Naczelnik Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Związku Harcerstwa Polskiego
Дата канвертавання24.04.2016
Памер62.3 Kb.
Naczelnik Warszawa, 31 stycznia 2014 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 1/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaje do wiadomości, że XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który obradował w dniach 5-8 grudnia 2013 r. w Warszawie, wybrał władze naczelne ZHP:


Przewodniczącego ZHP, wiceprzewodniczących ZHP, Radę Naczelną ZHP

w składzie:

- hm. Dariusz SUPEŁ – Chorągiew Łódzka – przewodniczący ZHP,

- hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – GK ZHP – wiceprzewodnicząca ZHP,

- hm. Marian ANTONIK – Chorągiew Krakowska – wiceprzewodniczący ZHP,

- phm. Marek BALON - Chorągiew Krakowska,

- hm. Mariusz BRZOZOWSKI - Chorągiew Białostocka,

- hm. Dariusz BRZUSKA - Chorągiew Stołeczna,

- hm. Dorota CAŁKA - Chorągiew Stołeczna,

- hm. Mateusz CEBULA - Chorągiew Podkarpacka,

- hm. Henryk CHROBAK - Chorągiew Krakowska,

- hm. Jakub CICHOCKI - Chorągiew Zachodniopomorska,

- hm. Stanisław DUBIEL - Chorągiew Dolnośląska,

- phm. Michał DYMEK - Chorągiew Lubelska,

- hm. Tomasz FLISZKIEWICZ - Chorągiew Mazowiecka,

- hm. Sławomir GAJDA - Chorągiew Śląska,

- hm. Artur GLEBKO - Chorągiew Gdańska,

- hm. Maciej GRZEMSKI - Chorągiew Warmińsko-Mazurska,

- hm. Adam HADŁAW - Chorągiew Podkarpacka,

- ks. hm. Marek JASIANEK - Chorągiew Wielkopolska,

- hm. Gabriela JASKULSKA - Chorągiew Wielkopolska,

- hm. Jacek KAFLOWSKI - Chorągiew Opolska,

- hm. Robert KONARSKI - Chorągiew Mazowiecka,

- hm. Iwona KRĘCZKOWSKA - Chorągiew Gdańska,

- hm. Michał LANDOWSKI - Chorągiew Stołeczna,

- phm. Mariusz MACIÓW - Chorągiew Śląska,

- hm. Adam MALARZ - Chorągiew Śląska,

- hm. Łukasz RYCHARSKI - Chorągiew Kujawsko-Pomorska,

- hm. Agnieszka RYTEL - Chorągiew Łódzka,

- hm. Zbigniew SKUPIŃSKI - Chorągiew Dolnośląska,

- hm. Jakub WAJMAN - Chorągiew Łódzka,

- hm. Piotr WALBURG - Chorągiew Kujawsko-Pomorska,

- hm. Andrzej WALUSIAK - Chorągiew Wielkopolska,

- hm. Piotr WYCHOWANIEC - Chorągiew Kielecka,

- hm. Dariusz ZAJĄCZKOWSKI - Chorągiew Ziemi Lubuskiej.


Naczelnika ZHP, Główną Kwaterę ZHP w składzie:

- hm. Małgorzata SINICA – GK ZHP - naczelnik ZHP,

- hm. Lucjan BRUDZYŃSKI - Chorągiew Gdańska – zastępca naczelnika ZHP,

- hm. Krzysztof BUDZIŃSKI – GK ZHP - zastępca naczelnika ZHP,

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – skarbnik ZHP,

- hm. Karol GZYL – Chorągiew Stołeczna – członek GK ZHP,

- hm. Emilia KULCZYK-PRUS – Chorągiew Stołeczna - członkini GK ZHP,

- phm. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – członkini GK ZHP,

- hm. Jacek SMURA – Chorągiew Stołeczna – członek GK ZHP,

- hm. Grzegorz WOŹNIAK - Chorągiew Mazowiecka - członek GK ZHP.Centralną Komisję Rewizyjną ZHP w składzie:
- hm. Anna PIEKARZ – Chorągiew Śląska – przewodnicząca CKR ZHP,
- hm. Ludwika DĘBICKA – Chorągiew Gdańska - wiceprzewodnicząca CKR ZHP,
- hm. Maciej WLAZŁO – Chorągiew Kielecka - wiceprzewodniczący CKR ZHP,
- phm. Przemysław ZAWADZKI – Chorągiew Łódzka - sekretarz CKR ZHP,
- phm. Marta BAJRAKOWSKA–SYREK – Chorągiew Dolnośląska - członkini CKR ZHP,
- hm. Krystyna CHOWANIEC – Chorągiew Podkarpacka - członkini CKR ZHP,
- hm. Waldemar DOLATA – Chorągiew Kujawsko – Pomorska - członek CKR ZHP,
- hm. Wiktor GRUSZKA – Chorągiew Wielkopolska - członek CKR ZHP,
- phm. Robert KUBICZEK –Chorągiew Krakowska - członek CKR ZHP,
- phm. Paweł LIPIŃSKI – Chorągiew Zachodniopomorska - członek CKR ZHP,
- hm. Jan NOWOCIŃSKI – Chorągiew Mazowiecka - członek CKR ZHP.

Naczelny Sąd Harcerski ZHP w składzie:
- hm. Grzegorz CHWIŁOC - FIŁOC -Chorągiew Stołeczna – przewodniczący NSH ZHP, - hm. Janina NOWACZYK - Chorągiew Wielkopolska – wiceprzewodnicząca NSH ZHP,
- hm. Artur ZIĘBA - Chorągiew Śląska - wiceprzewodniczący NSH ZHP,
- hm. Tomasz ANTOSIAK - Chorągiew Dolnośląska – członek NSH ZHP,
- hm. Janusz BANASIAK - Chorągiew Mazowiecka - członek NSH ZHP,
- hm. Grzegorz CAŁEK - Chorągiew Stołeczna - członek NSH ZHP,
- hm. Mirosław FROŃ - Chorągiew Podkarpacka - członek NSH ZHP,
- hm. Daniela GAWIŃSKA - Chorągiew Warmińsko-Mazurska - członkini NSH ZHP,
- hm. Aleksandra GAWLIKOWSKA - SROKA - Chorągiew Zachodniopomorska – członkini NSH ZHP,
- hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Chorągiew Gdańska- członek NSH ZHP,
- hm. Tadeusz WALASZEK - Chorągiew Łódzka - członek NSH ZHP.

1.2.2. Informuję o uchwałach XXXVIII Zjazdu ZHP:- z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie ZHP,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie stabilizacji finansowej ZHP,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie procesu rozdzielenia działalności gospodarczej
od wychowawczej,


- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie Światowego Jamboree Skautowego,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji kierunku Strategii Rozwoju ZHP
na lata 2012-2017 Przyjazna Struktura w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP oraz opracowania
i wdrożenia zmian usprawniających jej funkcjonowanie,


- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie planu pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+,

- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia Regulaminu Mundurowego ZHP,

- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności
w programie wychowania ZHP,


- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,

- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie kształtowania wizerunku harcerstwa i funkcji drużynowego w odbiorze społecznym,

- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn
i gromad.

1.2.3. Informuję o stanowiskach XXXVIII Zjazdu ZHP:

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w wyborach samorządowych,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie,

- z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie zadośćuczynienia instruktorom, którzy za swoją harcerską służbę doznali nieuzasadnionych krzywd,
- z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie stworzenia warunków do pracy systemem małych grup.

1.2.4. Informuję o uchwała Rady Naczelnej ZHP:

- nr 1/XXXVIII z dnia 11 stycznia 2014 r. - Regulamin Rady Naczelnej ZHP,

- nr 2/XXXVIII z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Naczelnej ZHP do składu komisji Rady Naczelnej ZHP,

- nr 3/XXXVIII z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie powołania sekretarza Rady Naczelnej ZHP,

- nr 4/XXXVIII z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie powołania sekretarza prawnego Rady Naczelnej ZHP,

- nr 5/XXXVIII z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Akcji „Burza”,

- nr 6/XXXVIII z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP,

- nr 7/XXXVIII z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie terminarza zjazdów chorągwi w 2014 roku,

- nr 8/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naczelnej ZHP do Komisji Statutowej powołanej przez XXXVIII Zjazd ZHP.
1.2.5. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:

- nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie Plebiscytu ZHP „Niezwyczajni 2013”,

- nr 5/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie Zespołu roboczego do spraw otoczenia prawnego harcerstwa,

- nr 6/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac inwestycyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Grabniaku.
1.2.6. Informuję o Decyzjach Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP:

- nr 1/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Kadr Kręgów Akademickich,

- nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie kontroli w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
1.2.7. Informuję o Decyzjach Naczelnika ZHP:

- nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w dniu 1 lutego 2014 r.,

- nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej „ILUMINACJA” Chorągwi Stołecznej ZHP.
Ww. dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl
2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Gdańska

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Sopot w dniu 26 października 2013 r. wybrał
na funkcję komendantki phm. Martę BEDNARSKĄ.

2.1.2. Chorągiew Opolska

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w dniu 5 października 2013 r. wybrał na funkcję komendantki phm. Joannę POLEWSKĄ,

- Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Brzeg w dniu 23 listopada 2013 r. wybrał


na funkcję komendanta hm. Krzysztofa PĘDZIWIATRA,

- Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Głubczyce w dniu 26 listopada 2013 r. wybrał


na funkcję komendantki phm. Katarzynę MOJZYK.

2.1.3. Chorągiew Ziemi Lubuskiej

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Zielona Góra w dniu 19 października 2013 r. wybrał
na funkcję komendanta pwd. Bartłomieja WALKOWSKIEGO,

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Nowa Sól w dniu 19 października 2013 r. wybrał


na funkcję komendantki hm. Bogumiłę JASTRZĘBSKĄ,

- Zjazdu Nadzwyczajny Hufca ZHP Międzychód w dniu 9 listopada 2013 r. wybrał


na funkcję komendantki phm. Annę LIGOCKĄ.
2.5. Zmiany we władzach chorągwi

2.5.1. Chorągiew Stołeczna

1) Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, na §44 ust. 1 Statutu ZHP:

a) przyjęła rezygnację i odwołała ze swojego składu:

- phm. Karolinę BURNS,

- phm. Grzegorz PARYSA,

b) uzupełniła skład komendy chorągwi poprzez wybór:

- hm. Dariusza BRZUSKI – na funkcję członka komendy,

- phm. Łukasza BEREZY – na funkcję członka komendy.

2) Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, na podstawie §44 ust. 3 Statutu ZHP, na wniosek Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP, uzupełniła skład komendy chorągwi poprzez wybór:

- hm. Macieja KĄDZIELSKIEGO – na funkcję skarbnika,

- phm. Anny NOWOSAD – na funkcję zastępcy komendanta.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji koordynatora XXXVIII Zjazdu ZHP phm. Justynę SIKORSKĄ – GK ZHP.

3.2.3. Zwalniam z funkcji koordynatora Betlejemskiego Światła Pokoju 2013
pwd. Marcelego RATAJCZAKA – GK ZHP.
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Powołuję komendę polskiego kontyngentu na zlot InterCamp 2014


w Niemczech, który odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2014 r., w składzie:

- phm. Justyna KOWALSKA – Chorągiew Podkarpacka – komendantka,

- phm. Karolina CICHOWSKA – Chorągiew Podkarpacka – zastępca komendanta,

- phm. Marcin KONIECZNY – Chorągiew Śląska – członek komendy.


3.3.2. Powołuję komendę Kursu Harcmistrzowskiego COGITO 2014 w składzie:

- hm. Dorota CAŁKA – GK ZHP – komendantka kursu,

- hm. Anna FRĄCKOWIAK – Chorągiew Wielkopolska – członek komendy,

- hm. Ewa GĄSIOROWSKA – GK ZHP – członek komendy,

- hm. Maciej GRUNT – Chorągiew Zachodniopomorska – członek komendy,

- hm. Monika JURECKA – Chorągiew Wielkopolska – członek komendy,

- hm. Joanna KUBIACZYK – Chorągiew Stołeczna – członek komendy,

- hm. Grzegorz SAMOREK – Chorągiew Dolnośląska – członek komendy,

- hm. Joanna SKUPIŃSKA – Chorągiew Dolnośląska – członek komendy,

- hm. Zbigniew SKUPIŃSKI – Chorągiew Dolnośląska – członek komendy.


3.3.3. Powołuję komendę Wędrowniczej Watry 2014 w składzie:

- hm. Andrzej WALUSIAK – Chorągiew Wielkopolska – komendant,

- phm. Anna JAWORSKA – Chorągiew Śląska – zastępca komendanta
ds. programowych,

- hm. Piotr WALBURG – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – zastępca komendanta


ds. organizacyjnych,

- hm. Mateusz CEBULA – Chorągiew Podkarpacka – członek komendy ds. współpracy


z zagranicą,

- phm. Łukasz CZOKAJŁO – GK ZHP – członek komendy ds. finansów,

- pwd. Marceli RATAJCZAK – GK ZHP – szef biura,

- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – członek komendy ds. kontaktów zewnętrznych,

- pwd. Marta SZEWCZUK – Chorągiew Stołeczna – członek komendy ds. promocji,

- phm. Karol ZALEWSKI – Chorągiew Lubelska - członek komendy ds. wędrówek.


3.3.4. Powołuję polską komendę międzynarodowego projektu „ScoutingTrain 2014”
w składzie:

- hm. Piotr ŚNIEGOCKI – Chorągiew Dolnośląska – komendant,

- pwd. Marta DORJSEMBE - Chorągiew Gdańska – zastępczyni komendanta,

- pwd. Tomasz OSUCH – Chorągiew Krakowska – członek komendy.


10. Kary organizacyjne

10.1. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 4) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP, na wniosek zastępcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZYŃSKIEGO i członka Głównej Kwatery ZHP


hm. Grzegorza WOŹNIAKA, w związku z naruszeniem § 60 ust. 2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, pozbawiam hm. Mariana ŁATĘ części praw członkowskich związanych
z pełnieniem funkcji dotyczących zarządzania majątkiem ZHP, w tym chorągwi ZHP, na okres 2 lat.

10.2. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 4) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP, na wniosek zastępcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZYŃSKIEGO i członka Głównej Kwatery ZHP


hm. Grzegorza WOŹNIAKA, w związku z naruszeniem § 60 ust. 2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, pozbawiam phm. Waldemara MATYJKA części praw członkowskich związanych z pełnieniem funkcji dotyczących zarządzania majątkiem ZHP, w tym chorągwi ZHP, na okres 2 lat.

10.3. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 2) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP,


na podstawie wniosku zastępcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZYŃSKIEGO
i członka Głównej Kwatery ZHP hm. Grzegorza WOŹNIAKA, w związku z naruszeniem § 60 ust. 2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, udzielam kary nagany członkowi Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Krzysztofowi KOŁODZIEJCZYKOWI.

10.4. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 2) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP,


na podstawie wniosku zastępcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZYŃSKIEGO
i członka Głównej Kwatery ZHP hm. Grzegorza WOŹNIAKA, w związku z naruszeniem § 60 ust. 2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, udzielam kary nagany członkowi Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP phm. Filipowi CHOJCANOWI.

10.5. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 2) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP,


na podstawie wniosku zastępcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZYŃSKIEGO
i członka Głównej Kwatery ZHP hm. Grzegorza WOŹNIAKA, w związku z naruszeniem § 60 ust. 2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, udzielam kary nagany członkowi Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Piotrowi PAMULE.

11.3. Pochwały

11.3.1. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Tańczące Płomienie dla nauczycieli i instruktorów ZHP pracujących z osobami niepełnosprawnymi metodą harcerską”, Druhnom i Druhom:

- hm. Annie PETERKO – Chorągiew Śląska - komendantka kursu,

- hm. Marianowi ANTONIKOWI – Chorągiew Krakowska,

- phm. Margaret ANTONIK – Chorągiew Krakowska,

- hm. Tomaszowi ANTOSIAKOWI – Chorągiew Dolnośląska,

- hm. Annie GAZDZIE – Chorągiew Dolnośląska,

- hm. Robertowi GUT – Chorągiew Kielecka,

- ks. hm. Wojciechowi JURKOWSKIEMU – Chorągiew Krakowska,

- hm. Witoldowi MADEJOWI – Chorągiew Łódzka,

- hm. Dorocie NOWAK – Chorągiew Kielecka,

- hm. Andrzejowi WYSOCKIEMU – Chorągiew Krakowska,

- hm. Zbigniewowi ZIĘBIE – Chorągiew Zachodniopomorska,

- zuchom, harcerzom i instruktorom Hufca ZHP Podhalańskiego.


11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za dbałość i starania, aby Betlejemskie Światło Pokoju 2013 dotarło do wszystkich instytucji i urzędów w Polsce
i Warszawie, Druhnom i Druhom:

- pwd. Marcelemu RATAJCZAKOWI – GK ZHP – koordynatorowi BŚP 2013,

- Martynie AJDUKIEWICZ - Chorągiew Krakowska,

- hm. Marianowi ANTONIKOWI - Chorągiew Krakowska,

- phm. Margarett ANTONIK - Chorągiew Krakowska,

- pwd. Monice BAJKOWSKIEJ - Chorągiew Stołeczna,

- Pawłowi BARWIKOWSKIEMU - Chorągiew Podkarpacka,

- phm. Grzegorzowi BASIŃSKIEMU - Chorągiew Kielecka,

- Mateuszowi BASIŃSKIEMU - Chorągiew Kielecka,

- Jakubowi BATKIEWICZOWI - Chorągiew Krakowska,

- Joannie BIEL - Chorągiew Krakowska,

- Agnieszce BOBAK - Chorągiew Krakowska,

- hm. Gracji BOBER - Chorągiew Dolnośląska,

- Julicie BOREK - Chorągiew Wielkopolska,

- Magdalenie BORKOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- Grażynie BORKOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- Dominice BOROWIEC - Chorągiew Kielecka,

- Julii BUDZ - Chorągiew Krakowska,

- Klaudii BUDZYK - Chorągiew Krakowska,

- Szymonowi CYRAN - Chorągiew Krakowska,

- Bartoszowi CZARNY - Chorągiew Krakowska,

- Annie DĄBEK - Chorągiew Krakowska.

- phm. Kai DRĄG – Chorągiew Łódzka,

- phm. Wiktorii DROZD - Chorągiew Lubelska,

- pwd. Piotrowi DZIEWULSKIEMU - Chorągiew Łódzka,

- Grzegorzowi FURMANKIEWICZOWI,

- Patrycji GALICA - Chorągiew Krakowska,

- Sebastianowi GODZISZEWSKIEMU - Chorągiew Lubelska,

- Aleksandrze GOŁĄB - Chorągiew Krakowska,

- Arbresha GORANCI - Chorągiew Krakowska,

- pwd. Emilowi GÓRSKIEMU - Chorągiew Stołeczna,

- Mikołajowi GÓRZ - Chorągiew Krakowska,

- phm. Agacie GRZYWACZ - Chorągiew Gdańsk,

- Tomaszowi GUJA - Chorągiew Krakowska,

- hm. Karolowi GZYLOWI - Chorągiew Stołeczna,

- hm. Piotrowi JASKIERSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- ks. hm. Wojciechowi JURKOWSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- Aleksandrze KACPEREK - Chorągiew Krakowska,

- hm. Magdalenie KARP - Chorągiew Łódzka,

- Agacie KOWALCZYK - Chorągiew Krakowska,

- Ewelinie KRAUZOWICZ - Chorągiew Krakowska,

-Tymoteuszowi KRÓL - Chorągiew Krakowska,

- Amelii KRÓLCZYK - Chorągiew Krakowska,

- Annie KRÓLCZYK - Chorągiew Krakowska,

- Aleksandrze KRZYKOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- phm. Monice KUBACKIEJ - Chorągiew Kujawsko-Pomorska,

- Zuzannie KUBOWICZ - Chorągiew Krakowska,

- phm. Damianowi KULIG - Chorągiew Krakowska,

- Ewie ŁASZANOWSKIEJ - Chorągiew Mazowiecka,

- Damianowi MARCHLEWICZOWI - Chorągiew Krakowska,

- phm. Stanisławowi MATYSIAKOWI - Chorągiew Stołeczna,

- Radosławowi MORWASKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- Annie NIDECKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- phm. Aleksandrze NOWAK - Chorągiew Stołeczna,

- ks .phm Filipowi PAJESTKA Chorągiew Krakowska,

- Michałowi PALLUTH - Chorągiew Krakowska,

- Agnieszce PALUSZEK - Chorągiew Krakowska,

- Annie PASTUSZKO ,

- Bartłomiejowi PERZ - Chorągiew Krakowska,

- phm. Markowi PĘCZAKOWI - Chorągiew Śląska,

- Agnieszce PODHAJSKIEJ - Chorągiew Wielkopolska,

- Aleksandrowi POL - Chorągiew Krakowska,

- phm. Katarzynie POTASZNIK - Chorągiew Wielkopolska,

- phm. Monice PSUJEK - Chorągiew Stołeczna,

- phm. Wojciechowi PUCHACZOWI - Chorągiew Stołeczna,

- ks. phm. Sewerynowi PUCHALE - Chorągiew Krakowska,

- Arkadiuszowi PUCHLERZOWI - Chorągiew Krakowska,

- phm. Piotrowi RODZOCHOWI - Chorągiew Lubelska,

- phm. Katarzynie ROGUSZEWSKIEJ - Chorągiew Mazowiecka,

- Katarzynie RÓŻAK - Chorągiew Krakowska,

- Mateuszowi SALAMON - Chorągiew Krakowska,

- phm. Piotrowi SALWIŃSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- phm. Martynie SŁOMCE - Chorągiew Stołeczna,

- phm. Soni STACH - Chorągiew Stołeczna,

- pwd. Kseni STACH - Chorągiew Stołeczna,

- Jakubowi STARZYK - Chorągiew Krakowska,

- Pawłowi SZALA - Chorągiew Krakowska,

- Michałowi SZCZEPANIAKOWI –KRUPOWSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- Karolinie SZELIDZE - Chorągiew Krakowska,

- Belli ŚLIWIE - Chorągiew Krakowska,

- Aleksandrze ŚPIEWAK - Chorągiew Krakowska,

- phm. Aleksandrze TASZ - Chorągiew Podkarpacka,

- pwd. Grzegorzowi TURBASIE - Chorągiew Krakowska,

- Annie TWOREK - Chorągiew Krakowska,

- Jakubowi UDZIELI - Chorągiew Krakowska,

- Stanisławowi WALKOSZOWI - Chorągiew Krakowska,

- phm. Oldze WESOŁOWSKIEJ – Chorągiew Mazowiecka,

- Natalii WIRMAŃSKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- Weronice WITOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- Andrzejowi WYSOCKIEMU -Chorągiew Krakowska,

- Andrzejowi WYSZYŃSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- phm. Teresie ZAWADZKIEJ - Chorągiew Stołeczna,

- Nicolette ZAWADZKIEJ - Chorągiew Krakowska,

- Karolowi ZBOROWSKIEMU - Chorągiew Krakowska,

- Sylwii ŻĄDŁO - Chorągiew Krakowska.
12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu złotym z ważnością do 31 stycznia 2017 r. i nadaję numery odznak:

- hm. Joannie SKUPIŃSKIEJ – Chorągiew Dolnośląska – ZOKK 83/2014,

- hm. Zbigniewowi SKUPIŃSKIEMU – Chorągiew Dolnośląska – ZOKK 84/2014.


12.2. Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym z ważnością do 31 stycznia 2017 r. i nadaję numery odznak:

- hm. Agacie ERHARD –Chorągiew Stołeczna – SOKK 290/2014,

- hm. Mariuszowi SŁABICKIEMU – Chorągiew Dolnośląska - SOKK 260/2014,

- hm. Piotrowi WYCHOWAŃCOWI – Chorągiew Kielecka – SOKK 466/2014,

- hm. Wojciechowi WYCHOWAŃCOWI – Chorągiew Kielecka – SOKK 585/2014.
12.3. Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym z ważnością do 23 grudnia 2016 r.
i nadaję numery odznak:

- hm. Tomaszowi DUDEWICZOWI – Chorągiew Stołeczna – SOKK 322/2013,

- hm. Maciejowi GRUNTOWI – Chorągiew Zachodniopomorska – SOKK 645/2013.

13. Inne

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich dla Komisji Stopni Instruktorskich do 30 września 2015 r.:

- Chorągwi Białostockiej,

- Chorągwi Krakowskiej.Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка