Нові видання Це дивовижне явище – книжки
Дата канвертавання30.04.2016
Памер96.32 Kb.
Нові видання

Це дивовижне явище – книжки

Нові книжки – постійне явище у Видавничому центрі. Скажімо, за останні три місяці вийшло у світ близько чотирьох десятків видань. Особливо приємно, що серед них вже є друковані праці, присвячені 350-літтю Франкового Університету. Сьогодні на цій газетній сторінці ми зацікавимо Вас лише деякими книжковими новинками. Але ближче познайомитися з творчими здобутками університетських науковців Ви зможете у книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого Університету. Там для Вас завжди є широкий вибір необхідних для навчання видань.

Словник поетичної збірки Івана Франка "Зів’яле листя"

Автор – Зеновій Терлак
Терлак З. Словник поетичної збірки Івана Франка "Зів’яле листя" / Зеновій Терлак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 394 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка "Зів’яле листя". Подано частотність уживання всіх лексем, що функціонують у тексті другого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх сематику і фонетико-граматичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

Іван Франко і проблеми теорії літератури

Автор – Михайло Гнатюк
Гнатюк М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури: навчальний посібник / М. І. Гнатюк. – К. : ВЦ "Академія", 2011. – 240 с. (Серія "Альма-матер").

Редактор – О. Нечипоренко. Коректор – А. Даниленко. Комп’ ютерна верстка – Є. Байдюка.

Як теоретик, методолог літературознавства, історик літератури, літературний критик І. Франко уособлює неповторний масштабний простір актуальної думки, вимогливих естетичних оцінок, роздумів над минулим, тогочасним і майбутнім української літератури. Ці грані його життєдіяльності є джерелом проблемної структури навчального посібника, в якому автор на основі широкого компаративного матеріалу розкрив термінологічну систему І. Франка, його погляди на психологію творчості, генологічну структуру літератури, основні літературні напрями, течії, школи.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, усім, хто цікавиться проблематикою українського літературознавства.
Гроші та кредит

За редакцією Михайла Крупки
Гроші та кредит: навчальний посібник / [за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Макет і художнє оформлення – Федір Лукавий. Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич.

У навчальному посібнику розкрито сутність, роль і закономірності функціонування грошей в економічній системі держави, розглянуто функції, форми та види кредиту, процента. Проаналізовано діяльність фінансових посередників в Україні та провідних країнах світу, охарактеризовано вплив інструментів монетарного регулювання на грошовий ринок; висвітлено основи функціонування валютного ринку, міжнародних фінансових інститутів, світових валютних систем.

До кожної теми розроблено завдання для самоконтролю і тести, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал.

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни "Гроші та кредит".

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської сфери.

Фізика

Автори – Світлана Вакарчук, Тарас Демків, Степан Мягкота
Вакарчук С. О. Фізика: підручник / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Дизайн та комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику систематично викладено основи механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики та магнетизму, оптики, фізики атома та атомного ядра.

Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також для найбільш допитливих студентів технічних та природничих коледжів.

Основи математичного аналізу . Частина 1

Автори – Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка
Ковальчук Богдан. Основи математичного аналізу: підручник: в 2 ч. Ч. 1 / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька. Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині викладено поняття функції, границя і неперервність функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, невизначений і визначений інтеграли та їхнє застосування. У теоретичному матеріалі більшість тверджень подано з доведенням. Наведені приклади і вправи ілюструють застосування математичного аналізу до розв’язування задач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також може бути корисним студентам інших природничих і технічних спеціальностей у вивченні вищої математики.
Основи математичного аналізу . Частина 2

Автори – Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка
Ковальчук Богдан. Основи математичного аналізу: підручник: в 2 ч. Ч. 2 / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 418 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька. Обкладинка – Василь Роган.

У другій частині викладено теорію неявних функцій, кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли, теорію поля, числові та функціональні ряди, ряди, невласні інтеграли, інтеграли, залежні від параметра, ряди Фур’є. У викладеному теоретичному матеріалі більшість тверджень подано з доведенням. Наведені приклади та вправи ілюструють застосування математичного аналізу до розв’язування задач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також може бути корисним студентам інших природничих і технічних спеціальностей у вивченні вищої математики.

Комп’ютерна графіка

Автори – Ольга Коссак, Марелена Мітрулі, Нікос Челакос
Коссак О. C. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / О. Коссак, М. Мітрулі, Н. Челакос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 206 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Коректор – Галина Матіїв.

Наведено основи комп’ютерної геометрії та її застосування в машинній графіці. Особливу увагу приділено вивченню теоретичних основ афінної та неевклідової геометрії, побудові кривих і поверхонь. Розглянуто головні алгоритми растрової графіки та їхнє застосування в пакеті Matlab. Запропоновано ознайомлення з графічним пакетом CorelDraw.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями "прикладна математика", "інформатика" та ін.

Business English Course

Автор – Ірина Кріба
Кріба І. Й. Business English Course: навчальний посібник / І. Й. Кріба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 228 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Любов Семенович.

Наведено 18 розділів, тематика яких охоплює теоретичний і фактологічний матеріал. Кожен розділ розпочинається з тексту для читання, до всіх текстів є низка завдань, спрямованих на контроль розуміння прочитаного. Також підібрано широкий спектр лексичних завдань з опорою на базовий словник тексту та спрямованих на поповнення словникового запасу. Значну увагу приділено розвиткові комунікативної компетенції.

Для вивчення курсу ділової англійської мови та вдосконалення навичок ділового спілкування англійською мовою студентами вищих навчальних закладів, що опанували рівень CEF B2 (upper intermediate). Підбір текстів з погляду бізнес-тематики та мовного матеріалу дає змогу використовувати посібник різними групами тих, хто вивчає ділове спілкування англійською мовою.

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар:

формування, розвиток, наукові надбання

Автор – Богдан Муха
Муха Б. П. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання [Текст]: монографія: – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 126 с.

Фотографії – Богдан Муха. Дизайн обкладинки – Василь Роган. Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Розглянуто передумови виникнення, історію заснування і розвитку та наукові здобутки Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару – унікальної польової географічної лабораторії та навчальної бази географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Подано огляд дипломних і магістерських робіт, підготовлених на матеріалах і на базі РЛГС.


Невідкладна допомога

у разі гострих патологічних та екстремальних станів

Автори – Наталія Наливайко, Лариса Баклицька,

Надія Крижановська, Зіновій Яремко
Наливайко Н. В. Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів: навчально-методичний посібник / Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, Н. Д. Крижановська, З. М. Яремко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 196 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн обкладинки – Василь Роган.

У посібнику висвітлено основні гострі патологічні та екстремальні стани, які найчастіше трапляються у повсякденному житті. Викладений матеріал детально описано за схемою: загальна характеристика захворювання, його причини та ознаки, заходи невідкладної допомоги. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника подано рисунки, таблиці, завдання для виконання практичних робіт та ситуаційні задачі.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, усіх, хто цікавиться медициною.

Примусові заходи виховного характеру:

теорія і практика застосування

Автор – Лідія Палюх
Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навчальний посібник / Л. М. Палюх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Редактор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання застосування примусових заходів виховного характеру на підставі Кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики. Розглянуто сутність інституту застосування примусових заходів виховного характеру, його становлення та розвиток у вітчизняній системі права, проаналізовано цей інститут у контексті міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми; правову природу примусових заходів виховного характеру, підстави, порядок їхнього призначення, виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників.

Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля

Автор – Мирослава Петровська
Петровська Мирослава. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерна верстка і дизайн обкладинки – Любов Семенович.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і правові засади стандартизації, метрології та сертифікації в Україні, розкрито основні положення національної системи стандартизації. Зроблено огляд вітчизняного екологічного законодавства, європейських та міжнародних стандартів у галузі якості довкілля. Важливе місце займає понятійно-термінологічна база, якій у навчальному посібнику приділено багато уваги. Оскільки державна політика у сфері стандартизації базується на пріоритетному прямому впровадженні в Україні міжнародних і регіональних стандартів, дотриманні міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації, участі у міжнародній (регіональній) стандартизації, то автор не залишила поза увагою міжнародну співпрацю в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства. Навчальний посібник містить тестові завдання, рисунки і таблиці, опрацювання яких дасть студентам змогу глибше засвоїти зазначений курс.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", а також з успіхом може бути використаний усіма, хто цікавиться проблемами якості навколишнього середовища і продукції.

Практична граматика німецької мови

Автори – Володимир Сулим, Михайло Смолій
Сулим В. Т. Практична граматика німецької мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 304 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований граматичний довідник – це короткий за формою, але багатий за змістом виклад практичної граматики німецької мови. Посібник призначено для підготовки студентів до основних, факультативних занять та іспитів, а також для самостійного вивчення німецької мови. Граматичний матеріал відповідає програмним вимогам викладання німецької мови в навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації.Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра

Автор – Богдан Тріщ
Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 134 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми лінійної алгебри, описано розв’язування типових задач, наведено задачі для самостійного розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.Для студентів економічних спеціальностей.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка