Ніжинської вищої школи
старонка6/9
Дата канвертавання30.04.2016
Памер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1956

 1. Лескевич М. А. Історичне минуле Ніжинського педаго­гічного інституту ім. М.В. Гоголя (1820-1917) / М. А. Лескевич // Наукові записки /Ніжин. держ. педінститут. Педагогічні науки. – Ніжин, 1956. – Т. 8. – С.3-40.

С. 25, 27, 29: М.О. Лавровський

1975

 1. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X-середина XVIII в.): учеб. пособие для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов /Б. А. Ларин; отв. ред. Б. Л. Богородский. – М.: Высш. школа, 1975. – 327 с.

С. 29-30: М. О. Лавровський про мову договорів Київської Русі з греками.

1977

 1. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: биобиблиогр. словарь: в 3-х т. Т.1 /М. Г. Булахов. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 380 с.

М.О.Лавровський як дослідник мови давньоруських договорів

 1. Луканова Т. Б. Творческие контакты языковедов Украины и России до Октября / Т. Б. Луканова // Традиции русского языкознания на Украине; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т языкознания им. А. А. Потебни. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 174-105.

С.177: М.О.. Лавровський

 1. Спрынчак Я. А. Русское языкознание в Нежинской высшей школе / Я. А. Спрынчак // Там само. – С. 45-58.

с. 47: М.О.Лавровський

 1. Шкляревский Г. И. Русское языкознание в Харьковском университете / Г. И. Шкляревский, Л. Г. Розвадовская // Там само. – С.12- 44.

С.19-21: М.О. Лавровський

1979

 1. Медведев И. П. Лавровский Николай Алексеевич /
  И. П. Медведев // Славяноведение в дореволюционной России: биобиблиогр. словарь. – М., 1979. – С. 212-213.

1981

 1. Лавровський Микола Олексійович // Українська Радянська Енциклопедія. – 2-е вид. – К., 1981. – Т. 6. – С.45.

 2. Лавровский Николай Алексеевич // Украинская Советская Энциклопедия: В 12-ти т. – К., 1981. - Т. 5. – С. 523.

 3. Юрченко Л. П. Развитие педагогики высшей школы в Харьковском университете (1805-1861): дисс. … канд. пед. наук: 13. 00.01 / Л.П. Юрченко. – Х., 1981. – С 154-157:

М.О. Лавровський, як професор та завідувач кафедри педагогіки Харківського університету

1988

 1. Лавровский Николай Алексеевич // Украинский Советский энциклопедический словарь: в 3-х томах. – К., 1988. – Т.2. – С.219.

1989

 1. *[Про доповідь М. О. Лавровського, присвячену Т.Г. Шевченку (1862 р.) ] // Шевченкознавство в Харківському університеті. – Х., 1989.

1990

 1. Кареев Н. И. Прожитое и пережитое / Н. И. Кареев; подгот. текста, вступ. ст. [с. 5-45] и коммент. В. П. Золотарева; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 382 с., [16] л. ил., портр.

С. 160: Спогади проф. Н. І. Карєєва про Варшавський університет, зокрема. періоду ректорства М. О.Лавровського

 1. Чернігівщина: енциклопед. довідник / за ред.
  А. В. Кудриць­кого. – К.: Вид-во УРЕ, 1990. – 1005 с.

С. 516: М. О. Лавровський

1991

 1. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – поч. XX ст.): нариси /редкол.: М.Д. Ярмаченко (відп. ред.) та ін. – К.: Рад школа, 1991. – 384 с.

С. 153: М.О.Лавровський

1993

 1. Самойленко Г. В. Николай Алексеевич Лавровский : биобиблиогр. указ. / Г. В. Самойленко. – Нежин, 1993. – 17 с. – (Серия «Ученые-филологи Нежин. высш. школы»)

 2. Николай Алексеевич Лавровский // Самойленко Г. В. Нежинская филологическая школа. 1820-1990. – Нежин, 1993 . – С. 108-109.

 3. Самойленко Г. В. Вчені-філологи Ніжинської вищої школи: біобібліогр. покажчик / Г. В. Самойленко. – Ніжин, 1993. – 336 с.

С. 13-17: М. О. Лавровський

1995

 1. Ковальчук О. М. М. О. Лавровський – реформатор вищої школи у Ніжині / О. М. Ковальчук // Літ. та культура Полісся: зб. наук. ст. – Ніжин, 1995. – Вип. 6 : Ніжинська вища школа і проблеми розвитку освіти, науки, літератури – С. 54-57.

1996

 1. Самойленко Г. В. Розвиток освіти та науки в Ніжині в XVII-XX ст. Нариси культури Ніжина. / Г. В. Самойленко,
  О. Г. Самойленко, С. Г. Самойленко – Ніжин: НДПІ, 1996. – Ч.3. - 226 с.

С. 157-159: М. О. Лавровський

1999

 1. Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века / А.Е. Иванов. – М., 1999.

С. 200: М.О. Лавровський як ректор Варшавського університету

2000

 1. Ковальчук О. М. О. Лавровський – вчений-педагог, реформатор вищої школи у Ніжині / О. М. Ковальчук // Рідна школа. – 2000. – № 8. – С.74-76.

 2. Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа: від Гімназії вищих наук до університету / Г. В. Самойленко, О .Г. Самойленко. – Ніжин, 2000. – 288 с.

С. 76-79: М. О. Лавровський

 1. Усенко П. П. Лавровський Микола Олексійович /
  П. П. Усенко // Енциклопедія історії України. Т.6: Ла-Мі; / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України; Ін-т історії України. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 15-16.

Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http //www.history.org.ua/?encyclop

2001

 1. Лавровський Микола Олексійович (1825-1899) // Гранатович Л. В. Викладачі Ніжинської вищої школи: біобібліогр. покажчик. Частина 1. 1820-1920. – 2-е вид., випр., доп. – Ніжин, 2001. – С.105-112.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка