Ochrana biodiverzity národní program Čsop záVĚREČNÁ zpráva k projektu
старонка1/3
Дата канвертавання28.04.2016
Памер298 Kb.
  1   2   3
OCHRANA BIODIVERZITY

Národní program ČSOP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2012
Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn - Měchonečný kopec
Grantový program: Ochrana biodiverzity 2012

Zpracoval: Ing. Václav Křivan, Mgr. Aleš Jelínek, ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 109, 671 21, Okříšky, vaclav.krivan@chaloupky.cz, ales.jelinek@chaloupky.cz

Odborná spolupráce: Ing. Petr Hesoun, Hamerský potok o.p.s., petr.hesoun@seznam.cz

Datum zpracování: V-X.2012

1. Základní údaje

ZO ČSOP Kněžice v rámci svých aktivit pozemkového spolku Chaloupky zahájila v roce 2012 spolupráci s obcí Boskovštejn na Znojemsku, v jejímž okolí se nacházejí unikátní lokality suchých trávníků na plochách bývalých obecních pastvin, které jsou v majetku obce. Z prvních jednání vzešla dohoda na údržbě lokality Měchonečný kopec západně od obce, která představuje nejzachovalejší část bývalých pastvin hostící populace některých významných druhů rostlin jako je křivatec český (Gagea bohemica) (§ SO) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium) (§ KO). Obec udělila na rok 2012 písemný souhlas s realizací prvních praktických opatření (odstranění náletu, kosení pastva) a zahájena byla jednání o pronájmu dotčených pozemků a dalších lokalit v majetku obce (starý třešňový sad, další lokality obecních pastvin pozemkovému spolku Chaloupky. Společně s obcí byl připraven a podán komunitní projekt do Nadace Via na propagaci přírodního dědictví v obci formou společných exkurzí a pracovních akcí, který čeká na posouzení. Pro poznání hodnoty lokality a plánování zásahů na ní byl proveden podrobný průzkum bezobratlých (brouci, denní motýli, pavouci), jejichž výstupem bude komentovaný seznam druhů a také návrhy konkrétních opatření ve prospěch ohrožených významných druhů.
2. Průzkum vybraných skupin bezobratlých

2.1 Metodika terénního průzkumu


Výběr skupin hmyzu a metodik inventarizace

Výběr skupin hmyzu, které byly na lokalitě inventarizovány, odpovídá charakteru biotopů, jejich rozloze a zaměřuje se především na skupiny bioindikačně významné, které lze využít pro vyhodnocení zachovalosti území a stanovení priorit managementových opatření.


Brouci

Průzkum brouků byl zaměřen na následující skupiny:Epigeon – zejména čeleď Carabiadae, u které je dobře propracovaná metodika sběru, zařazení do ekologických skupin a existuje dostatek faunistických údajů, na základě kterých je možné vyhodnotit význam lokality v regionálním i širším měřítku.

Fytofágní skupiny – tato skupina zahrnuje zejména čeledi Curculionidae, Chrysomelidae, část Cerambycidae a Buprestidae a řadu dalších. Na základě zjištěného spektra lze dobře charakterizovat lokalitu z hlediska zachovalosti rostlinných společenstev, tato skupina s velkým počtem ohrožených druhů je dále vhodná pro navržení způsobu péče o lokalitu.

Xylofágní skupiny – zahrnují zejména čeleď Cerambycidae, Buprestidae a dále řadu menších čeledí z nadčeledi Tenebroidea, Cleroidea či Bostrichoidea. Tyto skupiny jsou významnými indikátory v lesních biotopech, ale řada ohrožených druhů žije i na nelesní dřevinné vegetaci.

Ostatní – během průzkumu byly shromažďovány údaje o výskytu všech ostatních čeledí brouků, část materiálu ovšem není možné využít do závěrečné zprávy, protože jeho determinace během krátkého období jedné sezóny není možná. Tento materiál bude dále předán k determinaci příslušným odborníkům a v případě potvrzení některých významných či ohrožených druhů budou tyto výsledky předány Krajskému úřadu JMK později (jedná se např. o čeledi Staphylinidae, Chrysomelidae: Alticinae atd.)

Metodika inventarizace všech skupin brouků vychází z metodických materiálů AOPK pro inventarizaci zvláště chráněných území (Krásenský 2005).Denní motýli

Tato skupina je v současné době podrobně studována nejen z faunistického hlediska, ale především z pohledu vazby na biotop a vlivu péče o biotopy na populace ohrožených druhů. Z těchto důvodů je možné využít tuto skupinu fytofágního hmyzu jako modelovou při stanovení zásad způsobů péče o většinu typů nelesních a v menší míře i lesních biotopů.

Metodika mapování výskytu denních motýlů byla převzata z práce Beneš, Konvička (2002) a Konvička, Beneš (2005).
Rovnokřídlí, kudlanky

Rovnokřídlí a kudlanky byli zjišťováni zejména metodou individuálního vyhledávání dospělců na vegetaci a jejich odchytem do sítě o průměru 50 cm. Dále byla použita metoda smýkání vegetace a rozebrán byl materiál ze zemních pastí.


Zjištěné druhy hmyzu jsou uvedeny v tabulce po řádech a čeledích, řazených systematicky, v rámci čeledí jsou pak druhy řazeny abecedně. Dále je uvedena charakteristika výskytu na lokalitě dle následujícího klíče:

Výskyt druhu – 1 - hojný, 2 - vzácný, 3 - starší nalez (do r. 1999), 4 - publikovaný údaj (uvést zdroj), 5 - druhy předpokládané, ale nezastižené.

U druhů zvláště chráněných nebo uvedených v červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005) je uvedena kategorie. U čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) je dále uvedena ekologická skupina ve smyslu práce Hůrka et al. (1996) – E – eurytopní, A – adaptabilní, R – reliktní.

U významných druhů z hlediska faunistického, legislativního či ochranářského je dále uvedeno:

1. která místa druh obývá v tom kterém ZCHÚ

2. jaký typ biotopu potřebuje, bionomie druhu pokud je známá

3. odhad početnosti populace nebo charakter výskytu

4. vyžaduje nebo zasluhuje druh nějaký management - stručně – pár vět, management na posílení druhu v tom konkrétním ZCHÚ.  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка