Нацыянальнай платформы бізнеса беларусі
старонка10/11
Дата канвертавання17.03.2016
Памер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1. Сапраўдным Тыпавым палажэннем вызначаюцца парадак стварэння, мэты, задачы, правы і рэгламент працы грамадска-кансультатыўнага (экспертнага) савета па развіцці прадпрымальніцтва пры рэспубліканскім органе дзяржаўнага кіравання, іншай дзяржаўнай арганізацыі, падпарадкаванай Ураду Рэспублікі Беларусь, аблвыканкаме, Мінскім гарвыканкаме (далей - савет).
2. Савет з'яўляецца дарадчым, кансультатыўным і (або) экспертным органам, які ўдзельнічае ў грамадскіх абмеркаваннях праектаў нарматыўных прававых актаў па пытаннях, якія могуць аказваць істотны ўплыў на ўмовы ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці (далей - праекты нарматыўных прававых актаў).
3. Савет ствараецца пры рэспубліканскім органе дзяржаўнага кіравання, іншай дзяржаўнай арганізацыі, падпарадкаванай Ураду Рэспублікі Беларусь, аблвыканкаме, Мінскім гарвыканкаме (далей - дзяржаўныя органы (арганiзацыi) з мэтай аб'ектыўнага разгляду і абмеркавання праектаў нарматыўных прававых актаў, якія імі распрацоўваюцца.
Дзяржаўны орган (арганізацыя) мае права ўносіць змены ў назву савета з улікам кірункаў і асаблівасцей сваёй дзейнасці.
4. Савет у сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства і палажэннем аб грамадска-кансультатыўным (экспертным) савеце па развіцці прадпрымальніцтва, зацверджаным кіраўніком дзяржаўнага органа (арганiзацыi).
5. У складзе савета дапускаецца фарміраванне галіновых секцый (камісій, рабочых груп) з улікам кірункаў і асаблівасцей дзейнасці дзяржаўнага органа (арганiзацыi).
ГЛАВА 2
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ І ФУНКЦЫІ САВЕТА
6. Асноўнымі задачамі савета з'яўляюцца:
падрыхтоўка прапаноў па пытаннях прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці;
забеспячэнне эфектыўнага ўзаемадзеяння дзяржаўнага органа (арганiзацыi) з навуковымі арганізацыямі, экспертамі, суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці, іх аб'яднаннямі (саюзамі, асацыяцыямі);
разгляд, абмеркаванне і прадастаўленне прапаноў па пададзеных праектах нарматыўных прававых актаў.
7. Савет мае права:
уносіць прапановы аб удасканаленні нарматыўных прававых актаў і праектаў разгляданых актаў у дзяржаўны орган (арганізацыю), пры якім створаны савет;
запытваць у дзяржаўных органаў і арганізацый, а таксама ў суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, іх аб'яднанняў (саюзаў, асацыяцый) інфармацыю і матэрыялы, неабходныя для вырашэння ўскладзеных на яго задач;
запрашаць ва ўстаноўленым парадку прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і арганізацый, суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, іх аб'яднанняў (саюзаў, асацыяцый), незалежных экспертаў і кансультантаў для ўдзелу ў пасяджэннях савета;
прыцягваць да ўдзелу ў разглядзе праектаў нарматыўных прававых актаў экспертаў, іншых спецыялістаў, якія валодаюць адмысловымі ведамі па пытаннях, якія з'яўляюцца прадметам прававога рэгулявання гэтых нарматыўных прававых актаў.
Савет можа мець iншыя правы, зыходзячы з напрамкаў і асаблівасцей дзейнасці дзяржаўнага органа (арганiзацыi).
8. Члены савета маюць права:
знаёміцца ​​з матэрыяламі пасяджэння савета;
па ўзгадненні са старшынёй савета ў выпадку немагчымасці асабістага ўдзелу ў яго пасяджэнні дэлегаваць свае паўнамоцтвы кампетэнтнаму прадстаўніку.
ГЛАВА 3
СКЛАД САВЕТА
9. У склад савета ўключаюцца кіраўнік дзяржаўнага органа (арганiзацыi) (яго намеснік), іншыя прадстаўнікі гэтага органа (арганiзацыi), прадстаўнікі суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, іх аб'яднанняў (саюзаў, асацыяцый), а таксама могуць ўключацца эксперты і спецыялісты, якія спецыялізуюцца ў канкрэтных галінах эканомікі і права, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (з іх згоды) і іншыя зацікаўленыя асобы.
10. Колькасць прадстаўнікоў суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, іх аб'яднанняў (саюзаў, асацыяцый) павінна складаць не менш за адну трэць ад агульнай колькасці складу савета.
11. Персанальны склад савета зацвярджаецца кіраўніком дзяржаўнага органа (арганiзацыi).
ГЛАВА 4
Рэгламент работы САВЕТА
12. Пасяджэнні савета праводзяцца пад кіраўніцтвам яго старшыні, а ў час яго адсутнасці - асобай, яго што замяшчае.
13. Старшыня савета ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва дзейнасцю савета, прызначае пасяджэнне савета, вызначае дату яго правядзення і кола пытанняў для разгляду на пасяджэнні савета, а таксама ажыццяўляе кантроль за выкананнем рашэнняў, прынятых саветам.
14. Пасяджэнні савета праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей, як адзін раз у квартал.
Пасяджэнні савета могуць быць ініцыяваныя адным ці некалькімі членамі савета шляхам накіравання старшыні савета прапаноў па парадку дня пасяджэння, праекту падрыхаванага рашэння, а таксама абгрунтавання неабходнасці разгляду прапанаваных да ўключэння ў парадак пытанняў.
15. Пасяджэнні савета лічацца правамоцнымі, калі прысутныя члены савета складаюць не менш як дзве трэці ад агульнага яго складу.
Рашэнні прымаюцца большасцю галасоў членаў савета, прысутных на паседжаннях. Пры роўнасці галасоў вырашальным голасам лічыцца голас старшыні пасяджэння.
16. Дапускаецца прыняцце рашэння без правядзення пасяджэння савета шляхам пісьмовага апытання яго членаў.
Рашэнне лічыцца прынятым пры атрыманні станоўчага адказу не менш чым ад 70 працэнтаў членаў савета.
17. Рашэнні савета афармляюцца пратаколамі, якія падпісваюцца старшынёй пасяджэння савета і сакратаром.
Асаблівае меркаванне членаў савета выкладаецца ў пісьмовай форме і дадаецца да вырашэння савета.
18. Сакратар савета:
ажыццяўляе падрыхтоўку і арганізацыю пасяджэнняў савета;
даводзіць да членаў савета і зацікаўленых звесткі пра дату, час і месцы правядзення пасяджэння;
у трохдзённы тэрмiн з дня правядзення пасяджэння афармляе пратакол пасяджэння савета, даводзіць яго да членаў савета і іншых зацікаўленых.
19. Забеспячэнне дзейнасці савета ажыццяўляецца адпаведным дзяржаўным органам (арганізацыяй).
МІНІСТЭРСТВА ЭКАНОМІКІ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
ад 20 кастрычніка 2011г. № 126
г.Мінск
Аб стварэнні рабочай групы па разглядзе і рэалізацыі палажэнняў Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі
Для выканання падпункта 1.5 пункта 1 пратакола пасяджэння Прэзідыума Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 кастрычніка 2011 г. № 42 ЗАГАДВАЮ:
1. Стварыць рабочую групу па разгляду і рэалізацыі палажэнняў Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі ў складзе згодна з дадаткам.
2. Устанавiць, што названая рабочая група:
забяспечвае падрыхтоўку прапаноў па рэалізацыі палажэнняў Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі для іх унясення ва ўстаноўленым парадку ва Урад Рэспублікі Беларусь;
мае права прыцягваць для ўдзелу ў рабоце па меры неабходнасці спецыялістаў структурных падраздзяленняў Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй і членаў грамадскіх аб'яднанняў прадпрымальнікаў (з іх згоды).
3. Пасяджэнні рабочай групы праводзяцца па рашэнні яе кіраўніка, афармляюцца пратаколамі, якія падпісваюцца кіраўніком рабочай групы, у час яго адсутнасці - намеснікам кіраўніка рабочай групы.
4. Кантроль за выкананнем дадзенага загада ўскладаю на сябе.
Міністр Н.Г.Снопков
ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь
2011/10/20 № 126
СКЛАД
рабочай групы па разглядзе і рэалізацыі палажэнняў Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі

МІНІСТЭРСТВА ЭКАНОМІКІ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД


г.Мінск


Снапкоў

Мікалай


Генадзьевіч


-

- Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь (кіраўнік рабочай групы)


Груздоў

Аляксандр


Сямёнавіч

-

- дырэктар Дэпартамента па прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі (намеснік кіраўніка рабочай групы)


Арушаньянц

Пётр Барысавіч --

намеснік дырэктара Дэпартамента па прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі (сакратар рабочай групы)


Бадзей

Георгій Пятровіч --

старшыня Аб'яднання юрыдычных асоб, некамерцыйнай арганізацыі «Бізнес саюз прадпрымальнікаў і наймальнікаў ім. прафесара М.С. Куняўскага »


Віткоўскі

Мечыслаў


Станіслававіч

-

намеснік старшыні Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь


Дзямідаў

Леанід Уладзіміравіч --

першы намеснік Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях


Калінін

Аляксандр Фядотавіч-

старшыня ГА «Беларускі саюз прадпрымальнікаў»

Карагін

Уладзімір Мікалаевіч --

старшыня ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў", старшыня Прэзідыума Саюза юрыдычных асоб "Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва"


Маргелаў

Віктар Ягоравіч --

старшыня Саюза юрыдычных асоб "Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва"


Пяткоў

Сяргей Аркадзьевіч --

першы намеснік Старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці


Сяліцкая

Эла Аляксандраўна --

намеснік Міністра па падатках і зборах


Сілінаў

Мікалай Міхайлавіч --

старшыня ГА «Асацыяцыя наймальнікаў і прадпрымальнікаў», генеральны дырэктар ТАА «Альянспласт» (г. Віцебск)


Трухановіч

Анатоль Іванавіч --

старшыня ГА «Беларускі саюз падаткаплацельшчыкаў»


Харлап

Анатоль Дзмітрыевіч --

старшыня СНО «Канфедэрацыя прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў (наймальнікаў)" і Асацыяцыі «БелАПП»


Хлабордов

Уладзімір Аляксандравіч-

начальнік юрыдычнага ўпраўлення Міністэрства эканомікі
Швец

Аляксандр Іосіфавіч --

старшыня РГА "Беларуская навукова-прамысловая асацыяцыя»


Шунько

Іван Сцяпанавіч --

намеснік Міністра фінансаў


XIII АСАМБЛЕЯ ДЗЕЛАВЫХ КОЛАЎ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

«Да мадэрнізацыі - разам»

29 лютага 2012 г. праект «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012» быў прадстаўлены ўдзельнікам XIII-й Асамблеі дзелавых колаў Рэспублікі Беларусь «Да мадэрнізацыі - разам», якая адбылася ў г. Мінску. Асамблея была традыцыйна арганізавана па ініцыятыве ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў», СЮЛ "Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва", пры падтрымцы Савета па развіцці прадпрымальніцтва Рэспублікі Беларусь. У дзелавым форуме прынялі ўдзел 352 чалавекі, з іх: 53 - прадстаўнікі бізнес-асацыяцый і грамадскіх арганізацый, якія падтрымліваюць развіццё прадпрымальніцтва; 41 - прадстаўнік органаў дзяржаўнай улады і кіравання; 46 - прадстаўнікоў інстытутаў грамадзянскай супольнасці і ўстаноў навукі і адукацыі; 26 - прадстаўнікоў міжнародных арганізацый і дыпламатычнага корпуса; 38 - прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі.

У ходзе прадпрымальніцкага форуму былі прааналізаваны канкрэтныя прапановы па ўдасканаленні дзелавога клімату ў Рэспубліцы Беларусь у такіх сферах, як падаткаабкладанне, адміністрацыйныя працэдуры, кантрольна-праверачная дзейнасць, канкурэнтаздольнасць прадпрыемстваў, галіновае і сектаральнае развіццё бізнесу, выкладзеныя ў праекце «Платформы-2012», абмеркаваны бягучы стан спраў у прадпрымальніцтве, разгледжаны ход выканання Дырэктывы № 4. Вялікая ўвага ў выступах была нададзена пытанням, звязаным з дзейнасцю прадпрыемстваў ва ўмовах Адзінай эканамічнай прасторы, з ацэнкай замежнымі партнёрамі умоў працы ў Рэспубліцы Беларусь, з магчымасцю паляпшэння пазіцыі Беларусі ў міжнародных рэйтынгах, з развіццём дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Удзельнікі асамблеі вызначылі далейшыя сумесныя дзеянні па развіцці, прасоўванні і рэалізацыі «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012».

У мэтах узмацнення патэнцыялу дзелавой супольнасці ў дыялогу бізнесу і ўлады ўдзельнікі Асамблеі заклікалі ўсіх прадпрымальнікаў, кіраўнікоў і заснавальнікаў прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь уступаць у шэрагі рэгіянальных, галіновых і рэспубліканскіх бізнес-асацыяцый, умацоўваць іх матэрыяльныя, арганізацыйныя, інфармацыйныя рэсурсы і экспертныя магчымасці.Удзельнікі асамблеі прынялі рашэнне звярнуцца да кіраўнікоў органаў дзяржаўнай улады і кіравання Рэспублікі Беларусь з прапановай улічваць выкладзеныя ў «Нацыянальнай платформе бізнесу Беларусі - 2012» прапановы дзелавой супольнасці пры распрацоўцы планаў, праграм і заканадаўчых актаў, накіраваных на рэалізацыю палажэнняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 4, лібералізацыю эканомікі і забеспячэнне канкурэнтаздольнасці айчынных суб'ектаў гаспадарання.

Удзельнікі Асамблеі заклікалі таксама ўсе органы дзяржаўнай улады і кіравання Рэспублікі Беларусь удасканаліць рэгламенты грамадска-кансультатыўных і экспертных саветаў, а таксама Саветаў па развіцці прадпрымальніцтва, выкарыстоўваць іх як пляцоўкі для грамадскага абмеркавання нарматыўных прававых дакументаў, дзяржаўных праграм і праектаў, якія прымаюцца.Прынята рашэнне звярнуцца да Еўразійскай эканамічнай камісіі, кіруючых органаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Урадаў Расійскай Федэрацыі і Казахстана з просьбай улічваць пункт гледжання і прапановы беларускай дзелавой супольнасці пры распрацоўцы заканадаўчай базы ў галіне эканамічнага супрацоўніцтва і эканамічнай інтэграцыі.

Удзельнікі асамблеі таксама прынялі рашэнне выступіць з зваротам да Міжнародных эканамічных арганізацый, Еўрапейскага парламента, Еўрапейскай эканамічнай камісіі, Савета Еўропы, да урадаў, парламентаў і бізнэс-асацыяцый еўрапейскіх краін аб тым, каб яны вывучылі прапановы дзелавой супольнасці Рэспублікі Беларусь, сфармуляваныя ў «Нацыянальнай платформе бізнесу Беларусі - 2012 », а таксама аказалі максімальнае садзейнічанне Беларусі ў развіцці міжнароднай эканамічнай інтэграцыі, засваенні міжнароднага вопыту развіцця рынкавай інфраструктуры, інстытутаў свабоднага развіцця рынку і антыманапольнай практыкі, падтрымалі развіццё малога і сярэдняга прыватнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.

Удзельнікі прадпрымальніцкага форуму аднагалосна прагаласавалі за рэзалюцыю, у адпаведнасці з якой абмеркаваны праект быў прыняты за аснову "Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012».

РЭЗАЛЮЦЫЯ

XIII Асамблеі дзелавых колаў Рэспублікі Беларусь

«ДА МАДЭРНІЗАЦЫІ - РАЗАМ»

29.02.2012г. Рэспубліка Беларусь, г. Мінск

Удзельнікі 13. Асамблеі дзелавых колаў Рэспублікі Беларусь, прызнаючы неабходнасць:

• актыўнага садзейнічання працэсам эканамічнай лібералізацыі і рэформам, наіраваным на пераадоленне наступстваў сусветнага эканамічнага крызісу, стымуляванне эканамічнай ініцыятывы грамадзян, айчынных і замежных суб'ектаў гаспадарання;

• развіцця малога, сярэдняга і буйнога бізнесу, дзелавога асяроддзя і бізнес-клімату;

• стварэння ўмоў для павелічэння маштабу ўкладу бізнесу ў эканоміку краіны;

• развіцця прыватна-дзяржаўнага партнёрства, павышэння ролі і значэння аб'яднанняў прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў (саюзаў, асацыяцый) у эканоміцы Беларусі,

вырашылі:

1. Прадстаўлены на Асамблеі праект «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012» прыняць за аснову.

2. Усім аб'яднанням прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, якія падтрымліваюць ідэю штогадовай распрацоўкі праектаў Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі, прапануецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў у склад рэдакцыйнай камісіі і Каардынацыйнага савета па прасоўванні "Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі".

3. Рэдакцыйнай камісіі сумесна з Каардынацыйным саветам па прасоўванні "Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012» прааналізаваць прапановы і заўвагі, унесеныя ў ходзе абмеркавання праекта, дапрацаваць праект і апублікаваць адрэдагаваны варыянт «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012» да 1 красавіка 2012 года., размясціць яго на вэб-сайтах:

http://allminsk.biz, http://rce-ale.org, http://bel.biz і інш

4. Удзельнікі Асамблеі звяртаюцца да кіраўнікоў органаў дзяржаўнай улады і кіравання Рэспублікі Беларусь з прапановай ўлічваць выкладзеныя ў «Нацыянальнай платформе бізнесу Беларусі - 2012» прапановы дзелавой супольнасці пры распрацоўцы планаў, праграм і заканадаўчых актаў, накіраваных на рэалізацыю палажэнняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 4 ад 31.12. 2010г., лібералізацыю эканомікі і забеспячэнне канкурэнтаздольнасці айчынных суб'ектаў гаспадарання.

5. Удзельнікі Асамблеі звяртаюцца да Еўразійскай эканамічнай камісіі, кіруючых органаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Урадаў Расійскай Федэрацыі і Казахстана з просьбай улічваць пункт гледжання і прапановы беларускай дзелавой супольнасці пры распрацоўцы заканадаўчай базы ў галіне эканамічнага супрацоўніцтва і эканамічнай інтэграцыі.

6. Удзельнікі Асамблеі звяртаюцца да Міжнародных эканамічных арганізацый, Еўрапейскага парламента, Еўрапейскай эканамічнай камісіі, Савета Еўропы, да Урадаў, Парламентаў і бізнес-асацыяцый еўрапейскіх краін з прапановай вывучыць прапановы дзелавой супольнасці Рэспублікі Беларусь, сфармуляваныя ў «Нацыянальнай платформе бізнесу Беларусі - 2012» і просьбай аказаць максімальнае садзейнічанне Беларусі ў развіцці міжнароднай эканамічнай інтэграцыі, асваенні міжнароднага вопыту развіцця рынкавай інфраструктуры, інстытутаў свабоднага развіцця рынку і антыманапольнай практыкі, падтрымаць развіццё малога і сярэдняга прыватнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.

7. Удзельнікі Асамблеі звяртаюцца да ўсіх прадпрымальнікаў з просьбай унесці свае прапановы да 15 сакавіка 2012 г. для выпрацоўкі ўзгодненай і абгрунтаванай пазіцыі дзелавой супольнасці па далейшай рэалізацыі палажэнняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 4 ад 31.12.2010г. і «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012»

8. Удзельнікі Асамблеі заклікаюць усе рэспубліканскія і рэгіянальныя аб'яднанні прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў узяць актыўны ўдзел у прасоўванні «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі - 2012» як самастойна, так і ў каардынацыі з іншымі бізнес-аб'яднаннямі.

9. З мэтай узмацнення патэнцыялу дзелавой супольнасці ў дыялогу бізнэсу і ўлады ўдзельнікі Асамблеі заклікаюць усіх прадпрымальнікаў, кіраўнікоў і заснавальнікаў прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь уступаць у шэрагі рэгіянальных, галіновых і рэспубліканскіх бізнес-асацыяцый, умацоўваць іх матэрыяльныя, арганізацыйныя, інфармацыйныя рэсурсы і экспертныя магчымасці.

10. Удзельнікі Асамблеі заклікаюць ўсе органы дзяржаўнай улады і кіравання Рэспублікі Беларусь удасканаліць рэгламенты грамадска-кансультатыўных і экспертных саветаў, а таксама Саветаў па развіцці прадпрымальніцтва, выкарыстоўваць іх як пляцоўкі для грамадскага абмеркавання нарматыўных прававых дакументаў, дзяржаўных праграм і праектаў, якія прымаюцца.ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ

Уладзімір Зіноўскі, Старшыня Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь: "Нацыянальная платформа бізнесу Беларусі», якая вызначае напрамкі ў развіцці ўзаемадзеяння паміж дзяржавай і прыватным сектарам, а таксама механізмы наладжвання партнёрства паміж асноўнымі суб'ектамі эканамічных адносін, з'яўляецца важным і актуальным крокам на шляху стварэння ў Беларусі ўмоў для выпрацоўкі і рэалізацыі ўзгодненай эканамічнай палітыкі, яна актывізуе прыватную прадпрымальніцкую ініцыятыву і фармуе на гэтай аснове дадатковыя крыніцы эканамічнага росту. Вызначаныя «Нацыянальнай платформай бізнесу Беларусі» прыярытэтныя сферы рэфармавання дзелавога клімату з'яўляюцца актуальнымі і адлюстроўваюць рэаліі сучаснага этапу развіцця прадпрымальніцтва ў нашай краіне.

Мікалай Снапкоў, Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь: Ініцыятыва бізнес-супольнасці па падрыхтоўцы прапаноў па структурных пераўтварэннях у форме «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі", на наш погляд, вельмі своечасовая і актуальная. Ва ўмовах сучаснай Беларусі ключавым фактарам поспеху нацыянальнай эканамічнай мадэлі з'яўляецца павелічэнне колькасці людзей, якія жадаюць весці бізнес у нашай краіне. Мы лічым, што пазіцыя бізнес-супольнасці, выкладзеная ў Платформе, безумоўна павінна быць прынята пад увагу, і дзяржаўныя органы, якія адказныя за тыя ці іншыя аспекты, адлюстраваныя ў Платформе, проста абавязаны пачаць іх укараненне.

Аляксандр Каліноўскі, начальнік Упраўлення прадпрымальніцтва, Намеснік начальніка Камітэта эканомікі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта: Нацыянальная платформа бізнесу Беларусі »падымае пытанні развіцця чалавечага патэнцыялу, ініцыятывы і прадпрымальніцтва, а таксама фарміравання паўнавартаснага партнёрства прыватнай і дзяржаўнай формаў уласнасці. З'яўляючыся максімальна поўным зборнікам прапаноў па паляпшэнні дзелавога клімату ў рэспубліцы, яна здольная аказваць рэальнае пазітыўнае ўздзеянне на развіццё прыватнага сектара эканомікі і на стан беларускай эканомікі ў цэлым.

Ніна Лук'янава, намеснік выканаўчага дырэктара ГА "Асацыяцыя прадпрымальнікаў і наймальнікаў Віцебскай вобласці»: «Нацыянальная платформа бізнесу Беларусі» усё больш упэўнена становіцца апорнай кропкай дыялогу паміж бізнесам, уладай і грамадствам. Прамым пацвярджэннем гэтага стала правядзенне 4 кастрычніка 2011 пашыранага пасяджэння Прэзідыума Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па разглядзе Платформы, арганізаванае ў адпаведнасці з даручэннем Прэм'ер-Міністра Міхаіла Мясніковіча. Тое, што па выніках пасяджэння быў распрацаваны комплекс мер, вызначаных Урадам для рэалізацыі Платформы, сведчыць пра гатоўнасць улады дзейнічаць не паасобку з бізнесам, а разам з ім. Гэта - паказчык сталасці і дзеяздольнасці бізнэсу і ўлады, падмурак для якога быў закладзены «Нацыянальнай платформай бізнесу Беларусі».

Члены ГА «АПН», сумесна з экспертамі вядучых бізнес-асацыяцый рэспублікі, штогод накіроўваюць свае прапановы ў праект Платформы. Мы звяртаемся да ўсіх прадпрымальнікаў, кіраўнікоў і заснавальнікаў прадпрыемстваў: дасылайце свае канструктыўныя думкі аб спосабах паляпшэння дзелавога клімату ў «Платформу». Тым самым вы зробіце асабісты ўклад у паляпшэнне ўмоў для развіцця беларускага бізнесу. »Аляксандр Івачоў, старшыня ГА «АгроЭкоТур», г.Брэст:

«Меры, прапанаваныя« Нацыянальнай платформай бізнесу Беларусі »маюць агульнанацыянальны характар. Некаторыя з ідэй, выкладзеных у Платформе, падказаныя міжнародным вопытам прадпрымальніцкага руху, але, зразумела, у асноўным яны адлюстроўваюць спецыфіку беларускай эканамічнай сітуацыі. Ужо самая першая Платформа, распрацаваная ў 2006 годзе, пазітыўна паўплывала на стан заканадаўства, якое рэгулюе развіццё прадпрымальніцтва ў рэспубліцы. Прапановы, выкладзеныя ў наступных платформах, таксама актыўна адлюстроўваліся ў нарматыўных актах, мэтанакіравана спрыяючы паляпшэнню дзелавога клімату. Выніковасць Платформы, безумоўна, галоўным чынам залежыць ад таго, наколькі актыўна ў яе распрацоўцы ўдзельнічаюць прадстаўнікі прадпрымальніцкай супольнасці. Таму заклікаю ўсіх, хто ўсведамляе сваю адказнасць за сучаснасць і будучыню беларускага бізнесу і грамадства ў цэлым, штогод удзельнічаць у распрацоўцы "Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка