Názov druhu: hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
Дата канвертавання21.04.2016
Памер22.32 Kb.
Názov druhu: hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
1. Základná charakteristika druhu:

Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Percidae

Rad: Perciformes

Trieda: Actinopterigii

Nadtrieda: GnathostomataRozšírenie druhu:

- celkový areál: Dunaj, Kamčija

- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Morava, Váh, Dudváh, Žitava, Nitra, Turiec, Hron, Ipeľ, Tisa, Bodrog, Latorica, Laborec, Ondava, Uh, Čierna voda.

Hlavné biotopy výskytu: Prúdomilný bentický druh žijúci hlavne v hlbších prúdiacich vodách hlavného koryta riek, tiež pod bariérami na tokoch. Preferuje pieskovité, prípadne kamenité dno.

Status ohrozenosti druhu: EN

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, HD5, E
2. Definovanie stavu


Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý

B - priemerný

C - nepriaznivý

populácia

veľkosť populácie

bežne sa vyskytujúci druh v rámci rozsiahleho areálu


pravidelne sa vyskytujúci druh v  nesúvislom ostrovčekovitom areáli, alebo pulzujúci výskyt na okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie


všetky vekové kategórie dobre zastúpené, priaznivá štruktúra populácie


nepriaznivá štruktúra populácie, nedostatok juvenílnych, alebo generačných jedincov

výskyt ojedinelých jedincovtrend vývoja populácie

populácia sa dlhodobo udržiava na priaznivej úrovni, pravidelná a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy z rámca prirodzenej oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne oslabenou schopnosťou samostatne prekonať nepriaznivý stav

biotop

biotop adultov a subadultov


dobrý stav, optimálna veľkosť, pôvodný, alebo pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, nepôvodný – vhodný, čiastočne poškodený

nevhodný, chýba vhodný biotop

reprodukčné biotopypodmienky pre neres a vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové podmienky, ale možnosť neresových migrácií na susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové podmienky, možnosť neresových migrácií silne obmedzená

antropické zásahy do biotopu (meliorácie, regulácie,...)

bez aktuálnych antropických zásahov


aktuálne antropické zásahy umožňujúce čiastočné zachovanie požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi degradovaný, nevyhovujúci biotop

ohrozenia

znečisteniežiadne


znečistenie umožňujúce existenciu druhu s obmedzením

znečistenie spôsobujúce denaturáciu, vymiznutie druhu

rybárstvodruh nedotknutý rybárskymi aktivitami


druh lovený, ale pravidelne vysádzaný, alebo druh ináč obmedzený rybárskymi aktivitami

druh výrazne obmedzený rybárskymi aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy

absencia allochtónnych druhov, resp. ich výskyt druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych druhov s decimujúcim účinkom na hodnotený druh3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Odstrániť fragmentácie na nížinných úsekoch tokov. Obmedziť ďalšie negatívne zásahy do charakteru tokov. Zákaz lovu.


4. Monitoring: Agregátové odlovy pri migráciách na bariérach v období neresu, evidencia úlovku rybárov.


Spracoval:

Oponoval:

Ján Koščo

Vladimír Kováč


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка