Oferta Zakładu Zoologii Systematycznej dla studentów: prace licencjackie, magisterskie, praktyki i wolontariat w badaniach Pracownicy
Дата канвертавання24.04.2016
Памер166.07 Kb.
Oferta Zakładu Zoologii Systematycznej dla studentów:

prace licencjackie, magisterskie, praktyki i wolontariat w badaniach
Pracownicy


Imię i nazwisko

kierownika lub opiekuna

Typ pracy

Tematyka

Charakter pracy

Uwagi

Leszek RYCHLIK

licencjackie

Zmiany w rozmieszczeniu różnych gatunków ryjówkowatych w wybranych rejonach Polski w ostatnim 30-leciu

praca z literaturą i bazami danych

Oferta dla 3 osób; potrzebne wizyty w bibliotekach
licencjacka

Wykorzystanie jadu w trakcie polowania rzęsorka rzeczka Neomys fodiens na różne typy ofiar

eksperymenty laboratoryjne, obserwacje behawioralne i analiza nagrań wideo

Oferta dla 1 osoby
magisterskie

Zmiany w rozmieszczeniu różnych gatunków ryjówkowatych w wybranych rejonach Polski w ostatnim 30-leciu

praca terenowa (odłowy małych ssaków, zbiór wypluwek sów i ptaków drapieżnych) i praca z literaturą

Oferta dla 3 osób; potrzebne wyjazdy w teren
magisterskie

Zmiany w rozmieszczeniu różnych gatunków ryjówkowatych w wybranych rejonach Polski w ostatnim 30-leciu

praca laboratoryjna (analiza wypluwek sów i ptaków drapieżnych) i praca z literaturą

Oferta dla 3 osób; potrzebne wizyty w bibliotekach
magisterska

Różnice w aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens – eksperymenty laboratoryjne.

praca laboratoryjna (analiza nagrań wideo)

Oferta dla 1 osoby
magisterskie

Wrażliwość różnych typy ofiar na jad rzęsorka rzeczka Neomys fodiens i ropuchy szarej Bufo bufo

eksperymenty laboratoryjne, obserwacje behawioralne i analiza reakcji fizjologicznych

Oferta dla 2 osób
magisterskie

Różnice w behawiorze eksploracyjnym i zdolnościach do uczenia się wśród ryjówkowatych

eksperymenty laboratoryjne, obserwacje behawioralne i analiza nagrań wideo

Oferta dla 2 osób
magisterskie

Dieta ryjówkowatych z różnych rejonów Polski i Europy

praca laboratoryjna (analiza resztek bezkręgowców w kale i żołądkach+jelitach)

Oferta dla 2 osób
magisterska

Zmienność morfologiczna rodzaju Neomys w Europie

praca laboratoryjna (analiza zdjęć czaszek)

Oferta dla 1 osoby
praktyki

1. behawior ryjówkowatych

2. zmiany w rozmieszczeniu różnych gatunków ryjówkowatych

3. dieta ssaków ryjówkowatych h


1. praca laboratoryjna (pomoc w eksperymentach i rejestracji wideo)

2. praca z bazami danych

3. pomoc w analizie żołądków i kału


Oferta dla 5 osób
wolontariat

1. odłowy małych ssaków i innych zwierząt w terenie oraz zbiór materiału badawczego

2. prace laboratoryjne1. praca terenowa (pomoc w odłowy zwierząt, zbiór wypluwek sów i ptaków drapieżnych)

2. pomoc eksperymentach i analizach laboratoryjnych, karmienie i opieka nad zwierzętamiOferta dla 4 osób; potrzebne wyjazdy w teren

Edward BARANIAK

licencjacka

Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i os

praca z literaturą i bazami danych

osoby zainteresowane entomologią serdecznie zapraszam do współpracy. Liczba osób pragnących realizować swoje zainteresowania entomologią w tych zakresach tematycznych nie jest ograniczona
licencjacka

Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadów

praca z literaturą i bazami danych
licencjacka

Wybiorczość pokarmowa motyli dziennych

praca z literaturą i bazami danych
licencjacka

Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczne

praca z literaturą i bazami danych
licencjacka

Katalog pcheł (Siphonatera) Polski

porządkowanie posiadanych materiałów naukowych
magisterska

Taksonomia i filogeneza motyli z wybranych rodzajów

praca laboratoryjna, terenowa
magisterska

Filogeografia monofagicznych motyli oraz ich żywicieli (drzew i krzewów)

praca terenowa, laboratoryjna
magisterska

Nekrofagi drobnych ssaków i ptaków

eksperymenty terenowe, praca laboratoryjna
magisterska

Owady gniazd ptaków i ssaków

praca terenowa, laboratoryjna
magisterska

Wybiorczość pokarmowa motyli dziennych

praca terenowa, laboratoryjna
magisterskie

Izolacja przestrzenna, metapopulacje motyli dziennych, genetyka populacyjna

praca terenowa, ,laboratoryjna
magisterska

Motyle wybranych terenów chronionych (rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne itp.)

praca terenowa, laboratoryjna
magisterska

Pasożyty drobnych ssaków, nietoperzy oraz ptaków (pchły, wszy, wszoły)

praca terenowa, laboratoryjna

2 osoby
magisterska

Analiza zgromadzonych zbiorów owadów pasożytniczych (pchły, wszy, wszoły)

praca laboratoryjna

2 osoby
praktyki

Opracowanie katalogu piśmiennictwa faunistycznego motyli Polski

porządkowanie danych, praca laboratoryjna, bazy danych

1 osoba
wolontariat

pomoc w pracach terenowych na terenie Polski

praca laboratoryjna i terenowa

2 osoby
Marek BĄKOWSKI

licencjacka

Biologia i etologia wybranych gatunków motyli dziennych

praca z literaturą i bazami danych

Oferta dla 3 osób
licencjackie

Feromony płciowe motyli

Praca z literatura

Oferta dla 1 osoby
magisterska

Morfologia stadiów preimaginalnych Sesiidae

Praca laboratoryjna

Oferta dla 2 osób
magisterska

Feromony płciowe moli (Tineidae)

Obserwacje terenowe i analiza danych

Oferta dla 1 osoby
magisterska

Biologia i etologia wybranych gatunków motyli dziennych

Obserwacje terenowe i analiza danych

Oferta dla 2 osób
praktyki

Preferencje pokarmowe motyli dziennych

Obserwacje terenowe i analiza danych

Oferta dla 3 osób
wolontariat

Preferencje pokarmowe motyli dziennych

Baza danych

Oferta dla 1 osoby

Adam GŁAZACZOW

licencjacka

Wpływ czynników środowiskowych na dynamikę populacji oraz morfologiczną zmienność jętek.


magisterska

Wybiórczość pokarmowa kręgowców wodnych i ziemnowodnych w środowiskach o różnym stopniu antropopresji.


magisterska

„Aktywność pszczół”Mirosław JURCZYSZYN

licencjacka

Występowanie popielicy Glis glis L. i orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w Pienińskim Parku Narodowym

Prace terenowe, , nasłuchy, nagrywanie głosów i ich odtwarzanie (USG+speacon), poszukiwanie śladów, kontrole skrzynek, połowy w pułapki żywołowne, analiza głosów programami akustycznymi

Oferta dla 1 osoby (umiejętność pracy w zespole)
licencjacka

Analiza budowy gniazda orzesznicy Muscardinus avellanarius


Prace terenowe, w przypadku gniazd też prace laboratoryjne

Oferta dla 1 osoby
magisterska

Zmienność genetyczna populacji popielicy w Polsce i wybranych krajach europejskich

Połączenie pracy w laboratorium genetycznym z pracą terenową

Oferta dla 1 osoby (dla osoby lubiącej biologię molekularną, genetykę populacyjną i nie stroniącej od wyjazdów terenowych, wymagana umiejętność pracy w zespole)

magisterska

Występowanie nietoperzy w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Środkowopomorskie”

Prace terenowe

Oferta dla 1 osoby (umiejętność pracy w zespole)
magisterska

Występowanie orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w południo-wschodniej części Parku Krajobrazowego Promno (Wielkopolska)

Praca terenowa, poszukiwania śladów żerowania, połowy zwierząt w pułapki

Oferta dla 1 osoby
magisterska

Reintrodukcja popielicy Glis glis w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Praca terenowa, telemetryczne śledzenie reintrodukowanych zwierząt, analiza wyników specjalistycznymi programami

Oferta dla 2 osób (umiejętność pracy w zespole)
praktyki

Pomoc przy pracach związanych z reintrodukcją popielicy Glis glis w Barlinecko-Gorzowskim Parku KrajobrazowymPrace terenowe, połowy w pułapki, doglądanie zwierząt przeznaczonych do reintrodukcji

Oferta dla 5 osób
praktyki

Monitoring popielicowatych (Gliridae) w Roztoczańskim Parku Narodowym i na Roztoczu Środkowym


Praca terenowa, połowy zwierząt w pułapki, kontrole skrzynek

Oferta dla 5 osób
praktyki

Ekologia orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w Parku Krajobrazowym Promno.


Praca terenowa, połowy zwierząt w pułapki, poszukiwania śladów żerowania

Oferta dla 5 osób
praktyki

Rozmieszczenie populacji popielicy G. glis L. w Sierakowskim Parku Krajobrazowym powstałej w efekcie reintrodukcji

Prace terenowe, poszukiwania śladów, kontrole skrzynek, połowy w pułapki żywołowne

Oferta dla 5 osób
wolontariat

Monitoring popielicowatych w Roztoczańskim Parku Narodowym i na Roztoczu Środkowym


Praca terenowa, połowy zwierząt w pułapki, kontrole skrzynek

Oferta dla 5 osób
wolontariat

Ekologia orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w Parku Krajobrazowym Promno.


Praca terenowa, połowy zwierząt w pułapki, poszukiwania śladów żerowania

Oferta dla 2 osób
wolontariat

Rozmieszczenie populacji popielicy G. glis L. w Sierakowskim Parku Krajobrazowym powstałej w efekcie reintrodukcji

Prace terenowe, poszukiwania śladów, kontrole skrzynek, połowy w pułapki żywołowne

Oferta dla 5 osób
wolontariat

Pomoc przy pracach związanych z reintrodukcją popielicy G. glis w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym


Prace terenowe, połowy w pułapki, doglądanie zwierząt przeznaczonych do reintrodukcji

Oferta dla 5 osób

Barbara PIŁACIŃSKA

magisterska

Rozmieszczenie dwóch gatunków jeży (jeż zachodni E. europaeus i jeż wschodni E. roumanicus) w Polsce

praca terenowa i praca z literaturąmagisterska

Preferencje środowiskowe dwóch gatunków jeży na terenie miasta Poznania i okolic


praca terenowamagisterska

Skład pokarmu dwóch gatunków jeży

praca terenowa i laboratoryjnamagisterska

Zapobieganie śmiertelności jeży spowodowanej przyczynami antropogenicznymi

praca terenowamagisterska

Inne tematy dotyczące jeżymagisterska

Inwentaryzacja szkód powodowanych przez bobra Castor fiber w Rogalińskiej Dolinie Warty

praca terenowamagisterska

Drobne ssaki w środowiskach miasta Poznania

praca terenowamagisterska

Ssaki w pokarmie sów. Wypluwki sów jako źródło wiedzy o występowaniu i rozmieszczeniu drobnych ssaków na terenie Polski

praca terenowa i laboratoryjnamagisterska

innych tematów dotyczących ssaków występujących w Polscepraktyki

Pomoc w w/w pracach


wolontariat

Pomoc w w/w pracachMarek PRZEWOŹNY

licencjacka

Prace terenowe. Głównie przyczynkowe opracowania faunistyczne wybranych rodzin chrząszczy zarówno lądowych jak i wodnych, a także wybranych rodzin pluskwiaków zarówno wodnych jak i lądowych.

Prace terenowe.

By wykonywać tego typu pracę trzeba zgłosić się najpóźniej na początku semestru letniego II roku studiów.
licencjacka

Zagadnienia z zakresu biologii, ekologii, faunistyki, bioróżnorodności, ochrony wybranych grup, rodzin lub gatunków chrząszczy i pluskwiaków.

Zagadnienia z zakresu ochrony owadów związanych z „Naturą 2000”.Prace na bazie literatury.

Tematy ustalane są indywidualnie na podstawie rozmowy ze studentem.
magisterska

Prace terenowe. Kompleksowe opracowania faunistyczne wybranych rodzin chrząszczy zarówno wodnych jak i lądowych, a także wybranych rodzin pluskwiaków zarówno wodnych jak i lądowych.

Prace terenowe.

Kontynuacja i rozszerzenie lub uszczegółowienie tematu poruszanego w pracy licencjackiej.
magisterska

Zagadnienia z zakresu biologii, ekologii, faunistyki, bioróżnorodności, ochrony wybranych grup, rodzin lub gatunków chrząszczy i pluskwiaków.

Zagadnienia z zakresu ochrony owadów związanych z „Naturą 2000”.


Tematy ustalane są indywidualnie na podstawie rozmowy ze studentem. Kontynuacja i rozszerzenie lub uszczegółowienie tematu poruszanego w pracy licencjackiej.

Urszula WALCZAK

licencjacka

Opracowanie faunistyczne wybranej rodziny motyli minujących

Praca terenowa

Kontakt z promotorem najpóźniej na początku semestru letniego II roku studiów
licencjacka

Opracowanie faunistyczne owadów minujących wybranej rośliny żywicielskiej

Praca terenowa

Kontakt z promotorem najpóźniej na początku semestru letniego II roku studiów
licencjacka

Owady minujące i galasotwórcze występujące na wybranych roślinach żywicielskich (np. Acer, Betula, Lonicera, Tilia) – przegląd systematyczny

Praca z literaturąlicencjacka

Biologia i ekologia inwazyjnych gatunków motyli minujących

Praca z literaturąlicencjacka

Biologia, ekologia i ochrona motyli dziennych (gatunki „naturowe” i inne)

Praca z literaturąmagisterska

Wpływ gatunku rośliny żywicielskiej na liczebność i skład gatunkowy owadów minujących

praca terenowa w Ogrodzie Botanicznym UAM. Badania na rodzimych i obcych gatunkach roślin pokarmowych (np. klon Acer, suchodrzew Lonicera, wiąz Ulmus) + praca w laboratoriummagisterska

Analiza współwystępowania owadów minujących i galasotwórczych na wybranych gatunkach żywicieli

Praca w terenie i laboratoriummagisterska

Liczebność i stopień spasożytowania inwazyjnych gatunków motyli w gradiencie urbanizacji

Praca w terenie i laboratoriummagisterska

Udział różnych czynników śmiertelności w ograniczaniu liczebności inwazyjnych gatunków motyli minujących

Praca w terenie i laboratoriummagisterska

Opracowania dotyczące motyli dziennych: różnorodność gatunkowa wybranego obszaru, a także biologia i ekologia wybranych gatunków

Praca w tereniepraktyki

1. Wpływ gatunku rośliny żywicielskiej na potencjalną płodność inwazyjnego motyla minującego Phyllonorycter issikii

2. Wpływ gatunku rośliny żywicielskiej na występowanie i liczebność inwazyjnego motyla minującego Ph. issikii

3. Struktura jakościowa i ilościowa owadów złowionych do pułapek świetlnych


1. Praca w terenie i laboratorium
2. Praca z bazą danych

3. Praca w laboratorium

wolontariat

Udział różnych czynników śmiertelności w ograniczaniu liczebności inwazyjnego gatunku motyla minującego Phyllonorycter issikii

1. Praca w terenie
i laboratoriumJoanna ZIOMEK

licencjacka

Monitoring stanowisk chomika europejskiego (Cricetus cricetus) w ramach projektu: Monitoring gatunkóww i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Praca terenowa

dla kilku osób ze specjalności Ochrona Środowiska
magisterska

Tematy związane z behawiorem i ekologią chomika europejskiego

Praca terenowa
Rafał ZWOLAK

licencjacka

Tematy związane z interakcjami rośliny-zwierzęta, ekologią populacji, lub zaburzeniami ekologicznymi

praca z literaturąmagisterska

Tematy związane z interakcjami rośliny-zwierzęta lub ekologią populacji małych ssaków

badania terenowepraktyki

Dynamika populacji małych ssaków w lasach bukowych


wolontariat

Dynamika populacji małych ssaków w lasach bukowych
Potrzebne przynajmniej 2 tygodnie pracy w terenieDoktoranci


Imię i nazwisko opiekuna

Typ pracy

Tematyka

Charakter pracy

Uwagi

Agata CZPRACKA

licencjacka

Praca dotycząca ektopasożytów występujących na popielicowatych lub pasożytów występujących w gniazdach ptaków i ssaków.

praca w terenie i w laboratorium (przeglądanie gniazd, oznaczanie pasożytów)

Dla 2 osób
praktyki

Kontrola skrzynek w Parku Krajobrazowym Promno.

Odłowy popielicowatych i kontrola skrzynek i tubek gniazdowych na Roztoczu.

Zbieranie i przeglądanie gniazd ssaków i ptaków.


prace terenowe w okresie od kwietnia do listopada;

w przypadku gniazd praca zarówno w terenie jak i w laboratorium

wolontariat

Pomoc w pracach terenowych w Parku Krajobrazowym Promno.

Pomoc w pracach terenowych prowadzonych na Roztoczu.

Pomoc w zbieraniu i przeglądaniu gniazd ptaków i ssaków.


prace terenowe (odłowy, kontrola skrzynek i tubek gniazdowych itp.) w okresie od kwietnia do listopada;

w przypadku gniazd praca zarówno w terenie jak i w laboratorium


Sylwia DZIEMIAN

licencjacka

Pokarm naturalny i antropogeniczny jako czynniki limitujące występowanie jeży Erinaceus sp. w środowiskach zurbanizowanych

Praca w terenie- odłowy bezkręgowców. Praca w laboratorium- oznaczanie bezkręgowców

2 osoby
licencjacka

Zmiany w rozmieszczeniu 2 gatunków jeży w wybranych rejonach Polski w ostatnim 30-leciu

Praca z literaturą i bazami danych

Wyjazdy do innych osrodków badawczych


5 osób


licencjacka

Analiza diety jeży w warunkach miejskich

Praca laboratoryjna: analiza odchodów jeży. Współpraca z osobą zajmującą się badaniem wpływu pokarmu naturalnego na występowanie jeży

2 osoby (najchętniej z umiejętnością oznaczania różnych grup bezkręgowców ale nie jest to warunek konieczny)
praktyki

Odłowy jeży na terenie Poznania i okolic

Praca terenowa: godziny nocne, obchody 5 powierzchni badawczych w 3 sezonach, znakowanie jeży, zapoznanie z metodą CMR

Bez limitu osób
wolontariat

Odłowy jeży na terenie Poznania i okolic

Praca terenowa: Godziny nocne, obchody 5 powierzchni badawczych w 3 sezonach, znakowanie jeży, zapoznanie z metodą CMR

Bez limitu osób

Krzysztof KOZYRA

licencjacka

Dynamika i przyczyny śmiertelności koloni klecanek na wybranych powierzchniach badawczych

Lokalizacja określonej liczby kolonii klecanek na danym obszarze, inwentaryzacje i kontrole 1-2 razy w tygodniu

Brak uczulenia na jad pszczeli (os) oraz odwaga (na dalszym etapie prac terenowych). Zgłoszenia najpóźniej do marca II roku studiów
licencjacka

Pasożytnictwo socjalne u os z rodzaju Polistes

Praca z literaturą

Dla 1 osoby, możliwość kontynuacji w postaci pracy magisterskiej i badań terenowych
licencjacka

Opracowanie składu gatunkowego os społecznych na wybranych powierzchniach badawczych

Prace terenowe, odłów os za pomocą pułapek Moerickiego, oznaczenie zebranego materiału

Brak limitu osób;

zgłoszenia najpóźniej do marca II roku studiów


praktyki

Kontrole i inwentaryzacje gniazd os (rodzaj klecanka) na powierzchniach badawczych w okolicach Poznania

Prace terenowe od przełomu kwiecień/maj do końca września (zapoznanie z metodami inwentaryzacji i mapowania zawartości gniazd klecanek)

Dla 1-3 osób;

brak uczulenia na jad pszczeli (os)


wolontariat

Pomoc w pracach terenowych dotyczących badań nad klecankami okolic Poznania

Prace terenowe: lokalizacja koloni klecanek na powierzchniach badawczych, znakowanie osobników

Dla 1-3 osób;

brak uczulenia na jad pszczeli (os)Agata KRAWCZYK

licencjacka

Dieta norki amerykańskiej (Neovison vison) w południowej Wielkopolsce.

analiza odchodów norki

dla 1 osoby
praktyki / wolontariat/ licencjat

Dieta wydry (Lutra Lutra) w południowej Wielkopolsce.

Zbiór prób odchodów wydry nad ciekami wodnymi, tropienia wydry

Dla 2-3 osób, wiąże się z koniecznością wyjazdów w teren, płd. Wlkp.
praktyki /

wolontariat/

licencjat


Zagęszczenie płazów i zmienność sezonowa ich występowania nad ciekami wodnymi w Odolanowie, w południowej Wielkopolsce

Liczenia płazów

Dla 1-2 osób, wyjazdy w teren płd. Wlkp. wiosna, lato

Urszula NOWAK

licencjacka

Behawior chomika europejskiego Cricetus cricetus (L.)

eksperymenty terenowe, obserwacje behawioralne i analiza nagrań wideo

dla 2 osób
praktyki /

wolontariatBehawior chomika europejskiego Cricetus cricetus (L.) – komunikacja zapachowa

Praca terenowa, eksperymenty terenowe, obserwacje behawioralne

dla 2 osób

Jacek WENDZONKA

licencjacka

Zagęszczenie i preferencje pokarmowe wybranych gatunków trzmieli (Bombus) terenów zielonych miasta Poznania (ew. innych powierzchni np. blisko miejsca zamieszkania studenta)

Obserwacja i liczenie trzmieli (bez odławiania). Praca terenowa i z literaturą.

dla 1 osoby, chętnie z zainteresowaniami botanicznymi


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка