Название учебной дисциплины по выбору
Дата канвертавання27.03.2016
Памер22.06 Kb.
Аннотация учебной дисциплины по выбору (дисциплины специализированного модуля)


Название учебной дисциплины по выбору

Стилистика


Специальность (направление специальности, специализация)

1-23 01 08-01 “Журналистика (печатные СМИ)”

Курс обучения

3 курс

Семестр обучения

5 семестр

Количество кредитов

2,5

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность преподавателя

Евменьков В.И.

Цели учебной дисциплины

фарміраванне практычных ведаў у роднай мове, стварэнне цэласнага сістэмнага ўяўлення аб функцыянаванні мовы ў яе стылявых разнавіднасцях. Перад сінтэзаванай дысцыплінай стаіць задача выхавання і павышэння ў моўцаў культуры беларускага маўлення, развіцця ў іх моўнай інтуіцыі і чуцця.

Пререквизиты*
Краткое содержание дисциплины по выбору

Дысцыпліна скіравана на асэнсаванне заканамернасцей ужывання моўных адзінак усіх узроўняў у тыповых сітуацыях зносін, функцыянальна-стылявых разнавіднасцях мовы. Засваенне дысцыпліны спрыяе выпрацоўцы ў студэнтаў навыкаў правільнага, дакладнага, чыстага, выразнага і разнастайнага маўлення.

Рекомендуемая литература

  1. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

  2. Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў

вышэйшых навучальных устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. -

Мінск: Вышэйшая школа, 2009. - 287 с.
Методы преподавания

– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозговой штурм», учебные дебаты);

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, и др.;Язык обучения

белорусский

Формы текущей аттестации

экзамен

Условия (требования) для освоения учебной дисциплины

Вывучэнне дысцыпліны “Стылістыка і культура беларускага маўлення” павінна адбывацца ў цеснай сувязі з іншымі лінгвістычнымі дысцыплінамі: “Сучасная беларуская мова” “Рыторыка”, “Беларуская дыялекталогія”, “Уводзіны ў мовазнаўства”, “Агульнае мовазнаўства”, “Сучасная руская мова”.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка