Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка2/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.5 Mb.
1   2   3
*


Тетрадь

Сшытак

для работ

для кантрольных работ

по русскому языку

па беларускай мове

учащегося 6 ”А“ класса

вучанiцы II класа

гимназии № 61 г. Минска

Выгалавіцкай базавай школы

Петрова Виталия

Данiльчык Вольгi

 

Тетрадь

Сшытак

для работ по учебному предмету

для работ

”Человек и мир“

па матэматыцы

учащейся V ”Б“ класса

вучня 8 ”А“ класа

средней школы № 4 г. Витебска

сярэдняй школы № 2

Куницкой Елены

г. Наваполацка

 

Фёдарава Аляксандра

 

Тетрадь

Сшытак

для практических работ

для лабараторных работ

по химии

па фізіцы

учащегося Х ”А“ класса

вучня 9 класа

средней шолы № 1 г. Слуцка

Засульскай сярэдняй школы

Симончика Михаила

Платонава Івана

 

Тетрадь

Тетрадь

для работ

для работ

по обществоведению

по русской литературе

учащегося 10 ”А“ класса

учащегося IX класса

лицея БГУ

Засульской средней школы

Нестерова Владимира

Платонова ИванаEnglish

Français

Deutsch

Español

姓名

Galina Sedova

Svetlana Ivanova

Anna Petrova

Anna Ivanova

学校

Form 3 ”B“

classe de 7ème ”A“

Klasse 5 ”B“

grado 4 ”A“

班级

School No. 20

école № 20

Schule Nr. 20

escuela № 20
* дапускаецца абазначэнне класа лічбамі як арабскага, так і рымскага алфавіта

Дадатак 2

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі


Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на
І ступені агульнай сярэдняй адукацыі


Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитанияПераказ2

40–50 слоў1

55–60 слоў1

65–70 слоў1

75–80 слоў1

85–90 слоўСачыненне

1

1

1

1

Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитанияПераказ

1

40–45 слоў1

50–55 слоў1

60–65 слоў1

70–75 слоўСачыненне1

Мова нацыянальнай меншасці

Пераказ

1

40-45


слоў

1

50–55 слоў1

60–65 слоў1

70–75 слоўСачыненне1


Дадатак 3

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі
Колькасць кантрольных работ на
I ступені агульнай сярэдняй адукацыі, іх віды і аб’ём


Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Беларуская мова ва ўстановах адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитанияКантрольнае спісванне1

15-20 слоў1

25-30 слоў

Кантрольны дыктант1

35-40 слоў1

45-50 слоў

1

65-70 слоў

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем1

45-50 слоў

1

65-70 слоўКантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў


1

8 слоў


2

8 слоў


2

10 слоў


2

10 слоў


2

12 слоў


Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитанияКантрольнае спісванне

1

15-20 слоў1

20-25 слоўКантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем1

35-40 слоў

1

55-60 слоўКантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант1

6 слоў


1

6 слоў


1

8 слоў


1

8 слоў


1

10 слоў


Мова нацыянальнай меншасці

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў1

20-25 слоўКантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем1

35-40 слоў

1

55-60 слоўКантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў


1

6 слоў


1

8 слоў


1

8 слоў


Беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Русская литература в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитанияПраверка навыку чытання1

1

1

1

1

1

1

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11

Беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Русская литература в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитанияПраверка навыку чытання111

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11

Літаратура нацыянальнай меншасці

Праверка навыку чытання1111

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11

Матэматыка

Кантрольная работа1

2

2

2

2

2

2

Праверка навыкаў вуснага лічэння1

1

1

1

1

1

1

Дадатак 4

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Колькасць кантрольных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/


павыш.)

ХІ

Беларуская мова

Дыктанты

3

3

3

3

3

2/4

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2/4

2

Тэставая работа1

1

1/2

1

Сачыненні
0/2
Беларуская лiтаратура

Класныя сачыненнi

1

2/4

2

Русский язык

Диктанты

3

3

3

3

3

2/4

2

Изложения

2

2

2

2

2

2/4

2

Тестовая работа1

1

1/2

1

Сочинения
0/2
Русская литература

Классные сочинения

1

2/4

2

 

Мова нацыянальнай меншасці

Дыктанты

3

3

3

3

3

2

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Матэматыка

6

6

6

8

8

6/8

8

Фізіка2

4

4

4

4

4

Хімія

3

4

4

4

4

Біялогія1

2

2

2

2

2

Інфарматыка1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

 

Дадатак 5

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Аб’ём тэкстаў кантрольных работ (дыктант, пераказ), аб’ём слоўнікавага дыктанта, кантрольнага сачынення на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі
Класы

Аб’ём2 тэкстаў кантрольнага дыктанта

Аб’ём слоўнікавага дыктанта

V

85–90 слоў

12–15 слоў90–100 слоў

15–20 слоў

VІІ

100–110 слоў

20–25 слоў

VІІІ

110–125 слоў

25–30 слоў

ІХ

125–145 слоў

30–35 слоў

Х

145–170 слоў

35–40 слоў

ХІ

170–200 слоў

40–45 слоў


Клас

Аб’ём тэкстаў для пераказаў

V

80–100 слоў100–120 слоў

VІІ

120–180 слоў

VІІІ

180–240 слоў

ІХ

240–340 слоў

Х

340–450 слоў

ХІ

450–600 слоў

 

Клас

Аб’ём сачыненняў

V

0,5–1 старонка1–1,5 старонкі

VІІ

1–1,5 старонкі

VІІІ

1,5–2 старонкі

ІХ

2–3 старонкі

Х

3–4 старонкі

ХІ

да 5 старонак

 

Дадатак 6

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Клас

Колькасць арфаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

Колькасць пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

V

10

2–312

2–3

VІІ

16

3–4

VІІІ

20

4–5

ІХ

24

5–10

Х

26

10–15

ХІ

28

15–20
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка