Odonata (vážky) charakteristika: Imaga
Дата канвертавання24.04.2016
Памер29.04 Kb.
ODONATA (vážky)

charakteristika:

Imaga (obr. 26-31): dva páry tvarově zhruba stejných křídel, pterothorax skloněný šikmo dozadu; u samců vyvinuty sekundární genitálie na 2. a 3. abdominálním sternu (obr. 30);

hlava velká, na štíhlém pohyblivém krku; velké, nápadné složené oči, buď laterálně vyčnívající, nebo pokrývající téměř celou plochu hlavy; vždy vyvinuty 3 ocelli (obr. 26); malá tykadla, flagellum max. 5 článkové; ú. ú. kousací (dravci), silné, ozubené md, mx s trny a krátkými mx palpy, lb palpy modifikovány v laterální lalok s trnem;

thorax - prothorax malý, mesothorax a metathorax splynulé ve velký, robustní pterothorax (= synthorax), silně konvexní, skloněný šikmo dozadu, nohy předsunuty dopředu, křídla posunuta dozadu (obr. 27); nohy krátké, relativně slabé (jen držení kořisti, nepoužívány k chůzi), tarsy 3 článkové, 2 drápky; 2 páry membranósních křídel, většinou průhledná, nebo pigmentósní a strukturální zbarvení, žilnatina složitá, vysoce specializovaná, s pterostigmatem (obr. 29), důležité termíny: nodus = místo spojení C a Sc, diskoidální pole = u MA, jeho tvar diagnostický znak (obr. 29), může být rozděleno podélnou žilkou na triangulus a hypertriangulus; v klidové poloze křídla rozložena horizontálně, nebo přiložena navzájem k sobě nad abdominem, nebo v některé poloze mezi těmito, let - pohyb předního a zadního páru nezávisle i závisle (Anisoptera);

abdomen válcovitý, protažený, i trochu dorsoventrálně zploštělý, 10 článkový, apex (obr. 28) - u obou pohlaví na 10. segmentu pár nečlánkovaných přívěsků (= ? cerky), samci Zygoptera a Caloptera ještě pár spodních análních přívěsků pod análním otvorem, samci Anisoptera ještě nepárový spodní anální přívěsek nad análním otvorem; samice buď s ovipositorem, nebo redukce, samec - gonopor na 9. sternu, sekundární genitálie na sternech 2 a 3. (obr. 30) (Při kopulaci jsou přívěsky samce ve styku s prothoraxem - Zygoptera, nebo occipitální oblastí - Anisoptera, samice.)


Larvy (obr. 32-35): Tělo kratší a silnější než tělo imag; většinou relativně delší tykadla a menší, více oddálené složené oči než imaga; ú. ú. - labium modifikováno v tzv. masku (obr. 32) (vymrštěna tlakem haemolymfy, kontrakcí thorakálních a abdominálních svalů, zpět stažena svaly), záhyb mezi prementem a postmentem, maska zakrývá anterolaterálně hlavu, ostatní části ú. ú. jako u imag;

prothorax větší a synthorax menší než u imag, základy křídel leží na thoraxu horizontálně přetočeně – zadní (metathorakální) nahoře, přední (mesothorakální) dole; nohy kráčivé, k přidržování nebo hrabání;

apex abdominu s přívěsky, funkce pohyb, dýchání, stav rozdílný u jednotlivých podřádů (obr. 33, 34, 35): Zygoptera a Caloptera 3 (vzácně 2) ploutvičkovité přívěsky, Anisoptera - anální pyramida, z 5 trnovitých struktur okolo análního otvoru, použití i jako zbraň.
CALOPTERA

charakteristika:

Imaga: oči navzájem nápadně oddálené; oba páry křídel více méně homonomní, žilnatina: diskoidální políčko na zadním křídle obdélníkovité nebo čtvercovité, není podélně rozděleno na dvě políčka, před nodem více než 5 příčných žilek mezi C a Sc, křídla nejsou u báze stopkovitě zúžená; přívěsky na apexu abdominu samce: pár horních a pár spodních

Larvy: viz charakteristika čeledi Calopterygidae
Calopterygidae (motýlice):

Imaga: křídla barevná (samice - šedozelená, samci - Calopteryx virgo - celá křídla tmavá, C. splendens - tmavý podélný mediální pruh).

Larvy: 1. článek tykadel nápadně prodloužený a zesílený (tím celá tykadla nápadná), tracheální přívěsky na apexu abdominu trojhranné, střední nejkratší (obr. 34-1), pevné.

materiál:

Calopteryx virgo (podhorský druh) - imago

C. splendens (v nížinách) - larva, imago
ZYGOPTERA

charakteristika:

Imaga: oči navzájem nápadně oddálené (obr. 26); oba páry křídel více méně stejné, diskoidální políčko na zadním křídle obdélníkovité nebo čtvercovité, není podélně rozděleno na dvě (obr. 29), před nodem 2 příčné žilky mezi C a Sc, křídla u báze nápadně stopkovitě zúžená; přívěsky na apexu abdominu samce: pár horních a pár spodních (obr. 28).

Larvy: Tělo štíhlé, na apexu abdominu 3 listovité, ploutvičkovité přívěsky = tracheální žábry (obr. 34-2,3), jemné.
Coenagrionidae (šidélka):

Imaga: přední křídla se čtvercovými políčky ve "3. řadě" od předního okraje.

Larvy: krátká maska (max. k předním coxám), v abdominálních tracheálních přívěskách tracheje šikmo k podélné ose (obr. 34-3).

materiál:

gen. sp. - larva, imago


Platycnemididae (šidélka):

Imaga: Tibie 2. a 3. páru zploštělé, na okrajích s dlouhými trny.

Larvy: Všechny tři abdominální tracheální přívěsky na apexu protaženy v dlouhý nitkovitý výběžek.

materiál:

Platycnemis pennipes - larva, imago
Lestidae (šídlatky):

Imaga: přední křídla s pětiúhelníkovitými políčky ve "3. řadě" od předního okraje.

Larvy: dlouhá maska (až k zadním coxám), v abdominálních tracheálních přívěskách tracheje kolmo na podélnou osu (obr. 34-2).

materiál:

Lestes sp. - imago

Sympecma fusca = imago

gen. sp. - larvaANISOPTERA:

charakteristika:

Imaga: oči velké, dotýkají se, nebo od sebe navzájem jen úzce odděleny (obr. 26); zadní křídla větší a širší než přední, diskoidální políčko rozděleno žilkou na dvě trojúhelníkovitá políčka - 1. = triangulus (jeho tvar diagnostickým znakem čeledí) (2. = subtriangulus) (obr. 29, 31), přívěsky na apexu abdominu samce: pár horních, nepárový spodní (obr. 28).

Larvy: Tělo mohutnější, na apexu abdominu tzv. anální pyramida - tvořena pěti trnovitými výběžky (obr. 33) (tracheje rozvětvené v jejich vnitřní stěně) (nepárový epiproct, párové paraprocty, párové cerky = cerkoidy). Pokud maska plochá = dravci, maska lžícovitá = saprofágové.
AES(C)HNOIDEA: triangulus v předním křídle nízký, široký

Gomphidae (klínatkovití):

Imaga: Oči úzce odděleny, nedotýkají se navzájem

Larvy: Maska plochá, tykadla 4 článková; tělo ochlupené; abdomen široký, postupně se dozadu zužující (obr. 35-2); tarsy 1. a 2. páru noh 2 článkové.

materiál:

gen. sp. - imago


Aes(c)hnidae (šídlovití):

Imaga: Oči se dotýkají po celé vnitřní hraně (tj. v úsečce).

Larvy: Maska plochá, tykadla 7 článková; tarsy všech noh 3 článkové; tělo neochlupené; abdomen štíhlý, dorsálně nápadně vyklenutý (obr. 35-1).

materiál:

Anax imperator - larva

Anax sp. - larva

Aes(c)hna sp. - imago
[Cordulegasteridae (páskovcovití):

Imaga: Oči se dotýkají v jednom bodě.

Larvy: Maska lžícovitá; abdomen dlouhý, úzký, vyklenutý dorsálně; krátké nohy (natažený poslední pár nepřesahuje apex abdominu).]
LIBELLULOIDEA: triangulus v předním křídle vysoký, úzký

Corduliidae (lesklicovití):

Imaga: Z laterálního pohledu zadní kraj oka mělce vykrojen (rod Epitheca), tělo kovově lesklé (mimo rodu Epitheca)

Larvy: Maska lžícovitá, tykadla 7 článková; tělo krátké; s válcovitým nebo vypouklým abdominem; nohy dlouhé (natažený poslední pár daleko přesahuje apex abdominu), zadní stehna delší než šířka hlavy; vnitřní okraj apikálních laloků masky s hlubokými zářezy a zřetelnými zuby.

materiál:

Somatochlora sp. - larva, imago
Libellulidae (vážkovití):

Imaga: Z laterálního pohledu zadní kraj oka nevykrojen, tělo není kovově lesklé

Larvy: Maska lžícovitá, tykadla 7 článková; tělo krátké; s válcovitým nebo vypouklým abdominem (obr. 35-3); nohy dlouhé, zadní stehna stejně dlouhá jako je šířka hlavy; vnitřní okraj laterálních laloků masky s plochými, málo znatelnými zuby a velmi mělkými zářezy.

materiál:

Libellula depressa - imago

Sympetrum sp. - larva, imago

Orthetrum sp. - larva, imago
Systém Odonata:

podřád Caloptera: nadčeleď: Calopteroidea (7 čeledí): u nás Calopterygidae

podřád Zygoptera: nadčeleď: Coenagrionoidea (6 čeledí): Coenagrionidae, Platycnemididae

nadčeleď Lestoidea (6 čeledí): Lestidae

podřád Anisoptera: nadčeleď: Aeshnoidea (4 čeledi): Aeshnidae, Gomphidae

nadčeleď: Cordulegasteroidea: Cordulegasteridae

nadčeleď: Libelluloidea: Lubellulidae, Corduliidae
[nejnovější přístup: dvě monofyla:

Zygoptera (Calopteroidea, Lestinoidea, Coenagrionoidea, Hemiphlebioidea +Epiprocta (Anisoptera včetně všech taxonů řazených dříve do Anisozygoptera, čel. Tarsophlebiidae]

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка