Л. Афектонім в англійській мові: лексико-семантичний аналіз. / Леся Дашко // Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 250 – 252 (0,4 др. арк.)

 15. Дубравська З. Роль англійської літературної спадщини у формуванні світогляду Мартіна Еміса / Зоряна Дубравська // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. – № 2 (261) січень, 2013. – С. 152 – 158. (0,4 др. арк.)

 16. Жирик У., Пікуш О. Фонетична компетенція студентів-філологів: зміст та структура / Уляна Жирик, Олена Пікуш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2013. – № 2 (97)– С. 122 – 127. – (0,4 др. арк)

 17. Лучечко Т. Зооморфний образ МІСЯЦЯ в українських та англійських народних загадках / Тетяна Лучечко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 241 – 243. (0,5 др. арк.)

 18. Лучечко Т. Метафоричні кореляції космоніма ЗІРКА в загадках української та англійської мов / Тетяна Лучечко // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №55. – С. 126 – 130. (0,6 др. арк.)

 19. Лучечко Т. Вторинна номінація об’єктів дійсності в загадках (на матеріалі англійської мови) / Тетяна Лучечко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). Ч.ІІ. – С. 237 – 242. (0,5 др. арк.)

 20. Мацьків М. Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема / Марта Мацьків // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №57. – С. 191 – 193. (0,4 др. арк.)

 21. Навроцька В. Важливість розпізнавання модифікації звуків у зв’язному мовленні для успішного вивчення англійської мови / Віра Навроцька // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2013. – № 8 (103). – С. 131 – 134. (0,5 др. арк.)

 22. Науменко. У. Модернізація системи вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи / Уляна Науменко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2013 – № 3 (98). – С.154 – 159 (0,3 др. арк.)

 23. Паньків О. Лінгвокультурний аспект фразеологізмів з антропонімним компонентом / Оксана Паньків // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика». – Вип. 19. – Херсон, 2013. – С.94 – 99. (0,3 др. арк.)

 24. Петриця Л. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови з використанням інформаційних технологій / Любов Петриця // Молодь і ринок. – 2013. – № 1 (96). – С. 103 – 108. (0,75 др. арк.)

 25. Петришин О. Прикладний характер екологічної підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю в університетах США. / Ольга Петришин // Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи: матеріали науково-практичної конференції (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки). – Львів, 2013 – С. 59 – 63. (0,3 др. арк.)

 26. Сеньків О. Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду у творчій спадщині Костянтина Ушинського / Ольга Сеньків // Молодь і Ринок. – Дрогобич, 2012. – № 12. – С.144 – 149. (0,3 др. арк.)

 27. Соболь Л. Прагматична функція літер у формуванні системи сучасних номенів / Лілія Соболь // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 35. – С. 56 – 63. (0,4 др. арк.)

 28. Тимчук О. Мовна гра як вид лінгвокреативної діяльності (на матеріалі англійської мови) / Олена Тимчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика». – Вип. 19. – Херсон, 2013. – С. 103 – 108. (0,3 др. арк.)

 29. Удяк Г. Формування фонетичної компетенції студентів при навчанні інтонаційного оформлення висловлювання мовними засобами англійської мови / Галина Удяк // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 12 (95). – С. 70 – 75 (0,6 др. арк.).

 30. Удяк Г., Тимчук О. Образ ангела в літературі європейського романтизму / Галина Удяк, Олена Тимчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – 2013. – № 19 (268). – С. 237 – 241 (0,4 др. арк.)

 31. Харкавців І. Застосування сучасних організаційних підходів та інноваційних технологій у творчій діяльності педагога / Ірина Харкавців // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Чепіль, А.Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять п’ятий. Педагогіка. – С. 137 – 149. (0,8 др. арк.)

 32. Харкавців І. Педагогічна творчість як процес творчого розпредпетнення цінностей і технологій педагогічної діяльності / Ірина Харкавців // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2012. – № 12. – С. 76 – 80. (0,4 др. арк.)

 33. Харкавців І. Антропоморфна метафора в системі мовної образності (на матеріалі англійської мови) / Ірина Харкавців // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Філологічні науки [За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Ключові проблеми сучасної германської та романської філологій”]. – 2013. № 14 (273). – C. 264 – 269. (0,4 др. арк.)

 34. Харкавців І., Петриця Л. Проблемні аспекти формування фонетичної компетенції майбутніх вчителів англійської мови / Ірина Харкавців, Любов Петриця // Наукові записки. Серія «Філологічна: Острог: Видавництво національного університету». – Острозька академія – Вип. 37. – 2013. – С. 310 – 313. (0,25 др. арк.)

 35. Чернявська А. Емоційний інтелект – запорука успішного навчання / Антоніна Чернявська // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 12(95). – С. 136 – 139. (0,5 др. арк.);

 36. Шайковський Р. Проблеми плеоназму в сучасній англійській мові. Способи їхнього виявлення та шляхи подолання / Роман Шайковський // Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 51. – С. 101 – 105 (0,3 др. арк.)


Статті за кордоном

 1. Лучечко Т.М. Отгадка в структуре английской загадки / Т.М. Лучечко // Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры: Материалы IV Международной научно-практической конференции: сб. науч.трудов, Краснодар, 2013. – С. 94-96. (0,25 др. арк.)

2. Соболь І. Писемна традиція слов»ян : внутрішня форма протобукв і їх трансформація // Slowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia slowianska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym / pod. red. Miroslawy Hordy. – Szczecin- Greifwald, 2012. – C. 752 – 759. (0,4 др. арк.)

Тези на міжнародних конференціях

 1. Білецька О.В. Роль засобів типографії у сучасному текстотворенні // ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи». – Одеса: Фенікс, 2013. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). – Назва з тит. Екрана (0,4 др. арк.)

2. Бойчук Н.В., Болюк О. Невтраченість “втраченого покоління” або наскрізний гуманізм у творах Е.Хемінгуея. – Зб. праць/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 107 – 109 (0, 1 др. арк.)

3. Бойчук Н.В., Лаб’як У. Лінгвістичні особливості гендерного спілкування. – Зб. праць / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 87 – 89 (0, 1 др. арк.)4. Дашко Л.Т. До проблеми про розмежування антропонімних лексем у мовленні. “Україна наукова” / Матеріали дев'ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21-23 грудня 2012. Частина 4. – Київ, 2012. – С. 44 – 46 (0,2 др. арк.)

5. Лучечко Т.М., Гриньків Ю. Оказіоналізми в англійській народній загадці. – Зб. праць / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 95 – 97 (0,1 др. арк.)

6. Харкавців І. Р., Струбицька І. М. Семантичні особливості англійських фразеологізмів з онімним компонентом. – Зб. праць / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 101 – 103 (0,1 др. арк.)

7. Харкавців І. Р., Струбицька Н. М. Образне вживання назв тварин у фразеологізмах англійської мови: семантичний аспект. – Зб. праць / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 103 – 105 (0,1 др. арк.)
Тези на всеукраїнських конференціях
1. Витрикуш Б., Сеньків О. Використання он-лайн ресурсів під час презентації нової іншомовної лекції та навчання усного іншомовного мовлення учнів молодшого шкільного віку / Божена Витрикуш, Ольга Сеньків // Інноваційні технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару (15 листопада 2012). – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С. 42 – 44.

2. Петриця Л. Переваги використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення іноземної мови / Любов Петриця // Інноваційні технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару (15 листопада 2012 р.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С.105 – 108. (0,25 др. арк.)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка