Oligotrofní acidofyty (A)
Дата канвертавання19.04.2016
Памер10.73 Kb.
Oligotrofní acidofyty (A):

borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Vaccinium vitis – idaea), kostřava ovčí (Festuca ovina), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), hasivka orličí (Pteridium aquilinum), žebrovice různolistá (Blechum spicant

)
Stenoektní acidofyty a oligotrofní druhy (A):

Vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), bělomech sivý (Leucobryum glaucum), ploník obecný (Polytrichum commmune), dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina), dutohlávka lesní (Cladonia sylvatica)Acidofilní oligo-mezotrofy(AB):

Bika hajní (Luzula luzuloides), bika lesní (Luzula sylvatica), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), svízel drsný (Galium rotundifolium), smolnička obecná (Lychnis viscaria), jestřábník chlupáček (Hieracium pillosela)


Mírně acidofilní mezotrofy (těžiště v B):

mařinka vonná (Gallium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava lesní (Festuca altissima), starček Fuchsův (Senecio ovatus), svízel lesní (Gallium sylvaticum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides), hrachor jarní (Lathyrus vernus), strdivka nicí (Melica nutans), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kapraď samec (Dryopteris filismas), papratka samičí (Athyrium filix-femina)


Euryektní taxony (AB, B - těžiště , BC):

šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix – femina), konvalinka vonná (Convallaria majalis)


Bazifilní mezotrofy (BD):

válečka prápořitá (Brachypodium pinatum), ostřice nízká (Carex humilis), ostřice horská (Carex montana), kostřava waliská (Festuca valesiaca), marulka klinopád (Clinopodium vulgare), bukvice lékařská (Betonica officinalis), mochna bílá (Potentilla alba), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaerulaeum),


Eutrofní bazifyty (těžiště v řadě D):

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), timoj trojlaločný (Laser trilobum), pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides)Eutrofní heminitrofyty (BC, C – těžiště, CD):

Dřeviny: javor mleč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm horský (Ulmus glabra), bez černý (Sambucus nigra)
Byliny: česnáček lékařský (Alliaria petiolata), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschateliina), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), konopice zdobná (Galeopsis speciosa), kakost hnědočervený (Geranium phaeum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli – tangere), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), ostružiník ježiník (Rubus caesius), pérovník pštrosí (Mattuccia struthiopteris)

Jarní geofyty: dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (C. intermedia), dymnivka plná (C. solida), orsej jarní (Ficaria verna), křivatec žlutý (Gagea lutea), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), devětsil lékařský (Petasites hybridus), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
Heminitrofilní mezotrofy (BC - těžiště, C, CD):

Dřeviny: javor babyka (Acer campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm ladní (Ulmus campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Byliny: kopytník evropský (Asarum europaeum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), pitulník horský (G. montanum), devětsil bílý (Petasites albus), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederacea), čarovník pařížský (Circaea lutentiana)


Druhy s kalcifilní tendencí (BD, D):

Jeřáb břek (Sorbus torminalis), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kalina tušalaj (Viburnum lantana), kllokoč zpeřený (Staphylea pinnata), dub pýřitý (Quercus pubescens), jeřáb muk (Sorbus aria), dřín jarní (Cornus mas), mahalebka (Cerasus mahaleb), dřištál obecný (Berberis vulgaris),


Vybráno z BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, 240 s.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка