Nya bedömningsgrunder för bottenfaunaстаронка1/5
Дата25.04.2016
Памер381.9 Kb.
#29752
  1   2   3   4   5

powerpluswatermarkobject3

  1. Nya bedömningsgrunder för bottenfauna


Anpassningen till ramdirektivet i detta förslag till reviderade bedömningsgrunder består i (1) tydliga definitioner av referenskriterier, (2) en regionalisering av bedömningsskalor till de ekoregioner som används inom EU:s ramdirektiv för vatten, (3) bedömningsskalor som enbart är baserade på en avvikelse från ett referensvärde (jämförvärdet i tidigare bedömningsgrunder), samt (4) består av kontinuerliga skalor för ekologiska kvalitetskvoter (d.v.s. observerat värde för ett index dividerat med referensvärdet). Därmed har tillståndsskalorna försvunnit och tillåter bedömningsgrunderna enbart en påverkansbedömning. I detta förslag till bedömningsgrunder ingår också två nya multimetriska index för bedömning av surhet/försurning och ett multimetrisk index för eutrofieringspåverkan i vattendrag. Multimetriska index byggs upp av enkla index och utnyttjar den kumulativa informationen av enkla index som visar en signifikant korrelation med en påverkansgradient. Många länder i vår omvärld arbetar med utvecklingen av multimetriska index. I ett antal andra fall har välfungerande ”enkla” index som ASPT behållits. För dessa har vi med kunnat ta fram bättre referensvärden än de som fanns i tidigare bedömningsgrunderna.

Kopplingen av bedömningsskalorna, i synnerhet gränsen mellan god och måttlig ekologisk status, till de normativa definitionerna i ramdirektivet är önskvärt men inte helt lätt. Särskilt vid framtagning av bedömningsskalor för bedömning har vi dock lagt stor vikt vid relevanta biologiska tröskelvärden längs en pH-skala, särskilt för gränsen god–måttlig. Nedan ges förslag till nya bedömningsgrunderna i form av en översiktstabell (Tabell 1), samt tabeller som visar klassning av ekologisk status för sjöar (Tabellerna 2–4) och vattendrag (Tabellerna 5–7).


Tabell 1. Översikt över de förslag till verktyg för bedömning av miljökvalitet med bottenfauna..

Påverkanstyp

Sjöar – litoral

Sjöar – profundal

Vattendrag (strömsträckor)

Allmän ekologisk kvalitet

ASPTASPT

Försurning/surhet

MILAMISA

Eutrofiering

ASPT

BQI

DJ-index

Tabell 2. Sjöar – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 14, Centralslätten. Siffrorna anger referensvärden (”referens”), osäkerhet i klassificering, samt ekologiska kvalitetskvoter (EK) för klassificering. ”s” står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MILA-klassarna.

Ekologisk status

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Litoral

Profundal

LitoralASPT

BQI

MILA

MILA

Referensvärde

5,85

2,68

77,5
Osäkerhet

(median s för EK)0,057

0,060

0,166
Hög

≥ 0,95

≥ 0,75

≥ 0,85

Nära neutralt

God

0,70 – 0,95

0,60 – 0,75

0,50 – 0,85

Svagt surt

Måttlig

0,50 – 0,70

0,40 – 0,60

0,35 – 0,50

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,25 – 0,50

0,20 – 0,40

0,15 – 0,35

Surt

Dålig

< 0,25

≤ 0,20

≤ 0,15

Mycket surtTabell 3. Sjöar – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 22, Fennoskandiska skölden. Siffrorna anger referensvärden (”referens”), osäkerhet i klassificering, samt ekologiska kvalitetskvoter (EK) för klassificering. ”s” står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MILA-klasserna.

Ekologisk status

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Litoral

Profundal

LitoralASPT

BQI

MILA

MILA

Referensvärde

5,80

3,00

49,4
Osäkerhet (median s för EK)

0,070

0,067

0,202
Hög

≥ 0,90

≥ 0,90

≥ 0,85

Nära neutralt

God

0,70 – 0,90

0,70 – 0,90

0,60 – 0,85

Svagt surt

Måttlig

0,45 – 0,70

0,45 – 0,70

0,40 – 0,60

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,25 – 0,45

0,25 – 0,45

0,20 – 0,40

Surt

Dålig

< 0,25

≤ 0,25

≤ 0,20

Mycket surtTabell 4. Sjöar – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 20, Boreala höglandet). Siffrorna anger referensvärden (”referens”), osäkerhet i klassificering, samt ekologiska kvalitetskvoter (EK) för klassificering. ”s” står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MILA-klasserna.

Ekologisk status

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Litoral

Profundal

LitoralASPT

BQI

MILA

MILA

Referensvärde

5,60

3,25

41,7
Osäkerhet

(median s för EK)0,130

0.01

0,130
Hög

≥ 0,60

≥ 0,95

≥ 0,60

Nära neutralt

God

0,45 – 0,60

0,70 – 0,95

0,50 – 0,60

Svagt surt

Måttlig

0,30 – 0,45

0,50 – 0,70

0,30 – 0,50

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,15 – 0,30

0,25 – 0,50

0,15 – 0,30

Surt

Dålig

< 0,15

≤ 0,25

≤ 0,15

Mycket surtTabell 5. Vattendrag – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 14, Centralslätten. Siffrorna anger referensvärden (”referens”), osäkerhet i klassificering, samt ekologiska kvalitetskvoter (EK) för klassificering. ”s” står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MISA-klasserna.

Ekologisk status

Allmän ekologisk påverkan

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Strömsträckor

Strömsträckor

StrömsträckorASPT

DJ-index

MISA

MISA

Referensvärde

5,37

10

47,5
Osäkerhet

(median s för EK)0,075

0,219

0,135
Hög

≥ 0,90

≥ 0,80

≥ 0,55

Nära neutralt

God

0,70 – 0,90

0,60 – 0,80

0,40 – 0,55

Svagt surt

Måttlig

0,45 – 0,70

0,40 – 0,60

0,25 – 0,40

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,25 – 0,45

0,20 – 0,40

0,15 – 0,25

Surt

Dålig

< 0,25

≤ 0,20

≤ 0,15

Mycket surtTabell 6. Vattendrag – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 22, Fennoskandiska skölden. Siffrorna anger referensvärden (”referens”), samt ekologiska kvalitetskvoter (EK). ”s” står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MISA-klasserna.

Ekologisk status

Allmän ekologisk påverkan

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Strömsträckor

Strömsträckor

StrömsträckorASPT

DJ-index

MISA

MISA

Referensvärde

6,53

14

47,5
Osäkerhet (median s för EK)

0,045

0,061

0,135
Hög

≥ 0,90

≥ 0,80

≥ 0,55

Nära neutralt

God

0,70 – 0,90

0,60 – 0,80

0,40 – 0,55

Svagt surt

Måttlig

0,45 – 0,70

0,40 – 0,60

0,25 – 0,40

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,25 – 0,45

0,20 – 0,40

0,15 – 0,25

Surt

Dålig

< 0,25

≤ 0,20

≤ 0,15

Mycket surtTabell 7. Vattendrag – påverkansbedömning med bottenfauna i Illies ekoregion 20, Boreala höglandet). Siffrorna anger referensvärden (”referens”), samt ekologiska kvalitetskvoter (EK). SD står för standard avvikelse. Notera standardiserad benämning för MISA-klasserna.

Ekologisk status

Eutrofiering/organisk belastning

Eutrofiering/organisk belastning

Försurning

Försurning Benämning
Strömsträckor

Strömsträckor

StrömsträckorASPT

DJ-index

MISA

MISA

Referensvärde

6,67

14

47,5
Osäkerhet (median s för EK)

0,027

0,070

0,135
Hög

≥ 0,90

≥ 0,80

≥ 0,55

Nära neutralt

God

0,70 – 0,90

0,60 – 0,80

0,40 – 0,55

Svagt surt

Måttlig

0,45 – 0,70

0,40 – 0,60

0,25 – 0,40

Måttligt surt

Otillfredsställande

0,25 – 0,45

0,20 – 0,40

0,15 – 0,25

Surt

Dålig

< 0,25

≤ 0,20

≤ 0,15

Mycket surt

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка