Naczelnik Warszawa, 30 kwietnia 2013 r. Związku Harcerstwa Polskiego
Дата канвертавання24.04.2016
Памер76.08 Kb.
Naczelnik Warszawa, 30 kwietnia 2013 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 3/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwałach Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP:

- nr 9/XXXVI z dnia 23 marca 2013 roku w sprawie wykładni postanowień § 47 ust. 1 i 3 Statutu ZHP,

- nr 10/XXXVI z dnia 23 marca 2013 roku w sprawie wykładni postanowień § 60
ust. 1 Statutu ZHP w związku z postanowieniami § 61 ust. 1 pkt 5 Statutu ZHP,


- nr 11/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 23 marca 2013 roku
w sprawie wykładni postanowień § 21 ust. 1 Statutu ZHP w związku
z postanowieniami § 37 ust. 1 Statutu ZHP.

1.2.2. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:- nr 153/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego położonej w Byczynie,

- nr 154/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż przez Chorągiew Łódzką ZHP nieruchomości położonych w Budach Grabskich,

- nr 155/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie konsultowania projektów wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,

- nr 156/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie programu naprawy finansów Chorągwi Łódzkiej ZHP,

- nr 157/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki przez Chorągiew Łódzką ZHP na nieruchomości,


- nr 158/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie kursów woodbadge w ZHP.

1.2.3. Informuję o decyzjach Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP:- nr 49/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego PZ-HS.COM 2013,

- nr 50/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie dokonania odpisów aktualizujących udziały i należności Głównej Kwatery ZHP,

- nr 51/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcmistrzowskiego „COGITO” 2013,

- nr 52/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla wyprawy „Ostatni świadkowie – Mauthausen 2013” w związku z uroczystościami 68. rocznicy wyzwolenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen,


- nr 53/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,

- nr 54/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla 3. Zlotu Kadry 2013.
Ww. dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl
2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Kielecka

Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP uchwałą nr 1/2013 z dnia 11 marca 2013 r.:

- utworzyła Hufiec ZHP Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,

- ustaliła jako teren działania Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna powiat skarżyski
z wyłączeniem gminy Łączna,

- zwołała Zjazd Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna na dzień 19 kwietnia 2013 r.

2.1.2. Chorągiew Lubelska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Ryki w dniu 27 marca 2013 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Artura MISIAKA.

2.1.3. Chorągiew Mazowiecka

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Ciechanów w dniu 28 lutego 2013 r. wybrał


na funkcję komendanta phm. Piotra RZECZKOWSKIEGO.

2.1.4. Chorągiew Wielkopolska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Poznań-Śródmieście „Siódemka” w dniu 24 lutego 2013 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Aleksandra DOMINICZAKA.
2.5. Zmiany we władzach chorągwi

2.5.1. Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP:

- uchwałą nr 1/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. odwołała ze swojego składu członka komendy pwd. Tomasza KARWALĘ,

- uchwałą nr 2/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. uzupełniła swój stan osobowy przez wybór na członka komendy hm. Annę Marię NOWAK.


3. Główna Kwatera ZHP

3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję członków Wydziału Harcerskiego:

- phm. Aleksandrę MROCZEK – Chorągiew Łódzka,

- phm. Joannę NUREK – Chorągiew Stołeczna,

- hm. Michalinę WOJTAS – Chorągiew Dolnośląska.

3.2.2. Mianuję na funkcję instruktora Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP

hm. Tomasza ANTOSIAKA – Chorągiew Dolnośląska.

3.2.3. Mianuję na funkcję instruktora ds. specjalności wodnej w Wydziale Specjalności hm. Rafała KLEPACZA – Chorągiew Mazowiecka.3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Odwołuję ze składu Zespołu ds. metodycznych hm. Pawła GRABKĘ – Chorągiew Krakowska.

3.3.2. Rozwiązuję Komendę 14. Spotkania Europejskiego Regionu ScoutLinka
w Krakowie IRC-PL 2013 w składzie:

- phm. Hubert MIKA – Chorągiew Stołeczna – komendant,

- pwd. Wojciech PŁOSKONKA – Chorągiew Stołeczna – zastępca komendanta, szef sztabu,

- hm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska – członkini komendy ds. PR.


Dziękuję członkom Komendy oraz pwd. Piotrowi WCISŁO za wkład i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.
3.3.3. Powołuję Komendę Kursu Harcmistrzowskiego „COGITO” 2013 w składzie:

- hm. Dorota CAŁKA – GK ZHP – komendantka,

- hm. Ewa GĄSIOROWSKA – GK ZHP,

- hm. Maciej GRUNT – Chorągiew Zachodniopomorska,

- hm. Monika JURECKA – Chorągiew Wielkopolska,

- hm. Joanna SKUPIŃSKA – Chorągiew Dolnośląska,

- hm. Zbigniew SKUPIŃSKI – Chorągiew Dolnośląska.

3.3.4. Powołuję Komendę Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2013 r., w składzie:

- hm. Maria KOTKIEWICZ – Chorągiew Śląska – komendantka,

- hm. Ewa MIĘKINA – Chorągiew Kielecka – zastępca komendanta,

- pwd. Marta PRZEŚLAK – Chorągiew Śląska – szefowa biura,

- phm. Jacek BĄK – Chorągiew Śląska – szef zespołu logistycznego,

- pwd. Marcin HOFMAŃSKI – Chorągiew Śląska – oboźny, szef służby porządkowej,

- phm. Maciej KUCZERA – Chorągiew Śląska – szef służby medycznej,

- pwd. Aleksandra NABIAŁEK – Chorągiew Śląska – szefowa biura prasowego,

- pwd. Grzegorz PASZKE – Chorągiew Śląska – kapelan.

3.3.5. Powołuję Komendę III Zlotu Kadry, który odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2013 r. w Leśnej Hucie, w składzie:

- hm. Lucjan BRUDZYŃSKI – Chorągiew Gdańska – komendant,

- hm. Dariusz SUPEŁ – Chorągiew Łódzka – zastępca komendanta
ds. programu,

- phm. Marcin PIĄTKOWSKI – Chorągiew Gdańska - zastępca komendanta


ds. logistyki i organizacji,

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – skarbnik.

3.3.6. Powołuję Komendę Kursu Kadry Kształcącej „Sedno”, który będzie się
w dniach 1-4 maja 2013 r., w składzie:

- hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna - komendant,

- hm. Iwona BRZÓZKA – ZŁOTNICKA - Chorągiew Stołeczna,

- hm. Marian ANTONIK – Chorągiew Krakowska.


3.4. Zamkniecie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień harcmistrzyni i przyznaję stopień harcmistrzyni


phm. Ilonie BACHANEK – Chorągiew Lubelska.

3.5. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

3.5.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próby

na stopień harcmistrzyni:

- phm. Marcie SKUPNIEWICZ – GK ZHP, opiekun próby hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – GK ZHP,

- phm. Justynie SIKORSKIEJ – GK ZHP, opiekun próby hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka,

- phm. Magdalenie ŻURAWSKIEJ – Chorągiew Mazowiecka, opiekun próby

hm. Aleksandra ZIÓŁEK – Chorągiew Mazowiecka.
8. Przydział służbowy

8.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka ZHP

Z dniem 3 kwietnia 2013 r. przydział do Głównej Kwatery ZHP uzyskał


Dariusz KORYTO – poprzedni przydział Chorągiew Śląska ZHP – Hufiec ZHP Częstochowa.
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 23 marca 2013 r.,


5 kwietnia 2013 r. oraz 19 kwietnia 2013 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska

phm. Danuta TRYLSKA-SIEKAŃSKA phm. Maria TRYLSKA


Chorągiew Dolnośląska

hm. Beata RZEPKA


Chorągiew Kujawsko-Pomorska

hm. Joanna DWORZECKA-MISZKIEWICZ hm. Dorota SUCHARSKA


Chorągiew Zachodniopomorska

hm. Tomasz SROKA


Chorągiew Wielkopolska

hm. Jan CZERWIŃSKI hm. Włodzimierz MIELOCH


11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska

hm. Roman SYSŁO


Chorągiew Kujawsko-Pomorska

hm. Paweł BIELICKI hm. Bogumiła ROTMAŃSKA

hm. Piotr BIELICKI hm. Eugeniusz ROŻEK

hm. Bernadeta KOŁODZIEJSKA


Chorągiew Wielkopolska

hm. Krzysztof STANKOWSKI


11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska

phm. Beata MADEJ phm. Marcin STEFAŃSKI


Chorągiew Kujawsko-Pomorska

phm. Dorota CHARYSZ phm. Grażyna SAWICKA

phm. Ryszard IWAŃSKI
Chorągiew Wielkopolska

phm. Anna BIERNACKA phm. Maria PAWŁOWICZ

phm. Bogusław BUSSE phm. Kinga PELEC

hm. Joanna GONIA-KOŁODZIEJCZYK hm. Maciej SIWIŃSKI

phm. Bogdan JASICKI phm. Marlena SOŁTOWSKA

phm. Jacek KOZŁOWSKI phm. Agata STAROSTA

phm. Łukasz KUCZYŃSKI phm. Zuzanna SZYMAŃSKA-BERETA

phm. Izabela MIĘTKOWSKA phm. AGATA WOJDECKA


Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

- na wniosek Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Fundacja Polska Miedź
w Lubinie,

- na wniosek Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP Jerzy HARDIE-DOUGLAS – Burmistrz Miasta Szczecinek.

11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa na wniosek Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP otrzymuje Radio Centrum - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym z datą ważności do 31 marca 2016 r.


hm. Alicji STAŃCO – Chorągiew Kujawsko-Pomorska i nadaję numer odznaki SOKK 536/2013.

12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu złotym


i zmieniam numery odznak Druhnom i Druhowi:

- hm. Dorocie CAŁCE – GK ZHP – ZOKK 26/2013,

- hm. Andrzejowi GRABOWSKIEMU – Chorągiew Krakowska – ZOKK 29/2013,

- hm. Hannie PIOTROWSKIEJ – Chorągiew Gdańska – ZOKK 3/2013.13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości decyzje Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego przy Wydziale Specjalności GK ZHP o przyznaniu Harcerskiego Znaku Spadochronowego Druhnie i Druhom:

- ćw. Karolowi GUDKOWI – Chorągiew Lubelska – nr 1467,

- pwd. Jakubowi JUSZCZAKOWI – Chorągiew Zachodniopomorska – nr 1468,

- HO Piotrowi DOMAŃSKIEMU – Chorągiew Dolnośląska – nr 1469,

- HR Piotrowi BAŁDAKOWI – Chorągiew Białostocka – nr 1470,

- HO Rafałowi MAŁASZEWICZOWI – Chorągiew Białostocka – 1471,

- sam. Monice BUKOWSKIEJ – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – nr 1472,

- pwd. Sławomirowi PAŃSZCZYKOWI – Chorągiew Krakowska – nr 1473.
13.2. Podaję do wiadomości aktualne składy Wydziałów Głównej Kwatery ZHP:
Rzecznik prasowy ZHP:

- phm. Agata GRZYWACZ – Chorągiew Gdańska.


Komisarz zagraniczny ZHP:

- hm. Rafał BEDNARCZYK – GK ZHP.


Komisarka zagraniczna ZHP:

- hm. Inga RUSIN – Chorągiew Wielkopolska.


Sekretarz zagraniczna ds. ISGF:

- hm. Teresa TARKOWSKA-DUDEK – Chorągiew Krakowska.


Radca prawny ZHP:

- phm. Grażyna BARTCZAK – GK ZHP.


Naczelny Kapelan ZHP:

- ks. hm. Ronald Rafał KASOWSKI – GK ZHP.


Pełnomocnik Naczelnika ZHP ds. przekazywania majątku:

- hm. Maria BRZOZA – GK ZHP.


Komisja Stopni Instruktorskich przy GK ZHP:

- hm. Anna PETERKO – Chorągiew Śląska – przewodnicząca

- hm. Hanna RADZISZEWSKA – Chorągiew Łódzka – wiceprzewodnicząca

- hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna – członek

- hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – członek

- hm. Piotr PROKOP – Chorągiew Kielecka – członek

- hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka – członkini.

Wydział Nieprzetartego Szlaku:

- hm. Dorota KOŁAKOWSKA – Chorągiew Dolnośląska – kierownik

- hm. Robert GUT – Chorągiew Kielecka – instruktor

- hm. Agnieszka NAWROCKA – Chorągiew Krakowska – instruktorka

- hm. Dorota NOWAK-MAŁEK – Chorągiew Kielecka – instruktorka

- hm. Andrzej ZIELONKA – Chorągiew Łódzka – instruktor.


Wydział Specjalności:

- phm. Piotr STANISŁAWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Sławomir DUDA – Chorągiew Śląska – instruktor ds. specjalności artystycznej

- hm. Marek JEDYNAK – Chorągiew Kielecka – przewodniczący Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego

- hm. Henryk KARWOWSKI – Chorągiew Białostocka – instruktor ds. specjalności Poczt Harcerskich

- hm. Rafał KLEPACZ – Chorągiew Mazowiecka – instruktor ds. specjalności wodnej

- phm. Michał MICHALSKI – GK ZHP – instruktor ds. specjalności Harcerskiej Służby Porządkowej

- phm. Samanta NAWROCKA – Chorągiew Śląska – instruktorka Harcerskiej Sekcji Spadochronowej

- hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska – instruktor ds. specjalności lotniczej, przewodniczący Kapituły Harcerskiego Znaku Balonowego

- hm. Rafał RANIOWSKI – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktor

ds. specjalności jeździeckiej

- phm. Karol THIEL – Chorągiew Stołeczna – instruktor ds. specjalności obronnej.


Wydział Inspiracji i Poradnictwa:

- hm. Lucyna CZECHOWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – kierownik

- phm. Agata ERHARDT – Chorągiew Stołeczna – zastępczyni kierownika

- phm. Gracja BOBER – Chorągiew Dolnośląska - instruktorka

- hm. Maciej CZECHOWSKI – Chorągiew Stołeczna - instruktor

- pwd. Joanna FOJT – Chorągiew Śląska - instruktorka

- phm. Małgorzata KLUSZCZYŃSKA – Chorągiew Krakowska - instruktorka

- phm. Łukasz KOCHOWSKI – Chorągiew Gdańska - instruktor

- pwd. Małgorzata KUFEL – Chorągiew Kujawsko-Pomorska - instruktorka

- hm. Alicja STAŃCO – Chorągiew Kujawsko-Pomorska - instruktorka

- phm. Anna WÓJCIK – Chorągiew Lubelska – instruktorka.
Zespół wychowania duchowego i religijnego:

- phm. Teresa ZAWADZKA – Chorągiew Stołeczna – szefowa

- phm. Agnieszka JABŁOŃSKA-BUCHLA – Chorągiew Wielkopolska – instruktorka

- hm. Mateusz KUBIAK – Chorągiew Wielkopolska – instruktor

- hm. Jolanta ŁABA – GK ZHP – instruktorka

- ks. hm. Waldemar PIĄTEK – instruktor

- hm. Zdzisław SAWIŃSKI – Chorągiew Podkarpacka – instruktor

- ks. hm. Janusz STROJNY – Chorągiew Stołeczna – instruktor.


Zespół wychowania patriotycznego i obywatelskiego:

- phm. Natalia GORGOL – Chorągiew Wielkopolska – szefowa

- phm. Weronika CHRAPOŃSKA – Chorągiew Śląska – instruktorka

- phm. Aleksandra KATA – Chorągiew Lubelska – instruktorka

- hm. Maciej MŁYNARCZYK – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – instruktor

- phm. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska – instruktorka

- pwd. Michał SUSEK – Chorągiew Śląska – instruktor.

Zespół wychowania ekologicznego:

- pwd. Magdalena NOSZCZYK – GK ZHP – szefowa

- pwd. Dorota BRYNDZA – Chorągiew Stołeczna – instruktorka.
Wydział ds. Szczepów:

- hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – kierownik.


Wydział ds. Hufców:

- hm. Beata PAWEŁCZYŃSKA – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- pwd. Andrzej RYBUS-TOŁŁOCZKO – Chorągiew Stołeczna – zastępca kierownika.

Miesięcznik „Czuwaj”:

- hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna - redaktor naczelny

- hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP – zastępczyni redaktora naczelnego.
Biuro GK ZHP:

- phm. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – szef Biura

- hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP - instruktorka

- phm. Aleksandra JONIEC-KUR – GK ZHP – instruktorka

- pwd. Marceli RATAJCZAK – GK ZHP - instruktor

- phm. Olga WESOŁOWSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka

- pwd. Justyna WILK – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka.
Wydział Promocji:

- hm. Karol GZYL – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- pwd. Agata BARSZCZ – Chorągiew Kielecka - instruktorka

- phm. Grzegorz BASIŃSKI – Chorągiew Kielecka - instruktor

- phm. Sławomir BERNAŚ – Chorągiew Dolnośląska – instruktor

- phm. Kaja DRĄG – Chorągiew Łódzka - instruktorka

- phm. Paweł DUDEK – Chorągiew Łódzka - instruktor

- phm. Agata GRZYWACZ – Chorągiew Gdańska – instruktorka

- pwd. Marta LIPSKA – GK ZHP – instruktorka

- pwd. Marek PĘCZAK – Chorągiew Śląska - instruktor

- phm. Michał PIOTROWSKI – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- phm. Wojciech PUCHACZ – Chorągiew Stołeczna - instruktor

- hm. Magdalena SUCHAN – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- phm. Bartosz BEDNARCZYK – Chorągiew Mazowiecka – instruktor

- phm. Dorota KURPIOS – Chorągiew Kielecka – instruktorka

- pwd. Emil GÓRSKI – Chorągiew Stołeczna – współpracownik.


Wydział Nowych Technologii:

- phm. Mikołaj OLSZEWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- hm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska – zastępczyni kierownika

- phm. Michał MIERNIK – Chorągiew Kielecka – instruktor

- pwd. Bartosz MOŃKA – Chorągiew Dolnośląska – instruktor

- hm. Łukasz PIERZCHALSKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktor

- pwd. Wojciech PŁOSKONKA – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- pwd. Grzegorz WITKA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – instruktor

- Dariusz KORYTO – GK ZHP – współpracownik.
Wydział Seniorów i Starszyzny:

- hm. Zbigniew POŁUDNIKIEWICZ – Chorągiew Stołeczna - kierownik

- hm. Stefan ROMANOWSKI – Chorągiew Stołeczna - zastępca kierownika

- hm. Jadwiga KOWALIK – Chorągiew Śląska - zastępczyni kierownika

ds. programowych

- hm. Teresa TARKOWSKA-DUDEK – Chorągiew Krakowska - zastępczyni kierownika ds. zagranicznych

- hm. Stanisław DĄBROWSKI – Chorągiew Lubelska - instruktor

- hm. Sylwester GLAPIAK – Chorągiew Gdańska - instruktor

- hm. Irena PAWLETKO – Chorągiew Białostocka – instruktorka

- hm. Kazimiera ROSIŃSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska - instruktorka

- hm. Władysław SETNIEWSKI – GK ZHP – instruktor

- hm. Krzysztof WITKOWSKI – Chorągiew Śląska – instruktor.


Wydział Księgowy:

- hm. Alicja TARKOWSKA – GK ZHP – kierownik, zastępczyni głównej księgowej.


Wydział Pozyskiwania Środków:

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – kierownik

- hm. Beata MATYJASZCZYK – Chorągiew Gdańska – instruktorka

- phm. Przemysław ZAWADZKI – Chorągiew Łódzka – instruktor

- phm. Łukasz JANISZEWSKI – Chorągiew Łódzka – współpracownik.
Wydział Nadzoru i Kontroli:

- hm. Jadwiga MARCINIAK – GK ZHP – kierownik

- hm. Wanda MENDE – GK ZHP – instruktorka.
Wydział Zuchowy:

- hm. Magdalena KARP – Chorągiew Łódzka – kierownik

- phm. Marika JAKUBIAK – Chorągiew Lubelska – instruktorka

- hm. Agnieszka OLEJNICZAK – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- pwd. Grzegorz TURBASA – Chorągiew Krakowska – instruktor.
Wydział Harcerski:

- phm. Katarzyna ŁABUDA – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Aleksandra MROCZEK – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- phm. Joanna NUREK – Chorągiew Stołeczna - instruktorka

- hm. Michalina WOJTAS – Chorągiew Dolnośląska - instruktorka.
Wydział Starszoharcerski:

- phm. Marta SKUPNIEWICZ – GK ZHP – kierownik

- phm. Michał CYRKUNOWICZ – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- phm. Szymon GACKOWSKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktor

- phm. Mirosław KARCZMARCZYK – GK ZHP - instruktor

- hm. Michał LUDKIEWICZ – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – instruktor

- phm. Agnieszka MACHNIO – Chorągiew Śląska – instruktorka

- phm. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska - instruktorka

- phm. Adam PIETRZAK – Chorągiew Mazowiecka – instruktor

- phm. Małgorzata ZAŁUSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka.


Wydział Wędrowniczy:

- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Mateusz CEBULA – Chorągiew Podkarpacka – instruktor

- phm. Łukasz CZOKAJŁO – GK ZHP - instruktor

- hm. Julian DĄBROWSKI – Chorągiew Wielkopolska – instruktor

- pwd. Magdalena GRZEŚKOWIAK – GK ZHP - instruktorka

- phm. Agata LUŚTYK – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka

- phm. Katarzyna ROŻEK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktorka, szefowa Zespołu Harcerstwa Akademickiego

- phm. Mariusz SŁABICKI – Chorągiew Dolnośląska – instruktor

- phm. Olga WESOŁOWSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka.


Centralna Szkoła Instruktorska ZHP:

- hm. Jakub CICHOCKI – Chorągiew Zachodniopomorska - komendant

- hm. Diana CICHOCKA – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktorka

- hm. Lucyna CZECHOWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktorka

- hm. Maciej CZECHOWSKI – Chorągiew Stołeczna - instruktor

- hm. Eliza GILEWSKA – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktorka

- hm. Anna PORAJ – Chorągiew Śląska – instruktorka

- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – instruktorka

- hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka

- hm. Hanna RADZISZEWSKA – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- hm. Inga RUSIN – Chorągiew Wielkopolska – instruktorka.
Zespół ds. wspierania nauczycieli:

- phm. Jolanta SZADKOWSKA – Chorągiew Zachodniopomorska – szefowa

- hm. Emilia NOWICKA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – instruktorka

- hm. Lucyna SZYPULSKA-KAMYK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktorka.


Harcerska Szkoła Ratownictwa:

- phm. Anna MAZURCZAK – Chorągiew Wielkopolska – szefowa.


Wydział Zagraniczny:

- hm. Ewa LACHIEWICZ-WALIŃSKA – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Agnieszka SENK – Chorągiew Stołeczna – instruktorka ds. ICCG

- phm. Michał SENK – Chorągiew Stołeczna – instruktor ds. ICCS

- hm. Maciej GRUNT – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktor

- phm. Mirosław KARCZMARCZYK – GK ZHP – instruktor.


Zespół ds. wspierania współpracy międzynarodowej w hufcach i chorągwiach:

- hm. Aleksandra WIŚNIEWSKA – Chorągiew Krakowska – szefowa.


Zespół ds. organizacji niemieckojęzycznych:

- hm. Piotr MIARA – Chorągiew Wielkopolska – szef

- hm. Agnieszka KŁOPOTOWSKA – Chorągiew Dolnośląska - współpracowniczka

- hm. Beata PRZYBYLSKA-KUJAWA – Chorągiew Wielkopolska – współpracowniczka

- pwd. Beata SZYMAŃSKA – Chorągiew Mazowiecka - współpracowniczka

- phm. Katarzyna TYMEK – Chorągiew Wielkopolska - współpracowniczka.


Zespół ds. Europy Środkowej:

- hm. Agnieszka POSPISZYL – Chorągiew Dolnośląska – szefowa.


Zespół ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą:

- hm. Katarzyna SOBIESZCZAŃSKA – Chorągiew Dolnośląska - instruktorka

- hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP – instruktorka

- phm. Aleksandra WICHTOWSKA – Chorągiew Stołeczna - instruktorka

- pwd. Mateusz KAWAŁEK – Chorągiew Śląska – instruktor.
Zespół ds. Europy Wschodniej i Kaukazu:

- phm. Maciej WILCZYŃSKI – Chorągiew Stołeczna – szef

- hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP – instruktorka

- phm. Agnieszka SIŁUSZEK – Chorągiew Stołeczna – instruktorka

- phm. Katarzyna NOBIS-WLAZŁO – Chorągiew Kielecka – współpracowniczka

- pwd. Tomasz OSUCH – Chorągiew Podkarpacka - współpracownik

- hm. Piotr ŚNIEGOCKI – Chorągiew Dolnośląska - współpracownik

- pwd. Aleksandra TASZ – Chorągiew Podkarpacka - współpracowniczka

- pwd. Justyna ZALESKA – Chorągiew Lubelska - współpracowniczka

- hm. Bartosz ZAWISZA – Chorągiew Krakowska – współpracownik.


Zespół ds. JOTI:

- phm. Hubert MIKA – Chorągiew Stołeczna – szef, koordynator JOTI

- pwd. Wojciech PŁOSKONKA – Chorągiew Stołeczna – zastępca koordynatora JOTI

- hm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska – instruktorka

- pwd. Marek PĘCZAK – Chorągiew Śląska - instruktor

- pwd. Piotr WCISŁO – Chorągiew Krakowska - instruktor

- Ewa KUNIKOWSKA – Chorągiew Gdańska – współpracowniczka.
Wydział Badań i Analiz:

- phm. Piotr KOŁODZIEJCZYK – Chorągiew Stołeczna – kierownik.


Wydział Strategii:

- hm. Dawid PAWŁOWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik.


Wydział Systemów Informatycznych:

- hm. Jacek KAFLOWSKI – Chorągiew Opolska – kierownik

- hm. Artur SARNOWSKI – Chorągiew Gdańska – zastępca kierownika

- pwd. Jarosław MIAZGA – Chorągiew Opolska – instruktor

- phm. Sergiusz PAPUGA – Chorągiew Łódzka – instruktor

- phm. Jan SZCZEPANIK – Chorągiew Opolska – instruktor

- hm. Piotr WITTCHEN – Chorągiew Śląska – instruktor

- hm. Aleksandra WODZYŃSKA – Chorągiew Łódzka – instruktorka.Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка