Numer ogłoszenia: 258359 2014; data zamieszczenia: 15. 12. 2014Дата27.04.2016
Памер17.51 Kb.
#38862
Numer ogłoszenia: 258359 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
Województwo Opolskie

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14,

45 – 082 Opole

Nr postępowania: DOA-IV.272.80.2014


Opole, 2014 – 12 - 30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 91 ust. 1 w zw. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Województwo Opolskie z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa artykułów biurowych i papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”, nr postępowania: DOA-IV.272.80.2014, została wybrana oferta najkorzystniejsza;


Wybór oferty:

Oferta nr 1

ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole
Uzasadnienie wyboru.

Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert podanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena zamówienia 90%,Termin płatności – 10% ).Nazwa (Firma) lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty

Kryteria oceny wg SIWZ: (punktacja w skali 0-10 pkt)

a) Cena – 90 %

b) Termin płatności – 10%

0 punktów – w przypadku brak wskazania terminu płatności lub wskazania terminu płatności krótszego niż 14 dni,

7 punktów – do 21 dni ,

10 punktów – do 30 dni,Oferta nr 1/

ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole,

Kryterium Cena 90%:

33 872,29 zł x 10 pkt x 90 %

Liczba punktów  =  -------------------------------------- = 9 pkt

33 872,29 zł x 100 %


Kryterium: Termin płatności (0-10 pkt): waga 10%

Oferowany termin płatności: 30 dni tj. 10 pkt x 10% = 1pkt


Razem oferta otrzymała: 9+1 = 10 pkt


Oferta nr 2/

SOLID Consulting Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Kryterium Cena 90%:

33 872,29 zł x 10 pkt x 90 %

Liczba punktów  =  ---------------------------------------- = 6,14 pkt

49 675,27 zł x 100 %


Kryterium: Termin płatności (0-10 pkt): waga 10%

Oferowany termin płatności: 30 dni tj. 10 pkt x 10% = 1pkt


Razem oferta otrzymała: 6,14 +1 = 7,14 pkt


Oferta nr 3/

POLPRIMES sp. z o.o., ul. Światowida 5, 45-325 Opole,
Kryterium Cena 90%:

33 872,29 zł x 10 pkt x 90 %

Liczba punktów  =  --------------------------------- = 8,38 pkt

36 384,20 zł x 100 %


Kryterium: Termin płatności (0-10 pkt): waga 10%

Oferowany termin płatności: 30 dni tj. 10 pkt x 10% = 1pkt


Razem oferta otrzymała: 8,38 +1 = 9,38 pkt

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz ze względu na okoliczności, o których mowa w przepisie art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, terminem po upływie którego może być zawarta umowa, jest dzień następny od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.


Zamawiający wysyła niniejsze zawiadomienie zgodnie z formą wskazaną w SIWZ i jednocześnie żąda od drugiej strony niezwłocznego faktu potwierdzenia jego otrzymania. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za przekazanie informacji w dniu dzisiejszym.

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.
Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

...........................................................

Marcin Puszcz

Dyrektor Departamentu

Organizacyjno – Administracyjnego

............................................................Zatwierdzenie wyniku postępowania

oraz prac osób wykonujących czynności w postępowaniu
Каталог: docs
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
docs -> Гомельскi дзяржаўны Ўнiверсiтэт iмя францыска скарыны
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
docs -> Анатацыя на кнігу “Deja vu bis” Івана Штэйнера
docs -> Структурна-граматычны аналіз гадонімаў гомельшчыны


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка