Orders and Families of Hexapoda in Borror and DeLong’s Introduction to the Study of Insects, 7
Дата канвертавання19.04.2016
Памер93.58 Kb.

Orders and Families of Hexapoda in Borror and DeLong’s Introduction to the Study of Insects, 7th Edition, 2004

Protura

Eosentomidae

Protentomidae

Acerentomidae


Collembola

Poduridae

Hypogastruridae

Onychiuridae

Isotomidae

Entomobryidea

Neelidae

Sminthuridae

Mackenziellidae

Tomoceridae

Cyphoderidae

Oncopoduridae

Paronellidae
Diplura

Campodeidae

Procampodeidae

Anajapygidae

Japygidae

Parajapygidae


Microcoryphia

Machilidae

Meinertellidae
Thysanura

Lepidotrichidae

Nicoletiidae

Lepismatidae


Ephemeroptera

Acanthametropodidae

Ameletidae

Ametropodidae

Arthropleidae

Baetidae


Baetiscidae

Behningiidae

Caenidae

Ephemerellidae

Ephemeridae

Heptageniidae

Isonychiidae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

Metretopodidae

Neoephemeridae

Oligoneuriidae

Polymitarcyidae

Potamanthidae

Pseudironidae

Siphlonuridae


Odonata

Petaluridae

Gomphidae

Aeshnidae

Cordulegastridae

Corduliidae

Libellulidae

Calopterygidae

Lestidae

Protoneuridae

Coenagrionidae

Platystictidae


Orthoptera

Eumastacidae

Tanaoceridae

Romaleidae

Acrididae

Tetrigidae

Tridactylidae

Stenopelmatidae

Gryllacrididae

Raphidophoridae

Anostostomatidae

Tettigoniidae

Prophalangopsidae

Gryllidae

Gryllotalpidae

Mogoplistidae

Myrmecophilidae
Phasmatodea

Timematidae

Pseudophasmatidae

Heteronemiidae

Phasmatidae
Grylloblattodea

Grylloblattidae


Mantophasmatodea

Mantophasmatidae


Dermaptera

Pygidicranidae

Anisolabididae

Labiidae


Labiduridae

Chelisochidae

Forficulidae
Plecoptera

Taeniopterygidae

Nemouridae

Leuctridae

Capniidae

Pteronarcyidae

Peltoperlidae

Perlidae


Perlodidae

Chloroperlidae


Embiidina

Anisembiidae

Teratembiidae

Oligotomidae


Zoraptera

Zorotypidae


Isoptera

Kalotermitidae

Termopsidae

Rhinotermitidae

Termitidae
Mantodea

Mantidae


Mantoididae
Blattodea

Blattidae

Polyphagidae

Blattellidae

Blaberidae
Hemiptera

Aenictopecheidae

Enicocephalidae

Ceratocombidae

Dipsocoridae

Schizopteridae

Hebridae

Mesoveliidae

Macroveliidae

Hydrometridae

Veliidae

Gerridae


Belostomatidae

Nepidae


Gelastocoridae

Ochteridae

Corixidae

Naucoridae

Notonectidae

Pleidae


Saldidae

Leptopodidae

Reduviidae

Thaumastocoridae

Microphysidae

Miridae


Tingidae

Nabidae


Lasiochilidae

Lyctocoridae

Anthocoridae

Cimicidae

Polyctenidae

Aradidae


Acanthosomatidae

Thyreocoridae

Cydnidae

Pentatomidae

Scutelleridae

Berytidae

Rhyparochromidae

Lygaeidae

Blissidae

Ninidae


Cymidae

Geocoridae

Artheneidae

Oxycarenidae

Pachygronthidae

Heterogastridae

Peismatidae

Largidae


Pyrrhocoridae

Alydidae


Coreidae

Rhopalidae

Cicadidae

Cercopidae

Aetalionidae

Membracidae

Cicadellidae

Delphacidae

Cixiidae

Fulgoridae

Achilidae

Derbidae


Dictyopharidae

Tropiduchidae

Kinnaridae

Issidae


Acanaloniidae

Flatidae


Psyllidae

Aleyrodidae

Aphididae

Phylloxeridae

Adelgidae

Margarodidae

Ortheziidae

Pseudococcidae

Eriococcidae

Cryptococcidae

Kermesidae

Dactylopiidae

Asterolecaniidae

Cerococcidae

Lecanodiaspididae

Aclerdidae

Coccidae

Kerriidae

Phoenicococcidae

Conchaspididae

Diaspididae
Thysanoptera

Phlaeothripidae

Adiheterothripidae

Aeolothripidae

Fauriellidae

Merothripidae

Heterothripidae

Thripidae


Psocoptera

Lepidopsocidae

Trogiidae

Psoquillidae

Psyllipsocidae

Prionoglarididae

Liposcelididae

Pachytroctidae

Sphaeropsocidae

Amphientomidae

Epipsocidae

Ptiloneuridae

Caeciliusidae

Stenopsocidae

Amphipsocidae

Dasydemellidae

Asiopsocidae

Elipsocidae

Philotarsidae

Mesopsocidae

Lachesillidae

Peripsocidae

Ectopsocidae

Pseudocaeciliidae

Trichopsocidae

Archipsocidae

Hemipsocidae

Myopsocidae

Psocidae
Phthiraptera

Haematomyzidae

Gyropidae

Trimenoponidae

Boopiidae

Menoponidae

Laemobothriidae

Ricinidae

Philopteridae

Trichodectidae

Echinophthiriidae

Enderleinellidae

Haematopinidae

Hoplopteuridae

Linognathidae

Pecaroecidae

Pediculidae

Polyplacidae

Pthiridae

Coleoptera

Cupedidae

Micromalthidae

Microsporidae

Hydroscaphidae

Rhysodidae

Carabidae

Gyrinidae

Haliplidae

Noteridae

Amphizoidae

Dytiscidae

Hydrophilidae

Sphaeritidae

Histeridae

Hydraenidae

Ptiliidae

Agyrtidae

Leiodidae

Scydmaenidae

Silphidae

Staphylinidae

Lucanidae

Passalidae

Diphyllostomatidae

Ceratocanthidae

Glaphyridae

Pleocomidae

Geotrupidae

Ochodaeidae

Hybosoridae

Glaresidae

Trogidae


Scarabaeidae

Eucinetidae

Clambidae

Scirtidae

Dascillidae

Rhipiceridae

Buprestidae

Byrrhidae

Elmidae

DryopidaeLutrochidae

Limnichidae

Heteroceridae

Psephenidae

Ptilodactylidae

Chelonariidae

Eulichadidae

Callirhipidae

Artematopodidae

Brachypsectridae

Cerophytidae

Eucnemidae

Throscidae

Elateridae

Lycidae

TelegeusidaePhengodidae

Lampyridae

Omethidae

Cantharidae

Jacobsoniidae

Derodontidae

Nosodendridae

Dermestidae

Bostrichidae

Anobiidae

Lymexylidae

Trogossitidae

Cleridae

Melyridae

Sphindidae

Brachypteridae

Nitidulidae

Smicripidae

Monotomidae

Silvanidae

Passandridae

Cucujidae

Laemophloeidae

Phalacridae

Cryptophagidae

Languriidae

Erotylidae

Byturidae

Biphyllidae

Bothrideridae

Cerylonidae

Endomychidae

Coccinellidae

Corylophidae

Latridiidae

Mycetophagidae

Archeocrypticidae

Ciidae


Tetratomidae

Melandryidae

Mordellidae

Ripiphoridae

Colydiidae

Monommatidae

Zopheridae

Tenebrionidae

Prostomidae

Synchroidae

Oedemeridae

Stenotrachelidae

Meloidae

Mycteridae

Boridae

Pythidae


Pyrochroidae

Salpingidae

Anthicidae

Aderidae


Scraptiidae

Polypriidae

Cerambycidae

Megalopodidae

Orsodacnidae

Chrysomelidae

Nemonychidae

Anthribidae

Belidae

AttelabidaeBrentidae

Ithyceridae

Curculionidae
Megaloptera

Sialidae


Corydalidae
Raphidioptera

Raphidiidae

Inocelliidae
Neuroptera

Coniopterygidae

Ithonidae

Mantispidae

Hemerobiidae

Chrysopidae

Dilaridae

Berothidae

Polystoechotidae

Sisyridae

Myrmeleontidae

Ascalaphidae


Hymenoptera

Xyelidae


Pamphiliidae

Pergidae


Argidae

Cimbicidae

Diprionidae

Tenthredinidae

Cephidae

Anaxyelidae

Siricidae

Xiphydriidae

Orussidae

Stephanidae

Megaspilidae

Ceraphronidae

Trigonalyidae

Evaniidae

Gasteruptiidae

Aulacidae

Braconidae

Ichneumonidae

Mymarommatidae

Mymaridae

Trichogrammatidae

Eulophidae

Tetracampidae

Aphelinidae

Signiphoridae

Encyrtidae

Tanaostigmatidae

Eupelmidae

Torymidae

Agaonidae

Ormyridae

Pteromalidae

Eucharitidae

Perilampidae

Eurytomidae

Chalcididae

Leucospidae

Ibaliidae

Liopteridae

Figitidae

Cynipidae

Pelecinidae

Vanhorniidae

Roproniidae

Heloridae

Proctotrupidae

Diapriidae

Scelionidae

Platygastridae

Chrysididae

Bethylidae

Dryinidae

Embolemidae

Sclerogibbidae

Sphecidae

Melittidae

Colletidae

Halictidae

Andrenidae

Magachilidae

Apidae

TiphiidaeSierolomorphidae

Sapygidae

Mutillidae

Bradynobaenidae

Pompilidae

Rhopalosomatidae

Scoliidae

Vespidae


Formicidae
Trichoptera

Dipseudopsidae

Ecnomidae

Hydropsychidae

Polycentropodidae

Psychomyiidae

Xiphocentronidae

Philopotamidae

Glossosomatidae

Hydroptilidae

Hydrobiosidae

Rhyacophilidae

Apataniidae

Goeridae


Limnephilidae

Rossianidae

Uenoidae

Brachycentridae

Lepidostomatidae

Phryganeidae

Odontoceridae

Calamoceratidae

Leptoceridae

Molannidae

Beraeidae

Helicopsychidae

Sericostomatidae
Lepidoptera

Micropterigidae

Eriocraniidae

Acanthopteroctetidae

Hepialidae

Nepticulidae

Opostegidae

Heliozelidae

Adelidae

Prodoxidae

Incurvariidae

Tischeriidae

Tineidae

Acrolophidae

Psychidae

Douglasiidae

Bucculatricidae

Gracillariidae

Yponomeutidae

Ypsolophidae

Plutellidae

Acrolepiidae

Glyphipterigidae

Heliodinidae

Bedelliidae

Lyonetiidae

Elachistidae

Xyloryctidae

Glyphidoceridae

Oecophoridae

Batrachedridae

Deoclonidae

Coleophoridae

Autostichidae

Peleopodidae

Amphisbatidae

Cosmopterigidae

Gelechiidae

Epipyropidae

Megalopygidae

Limacodidae

Dalceridae

Lacturidae

Zygaenidae

Sesiidae

Cossidae


Tortricidae

Galacticidae

Choreutidae

Urodidae


Schreckensteiniidae

Epermeniidae

Alucitidae

Pterophoridae

Copromorphidae

Carposinidae

Hyblaeidae

Thyrididae

Pyralidae

Crambidae

Hesperiidae

Papilionidae

Pieridae

Lycaenidae

Nymphalidae

Drepanidae

Sematuridae

Uraniidae

Geometridae

Mimallonidae

Lasiocampidae

Bombycidae

Saturniidae

Sphingidae

Doidae

NotodontidaeNoctuidae

Pantheidae

Lymantriidae

Nolidae


Arctiidae
Siphonaptera

Ceratophyllidae

Ischnopsyllidae

Leptopsyllidae

Ctenophthalmidae

Hystrichopsyllidae

Rhopalopsyllidae

Pulicidae

Vermipsyllidae
Mecoptera

Panorpidae

Bittacidae

Panorpodidae

Meropeidae

Boreidae
Strepsiptera

Corioxenidae

Elenchidae

Halictophagidae

Myrmecolacidae


Diptera

Tipulidae

Trichoceridae

Psychodidae

Ptychopteridae

Tanyderidae

Ceratopogonidae

Chaoboridae

Corethrellidae

Chironomidae

Culicidae

Dixidae


Simuliidae

Thaumaleidae

Blephariceridae

Deuterophlebiidae

Nymphomyiidae

Anisopodidae

Axymyiidae

Bibionidae

Canthyloscelididae

Cecidomyiidae

Mycetophilidae

Pachyneuridae

Scatopsidae

Sciaridae

Xylophagidae

Stratiomyidae

Xylomyidae

Athericidae

Pelecorhynchidae

Rhagionidae

Tabanidae

Vermileonidae

Acroceridae

Nemestrinidae

Apioceridae

Asilidae


Bombyliidae

Hilarimorphidae

Mydidae

ScenopinidaeTherevidae

Empididae

Dolichopodidae

Lonchopteridae

Phoridae

Pipunculidae

Platypezidae

Syrphidae

Anthomyiidae

Calliphoridae

Fanniidae

Hippoboscidae

Muscidae

Oestridae

Rhinophoridae

Sarcophagidae

Scathophagidae

Tachinidae

Micropezidae

Neriidae


Pseudopomyzidae

Diopsidae

Psilidae

Tanypezidae

Conopidae

Lonchaeidae

Pallopteridae

Piophilidae

Pyrgotidae

Richardiidae

Tephritidae

Ulidiidae

Platystomatidae

Chamaemyiidae

Lauxaniidae

Coelopidae

Dryomyzidae

Ropalomeridae

Sciomyzidae

Sepsidae


Acartophthalmidae

Agromyzidae

Anthomyzidae

Asteiidae

Aulacigastridae

Clusiidae

Odiniidae

Opomyzidae

Periscelididae

Braulidae

Canacidae

Carnidae


Chloropidae

Cryptochetidae

Milichiidae

Tethinidae

Chyromyidae

Heleomyzidae

Sphaeroceridae

Camillidae

Curtonotidae

Diastatidae

Drosophilidae

Ephydridae


Version:

18All Hexapod orders and Families.doc, 2011


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка