Naczelnik Warszawa, 31 października 2014 r. Związku Harcerstwa Polskiego
Дата канвертавання24.04.2016
Памер53.66 Kb.
Naczelnik Warszawa, 31 października 2014 r.

Związku Harcerstwa Polskiego
Rozkaz L. 9/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwałach Rady Naczelnej ZHP:- nr 15/XXXVIII z dnia 11 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP,

- nr 16/XXXVIII z dnia 11 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Głównej Kwatery ZHP na rok 2015.
1.2.2. Informuję o Uchwałach Głównej Kwatery ZHP:

- nr 35/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka,

- nr 36/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie regulaminu „Ramy organizacyjne przygotowań ZHP do Światowego Jamboree Skautowego 2023 i imprez poprzedzających”,

- nr 37/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania Instytutu Doskonalenia, Rozwoju i Wspierania Kadr,

- nr 38/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości,

- nr 39/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Chorągiew Dolnośląską ZHP na nieruchomości.
1.2.3. Informuję o Decyzjach Naczelnika ZHP:

- nr 23/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w dniu 18 października 2014 r.,

- nr 24/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w dniu 18 października 2014 r.,

- nr 25/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 18 października 2014 r.,

- nr 26/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w dniu 18 października 2014 r.,

- nr 27/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu 25 października 2014 r.
Ww. dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl
3. Główna Kwatera ZHP

3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję instruktora Muzeum Harcerstwa phm. Zbigniewa MŚCISŁAWSKIEGO – Chorągiew Stołeczna.

3.2.2. Mianuję na funkcję zastępcy kierownika Wydziału Komunikacji i Promocji
phm. Wiktorię DROZD – Chorągiew Lubelska.

3.2.3. Mianuję na funkcję Koordynatora Betlejemskiego Światła Pokoju 2015


phm. Wiktorię DROZD – Chorągiew Lubelska.

3.2.4. Mianuję na funkcję w Harcerskiej Szkole Ratownictwa:

- hm. Roberta LATACZA – Chorągiew Śląska – zastępca szefa HSR, członek ds. doktryny,

- phm. Małgorzatę ZAŁUSKĄ – Chorągiew Mazowiecka – sekretarz,

- hm. Marcina BARTOSIEWICZA – Chorągiew Stołeczna – członek ds. finansów,

- pwd. Karolinę KRZYZIŃSKĄ – Chorągiew Gdańska – członkini ds. jednostek ratowniczych,

- phm. Macieja KUCZERĘ – Chorągiew Śląska – członek ds. inspektoratów ratowniczych,

- pwd. Emilię LIWOCHĘ – Chorągiew Mazowiecka – członkini ds. programu.


3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1. Rozwiązuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2014 w składzie:

- pwd. Bartłomiej JAKÓBCZAK – Chorągiew Lubelska - komendant,

- phm. Aleksandra KATA – Chorągiew Lubelska – z-ca komendanta ds. programowych,

- pwd. Zofia SERAFINOWICZ – Chorągiew Lubelska – z-ca komendanta


ds. organizacyjnych,

- pwd. Agnieszka WALKOWSKA – Chorągiew Wielkopolska – z-ca komendanta


ds. promocji,

- phm. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – skarbnik,

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – członek komendy ds. audytu wewnętrznego,

- hm. Maciej MŁYNARCZYK – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – członek komendy


ds. audytu wewnętrznego.
Dziękuję komendantowi i komendzie za zaangażowanie i całoroczną pracę związaną
z realizacją projektu. Życzę dalszej satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym oraz nowych wyzwań na instruktorskim szlaku.

3.3.2. Powołuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2015 w składzie:

- phm. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – komendantka,

- pwd. Bartłomiej JAKÓBCZAK – Chorągiew Lubelska – zastępca komendanta
ds. organizacyjnych,

- pwd. Piotr PAWLUCZYK – Chorągiew Łódzka – zastępca komendanta


ds. programowych,

- pwd. Patrycja HAWRYLUK – Chorągiew Stołeczna – sekretarz,

- pwd. Justyna KOZŁOWSKA – Chorągiew Lubelska – członkini komendy,

- Michał ROMANEK – członek komendy ds. promocji.

3.3.3. Powołuję komendę XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę „Wiernymi zawsze być” w składzie:

- hm. Maria KOTKIEWICZ – Chorągiew Śląska – komendantka,

- hm. Ewa MIĘKINA – Chorągiew Śląska – zastępczyni komendanta,

- pwd. Maciej KOWALCZYK – Chorągiew Śląska – oboźny,

- phm. Marta PRZEŚLAK – Chorągiew Śląska – szefowa biura,

- pwd. Przemysław KOWALSKI – Chorągiew Śląska – szef biura prasowego.


3.4. Zamknięcie/otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

3.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP zamykam próbę


na stopień harcmistrzyni z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień harcmistrzyni:

- phm. Justynie SIKORSKIEJ - GK ZHP, opiekun próby hm. Jana ŚWINARSKA,

- phm. Agnieszce KWAPISZEWSKIEJ-WOLSKIEJ – Chorągiew Lubelska, opiekun próby
hm. Robert TURSKI.

3.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próbę


na stopień harcmistrzyni phm. Katarzynie DOBOSZ – Chorągiew Lubelska, opiekun próby hm. Ilona BACHANEK.

3.5. Zamknięcie/otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próbę


na stopień podharcmistrzyni pwd. Marcie TITTENBRUN – GK ZHP, opiekun próby
hm. Ewa SIDOR.

E


11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 9 października 2014 r.


w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Dolnośląska ZHP

hm. Dorota KOŁAKOWSKAChorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

Piotr CAŁBECKI


11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

Jacek Idzi KACZMAREK Andrzej PAŁUCKI

Andrzej KINDERMAN Andrzej SOBOL

hm. Mirella MAKULSKA-NOWACZYK


11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska ZHP

phm. Paulina SOROCKAChorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

Leszek KLESIŃSKI Marcin SWACZYNA


Serdecznie gratuluję wszystkim Odznaczonym oraz życzę wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.

11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

Na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

- nadbrygadier Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP,

- Michał Koszyk – Prezes Firmy PAS Katowice Sp. z o.o.


12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.1.1. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym:

- hm. Piotrowi KALEWSKIEMU – Chorągiew Warmińsko-Mazurska i nadaję numer odznaki SOKK/511/2014 z ważnością do 30 października 2017 r.,

- hm. Katarzynie POLKOWSKIEJ – Chorągiew Warmińsko-Mazurska i nadaję numer odznaki SOKK/456/2014 z ważnością do 6 października 2017 r.,

- hm. Mirelli MAKULSKIEJ-NOWACZYK – Chorągiew Kujawsko–Pomorska i nadaję numer odznaki SOKK/439/2014 z ważnością do 6 października 2017 r.

12.1.2. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu złotym hm. Agacie ERHARDT-WOJCIECHOWSKIEJ – Chorągiew Stołeczna i nadaję numer odznaki ZOKK/290/2014


z ważnością do 30 października 2017 r.
12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przedłużam


do 9 października 2017 r. uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu złotym hm. Jolancie KRECZMAŃSKIEJ – GK ZHP i zmieniam numer odznaki ZOKK/12/2014.
13. Inne

13.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich Komisjom Stopni Instruktorskich:

- Chorągwi Mazowieckiej ZHP do 30 czerwca 2016 r.,

- Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP do 31 grudnia 2015 r.

13.2. Na wniosek Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego przyznaję Harcerski Znak Spadochronowy druhnom i druhom:

- pwd. Jakubowi SZCZUPAKOWSKIEMU – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – nr 1491,

- pwd. Kamili KIJAK – Chorągiew Krakowska – nr 1492,

- HO Łukaszowi MIROSŁAWOWI – Chorągiew Śląska – nr 1493,

- HO Dawidowi KAMROWSKIEMU – Chorągiew Gdańska – nr 1494,

- pwd. Wojciechowi MARUSZEWSKIEMU – Chorągiew Dolnośląska – nr 1495,

- ćw. Łukaszowi GRZĄBIE – Chorągiew Śląska – nr 1496,

- ćw. Jarosławowi BILSKIEMU – Chorągiew Śląska – nr 1497.


14. Sprostowania

14.1. W Rozkazie Naczelnika ZHP L. 6/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w pkt. 13.3, w wyniku błędnie złożonego wniosku do Naczelnika ZHP podana została nieprawidłowa informacja.


jest:

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP oraz Komendantki Chorągwi Warmińsko–Mazurskiej ZHP zamykam z wynikiem pozytywnym próby


na stopień harcmistrza/harcmistrzyni i przyznaję stopnie harcmistrza/harcmistrzyni: (…)

z dnia 09.04.2013

- phm. Mariuszowi BOROWEMU – Hufiec Działdowo

- phm. Barbarze FADROWSKIEJ – Hufiec Ełk

- phm. Grażynie JASZCZUK – Hufiec Kętrzyn

- phm. Jadwidze Annie KOMORNICZAK – Hufiec Ełk

- phm. Andrzejowi KOLMANOWI – Hufiec Rodło

- phm. Urszuli KOROWICKIEJ – Komenda Chorągwi

- phm. Sylwii KRUK – Hufiec Morąg

- phm. Markowi PACHOLCOWI – Hufiec Rodło

- phm. Elżbiecie RADZYMIŃSKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Michałowi RYNKIEWICZOWI – Hufiec Ełk

- phm. Elżbiecie SIWKO – Hufiec Elbląg

- phm. Dorocie SZMYGLEWSKIEJ – Hufiec Giżycko

- phm. Ewie WADECKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Grzegorzowi WAWROWI – Hufiec Warmiński

- phm. Arkadiuszowi WITKOWSKIEMU – Hufiec Braniewo

- phm. Justynie WRÓBLEWSKIEJ – Hufiec Braniewo

- phm. Małgorzacie WYSOCKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Mariuszowi ZIDKA – Hufiec Morąg.


powinno być:

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP oraz Komendantki Chorągwi Warmińsko–Mazurskiej ZHP zamykam z wynikiem negatywnym próby


na stopień harcmistrza/harcmistrzyni druhnom i druhom:

- phm. Mariuszowi BOROWEMU – Hufiec Działdowo

- phm. Barbarze FADROWSKIEJ – Hufiec Ełk

- phm. Grażynie JASZCZUK – Hufiec Kętrzyn

- phm. Jadwidze Annie KOMORNICZAK – Hufiec Ełk

- phm. Andrzejowi KOLMANOWI – Hufiec Rodło

- phm. Urszuli KOROWICKIEJ – Komenda Chorągwi

- phm. Sylwii KRUK – Hufiec Morąg

- phm. Markowi PACHOLCOWI – Hufiec Rodło

- phm. Elżbiecie RADZYMIŃSKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Michałowi RYNKIEWICZOWI – Hufiec Ełk

- phm. Elżbiecie SIWKO – Hufiec Elbląg

- phm. Dorocie SZMYGLEWSKIEJ – Hufiec Giżycko

- phm. Ewie WADECKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Grzegorzowi WAWROWI – Hufiec Warmiński

- phm. Arkadiuszowi WITKOWSKIEMU – Hufiec Braniewo

- phm. Justynie WRÓBLEWSKIEJ – Hufiec Braniewo

- phm. Małgorzacie WYSOCKIEJ – Hufiec Działdowo

- phm. Mariuszowi ZIDKA – Hufiec Morąg.
14.2. W Rozkazie Naczelnika ZHP L.8/2014 z dnia 30 września 2014 w pkt. 13.1.
podana została nieprawidłowa nazwa chorągwi:

jest:


- pwd. Adrian DROBEK – Chorągiew Zachodnio-Pomorska
powinno być:

- pwd. Adrian DROBEK – Chorągiew Zachodniopomorska


14.3. W Rozkazie Naczelnika ZHP L.8/2014 z dnia 30 września 2014 w pkt. 11.1.
w wyniku błędnie złożonego wniosku do Naczelnika ZHP podano nieprawidłowe informacje:
1) jest:

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:Chorągiew Dolnośląska ZHP

phm. Hanna MUSUR phm. Jarosław REUT

Powinno być:

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:


Chorągiew Dolnośląska ZHP

hm. Hanna MUSUR hm. Jarosław REUT

2) jest:

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:Chorągiew Stołeczna ZHP

phm. Alina WASILEWSKA


powinno być:

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:Chorągiew Stołeczna ZHP

phm. Alina WASIELEWSKA


3) wśród osób, którym przyznano Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” błędnie wymieniono nazwisko hm. Mirelli MAKULSKIEJ-NOWACZYK.
14.4. W Rozkazie Naczelnika ZHP L.8/2014 z dnia 30 września 2014 w pkt. 13.1. nie podano stopnia instruktorskiego:
jest:

Podaję do wiadomości osoby, które ukończyły Kurs Instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa – Kościelec 2014 i otrzymały odznakę „Instruktor HSR”:

- Małgorzata SZWED - Chorągiew Stołeczna
powinno być:

Podaję do wiadomości osoby, które ukończyły Kurs Instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa – Kościelec 2014 i otrzymały odznakę „Instruktor HSR”:- pwd. Małgorzata SZWED - Chorągiew Stołeczna
Za zaistniałe pomyłki serdecznie przepraszam.


Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка