Нацыянальная акадэмія навук Беларусі інстытут гісторыі п р а г р а м а міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
Дата канвертавання01.05.2016
Памер281.05 Kb.Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
Вынікі археалагічных даследаванняў

на тэрыторыі Беларусі ў 2008 годзе

(да 225-ці годдзя з дня нараджэння Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага)
Мінск, 15 мая 2009 г.

Мінск, 2009

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках юбілейных мерапрыемстваў

з нагоды 80-ці годдзя заснавання Інстытута гісторыі НАН БеларусіАРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

«Вынікі археалагічных даследаванняў

на тэрыторыі Беларусі ў 2008 годзе»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня аргкамітэта);
Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – намеснік дырэктара па навуковай працы ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);
Жылінскі Марат Генадзевіч – вучоны сакратар ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);
Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);
Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);
Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі сярэдневяковай археалогіі ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі
«Беларускі гістарычны часопіс»
Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»
Белдзяржтэлерадыё

Парадак працы канферэнцыі
15 мая


9:00 – 9:30

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі


9:30 – 11:15

Пленарнае пасяджэнне


11:15 – 11:30

Перапынак


11:30 – 13:30

Праца па секцыях. Дзённае пасяджэнне


13:30 – 14:30

Абед. Наведванне Археалагічнай навукова-музейнай

экспазіцыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі
14:30 – 17:45

Праца па секцыях. Вячэрняе пасяджэнне


17:45 – 18:00

Закрыццё канферэнцыі
РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

даклады на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін;

выступленне на секцыях – да 15 хвілін;

адказы на пытанні – да 5 хвілін.ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская, англійская.ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)Адкрыццё канферэнцыі:
Прывітальнае слова акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктара ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»,

доктара гістарычных навук, прафесараКавалені Аляксандра Аляксандравіча
Выступленні з дакладамі:
1. Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологическое исследование Орши к «Дожинкам-2008»


2. Лысенко Пётр Фёдорович – главный научный сотрудник, председатель Полевого комитета ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Деятельность Полевого комитета Института истории НАН Беларуси за период с мая 2008 г. по апрель 2009 г.»


3. Петраускас Андрей Валдасович – старший научный сотрудник отдела древнерусской и средневековой археологии Института археологии НАН Украины, кандидат исторических наук (Украина, Киев)

Тема доклада: «Археологические исследования Житомирской экспедиции на территории Древлянской земли»


4. Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Гродзенскага раёна ў 2008 г.: іх вынікі, значэнне, сувязь з фундаментальнымі распрацоўкамі ў рамках тэмы 01 ДКПНД “Гісторыя і культура»


5. Медведев Александр Михайлович – заведующий отделом археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в г. Минске на ул. Кирилла и Мефодия, 6/8 в 2008 г.»


ПРАЦА СЕКЦЫЙ
15 мая 2009 г.
Секцыя 1.

Археалогія першабытнага грамадства

Дзённае пасяджэнне (11:30 – 13:30)
Кіраўнікі секцыі:

Лакіза Вадзім Леанідавіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства, кандыдат гістарычных навук;

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў, кандыдат гістарычных навук

1. Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – дацэнт УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Новыя матэрыялы па каменнаму веку міжрэчча Сожа і Астра»


2. Сідаровіч Віталь Міхайлавіч – загадчык вучэбнай лабараторыяй гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск); Астраўскас Томас – Інстытут гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: «Раскопкі палеалітычнага паселішча Кавальцы-4 у Гродзенскім раёне ў 2008 г.»


3. Дробушевский Александр Иванович – заведующий центром УК «Ветковский музей народного творчества», кандидат исторических наук (Беларусь, Ветка)

Тема доклада: «Археологические исследования в Ветковском районе в 2008 г.»


4. Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2008 г. у НП «Белавежская пушча»5. Калечыц Алена Генадзьеўна – галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі паселішча Камянюкі-2 (ур. Горы) у Камянецкім раёне»


6. Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч – дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні помнікаў каменнага і бронзавага вякоў 2008 г. на Панямонні і Падзвінні»


7. Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на паўночным захадзе Беларусі ў 2008 г.»


8. Разлуцкая Анжела Анатольевна – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования 2008 года поселения каменного и бронзового веков Комарин-5А на территории Рогачёвского района»


9. Чарняўскі Максім Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2008 г. на Крывінскім тарфяніку»Вячэрняе пасяджэнне (14:30 – 17:45)
Кіраўнікі секцыі:

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык сектара эпохі бронзы і жалеза, кандыдат гістарычных навук;

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук, дацэнт
10. Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі палявых археалагічных даследаванняў ва Усходнім Палессі»


11. Язэпенка Ігар Мікалаевіч – загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі даследаванняў на паселішчы Камарын-5 Рагачоўскага раёна: сезон 2005–2007 гг.»


12. Белявец Вадзім Георгіевіч – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск); Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: «Археалагічныя матэрыялы жалезнага веку ў зборах Воўчынскага музея»


13. Шадыра Вадзім Іосіфавіч – загадчык сектара эпохі бронзы і жалеза ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Селішча жалезнага веку на возеры Селява (новыя дадзеныя)»


14. Вяргей Валянціна Сяргееўна – кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Петрыкаўскім раёне ў зоне будаўніцтва ачышчальных збудаванняў»


15. Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; Сідаровіч Віталь Міхайлавіч – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавальныя даследаванні археалагічнага комплексу каля в. Кавальцы ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС: раскопкі помнікаў Кавальцы 1, 2, 3-Турыст»


16. Сідаровіч Віталь Міхайлавіч – загадчык вучэбнай лабараторыяй гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта; Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч – студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта; Вашанаў Аляксандр М. – студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Мезалітычны комплекс з паселішча Кавальцы 1-ГЭС»


17. Лакиза Вадим Леонидович – заведующий отделом археологии первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук; Панурин Руслан Михайлович – археолог 1-й поисковой роты 52 Отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Нумизматическая коллекция из полевых исследований 2008 г. в зоне строительства Гродненской ГЭС»


18. Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя даследаванні ў Беларускім Палессі»


19. Зуева Аляксандра Уладзіміраўна – аспірант Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск); Каліцкі Шыман – дактарант Інстытута археалогіі Ягелонскага універсітэта (Польшча, Кракаў)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна ў 2008 г.»


20. Цімафеенка Ганна Грыгор’еўна – аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Жлобінскім раёне 2008 г.»


21. Харитонович Зоя Анатольевна – аспирант ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Раскопки на городище железного века и средневековья Старый Лепель в 2008 году»


22. Вяргун Марыя Іванаўна – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных разведак на тэрыторыі Любанскага раёна ў 2008 г.»


23. Ткачоў Алег Юр’евіч – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных разведак на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна ў 2008 г.»Дыскусія.

Падвядзенне вынікаў працы секцыі 1

Секцыя 2.

Археалогія сярэдневяковага перыяду
Дзённае пасяджэнне (11:30 – 13:30)
Кіраўнікі секцыі:

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова», загадчык кафедры,

доктар гістарычных навук;Кошман Вадзім Іванавіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай

акадэміі навук Беларусі», навуковы супрацоўнік,

кандыдат гістарычных навук, дацэнт
1. Воронцова Мария Александровна – заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Россия, Тула)

Тема доклада: «Рельефные поливные изразцы белорусского стиля из раскопок Тулы»


2. Манигда Ольга Владимировна – младший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)

Тема доклада: «Сравнение систем заселения Поднепровья и Поднестровья в древнерусское время»


3. Лысенко Петр Фёдорович – главный научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; Дубицкая Наталья Николаевна – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Поиски местонахождения Берестейской ратуши в 2008 г.»


4. Рассадзін Сяргей Яўгенавіч – прафесар УА «Беларускі тэхнічны універсітэт», доктар гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі і знаходкі на помніках VXVII стст. у Светлагорскім раёне»


5. Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова», доктар гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Вынікі палявых даследаванняў помнікаў археалогіі ранняга жалезнага веку і сярэдневякоўя ў Магілёўскім Падняпроўі і Пасожжы ў 2008 г.»


6. Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследование русла Замкового ручья на территории Витебска (2005–2008 гг.)»
7. Дук Дзяніс Уладзіміравіч – загадчык кафедры УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі ў Полацку і Полацкім раёне ў 2008 г.»


8. Клімаў Марат Васільевіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні ў г. Полацку і г. Дзісне ў 2008 г.»


9. Ермохин Максим Валерьевич – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Применение дендрохронологии для датировки археологических объектов на территории Беларуси»Вячэрняе пасяджэнне (14:30 – 17:45)
Кіраўнікі секцыі:

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Клімаў Марат Васільевіч – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», навуковы супрацоўнік,

кандыдат гістарычных навук.


10. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі ў Глускім замку ў 2008 г.»


11. Метельский Андрей Анатольевич – старший научный сотрудник ГНУ «Института истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Новые данные о топографии Мстиславля XIIXVIII вв. (историко-археологический анализ)»


12. Дернович Сергей Дмитриевич – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследование территории, прилегающей к дворцу Тызенгаузенов в г. Поставы в 2008 г.»


13. Белоусов Алексей Русланович – консультант Церковно-археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной Церкви (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Археологическое наблюдение при строительных работах 2006–2008 гг. по ул. Толстого, 2–4 в г. Витебске»


14. Соловьев Александр Александрович – научный сотрудник Полоцкого историко-культурного заповедника (Беларусь, Полоцк)

Тема доклада: «Археологический надзор за прокладкой канализации по ул. Замковый проезд, 10 в г. Полоцке в 2008 г.»


15. Макушников Олег Анатольевич – доцент УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», кандидат исторических наук (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Исследования средневековых памятников летописного Гомеля и могильника у д. Мохов Лоевского района в 2008 г.»


16. Кенько Павел Михайлович – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования на юге Витебской области в 2008 г.»


17. Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: «Археалагічнае даследаванне радавой капліцы Ажэшкаў у в. Заказель Драгічынскага раёна ў 2008 г.»


18. Лысенко Пётр Фёдорович – главный научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; Дубицкая Наталья Николаевна – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «К вопросу об охране Туровского археологического комплекса»


19. Томилин Вадим Дмитриевич – археолог 1-й поисковой роты 52 Отдельного специализированного поискового батальона Вооружённых сил Республики Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Захоронения польских военнослужащих, погибших в 1939 г. при обороне г. Кобрин»


20. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя працы па вывучэнню царквы абарончага тыпу ў в. Сынкавічы Зэльвенскага раёна ў 2008 г.»


21. Метельский Андрей Анатольевич – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Радзивиловская Альба XVIII века (археологические исследования 2008 г.)»


22. Дернович Сергей Дмитриевич – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Результаты археологических исследований в зоне строительства Гребного центра в г. Полоцке (2008–2009 гг.)»


23. Бектинеев Шамиль Иршатович – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Лучна-І: нумизматические находки 2008 г.»


24. Кенько Павел Михайлович – младший научный сотрудник «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования селища у д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области в 2008 г.»


25. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганнага могільніка Пагошча Браслаўскага раёна ў 2008 г.»


26. Кошман Вадзім Іванавіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры г. Мінска падчас земляных і будаўнічых работ у 2008 г.»


27. Заяц Юрий Афанасьевич – старший научный сотрудник «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Полевые археологические исследования 2008 г. в Старом Лепеле и Минске»


28. Ильютик Алла Владимировна – научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в Бобруйской крепости и на территории собора Александра Невского»


29. Иов Олег Вильгельмович – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Новые археологические исследования в Юровичах Калинковичского района и на поселении Чернавчицы на Брестчине»


30. Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганных могільнікаў у Мінскай і Віцебскай абласцях у 2008 г.»Дыскусія.

Падвядзенне вынікаў працы секцыі 2


Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

Прыняцце рэзалюцыі

(17:45 – 18:00)

ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ

АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»

У 2009 ГОДЗЕ
Міжнародная канферэнцыя «Мастацка-выяўленчыя, арганізацыйна-творчыя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі». Май 2009. Інстытут мовы і літаратуры iм. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85
Международный коллоквиум «Проблемы методологии социогуманитарного познания: диалектика и герменевтика» к 80-летию академика Д.И. Широканова (совместно с УО БГУФК). 14 мая 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.:284-29-25
Международная научно-практическая конференция «Антропологическая наука: теория, практика, перспектива» Минск, 17–19 июня Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел.: (017) 284-27-96; факс 284-18-70. E-mail: lidij@bas-net.by
Международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 гг.» Минск, 25–26 июня, Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс (017) 284-18-70, 284-24-21. Е-mail: ii@history.by
Международная научно-практическая конференция «Мировое фольклорное наследие: история, современное состояние, перспективные направления исследования» июль 2009. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-18 -81
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Навагрудчына: гісторыя і сучаснасць». Навагрудак. 13 ліпеня 2009. Вяршыцкая Тамара Рыгораўна. Т. 8-01597-21470. Е-mail: Wtamar@mail.ru
II Международная научная конференция «Минск и минчане: 10 веков истории (к 510-летию получения Минском Магдебургского права)» Минск, 4-5 сентября, Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел. (375-17) 284-16-31, факс: (375-17) 284-18-70. Е-mail: pirus@tut.by
Навукова-практычная канферэнцыя «Смаргонскія чытанні – 2009» у межах Дня беларускай пісьменнасці. 5 верасня 2009. Інстытут мовы і літаратуры iм. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм». в. Каменюкі Каменецкага раёна Брэсцкай вобласці. 18-19 верасня 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-18-70. Е-mail: ii@history.by
Международная научно-практическая конференция «Осень 1939 года в исторической судьбе Беларуси» Минск, 24 сентября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39.

E-mail: smenic18@mail.ru


Международная научная конференция «Актуальные проблемы изучения ранней истории славян» Минск, 29 сентября Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail: ii@history.by
Третий Международный конгресс историков Беларуси «Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН Беларуси)» Минск, 15–16 октября Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru
Международная научно-практической конференции «Учение В.И.Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси». 22-23 октября 2009 г. Институт экономики НАН Беларуси. . Тел.: (017) 284-24-43. Факс.:284-07-16
Международная научная конференция «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный контекст». 10 – 13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.:284-29-25
Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння Інстытута «Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі». 23–24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры iм. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85
Международная научно-практическая конференция «Социальное знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии». 3-4 декабря 2009 г. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.:284-29-28

ХРАНАЛОГІЯ ВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ» У 2008 – 2009 ГАДАХ
15 сакавіка 2008 г. адбылася сумесная з Мінскім епархіяльным упраўленнем Беларускага экзархата Рускай Праваслаўнай Царквы, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім дзяржаўным інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў адукацыі маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Дабраверны князь Канстанцін (Васіль) Астрожскі і яго час».

18 сакавіка 2008 г. падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве з Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам.

22 сакавіка 2008 г. у рэдакцыі газеты «Советская Белоруссия» адбыўся “круглы стол” «БНР: поверх барьеров» з удзелам супрацоўнікаў Інстытута гісторыі.

24 сакавіка 2008 г. на базе Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пры ўдзеле актыва БРСМ і вучоных Інстытута гісторыі адбыўся “круглы стол” па праблеме ўтварэння БНР.

10 – 11 красавіка 2008 г. адбылася сумесная з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я.Купалы, Гродзенскім гарадскім выканаўчым камітэтам, Гродзенскім гарадскім саветам дэпутатаў Міжнародная навуковая канферэнцыя «Гродно и гродненцы: девять веков истории» (к 880-летию города)».

22 красавіка 2008 г. адбыўся Навуковы савет Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры», на якім заслухоўваліся справаздачы выканаўцаў за 1-ы кв. 2008 г.

25 красавіка 2008 г. адбылася сустрэча дырэкцыі Інстытута гісторыі з прадстаўнікамі расійскай гістарычнай навукі: Ішчанкам Віктарам Уладзіміравічам – намеснікам дырэктара па навуковай працы Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, к.гіст.н.; Ржэшэўскім Алегам Аляксандравічам – навуковым кіраўніком Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, д.гіст.н.; Мягковым Міхаілам Юр’евічам – загадчыкам Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, д.гіст.н.; Нікіфаравым Юрыем Аляксандравічам – вучоным сакратаром Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, к.гіст.н. На сустрэчы абмяркоўваліся пытанні далейшага супрацоўніцтва ў рамках правядзення сумеснага праекта праз БРФФД і РФФД «1941 год: страна в огне».

7 мая 2008 г. адбылася сумесная з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама і Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической памяти белорусского народа».

7 мая 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны Вялікай Парамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, з удзелам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.

14 мая 2008 г. супрацоўнікі Інстытута гісторыі ўдзельнічалі ва ўрачыстасцях, прысвечаных 90-годдзю Семяжэўскай сярэдняй школы Капыльскага раёна, у якой вучыўся Герой Беларусі М.С.Высоцкі.

16 мая 2008 г. адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі палявых археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2007 г.».

23 мая 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбылася сустрэча з прадстаўнікамі шведскай археалагічнай навукі Сабінай Стэн – выкладчыкам Готландскага універсітэта, доктарам астэалогіі, і Марыяй Врэтэмарк – кіраўнік аддзела археалогіі і культурных ландшафтаў Рэгіянальнага музея Вэйстэрётланда, доктарам астэалогіі.

23 – 24 мая 2008 г. дэлегацыя Інстытута гісторыі НАН Беларусі на чале з намеснікам дырэктара па навковай рабоце В.В.Даніловічам прыняла ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Украинско-белорусские культурные связи: история и современность» у г. Нежын (Україна), арганізаванай Нежынскім дзяржаўным універсітэтам імя Мікалая Гогаля.

29 – 31 мая 2008 г. адбылася сумесная з Міністэрствам спорта і турызма Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Из варяг в греки: историко-культурный транзит через Беларусь. Традиции и перспектива».

9 – 10 чэрвеня 2008 г. у Кішынёве (Малдова), адбылося пасяджэнне асацыяцыі дырэктароў Інстытутаў краін СНД. У ім прыняў удзел намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.В.Даніловіч.

11 – 18 чэрвеня 2008 г. у г. Кішынёве (Малдова), адбылася летняя школа маладых гісторыкаў СНД на тэмы: «Власть и общество в истории: Геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце ХХ – начале ХХI вв.». У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі Інстытута гісторыі.

25 – 26 чэрвеня 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбылася сумесная з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Беларускай медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Человек, общество, культура».

1 ліпеня 2008 г. адбыўся ўрачысты сход супрацоўнікаў, прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

27 ліпеня 2008 г. падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве з Інстытутам гісторыі Польскай Акадэміі Навук.

31 ліпеня – 1 жніўня 2008 г. у Гомелі адбылася сумесная з Гомельскім абласным выканаўчым камітэтам, Пасольствам Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь, Гомельскім абласным музеем ваеннай славы Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Курская битва: события, значение, память».

14 – 17 жніўня 2008 г. Інстытут гісторыі прымаў дэлегацыю Упраўлення па навуцы, тэхналогіях і навакольнаму асяроддзя г. Ханой (Сацыялістычная Рэспубліка Вьетнам). Мэта супрацоўніцтва – стварэнне сумеснай беларуска-вьетнамскай ваеннай энцыклапедыі.

18 жніўня 2008 г. у рамках выканання сумеснага расійска-беларускага праекта праз БРФФД і РФФД «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в ХХ веке» адбылася сустрэча дырэктара Інстытута гісторыі А.А.Кавалені з кіраўніком цэнтра Інстытута расійскай гісторыі РАН, д.гіст.н., прафесарам А.С.Сеняўскім.

27 жніўня 2008 г. сумесна з Інстытутам Расійскай гісторыі РАН адбыўся круглы стол «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в ХХ веке».

5 верасня 2008 г. супрацоўнікі Інстытута гісторыі ўдзельнічалі ў Днях пісьмовасці ў г.Барысаве.

2 кастрычніка 2008 г. дырэктар Інстытута А.А.Каваленя і гал.навук.супр. П.Ф.Лысенка прымалі ўдзел у нарадзе ў г.Брэсце па пытанні ўключэння Брэсцкай крэпасці ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА

30 верасня – 3 кастрычніка 2008 г. у г. Корасцені (Украіна) прайшла ІІ Міжнародная археалагічная канферэнцыя «Древний Искоростень и славянские грады», у якой ад кіраўніцтва Інстытута гісторыі прыняла ўдзел загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства В.М. Ляўко.

1 кастрычніка 2008 г. заключаны дагавор аб супрацоўніцтве з Інстытутам археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны.

4 – 5 кастрычніка 2008 г. адбылася сумесная з Магілёўскім абласным выканаўчым камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя А.А.Кулешова Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Северная война 1700 – 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня битвы при д. Лесная)».

9 – 10 кастрычніка 2008 г. адбылася сумесная з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я.Купалы Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археалагічная спадчына заходніх рэгіёнаў Беларусі і суседніх тэрыторый: праблемы вывучэння, захавання і выкарыстання».

20 – 25 кастрычніка 2008 г. супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у II (XVIII) Усерасійскім археалагічным з’ездзе (г. Суздаль), які праводзіўся Інстытутам археалогіі РАН, Інстытутам археалогіі і этнаграфіі СА РАН, Інстытутам гісторыі матэрыяльнай культуры РАН.

22 – 23 кастрычніка 2008 г. адбылася II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы».

23 кастрычніка 2008 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся арганізаваны Інстытутам гісторыі Міжнародны круглы стол «1020-летие Крещения Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины» з удзелам Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсея Русі Алексія ІІ і Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсея Беларусі.

30 – 31 кастрычніка 2008 г. супрацоўнікі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытут гісторыі прынялі ўдзел у навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (г. Віцебск).

4 лістапада 2008 г. у г.п. Мір праведзены сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам VIII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына: людзі, падзеі, час».

14 лістапада 2008 г. сумесна з Упраўленнем справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным паркам Белавежская пушча, Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беловежская пуща: от лесничества до национального парка».

19 – 20 лістапада 2008 г. у Інстытуце гісторыі прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя «Интеграционные процессы в истории стран Восточной Европы».

24 лістапада 2008 г. адбылася сустрэча дырэкцыі з прадстаўнікамі Дзяржаўнага інстытута ратаўнічай археалогіі Францыі. Мэта – правядзенне сумесных археалагічных даследаванняў у раёне пераправы Напалеонаўскай арміі праз р. Бярэзіна каля в. Студзёнка.

25 лістапада 2008 г. Інстытут гісторыі наведала дэлегацыя Упраўлення па навуцы, тэхналогіях і навакольнаму асяроддзя г. Ханой (Сацыялістычная Рэспубліка Вьетнам).

26 – 27 лістапада 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археологическая наука: состояние, методология, перспективы (к 100-летию открытия Минского церковно-археологического музея)».

3 – 5 снежня 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбылася сумесная з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, фондам Арніка «Помощь больным с радиоиндуцированным раком щетовидной железы», Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэтам, 2-й Гарадской дзецячай клінічнай бальніцай, АА Беларускі камітэт «Дети Чернобыля», Гімназіяй № 20 г. Мінска ХVI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Экология человека в постчернобыльский период».

18 снежня 2008 г. у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь: этапы становления государственности (к 90-летию образования БССР)».

24 снежня 2008 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне семінара «Воссоединение Беларуси в исторических судьбах белорусского народа».

22 студзеня 2009 г. нам. дырэктара па навуковай рабоце В.В. Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за комплекснае даследаванне дзейнасці маладзёжных арганізацый Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў 20-30 гады ХХ стагоддзя».

23 студзеня 2009 г. Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 дырэктар Інстытута гісторыі А.А.Каваленя ўведзены ў склад Прэзідыума НАН Беларусі.

Студзень 2009 г. сумесна з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь надрукаваны першы том «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі». Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы Інстытута: Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сявязей Беларусі ХV – сярэдзіны ХVIIст. / Г.Я.Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008 г. – 458 с.; Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А.А.Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 615 с.

5 лютага 2009 г. рашэннем Бюро Прэзідыума НАН Беларусі № 10 дырэктар Інстытута гісторыі А.А.Каваленя прызначаны Акадэмікам-сакратаром Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

12 лютага 2009 г. адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі заслуханы вынікі выканання ДКПНД «Гісторыя і культура» за 2008 год.

24 лютага 2009 г. адбыўся пашыраны Навуковы савет ДКПНД «Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы сувыканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2008 г.

Люты 2009 г. Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы Інстытута: Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) / Д.А.Крывашэй. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 198 с.; Траццяк, С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А.Траццяк. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 208 с.; Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 135 с.

Люты 2009 г. лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 2008 г. сталі намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце к.гіст.н., дацэнт В.В. Даніловіч і н.с. аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду к.гіст.н. В.І. Кошман.

2 красавіка 2009 г. Інстытут наведалі 160 удзельнікаў заключнага этапа Рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі і грамадазнаўству сярод удзельнікаў школ, гімназій, ліцеяў, ПТВ і ССНУ.

Красавік 2009 г. лаўрэатам персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы за 2008 г. стаў загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства к.гіст.н. В.Л. Лакіза.

23–24 красавіка 2009 г. сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены ІІІ Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». З удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі ў в. Баруны адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардзіроўшчыка № 16 «Илья Муромец».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка