Nya bedömningsgrunder för bottenfauna
старонка3/5
Дата канвертавання25.04.2016
Памер381.9 Kb.
1   2   3   4   5

Anvisningar för indexberäkning


Indexberäkningar kan lämpligen göras med ASTERICS-mjukvaran som är fritt tillgängligt på http://www.aqem.de/start.htm. OBS! att klassningen som programmet ger är baserad på gamla bedömningsgrunderna. Nedan följer en beskrivning av uppbyggnaden och beräkning för de olika index som ingår i bedömningsgrunderna.
ASPT-index (Average Score Per Taxon) (Armitage m.fl. 1983). I detta index utnyttjas skillnader i tolerans hos olika familjer av bottenfaunaorganismer (samt ordningen Oligochaeta, glattmaskar). Familjer med hög känslighet bidrar med höga indikatorvärden, medan sådana med hög tolerans bidrar med låga indikatorvärden. ASPT-indexvärdet är ett ”medelvärde per ingående taxa” och beräknas genom summering av indikatorvärden och division med antalet ingående taxa (familjer).
Följande familjer har indikatorvärde 10:

Aphelocheiridae, Beraeidae, Brachycentridae, Capniidae, Chloroperlidae, Ephemeridae, Ephemerellidae, Goeridae, Heptageniidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, Leptophlebiidae, Leuctridae, Molannidae, Odontoceridae, Perlidae, Perlodidae, Phryganeidae, Potamanthidae, Sericostomatidae. Siphlonuridae, Taeniopterygidae.Följande familjer har indikatorvärde 8:

Aeshnidae, Astacidae, Agriidae, Cordulegasteridae, Corduliidae, Gomphidae, Lestidae, Libellulidae, Philopotamidae, Psychomyiidae.Följande familjer har indikatorvärde 7:

Caenidae, Limnephilidae, Nemouridae, Polycentropodidae, Rhyacophilidae.Följande familjer har indikatorvärde 6:

Ancylidae, Coenagriidae, Corophiiidae, Gammaridae, Hydroptilidae, Neritidae, Platycnemididae, Unionidae, Viviparidae.Följande familjer har indikatorvärde 5:

Chrysomelidae, Clambidae, Corixidae, Curculionidae, Dendrocoelidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elminthidae, Gerridae, Gyrinidae, Haliplidae, Heledidae, Hydrophilidae, Hydropsychidae, Hygrobiidae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Planariidae, Pleidae, Simuliidae, Tipulidae.Följande familjer har indikatorvärde 4:

Baetidae, Piscicolidae, Sialidae.Följande familjer har indikatorvärde 3:

Asellidae, , Erpobdellidae, Glossiphoniidae, Hirudidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, Sphaeriidae, Valvatidae.Följande familjer har indikatorvärde 2:

Chironomidae.Följande ordning har indikatorvärde 1:

Oligochaeta.


BQI (Benthic Quality Index) (Wiederholm 1980) utnyttjar kunskap om olika fjädermyggarters varierande tolerans mot låga syrgashalter i bottnarna. BQI beräknas utifrån förekomst och populationstäthet av olika indikatortaxa av fjädermygglarver i proverna. BQI beräknas som:

där


ki = 5 för Heterotrissocladius subpilosus (Kieff.),

ki = 4 för Paracladopelma sp., Micropsectra sp., Heterotanytarsus apicalis (Kieff.), Heterotrissocladius grimshawi (Edw.), Heterotrissocladius marcidus (Walker) och Heterotrissocladius maeaeri Brundin,

ki = 3 för Sergentia coracina (Zett.), Tanytarsus sp. och Stictochironomus sp.,

ki = 2 för Chironomus anthracinus (Zett.),

ki = 1 för Chironomus plumosus L.,

ki = 0 om dessa indikatortaxa saknas i provet

ni = antalet individer inom indikatorgrupp i

N = det totala antalet individer i samtliga indikatorgrupper.

OBS! Om indikatortaxa saknas i provet får BQI värdet 0.

MILA – Multimetric Index for Lake Acidification – Sex olika ”enkla” index bygger upp det multimetriska MILA indexet för försurning. Dessa är (1) andelen (som %) Ephemeroptera (dagsländor) av den totala abundansen, (2) andelen (som %) Diptera (tvåvingar) av den totala abundansen, (3) antalet taxa av Gastropoda (snäckor), (4) antalet taxa av dagsländor, (5) värdet för det engelska AWICfamily-indexet (se beräkningsanvisningar nedan), samt (6) andelen (%) predatorer av den totala abundansen i provet. Värden för dessa enkla index ska normaliseras så att var och en får ett värde mellan 0 och 10 enligt tabell 9.

Därefter summeras de normaliserade värdena och görs en omskalning. Omskalningen görs genom att dividera summan av normaliserade indexvärden med antalet ingående ”enkla” index (ett medelvärde) och multiplicera detta medelvärde med 10 enligt:


MILA = 10 * summa indexvärdenorm/6

MILA får således ett värde som kan variera mellan 0 och 100.Tabell 9. Guide for normalisering av indexvärden (Indexnorm) för de 6 ”enkla” index som för normalisering av ”enkla” index till värden mellan 0 och 10. MILA beräknas i nästa steg som ett medelvärde för dessa normaliserade index. Obs! att formlerna innehåller absoluttecken!. ”ASTERICS benämning” hänvisar till mjukvaran på http://www.fliessgewaesser-bewertung.de/download/feedbackformular.php


Index


ASTERICS benämning

Indexnorm=10 om index

Indexnorm=0 om index

Annars Indexnorm=

% Ephemeroptera

(av total abundans)-Ephemeroptera|%]

>27

<0,05% Diptera

(av total abundans)-Diptera|%|

<26

>86Gastropoda taxa

-Gastropoda

>8

<0Ephemeroptera taxa

-Ephemeroptera

>6

<1AWICfamily index


AWIC Index

>5,4

<4,8% Predatorer

(av total abundans)-|%| Predators

<8,7

>19


AWICfamily , liksom ASPT-indexvärdet, är ett ”medelvärde per ingående taxa” och beräknas genom summering av indikatorvärden och division med antalet ingående taxa (”familjer”).


Följande ”familjer” har indikatorvärde 6:

Ancylidae (incl. Acroloxidae), Asellidae, Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dytiscidae (incl. Noteridae), Elmidae, Ephemerellidae, Ephemeridae, Erpobdellidae, Gammaridae, Glossiphoniidae, Haliplidae, Heptageniidae, Hydrobiidae (incl. Bithyniidae), Hydrophilidae (incl. Hydraenidae), Hydroptilidae, Leptoceridae, Leptophlebiidae, Lymnaeidae, Odontoceridae, Oligochaeta, Perlidae, Physidae, Piscicolidae, Planorbidae, Psychomyiidae (incl. Ecnomidae), Rhyacophilidae (incl. Glossosomatidae), Scirtidae, Sialidae, Sphaeriidae, Valvatidae.Följande familjer har indikatorvärde 4:

Chironomidae, Goeridae, Hydropsychidae, Limnephilidae, Planariidae (incl. Dugesiidae), Sericostomatidae, Tipulidae.Följande familjer har indikatorvärde 3:

Gyrinidae, Philopotamidae, Simuliidae.Följande familjer har indikatorvärde 2:

Lepidostomatidae, Perlodidae, Taeniopterygidae.Följande familjer har indikatorvärde 1:

Chloroperlidae, Leuctridae, Nemouridae, Polycentropodidae.


MISA – Multimetric Index for Stream Acidification

Sex olika ”enkla” index bygger upp det multimetriska MISA indexet för försurning. Dessa är (1) antalet familjer, (2) antalet taxa av Gastropoda (snäckor, (3) antalet taxa av Ephemeroptera (dagsländor), (4) kvoten mellan den relativa abundansen av Ephemeroptera och Plecoptera (dagsländor respektive bäcksländor), (5) värdet för det engelska AWICfamily -indexet (Davy-Bowker m.fl. 2005), samt (6) andelen (%) ”shredders” (sönderdelare) av den totala abundansen i provet. Värden för dessa enkla index ska normaliseras så att var och en får ett värde mellan 0 och 10 enligt anvisningarna i tabell 10.

Därefter summeras de normaliserade värdena och görs en omskalning. Omskalningen görs genom att dividera summan av normaliserade indexvärden med antalet ingående ”enkla” index (ett medelvärde) och multiplicera detta medelvärde med 10 enligt:

MISA = 10 * summa indexvärdenorm/6

Även MISA får således ett värde som kan variera mellan 0 och 100.

Tabell 10. Guide for normalisering av indexvärden (Indexnorm) för de 6 ”enkla” index som för normalisering av ”enkla” index till värden mellan 0 och 10. MISA beräknas i nästa steg som ett medelvärde för dessa normaliserade index. Obs! att formlerna innehåller absoluttecken! ”ASTERICS benämning” hänvisar till mjukvaran på http://www.fliessgewaesser-bewertung.de/download/feedbackformular.php


Index


ASTERICS benämning

Indexnorm=10 om index

Indexnorm=0 om index

Annars Indexnorm=

Antal familjer


Number of Families

>43

<21Gastropoda

(antal taxa)
- Gastropoda

>3

<0Ephemeroptera (antal taxa)


- Ephemeroptera

>16

<3Ephemeroptera/Plecoptera (%abundans)

- Ephemeroptera [%] och

- Plecoptera |%]>7

<0AWICfamily index


AWIC Index

>4,6

<3,8

0

% ”Shredders”


- |%|Shredders

<1,4

>14


Beräkningsanvisningar för AWICfamily finns redovisat under avsnittet för MILA ovan.DJ-index – Fem olika ”enkla” index bygger upp det multimetriska DJ-indexet (Dahl & Johnson 2005) för eutrofiering. Dessa är (1) antalet taxa av Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (dag-, bäck- och nattsländor), (2) den relativa abundansen av Crustacea (kräftdjur), (3) den relativa abundansen av Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (dag-, bäck- och nattsländor), (4) ASPT, samt (5) Saprobi-indexet enligt Zelinka och Marvan (1961). De beräknade värden för dessa fem enkla index ska normaliseras så att var och ett får ett normaliserat värde 1, 2 och 3 enligt kriterierna i tabell 11.
Tabell 11. Kriterier för normalisering av enkla indexvärden för till värdet 1, 2 eller 3 för beräkning av DJ-indexet

Index/grupp

Kriterier

Antalet EPT taxa

≤ 5

5, 12

>12

% Crustacea

≥ 22,2

0,5, 22,2

≤ 0,5

% EPT taxa

≤ 10,4

10,4, 52,1

≥ 52,1

ASPT

≤ 5

5, 6,3

≥ 6,3

Saprobi-index

≥ 2,5

1,9, 2,5

≤ 1,9


Indexnorm

1

2

3

DJ-indexet beräknas sedan genom summering av de normaliserade värdena. DJ-indexet kan anta ett minimumvärde på 5 och ett maximumvärde på 15. OBS! att minimumvärdet 5 ska dras bort från uppmätt- och referensvärden vid beräkning av EK!1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка