Neoficiálny preklad preložil Martin Miklánek (M. C. S)
Дата канвертавання26.04.2016
Памер39.99 Kb.


27/09/2006: Neoficiálny preklad – preložil Martin Miklánek (M.C.S)


Phyton (Horn, Rakúsko) | Vol. 42 | Fasc. 1 | 29. 7. 2002Nomenklatúra okruhu Sempervivum montanum (Crassulaceae) v Karpatoch.
Roman Letz*
Prijaté 23. januára 2002

Kľúčové slová: Crassulaceae, Sempervivum montanum, Sempervivum carpathicum, Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum Letz comb. nova. – Nomenklatúra. – Flóra Karpát.

Stručný obsah
Letz R. 2002. Nomenklatúra okruhu Sempervivum montanum (Crassulaceae) v Karpatoch. – Phyton (Horn, Rakúsko) 42 (1): 109-115. – Po anglicky s nemeckým stručným obsahom.

Tento článok vychádza z už publikovaných taxonomických výsledkov z mnohorozmernej morfometrickej analýzy okruhu Sempervivum montanum zozbieraného materiálu zo západných Karpát (Phyton 38: 323-336) a úplnej nomenklatúry. Meno S. carpathicum Wettst. ex Prodan subsp. carpathicum bolo prijaté pre vysokohorský taxón a meno S. carpathicum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz comb. nova pre nížinný taxón. Akceptujúc zamietnutie Nomenklatorickej Komisie návrhu na zamietnutie mena S. carpathicum, bude sa odteraz toto meno používať v pôvodnom zmysle odhliadnuc od nedávno publikovanej literatúry. Úplný zoznam synonym pre oba taxóny a typifikácia S. carpathicum subsp. heterophyllum sú tiež uvedené.


-----------

*) Dr. Roman Letz, Oddelenie experimentálnej botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita P. J. Šafárika, Mánesova 23, SK-04154 Košice, Slovensko. – Korešpodencia: Dominikánske Prepošstvo, Mäsiarska 6, SK-04001 Košice, Slovensko. – e-mail: domletz@hotmail.com


1. Úvod
Mnohorozmerná morfometrická analýza okruhu Sempervivum montanum (Crassulaceae) zo západných Karpát potvrdila možnosť uznania dvoch morfologicky a ekologicky dobre rozlíšiteľných taxónov na poddruhovej úrovni. Rozdiely navrhovaných poddruhov sú vo veľkosti ružíc, ružicových listov a farby listov (detaily pozri Letz & Marhold 1998). Spoločný pre oba taxóny je iba diploidný počet chromozómov (2n = 42) (pozri Letz & al. 1999). Podľa taxonomickej revízie celej skupiny (Letz v príprave) nie sú totožné s morfologicky rozdielnymi diploidnými populáciami z centrálnej časti a zo západných Álp, Pyrenejí, Apenín a Korziky (S. montanum L. – pozri Letz & Marhold 1996) ani s triploidnými populáciami z východných Álp (S. stiriacum Wettst.). Bližšie podrobnosti o morfologických rozdieloch - pozri Letz & Marhold 1998. Karpatské populácie reprezentujú tretí odlišný druh v skupine S. montanum, izolovaný od diploidov S. montanum v Alpách bariérou tetraploidov – S. stiriacum. Otázka správneho mena pre karpatský druh a jeho dva poddruhy zostáva problematická a závisí na akceptovaní alebo zamietnutí návrhu na zamietnutie mena S. carpathicum Wettst. ex Prodan (pozri Letz 1998). Z tohto dôvodu boli karpatské poddruhy predbežne uvádzané pod označením ako "nížinný" a "vysokohorský" taxón (pozri Letz & Marhold 1998). Po rozhodnutí príslušného Výboru o zamietnutí návrhu (pozri Brummitt 2000: 270), riešenie nomenklatorického problému je možné. Preto cieľom tohto článku je zosumarizovanie predchádzajúcich taxonomických štúdií karpatských populácií okruhu S. montanum vyhľadaním správneho mena. Toto je dôležité s cieľom vyhnúť sa ďalším nedorozumeniam v rámci tohto okruhu.

2. Nomenklatorický prehľad taxónov


Úplný zoznam synoným, včítane nomenklatorických () a taxonomických (=) synoným je uvedený pre oba poddruhy S. carpathicum. Neplatné mená (-) a nesprávne mená (-) sú tiež uvádzané. Čiastočne nesprávne uvádzané mená sú označené "p. p." so slovom "auct.". Jednotlivé synonymy sú uvádzané chronologicky. Pre každé meno pod hlavičkou "Ind. loc." je v protológu citovaná informácia o rozšírení a lokalita pôvodného materiálu. Údaje z menovky typovej položky sú uvádzané pod hlavičkou "(Neo)Typus". V prípade, že meno nebolo typifikované, dôvod prečo bolo meno zahrnuté do zoznamu synoným taxónu je nasledovné: "Ex descr." – vzťahuje sa na pôvodný opis, "Ex. loc." – vzťahuje sa uvedenú lokalitu. Skratky herbára, v ktorom sú typové položky uložené, sú v súlade s Holmgren & al. 1990. Články Kódu ("Art.") sú citované v súlade s Greuter & al. 2000).
Sempervivum carpathicum Wettst. ex Prodan subsp. carpathicum
Sempervivum carpathicum Wettst. ex Prodan, Fl. Român. 1: 530. 1923.

Ind. loc.: "In locuri petroase din regiunea alpinâ a Carpatilor". – Neotyp: "Sempervivum carpathicum Wettst. Die Exemplare, nach der ich die Diagnose anfertigte. Tatra. Kl. Kohlbachthal [Vysoké Tatry Mts, Malá Studená dolina], 1500 m, 30 Jun 1899, Wettstein", WU (Letz Taxon 47: 467, 1998).

Sempervivum montanum subsp. carpathicum (Wettst. ex Prodan) Wettst. ex A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 18a: 422. 1930.

Sempervivum montanum ”subsp. eumontanum” var. carpathicum (Wettst. ex Prodan ["Wettst. ex Berger", Art. 33.3]) Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

- Sempervivum carpathicum Wettst. in A. Kern., Sched. fl. exs. austro-hung. 10: 25. 1913, (nom. nud.).

- Sempervivum montanum subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4/2:554. 1922, (nom. nud.).

Sempervivum montanum var. carpathicum (Wettst. ex Prodan ["Wettst. ex Hayek"]) Praeger, Account Semp. Group: 46. 1932, (comb. inval. - Art. 34.1).

= Sempervivum montanum f. brachypetalum Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: sine. Typus ignotus. (Ex descr.)

= Sempervivum montanum f. speciosum Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: ”Vysoké Tatry, Velická dolina” (p. 31). Typus ignotus. (Ex loc.)

= Sempervivum montanum f. pallidum Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: sine. Typus ignotus. (Ex loc.)

= Sempervivum montanum f. congestum Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: ”Liptovské hole: Kopa Kundracka (p. 29), Ráztoka (p. 30); Vysoké Tatry: Kriváň (p. 31); Sitno: Prenčov (p. 32)”. Typus ignotus. (Ex loc.)

= Sempervivum montanum f. stenophyllum Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: ”Liptovské hole: Přední Salatin” (p. 30). Typus ignotus. (Ex loc.)

Sempervivum arachnoideum auct. non L.: G.Reuss, Května Slov.: 164. 1853.

Sempervivum montanum auct. non. L.: Wahlenb., Fl. Carpat. princ.: 143-144. 1814; Porcius, Enum. pl. phan. Naszód.: 21-22. 1878; B. Kotula, Rozm. rośl. nacz. Tatr.: 90, 114. 1889-1890; Berdau, Fl. Tatr.: 217-218. 1890; Sagorski & Gus. Schneid., Fl. Centralkarpath. 2: 164. 1891; Wimm., Fl. Schles. (ed. 3): 468. 1857; Popov, Očerk rast. fl. Karp.: 189. 1949; Barbar., Vyzn. rosl. Ukr.R.S.R.: 116. 1950; Bordz. in Klokov & O. D. Wissjul., Fl. Ukr. RSR 5: 448. 1953; Pawłowska in Szafer & Pawł., Fl. Polska 7: 50. 1955; Răvărut in Săvul., Fl. R. P. Roman. 4: 77. 1956; Barbar., Vyzn. rosl. Ukr.: 334. 1965.

Sempervivum montanum auct. (p.p.) non L.: G. Reuss, Května. Slov.: 163-164. 1853; Nyman, Syll. fl. Eur.: 258. 1855; Neilr., Aufz. Ungarn Slavon. Gefässpfl.: 226. 1866; J. A. Knapp, Pfl. Galiz.: 269. 1872; Nyman, Consp. fl. Eur. 2: 259. 1879; Jáv., Magyar Fl. 2: 456. 1924; Domin & Podp., Klíč květ. R. Českoslov.: 230. 1928; Favarger & Zésiger in Tutin & al., Fl. Eur. 1: 354. 1964; J. Parn. & Favarger in Tutin & al., Fl. Eur. (ed. 2) 1: 427. 1993.

Sempervivum montanum subsp. montanum auct. non L.: Pawł., Fl. Tatr.: 379. 1956; Zahradn. in Bertová, Fl. Slov. 4/2: 197-199. 1985; Dostál, Nová květ. ČSSR 1: 386. 1989; Dostál & Červenka, Veľký kľúč vyšš. rast. 1: 385. 1991; W. Lippert in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. (ed. 3) 4/2a: 89. 1995.

Sempervivum montanum subsp. montanum auct. (p. p.) non L.: Jalas & al., Atlas Fl. Eur. 12: 58.1999.

Sempervivum montanum subsp. debile auct. non (Schott) Dostál: Dostál, Květ. ČSR 2: 536. 1950.

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum auct. (p. p.) non (Hazsl.) Jáv. ex Soó: Jalas & al., Atlas Fl. Eur. 12: 59.1999.


Poznámka: Dvojčlenné Sempervivum carpathicum sa prvýkrát vyskytlo ako nomen nudum na vytlačenej menovke v Kernerovej flóre Exsiccata Austro-Hungarica (pozri Wettstein 1913). Prodan v roku 1923 použil toto meno a evidentne neúmyselne ho zlegalizoval. Meno bolo typifikované v súlade s Wettstein-ovým a Prodan-ovým konceptom "nížinného" karpatského typu (pozri Letz 1998). Mená založené na S. carpathicum boli nesprávne používané v súvislosti s "nížinným" taxónom dlhší čas a v mnohých prácach. To bol dôvod, prečo bol návrh na zamietnutie tohto mena publikovaný (Letz 1998). V tejto situácii, čakajúc na rozhodnutie nomenklatorickej komisie, tento taxón odlíšený mnohorozmernou morfometrickou analýzou a korešpondujúc s pôvodným významom S. carpathicum s. str. bol vedený pod označením ako "vysokohorský" taxón (pozri Letz & Marhold 1998). Nomenklatorická komisia rozhodla o zamietnutí návrhu preto, že "zdá sa byť nedostatočné, aby bolo platné iba druhové meno (S. carpathicum) za účelom vytvorenia čiastočnej nomenklatúry na poddruhovej úrovni" (pozri Brummitt 2000: 270). Preto je akceptovaním rozhodnutia Komisie meno použité v novom význame v literatúre, t. j. v pôvodnom zmysle podľa Wettstein-a a Prodan-a. Karpatské populácie zo skupiny S. montanum, odlíšené ako samostatný druh, by mali byť pomenované ako S. carpathicum Wettst. ex Prodan. Tie, ktoré rastú vo vyšších polohách ("vysokohorský" taxón) reprezentujú navrhovaný druh S. carpathicum Wettst. ex Prodan subsp. carpathicum. Podrobnosti ohľadom nomenklatorickej histórie a typifikácie S. carpathicum pozri Letz 1998.
Sempervivum carpathicum Wettst. ex Prodan subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz, comb. nova
Basionym: Sempervivum montanum "ß." [unranked] heterophyllum Hazsl., Magyarhon

ed. növ. füv. kéz.: 173. 1872.

Ind. loc.: "a Sólyomkővön [Slanské vrchy Mts: Hermanovské skaly]".

Neotypus: (hoc loco designatus): Flora Slovaciae orientalis, Slanské vrchy, Hermanovské skaly, andezit, 1. VI. 1994, Letz & Marhold (SLO).

Sempervivum montanumheterophyllum (Hazsl.) Jáv., Magyar Fl. 2: 456. 1924.

Sempervivum montanum var. heterophyllum (Hazsl.) Domin & Podp., Klíč květ. R. Českoslov.: 231. 1928.

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó, Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 6: 246. 1930.

= Sempervivum montanum f. majus Domin in Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 42/29: 28. 1933.

Ind. loc.: "Malá Fatra, v Šutovské dolině" (p. 29); "Okolí Kremnice, Nevolno" (p. 33). Typus ignotus. (Ex loc.)

Sempervivum montanum subsp. carpathicum auct. non (Wettst. ex Prodan) Wettst. ex A. Berger: Dostál, Květ. ČSR 2: 536. 1950; Zahradn. in Bertová, Fl. Slov. 4/2: 197-199. 1985; Dostál, Nová květena ČSSR 1: 386. 1989; Dostál & Červenka, Veľký kľúč vyšš. rast. 1: 385. 1991; W. Lippert in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. (ed. 3) 4/2a: 89. 1995.

Sempervivum montanum auct. (p.p.) non L.: G. Reuss, Května Slov.: 163-164. 1853; Nyman, Syll. fl. Eur.: 258. 1855; Neilr., Aufz. Ungarn Slavon. Gefässpfl. 226. 1866; Nyman, Consp. fl. Eur. 2: 259. 1879; Favarger & Zésiger in Tutin & al., Fl. Eur. 1: 354. 1964; J. Parn. & Favarger in Tutin & al., Fl. Eur. (ed. 2) 1: 427. 1993.
Poznámka: Rozdiel populácií skupiny S. montanum rastúcich v nižších polohách západných Karpát prvýkrát spomenul Jávorka v roku 1924, pre ktoré zaviedol meno S. montanum * heterophyllum (Hazsl.) Jáv. Nezaradené meno je založené na "S. montanum "ß." heterophyllum Hazsl., ktoré vytvoril Hazslinszky v roku 1872 pre odlišné rastliny s viac špicatými listami, ktoré našiel v Slanských vrchoch (východné Slovensko) na lokalite Hermanovské skaly ("Sólyomkö" po maďarsky). Táto lokalita zodpovedá výskytu "nížinného" taxónu na andezitových skalách. Preto Jávorka v roku 1924 rozšíril Hazslinszkého meno a použil ho pre "nížinný" taxón. Správne meno na poddruhovej úrovni bolo publikované neskôr: S. montanum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó 1930: 246. Nakoľko mená s epitetom heterophyllum boli často nesprávne uvádzané ako synonymá skupiny S. marmoreum (pozri Soó & Jávorka 1951: 305, Soó 1966: 264, Zahradníková 1985:193), neboli použité jednoznačne. Namiesto týchto mien bolo meno S. montanum subsp. carpathicum ["carpaticum"] použité pre "nížinný" taxón, pretože Jávorka v roku 1924 nesprávne použil S. carpathicum ako synonymum pre S. montanum [nezaradené] heterophyllum (Hazsl.) Jáv. (S. montanum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó) a Jávorkove synonymy, ktoré zapríčinili nesprávnu interpretáciu mien s epitetom carpathicum, počnúc Dostálom v roku 1950.

Typová položka mala byť prednostne vyselektovaná z materiálu študovaného Hazslinszky-m pred rokom 1872. Hazslinszkého hlavné zbierky uložené v herbári sú citované v Lanjouw & Stafleu 1957: 263, pozostávajú hlavne z druhov lišajníkov a preto nebolo možné nájsť relevantnú položku. Preto bola položka z Hazslinského pôvodnej lokality "Hermanovské skaly" (Slanské vrchy, Letz & Marhold, SLO) vybraná ako neotyp S. montanum "ß." heterophyllum Hazsl., hoci nemá viac špicaté listy, ako uvádzal Hazslinszky v jeho pôvodnom opise pre tento taxón.


3. Poďakovanie
Ďakujem Karolovi Marholdovi (SAV) za jeho pomoc. Táto práca bola finančne podporená Ministerstvom pre vedu a výskum, Viedeň, Rakúsko (cez program "Rakúsko-Slovensko" v r. 1996), program Východ-Západ Rakúskej akadémie vied, projekt č. OWP-58 a grant Agentúry VEGA, Bratislava, projekt č. 2/2032/97.
4. Použitá literatúra
Brummitt R. K. 2000. Report of the Committee for Spermatophyta: 49. – Taxon 49: 261-280.

Dostál J. 1950. Květena ČSR 2. – Přírodovědecké nakl., Praha.

Greuter W. & al. (eds) 2000. International code of botanical nomenclature (St Louis code), adopted by the Sixteenth International Botanical Congress, St Louis, Missouri, July-August 1999. Regnum veg. 138 – Koeltz Scientific Books, Königstein.

Hazslinszky F. 1872. Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve. – Athenaeum, Pest.

Holmgren P. K., Holmgren N. H. & Barnett, L. 1990. Index herbariorum. Part I: The herbaria of the world. – Regnum veg. 120: 1-693.

Jávorka S. 1924. Magyar Flóra (Flora Hungarica) 2. – Királyi Magyar Egytemi Nyomda, Budapest.

Lanjouw J. & Stafleu F. A. 1957. Index herbariorum II (2). Collectors – E-H. – Regnum veg. 9 – International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature of IAPT, Utrecht.

Letz, R. 1998. (1348) Proposal to reject the name Sempervivum carpathicum

(Crassulaceae). – Taxon 47: 467-468.

- & Marhold K. 1996. Lectotypification of some names in Jovibarba and Sempervivum (Crassulaceae). – Taxon 45: 111-116.

- & - 1998. Multivariate morphometric study of the Sempervivum montanum group (Crassulaceae) in the West Carpathians. – Phyton (Horn, Austria) 38: 232-336.

- , Uhríková A. & Májovský J. 1999. Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of Slovakia. – Biologia (Bratislava) 54(1): 43-49.

Prodan I. 1923. Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc in România. – Cartea Românească, Cluj.

Soó R. 1930. Vergleichende Vegetationsstudien – Zentralalpen – Karpathen – Ungarn – nebs kritischen Bemerkungen zur Flora der Westkarpathen. – Veröff. geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 6: 237-322.

Soó R. 1966. A magyar flóra és vegetáció rendszertami – növényföldrajzi kézikönyve 2. – Akadémiai kiadó, Budapest.

Soó R. & Jávorka S. 1951. A Magyar növényvilág kézikönyve. – Akadémiai kiadó, Budapest.Wettstein R. 1913. 3677. Sempervivum montanum L. – In: Kerner A. (ed.: Wettstein R.), Schedae ad Floram exsiccatam Austro-Hungaricam 10: 25. – Inst. Bot. Univ., Vindobonae.

Zahradníková K. 1985. Sempervivum L. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska 4(2): 193-201. Veda, Bratislava.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка