NÁvrh zadáNÍ změny čč. 1 Územního plánu obce malá Úpa – určENÝ k projednáNÍ




Дата канвертавання22.04.2016
Памер206.31 Kb.

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY čč. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA – URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Příloha č. 2

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V RÁMCI ZMĚNY čČ. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA


Poř. č.

Žadatel

Správní území

Parcelní číslo

Požadavek

Žádost podána dne

1

Bc. Radovan Kučera

Dlouhá 644

541 01 Trutnov 4


579 505

Malá Úpa


48

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku na plochu rekreačního bydlení nebo plochu trvalého bydlení a rekreace.

25.5.2009

2


Jaroslav Jirotka

Horní Malá Úpa 123

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


109/2

112/7


k.ú. HMÚ

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rodinného domu.

27.5.2009

3

Antonín Peterka

Horní Malá Úpa 57

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


163/2

163/5


k.ú. HMÚ

Požadavek na změnu využití pozemku na plochu s možností výstavby zařízení cestovního ruchu.

2.6.2009

4

Ivan Zverka

Štefánikovo nám, 764/7

460 01 Liberec 1


579 505

Malá Úpa


91/3

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby rodinného domu nebo rekreačního objektu.

4.6.2009

5

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


72/1
73

75/1


72/5

72/6


296

72/8


42

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

6

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


72/2

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

7

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


348/1,

348/2


k.ú. DMÚ

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

8

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


283/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

9

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


327/6

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

10

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


331/3

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

11

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


326/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

12

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa

328/1

k.ú. DMÚ



Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

13

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


312/1

316/2


k.ú. DMÚ

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

14

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


306/2

297/1


k.ú. DMÚ

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

15

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


293

326/9


357

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009

16

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


283/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby ubytovacích zařízení penzionů, objektů bydlení a občanské vybavenosti.

18.6.2009























































187

Misgurnus a.s.

M.Horákové 687/10

170 00 Praha 7


579 505

Malá Úpa


103/1

103/5


k.ú. DMÚ

Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby zařízení cestovního ruchu.

8.4.2010

718

Lenka Brožová

Dolní malá Úpa 66



579 505

Malá Úpa


193/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby zařízení cestovního ruchu.


17.6.2009

198

Ing.arch Aleš Klose

Labská 146

530 02 Pardubice




579 505

Malá Úpa


319/2

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností zástavby dle stávajícího úp: BO – zástavba s převažujícími objekty k bydlení, případně služeb cestovního ruchu.

26.6.2009

920

Ing. Pavel Semerád

Jiránkova 1136/4

163 00 Praha - Řepy




579 505

Malá Úpa


327/2

k.ú. DMÚ



Požadavek na změnu využití pozemku s možností zástavby dle stávajícího úp: BO – zástavba s převažujícími objekty k bydlení, případně služeb cestovního ruchu.

26.6.2009

1021

Ing. Hana Křivánková

Bedřichov 98

543 51


Špindlerův Mlýn

Jana Nováková

Poštovní 118

543 03


Vrchlabí - Podhůří

579 505

Malá Úpa


159

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby polyfunkčního objektu.

24.6.2009

2211

Lenka Jančíková

Ing. Jan Bouška

Oblanov 23

541 01 Trutnov


579 505

Malá Úpa


202/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby domu, určeného pro celoroční rekreaci.


29.6.2009

1223

Jan Patzelt

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


200/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby rodinného domu.


29.6.2009

2413

Jan Patzelt

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


218/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby domu původní krkonošské architektury – skanzenu.


29.6.2009

1254

Jan Patzelt

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


52

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby dvou objektů určených pro trvalé bydlení nebo celoroční rekreaci.

29.6.2009

1526

PSP – GDS, s.r.o.

Poděbradská 88/55

190 00 Praha - Hloubětín


579 505

Malá Úpa


201

196/1


k.ú. DMÚ

Požadavek na změnu využití pozemku s možností zástavby dle stávajícího úp: BO – zástavba s převažujícími objekty k bydlení, případně služeb cestovního ruchu.

Požadavek pro změnu využití pozemků na plochy zařízení pro sport a volný čas.



29.6.2009

27

PSP – GDS, s.r.o.

Poděbradská 88/55

190 00 Praha - Hloubětín


579 505

Malá Úpa


196/1

k.ú. DMÚ


Požadavek pro změnu využití pozemků na plochy zařízení pro sport a volný čas.

29.6.2009

1628

Jaroslav Brodský

Dostojevského 1836/32

746 01 Opava


579 505

Malá Úpa


233

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby rekreačního ubytovacího objektu.

8.4.2010

2917

Bc. Jaroslav Syrový

579 505

Malá Úpa


84/1

86/1


87/3

k.ú. HMÚ



Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby roztroušené výstavby, garáže pro rolby a přístupové komunikace.


30.6.2009

3018

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


176/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby multifunkčního objektu bydlení, služeb, zpevněných odstavných ploch.

8.4.2010

1931

Milan Anýž

Karla Maye 49

403 21

Ústí nad Labem



579 505

Malá Úpa


66/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačních objektů.

1.7.2009

2032

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


466/2

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby hotelu popřípadě technického a dopravního zázemí (garáže pro rolbu, sklad apod.).

3.8.2009

2133

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


267

114/3


121/3

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby garáží.

3.8.2009

2234

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


-

k.ú. HMÚ


Rekonstrukce ČOV U silnice včetně kanalizačního řádu Pomezní Boudy – ČOV, popř. přečerpání do ČOV Černá voda.

(bez grafického zákresu)

13.4.2010

2335

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


-70/23

184


k.ú. HMÚ

Intenzifikace ČOV Černá voda rozšířením o další nádrže, popř. reaktoru.

(bez grafického zákresu)

13.4.2010

2436

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


-

k.ú. HMÚ


Intenzifikace ČOV U kostela rozšířením o další nádrže, popř. reaktoru, výstavba nového kanalizačního řádu v trase Penzion U kostela 113 – Chata Moravanka.

(bez grafického zákresu)

13.4.2010

2537

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


154/1

154/5


k.ú. HMÚ

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby parkoviště, popř. parkovacího domu.

3.8.2009

2638

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


49/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na výstavbu rozhleden U kostela a na rozcestníku .

8.4.2010

2739

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


229

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačního bydlení.

3.8.2009

28

MEGA centrum s.r.o.,

Nábřeží 87

150 00 Praha 5


579 505

Malá Úpa


16/1,

17/1,


17/2 k.ú. DSM

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačních zařízení.

29.6.2009

2940

MEGA centrum s.r.o.,

Nábřeží 87

150 00 Praha 5


579 505

Malá Úpa


dle situace

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby lyžařského propojení areálu U Kostela a areálu Lesní Hřeben.

29.6.2009

3041

MEGA centrum s.r.o.,

Nábřeží 87

150 00 Praha 5


579 505

Malá Úpa


26/1,

26/4,


DSM

Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačních zařízení.

29.6.2009

3142

MEGA centrum s.r.o.,

Nábřeží 87

150 00 Praha 5


579 505

Malá Úpa


31/1

DSM


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačních zařízení.

29.6.2009

3243

MEGA centrum s.r.o.,

Nábřeží 87

150 00 Praha 5


579 505

Malá Úpa


34/1

DSM


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačních zařízení.

29.6.2009





































3044

Martin Kohl

579 505

Malá Úpa


109/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby objektu bydlení a komunikace.

7.9.2009

3145

Přichystal

579 505

Malá Úpa


289/1

k.ú. DMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby objektu rodinného bydlení s možností ubytování do 10 lůžek.

13.9.2009

3246

Přichystal

579 505

Malá Úpa


88/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby objektu rodinného bydlení s možností ubytování do 10 lůžek.

13.9.2009

3347

Eva a Pavel Havelkovi

579 505

Malá Úpa


27/1

27/3


k.ú. HMÚ

Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby objektu roubenky cca 8 x 5 m.

Požadavek na změnu využití pozemku s možností výstavby objektu garáže cca 5 x 5,5 m.



8.4.2010

3448

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


279

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku z ploch výhledových do ploch návrhu pro rozptýlenou výstavbu občanského vybavení, služeb cestovního ruchu.

8.4.2010

3549

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


256/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku z ploch výhledových do ploch návrhu pro rozptýlenou výstavbu občanského vybavení, služeb cestovního ruchu.

8.4.2010


3650

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


168/3

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku pro rozptýlenou výstavbu občanského vybavení, služeb cestovního ruchu.




3751

Petr Špinar

579 505

Malá Úpa


246/3

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pozemku pro rozptýlenou výstavbu občanského vybavení, služeb cestovního ruchu.




3852

Jan Houdek

579 505

Malá Úpa


144/1

k.ú. HMÚ


Požadavek na změnu využití pro bytovou výstavbu – trvalé bydlení individuální.




3953

Rác

579 505

Malá Úpa





Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačního bydlení.




4054

Martin Kulík

579 505

Malá Úpa





Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačního bydlení.




4155

Obec Malá Úpa

Horní Malá Úpa 116

542 27 Malá Úpa


579 505

Malá Úpa


167/7

k.ú. DSM


Požadavek na změnu využití pozemků s možností výstavby rekreačního bydlení.






Nové záměry jsou vyznačeny ve výkrese „Zákres požadovaných změn“, který tvoří přílohu č.1 návrhu zadání. v měřítku 1 : 8 000.





База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка