Ніжинської вищої школи
старонка8/9
Дата канвертавання30.04.2016
Памер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лавріненко О. А. Творчі пошуки педагогів Ніжинського Історико-філологічного інституту в професійній підготовці майбутнього вчитедя (1875-1882 рр.) / О. А. Лавріненко // Наукові записки / Ніжин. держ. університет імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин. – 2006. – № 4. – С.100-102.

С.100: М.О. Лавровський

 1. *Лиман С. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804-1885) / С. И. Лиман,
  С. Б. Сорочан // Східний світ. – 2006. – № 1. – с. 91-106.

 2. Макарова Е. А. Слависты Лавровские – уроженцы села Выдропужск / Е. А. Макарова; Твер. гос. ун-т, Упр. по соц. работе, Лаборатория по туристике. – Тверь: Альфа-пресс. – 2006. – 62 с. – (Серия "Знаменитые уроженцы Верхневолжья"). – Библиогр.: с. 51-62 и в подстроч. примеч.

 3. Макарова Е.А. Слависты Лавровские – уроженцы села Выдропужск / Е.А. Макарова: учеб.-метод. разработка к курсу "Краеведение" для студ. спец. "Социально-культурный сервис и туризм", к спецкурсу "Славяноведение в России" для студ. спец. "История" / под общ. ред. С.Н. Смирнова. – Тверь: Издатель А. Ушаков, 2006. – 64 с.

2007

 1. Гордєєва А. В. Порівняльний аналіз проблеми розвитку педагогічної думки Київської Русі у працях П. Ф. Каптерєва і М. О. Лавровського / А. В. Гордєєва // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. /Харків. нац. пед. ун-т
  ім. Г. С. Сковороди; редкол.: А. В. Троцко та ін. – Харків, 2007. – Вип. 18. – С. 49-55. – Бібліогр. : с.53 (3 назви)

 2. Киричок І.І. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875 – 1917 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / І.І. Киричок; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2007. – 22 с. С. 10: М.О. Лавровський

 3. Киричок І.І. Напрями реалізації ідей удосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителів у працях
  М. О. Лавровського (1825-1899) та П. О. Заболотського (1877-1918) / І. І. Киричок // Наукові записки / Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2007. – № 4. – С.182-186.

 4. Лиман С. И. История изучения Византии в южных губерниях Российской Империи (1804-1874 гг.) / С. И. Лиман,
  С. Б. Сорочан
  // Вестн. Православного Свято-Тихоновского ун-та. – Серия II: История. История Русской Православной Церкви. – 2007. – Вып.4(21). – 7-52.

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // pstgu.ru/download/1176741491.Liman.pdf

С.20-25: Про працю М.О.Лавровського «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1953).

 1. Самойленко Г. Ніжинський Історико-філологічний інститут і Варшавський університет / Г. Самойленко // Поляки в Ніжині: зб. статей і матеріалів. – Ніжин, 2007. – С.89-98.

С. 89,90,92,93,95: М. О. Лавровський

2008

 1. Горячев В.А. Великокняжеская власть в договорах русских с греками X века /В.А. Горячев // Юрид. мысль: науч.-практ. журн. – СПб., 2008. – № 4. – С. 11-20.


Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http //www.rbnova.ru/articles/2/324

М.О. Лавровський як дослідник-візантиніст, його праця «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1853)

 1. Демченко Н.М. Дослідження педагогічних поглядів видатних вітчизняних зарубіжних персоналій у спадщині вчених мовознавців Лівобережної України (друга половина ХІХ століття) / Н. М. Демченко // Наукові записки / Ніжин. держ. університет імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2008. – № 5. – С. 146-149.

С.147: М.О. Лавровський

 1. Захарченко М.В. История школ и книжного дела в Руси: метод очерк в помощь педагогу-практику и педагогу исследователю // Вестн. Православного Свято-Тихоновского ун-та. Педагогика. Психология. – 2008. – Вып. 3(10). – С. 37-48.

С.40: М.О. Лавровський

 1. Зеленська С. Теоретична професійно-педагогічна підготовка вчителя в автономних педагогічних навчальних закладах України другої половини ХІХ- початку ХХ ст.: ретроспектива, актуалізація /С. А. Зеленьска // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 21 : Історико-педагогічні студії / редкол. Н. М. Дем'яненко [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 2. – С.36-42. – (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu.../160.html

Стаття написана на основі досвіду Ніжинського Історико-філологічного інституту князя Безбородька з підготовки викладачів для гімназій. М. О. Лавровський як директор Інституту та викладач педагогіки

 1. Каліна К. Є. Вплив викладачів вищих навчальних закладів Слобожанщини на формування особистості з високими моральними якостями (історичний аспект) / К. Є. Каліна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../2008.../11.html;www.nbuv.gov .ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ttmniv/2008_22/11.html -  Назва з екрана

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка