Ніжинської вищої школи
старонка7/9
Дата канвертавання30.04.2016
Памер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ганелин Р. Ш. Тартусское студенчество на пороге XX века / Р. Ш. Ганелин: Тартусский ун-т, Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Санкт-Петерб. филиал, Европейский ун-т в Санкт-Петербурге. – СПБ: Дмитрий Буланин, 2002. – 80 с.

С. 48: М.О. Лавровський як попечитель Дерптського навчального округу

 1. Пінчук Т. Д. Педагогіка у Ніжинській вищій школі /
  Т. Д. Пінчук. – Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2002. – 101 с. –
  С.5-7: Педагогічні погляди М.О.Лавровського та їхнє практичне втілення в навчальний процес НІФІ під час його директорства

 2. Романовський В. Памятник В. М. Каразіну в Харкові та дискусії навколо нього / В. Романовський // Харьков. ист. альманах. – Х., 2002. – №№ 6-7. – (Харьков. част. музей гор. усадьбы)

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http ysadba.rider.com.ua/upload/file/almanah/05/4.doc?PHPSESSID

2002

 1. Черкасов О. В. Персоніфікований систематизатор-хрестоматія досліджень генези історико-педагогічних знань в Україні (II пол.. XIX – поч. XX століття) / О. В. Черкасов, Л. П. Вовк, О. С. Падалка: нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова: посіб. для самост. роботи студ. з теорії та історії педагогіки – К., 2002. – 100 с. – Бібліогр.: с. 89-96.

Словник-хрестоматія вітчизняних істориків педагогіки. Характеристика науково-педагогічної спадщини українських педагогів, у т.ч. М. О. Лавровського.

2003

 1. Баленко Н. М. Роль і місце Ніжинського Історико-філологічного інституту князя О.А. Безбородька в культурно-освітньому просторі України кінця XIX- початку XX століття / Н. М. Баленко // Наукові записки /Ніжин. держ. педуніверситет імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2003. – № 1. – С.113-116.

С. 113-114: М.О. Лавровський

2004

 1. Баленко Н. М. Проблема підготовки вчителів у теоретичній спадщині М. О. Лавровського та М. Є. Скворцова / Н. М. Баленко // Наукові записки / Ніжин. держ. університет імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки; гол. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – № 4. – С. 125-128.

 2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П Зайцев та ін; худож.-оформлювач І. В. Осипов. – Харків: Фоліо, 2004. – 750 с.: фотосвітлини.

С 21, 44, 66, 94, 129, 174, 175: М. О. Лавровський

 1. Черкасов О. В. Формування загальнотеоретичних дослі­джень історії освіти в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис. канд. іст. наук: 13.00.01 / О.В. Черкасов; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 21 с.

М. О. Лавровський як дослідник загальнотеоретичних проблем історії педагогіки .

2005

 1. Лавріненко О.А. Формування педагогічної майстерності вчителя в Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (1875–1882 рр.) / О. А. Лавріненко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 25. – С. 35-37. – Бібліогр.: 6 назв

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05loaikb.zip

Проаналізовано проблему формування педагогічної майстерності як невід'ємної складової практичної професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в історії Ніжинської вищої педагогічної школи 1875-1882 рр. за часів директорства М.О. Лавровського.

 1. * Лиман С. И. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1804-1874 гг. / С. И. Лиман,
  С.
  Б. Сорочан // Stratum plus. (2003-2004). Мастера средне­вековья. – Кишинев; Одесса, Бухарест. – 2005. – № 5. –
  С. 485-508.

 2. Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа: сторінки історії / Г. В.Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя; Аспект-Поліграф, 2005. – 420 с.

С. 120-130: М. О. Лавровський

 1. Флегонтова С. М. К вопросу об истории и философии национального образования / С. М. Флегонтова // Философская культура: журнал русской интеллигенции. – 2005. – № 1. – С. 193-223.

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // www.hrono.ru/proekty/metafizik/fk109.html

М. О. Лавровський як автор праці про педагогічні погляди Катерини ІІ.

2006

 1. Дудченко Г. М. Справа ніжинських «вільнодумців»: історіографічний аналіз проблеми (дореволюційна історіогра­фія) / Г. М. Дудченко //Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 31. Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200-річчя Ніжинської вищої школи) / відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко; Ніжин. держ. університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – С. 133- 141.

С. 134,135, 136-137: М.О. Лавровський


 1. * Карнаух Н. В. История создания кафедр педагогики в университетах России XIX века / Н. В. Карнаух // Социальная значимость педагогических кафедр в подготовке специалистов системы образования изменяющейся России : сб. ст. / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ, 2006. – С. 30-37.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка