Normaal en meer dan normaal vermogensbeheer in de inkomstenbelasting
старонка1/5
Дата канвертавання24.04.2016
Памер122.13 Kb.
  1   2   3   4   5
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden

Erasmus School of Economics

Bachelorscriptie


Normaal en meer dan normaal vermogensbeheer

in de inkomstenbelasting


Naam student: A.Q.C. (Dries) van Vuuren

Studentnummer: 312396

Begeleider: D.A. Albregtse

Rotterdam, juli 2010

Voorwoord


Als afsluitend onderdeel van mijn bachelor Fiscale Economie, gedoceerd aan de Erasmus School of Economics, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, schrijf ik deze bachelorscriptie.
Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider, de heer dr. D.A. Albregtse voor zijn feedback en toewijding bij de totstandkoming van deze scriptie.

Rotterdam,

juli 2010

A.Q.C. (Dries) van Vuuren


Inhoud

Normaal en meer dan normaal vermogensbeheer 1

in de inkomstenbelasting 1Voorwoord 2

Inhoud 3

1. Inleiding 4

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 4

4

1.2 Probleemstelling 51.3 Methode van onderzoek en werkwijze 6

2. Waar ligt het onderscheid in de uitwerking van het begrip normaal en meer dan normaal vermogensbeheer? 7

2.1 Inleiding 7

2.2 Beleggingsbegrip 7

2.3 Historie 8

2.4 Nieuw spanningsveld: Box 1 – Box 3 9

3. Welke toetsingskaders worden gebruikt bij de kwalificatie van vermogensbeheer? 13

3.1 Inleiding 13

Prof. J. E. A. M. van Dijck, Vermogensbeheer, WFR 1976/141 13

3.2 Traditie 13

3.3 Ruwe schets 13

3.4 Drie toetsen 14

3.5 Parlementaire behandeling en beleid 17

4. Hoe gaat de praktijk met de invulling van deze open norm om? 18

4.1 Sleuteljurisprudentie 18

4.3 Omstandighedencatalogus 25

4.4 Toepassing omstandigheden catalogus 265.Conclusie 30

5.1 Probleemstelling 30

5.2 Conclusie 30

Literatuurlijst 321. Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

In 2009 hielden 527.000 Nederlandse huishoudens onroerende goederen aan ter belegging, waarvan een gedeelte ook ondergebracht in beleggingsfondsen. De gezamenlijke waarde van dit particulier vermogen bedroeg € 147,4 miljard,1 hier zijn dus vanzelfsprekend ook grote bedragen in de Nederlandse belastingheffing mee gemoeid.


Deze scriptie gaat in op de fiscale behandeling van de aanwending van dit particulier vermogen. De wetgever heeft ervoor gekozen om fiscaal gezien een onderscheid te maken in de wijze waarop deze onroerende zaken vervolgens wordt beheerd. Over het vermogen dat op passieve wijze wordt aangehouden wordt, wenst men op andere wijze te heffen dan over het vermogen dat actief wordt beheerd.
Het moge duidelijk zijn dat de doorsnee burger met een spaarrekening, in eerste instantie wordt beschouwd om hier op een passieve wijze mee om te springen. Maar wat wanneer deze persoon in kwestie maandelijks of zelfs wekelijks van rekening verandert op zoek naar de optimale rente? Of de beleggende particulier die alle jaarlijkse vergaderingen van aandeelhouders afstroopt? En wat maakt het verschil tussen actieve en passieve verhuur?

In de fiscaliteit is het grensgebied tussen wat nu normaal vermogensbeheer en meer dan normaal vermogensbeheer is na 100 jaar rechtspraak nog steeds grijs gekleurd.


In deze scriptie wil ik ingaan op deze problematiek omtrent onroerende goederen en een beeld schetsen van de huidige invulling door de praktijk.


1.2 Probleemstelling

De fiscale wetgever gebruikt het begrip vermogensbeheer om deze specifieke activiteit te koppelen aan een rechtsgevolg, namelijk de heffing van inkomstenbelasting. 2 De inkomsten uit het gangbare vermogensbeheer, het sparen en beleggen, worden anders belast dan bijvoorbeeld die uit werkzaamheid en onderneming. Hierdoor ontstaat fiscaal bezien een onderscheid in deze activiteiten. De wetgever moet dit onderscheid maken door middel van een aparte formulering.


Helaas komt deze niet verder dan de term ‘normaal vermogensbeheer’. Deze term heeft al meer dan zestig jaar geen nader omschreven inhoud en de wetgever laat het begrip naar maatschappelijke opvattingen invullen. 3 Hierdoor staat in de jurisprudentie en literatuur een gefragmenteerd beeld van het begrip. Mijn probleemstelling luidt dan ook ‘waar ligt de grens in de inkomstenbelasting tussen normaal vermogensbeheer in Box 3 en meer dan normaal vermogensbeheer als resultaatgenieter in Box 1?’
Het begrip vermogensbeheer is op een breed scala van beleggingen en investeringen van toepassing. Ik wil mij bewust beperken tot het vermogensbeheer van onroerende goederen, om het onderwerp bevatbaar te houden en het bezit en beheer van deze categorie vermogensbestanddelen zeer beeldend en tastbaar is.
Aan de hand van deze onderzoeksvraag wil ik de jurisprudentie en literatuur nagaan om, zover mogelijk, de contouren en invulling van dit begrip te omschrijven.

1.3 Methode van onderzoek en werkwijze


Deze scriptie bouw ik op uit drie elementen. Het eerste hoofdstuk zal betrekking hebben op de wetgever, het tweede hoofdstuk op de jurisprudentie en de literatuur. Ik sluit af met een derde hoofdstuk over hoe dit uitpakt in de praktijk.
Ik zal hoofdstuk twee aanvangen met het schetsen van de punten in het Nederlandse heffingstelsel van de inkomstenbelasting waarbinnen deze kwalificatieproblematiek zich afspeelt. De achterliggende reden die het kwalificatievraagstuk zo zwaarwegend maakt zijn de verschillen in en gevolgen van de wijze van heffen die optreden tussen normaal of meer dan normaal vermogensbeheer. Dit onderscheid in belastingdruk en faciliteiten ligt ten grondslag aan deze problematiek. In het eerste hoofdstuk zal ik ingaan op de wijze waarop het heffingstelsel hier aan bijdraagt.
Vervolgens zet ik in het derde hoofdstuk op een rij op welke wijze de rechter het begrip normaal vermogensbeheer invult en hieraan toetst. Aan de hand van de drie hoofdelementen wordt een kapstok gevormd. Hierbij maak ik gebruik van de huidige jurisprudentie en de literatuur.
In het vierde en laatste hoofdstuk sluit ik af met een praktijkgericht deel. Aan de hand van een casus geef ik invulling aan het kapstokmodel uit het vorige hoofdstuk en werk ik de oplossingen vanuit de praktijk uit.
Ik zal afsluiten met een conclusie en hier ook in het kort mijn persoonlijke visie rondom deze problematiek geven.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка