Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu
Дата канвертавання18.04.2016
Памер21.55 Kb.
Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)

1. Základná charakteristika druhu:

Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cottidae

Rad: ScorpaeniformeTrieda: Actinopterigii

Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Väčšina Európy.

- rozšírenie na Sovensku: Dunaj, Váh, Vlára, Hron, Nitra, Turiec, Kysuca, Orava, Hornád, Čiernošná, Zbojský potok, Ulička, Poprad, Dunajec.

Hlavné biotopy výskytu: Plytšie úseky horských a podhorských potokov s členitým kamenistým dnom a chladnou vodou.

Status ohrozenosti druhu: -

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), HD2
2. Definovanie stavu


Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý

B - priemerný

C - nepriaznivý

populácia

veľkosť populácie


bežne sa vyskytujúci druh v rámci rozsiahleho areálu


pravidelne sa vyskytujúci druh v  nesúvislom ostrovčekovitom areáli, alebo pulzujúci výskyt na okraji areálu

sporadický výskyt


štruktúra populácie


všetky vekové kategórie dobre zastúpené, priaznivá štruktúra populácie


nepriaznivá štruktúra populácie, nedostatok generačných, alebo juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých jedincov


trend vývoja populácie

populácia sa dlhodobo udržiava na priaznivej úrovni, pravidelná a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy z rámca prirodzenej oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne oslabenou schopnosťou samostatne prekonať nepriaznivý stav

biotop

biotop adultov a subadultov

dobrý stav, optimálna veľkosť, pôvodný, alebo pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, nepôvodný – vhodný, čiastočne poškodený

nevhodný, chýba vhodný biotop


reprodukčné biotopy

podmienky pre neres a vývin lariev priaznivé


nedostatočné neresové podmienky, ale možnosť neresových migrácií na susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové podmienky, možnosť neresových migrácií vylúčená

antropické zásahy do biotopu (meliorácie, regulácie,...)


bez aktuálnych antropických zásahov


aktuálne antropické zásahy umožňujúce čiastočné zachovanie požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi degradovaný, nevyhovujúci biotop

ohrozenia

znečistenie


žiadne


znečistenie umožňujúce existenciu druhu s obmedzením

znečistenie spôsobujúce denaturáciu, vymiznutie druhu

rybárstvo


druh nedotknutý rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne vysádzaný, alebo druh ináč obmedzený rybárskymi aktivitami

druh výrazne obmedzený rybárskymi aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy


absencia allochtónnych druhov, resp. ich výskyt druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych druhov s decimujúcim účinkom na hodnotený druh


3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Zamedziť prieniku allochtónnych druhov rodu Neogobio, vyhnúť sa reguláciám. Vyčleniť v každom povodí lokality so silnou populáciou a tie monitorovať.


4. Monitoring: Agregátové odlovy.Spracoval:

Oponoval:

Ján Koščo

Vladimír Kováč


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка