Neurergus kaiseri do prílohy a (cites I) zaradenie leguánov Ctenosaura bakeri
Дата канвертавання19.04.2016
Памер10.87 Kb.
Dňa 15.08.2010 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 709/2010 z 22. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „nariadenie“). Toto nariadenie upravuje zoznam druhov živočíchov a rastlín, ktoré podliehajú regulácii obchodu a držby. Väčšina zmien bola prijatá na 15. konferencii členských štátov dohovoru CITES, ktorá sa konala v marci 2010. Niektoré zmeny boli prijaté v rámci spoločenstva EÚ.
Tu uvádzame najdôležitejšie zmeny z pohľadu chovateľskej verejnosti, na ktoré by sme Vás chceli touto cestou upozorniť:

- zaradenie mloka druhu Neurergus kaiseri do prílohy A (CITES I)  • zaradenie leguánov Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosternaC. palearis do prílohy B (príloha CITES II)

  • zaradenie žiab celého rodu Agalychnis do prílohy B (CITES II)

  • zaradenie chrobáka druhu Dynastes satanas do prílohy B (CITES II)

  • zaradenie plazov Physignathus cocincinus (agama kočinčínska), Abronia gramineaCtenosaura quinquecarinata do prílohy D

Z rastlinných druhov boli do prílohy B (CITES II) zaradené druhy Operculicarya hyphaenoides, P. pachypus, Zygosicyos pubuescens, Z. tripartitus, Aniba roseadora, Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnaciiBulnesia sarmientoi.


Niektoré druhy boli z príloh dohovoru a teda aj nariadenia vyňaté. Ide o druhy: Anas oustaleti z prílohy A (CITES I), rastliny Euphorbia misera, Orothamnus zeyheriProtea odorata z prílohy B (CITES II). Z prílohy C nariadenia (CITES III) boli na žiadosť Malajzie vyňaté druhy Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris a Rollulus rouloul. Z prílohy C nariadenia (CITES III) bol na žiadosť Juhoafrickej republiky vyňatý druh Haliotis midae.
Všetky zmeny sú uvedené v úvodnej časti nariadenia, ktoré je možné si stiahnuť na www.cites.sk v anglickom i slovenskom jazyku.
V súvislosti so zmenami zaradenia druhov do príloh nariadenia si Vás dovoľujeme upozorniť na ustanovenie § 29 ods. 6 Zákona NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktoré uvádza, že v prípade zaradenia nových druhov do príloh A až D nariadenia je držiteľ exemplára povinný viesť ich evidenciu a požiadať o vydanie preukazu o pôvode alebo zabezpečiť iný doklad v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti príslušného právneho predpisu Európskych spoločenstiev (t.j. do 15.11.2010).
Evidencia exemplárov živočíchov v súlade s § 11 ods. 1 a) zákona - druhová karta pre druhy:

Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna,  C. palearis, Physignathus cocincinus (agama kočinčínska), Abronia gramineaCtenosaura quinquecarinata
Evidencia exemplárov živočíchov v súlade s § 11 ods. 1 b) zákona – kniha chovu a držby pre druhy:

Neurergus kaiseri, Agalychnis spp., Dynastes satanas
Preukázanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov - § 12 ods. 4 a) zákona – preukaz o pôvode exemplára živočícha pre druhy:

Physignathus cocincinus (agama kočinčínska), Abronia gramineaCtenosaura quinquecarinata
Preukázanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov - § 12 ods. 20 zákona – písomným dokladom pre druhy:

Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosternaC. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Neurergus kaiseri
V prípade komerčného nakladania s exemplármi druhu Neurergus kaiseri (príloha A, CITES I) je nutné mať vydané potvrdenie (tzv. výnimku z komerčných činností) vydané v súlade s čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 výkonným orgánom SR.
Pre bližšie informácie kontaktujte ObÚ ŽP v mieste Vášho bydliska, prípadne výkonný orgán SR alebo vedecký orgán SR. Kontakty na výkonný a vedecký orgán SR nájdete na stránke www.cites.sk.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка