Нацыянальнай платформы бізнеса беларусістаронка1/11
Дата17.03.2016
Памер2 Mb.
#1870
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
КААРДЫНАЦЫЙНЫ САВЕТ

ПА РАЗВІЦЦІ І ПРАСОЎВАННІ “НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПЛАТФОРМЫ БІЗНЕСА БЕЛАРУСІ”

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БІЗНЕСА БЕЛАРУСІ – 2012

ДА МАДЭРНІЗАЦЫІ - РАЗАМ

Мінск

Выдавец Пячэнка А.Р.2012

УДК


Н 35

65.01(4Беи=Рус)

338.246(476)

ББК


КААРДЫНАЦЫЙНЫ САВЕТ ПА РАЗВІЦЦІ І ПРАСОЎВАННІ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПЛАТФОРМЫ БІЗНЕСА БЕЛАРУСІ”Навукова-папулярнае выданне

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БІЗНЕСА БЕЛАРУСІ – 2012

ДА МАДЭРНІЗАЦЫІ – РАЗАМ

Складальнік КАРАГІН Уладзімір Мікалаевіч

Адказны за выпуск А.Р. Пячэнка.

Падпісана ў друк 11.05.2012. Фармат 60х84/16.

Папера афсетная. Лічбавы друк.

Ум. др. л. 5,13. Ул.-выд. арк. 4,21. Наклад 4000. Заказ 305.

Выдавец і паліграфічнае выкананне ІП Пячэнка А.Р.

ЛІ № 02330/0003954 ад 31.07.2006.

Вул. П.Глебкі, 84-203, 220104, г. Мінск.

Тэл. +375296057982, +375259002749.

E-mail: pechenko_a@mail.ru

ISBN 978-985-7008-90-2

Афармленне. Выдавец Пячэнка А.Р., 2012

Каардынацыйны савет па развіцці і прасоўванні “НПББ”, 2012

1. УВОДЗІНЫ

2012 год - асаблівы для нацыянальнага бізнесу і Беларусі ў цэлым. Трэба не толькі пераадолець наступствы крызісу 2011 года, але і падрыхтавацца да працы ў Адзінай эканамічнай прасторы (АЭП), да новага ўзроўню канкурэнцыі. У нас няма магчымасці адкладваць вырашэнне вострых праблем на пазнейшы час. Рэалізацыя прынцыпа свабоды перамяшчэння тавараў, паслуг, грошай і працоўнай сілы ў межах трох краін адкрывае нашу краіну для расійскіх і казахстанскіх кампаній, для дзеяння рынкавых механізмаў.

Найважнейшы выклік, які стаіць перад беларускай эканомікай і бізнесам, - неабходнасць паскоранай рэструктурызацыі і мадэрніазцыі. Тыя трансфармацыйныя працэсы, якія Расія, Казахстан, з аднаго боку, Польшча, Літва і іншыя краіны Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, з іншага, прайшлі за 15-20 гадоў, нашай краіне неабходна прайсці нашмат хутчэй.

Для дасягнення канкурэнтаздольлнасці айчыннай эканомікі і прамысловасці, неабходна стварэнне сучаснага бізнесу, інстытутаў дзяржавы і грамадства. Мы разам павінны адкрываць новыя магчымасці. Высокія тэхналогіі, інавацыйныя тэхнічныя рашэнні, новыя станкі і абсталяванне – гэта неабходная, але недастатковая ўмова для адкрыцця новых магчымасцей.

Рэцэсія сусветнай эканомікі для Беларусі абазначае яшчэ большае падаражанне знешніх пазыковых рэсурсаў, узмацненне патрабаванняў замежных інвестараў да патэнцыйных гандляроў актывамі, інтэнсіфікацыю канкурэнцыі за новыя тэхналогіі, а таксама зніжэнне попыту на сыравіну і інвестыцыйныя тавары.


У 2012 годзе сусветная эканоміка знаходзіцца ў крызіснай зоне поўнай нявызначанасці, недаверу удзельнікаў рынку да ўрадаў і фінансавай сістэмы. Правядзенне рэструктурызацыі і мадэрнізацыі эканомікі ў такіх надзвычай неспрыяльных знешніх умовах патрабуе мабілізацыі ўсіх адказных сілаў Беларусі, канцэнтрацыі палітычнай волі і паўнавартаснага грамадзянскага дыялогу паміж бізнесам, дзяржавай і грамадствам.
У 2012 годзе беларускія ўлады і бізнес сутыкаюцца з цэлым шэрагам сур'ёзных унутраных дысбалансаў, дэфіцытаў і праблем. Яны з'яўляюцца вынікам як неадэкватнай адаптацыі да хуткага змянення знешняга асяроддзя, так і вынікам ўмяшання дзяржавы ў вытворчыя, інвестыцыйныя і гандлёвыя працэсы.
Асноўныя выклікі 2012 года для прадпрымальніцтва Беларусі - гэта:
1. імклівае падзенне пакупніцкай здольнасці насельніцтва, змяншэнне магчымасцей айчыннага бізнесу на ўнутраным рынку;
2. пагроза выезду на заробкі за мяжу значнай часткі матэрыяльна матываваных спецыялістаў, абвастрэнне праблемы дэфіцыту кадраў для беларускай эканомікі;
3. пагроза дэматывацыі да працы ў сувязі з рэзкім паніжэннем рэальнага ўзроўню заработнай платы супрацоўнікаў органаў дзяржаўнага кіравання і ўлады, бюджэтных арганізацый і звязаная з гэтым пагроза павелічэння маштабаў карупцыі і злачыннасці;
4. пагроза стратнасці камерцыйных арганізацый і прадпрымальнікаў у сувязі з рэзкім павышэннем тарыфаў на энергарэсурсы, штрафаў, ставак арэнднай платы пры адставанні росту даходаў прадпрыемстваў і ўзроўню заработнай платы супрацоўнікаў на гэтых прадпрыемствах;
5. рэзкае павышэнне рызык неплацяжоў з боку бюджэтных арганізацый і дзяржаўных прадпрыемстваў;
6. паскарэнне працэсаў манапалізацыі, узмацненне нядобрасумленнай канкурэнцыі, зніжэнне канкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку ў сувязі з уваходжаннем у Адзіную эканамічную прастору;
7. завышаны кошт крэдытных рэсурсаў, які паралізуе развіццё прадпрымальніцтва;
8. нявызначанасць макраэканамічнай палітыкі, пагроза далейшай дэвальвацыі беларускага рубля і высокай інфляцыі;
9. пашырэнне практыкі невыканання заканадаўства органамі дзяржкіравання і дзяржаўнымі прадпрыемствамі.

2011 быў аб'яўлены Прэзідэнтам Беларусі годам прадпрымальнасці. Бізнес-супольнасць вітала прыняцце Дырэктывы № 4 ад 2010/12/31 г. На жаль, рэалізацыя гэтага найважнейшага для беларускага МСБ дакумента ідзе вельмі павольна. Больш за тое, інфляцыя і дэвальвацыя радыкальна пагоршылі ўмовы для вядзення бізнесу, прывялі да велізарных страт: да 60% абаротнага капіталу кампаній. У органах дзяржаўнай улады да гэтага часу не сфармаваўся кансэнсус у дачыненні да ўсебаковай падтрымкі развіцця айчыннага прыватнага прадпрымальніцтва. Вузкія ведамасныя інтарэсы, месніцтва, акцэнт на выкананне кароткатэрміновых планаў, адсутнасць адзінага бачання развіцця краіны, адсутнасць персанальнай адказнасці службовых асоб за невыкананне палажэнняў Дырэктывы № 4 - усё гэта блакуе вялікі патэнцыял МСП па стварэнні новых вытворчасцей і сучасных працоўных месцаў.


2012 стаў для Беларусі пачаткам новага вымярэння канкурэнцыі. Урад і бізнес павінны разам вучыцца перамагаць у новых умовах, у межах Адзінай эканамічнай прасторы і стандартаў СГА. Дзяржаўна-прыватнае партнёрства павінна праявіць сябе не толькі ў дзяржаўных закупках, умацаванні інфраструктуры МСБ або падтрымцы сацыяльных, культурных і экалагічных праектаў. Самае галоўнае ў 2012 годзе - інтэлектуальнае партнёрства, ідэйнае адзінства і каардынацыя дзейнасці бізнесу па практычнай рэалізацыі як палажэнняў Дырэктывы № 4, так і прапаноў сапраўднай Платформы.

2. ЗАДАЧЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПЛАТФОРМЫ БІЗНЕСУ БЕЛАРУСІ-2012


Платформа - гэта дакумент, рэалізацыя якога спрыяльная для бізнесу, дзяржавы і грамадства ў цэлым.
Для бізнесу Платформа - гэта:

• магчымасць рэалізацыі канкурэнтных пераваг беларускага бізнесу ва ўмовах адкрытай канкурэнцыі і ўзаемадзеяння з камерцыйнымі структурамі Расіі і Казахстана;

• скарачэнне падатковай нагрузкі для ўсіх камерцыйных арганізацый незалежна ад формы ўласнасці з 63% ад аб'ёму валавога прыбытку да 30 - 35%;

• скарачэнне выдаткаў на выкананне патрабаванняў дзяржорганаў у сферы цэнаўтварэння, ліцэнзавання, атрымання дазволаў, правядзення праверак у памеры да 5% ад валавой выручкі;

• перадача ва ўласнасць МСП і ІП доўга арандаванай дзяржаўнай маёмасці і актываў, а таксама нерухомай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца;

• «бязвыплатная» перадача ва ўласнасць МСП і ІП нескарыстаных тэхналогій, распрацаваных за кошт бюджэтных сродкаў;

• ліквідацыя дыскрымінацыйных практык органаў улады на месцах;

• стварэнне прававой сістэмы, якая перашкаджае незаконнаму паглынанню і рэйдарству ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў;

• мінімізацыя рызыкаў прыняцця антыпрадпрымальніцкіх або супярэчлівых актаў заканадаўства;

• стварэнне якасных інстытутаў для паўнавартаснай інтэграцыі Беларусі ў сусветную эканоміку па стандартах СГА;

• прадастаўленне камерцыйным арганізацыям Беларусі магчымасці правесці рэструктурызацыю і падрыхтавацца да адкрытай канкурэнцыі і супрацоўніцтва з кампаніямі Расіі і Казахстана ў найбольш спрыяльным дзелавым асяроддзі;

• стварэнне канкурэнтнага асяроддзя сярод працаздольнага насельніцтва за кошт дадатковай прапановы працоўнай сілы ў выніку вызвалення з дзяржаўных прадпрыемстваў залішняй колькасці прамыслова-вытворчага персаналу.Для дзяржавы Платформа - гэта:
• уключэнне ў паўнавартасны камерцыйны абарот маёмасці, якая не выкарыстоўваецца або выкарыстоўваецца неэфектыўна, і актываў, што дазволіць пашырыць падаткаабкладаную базу і павялічыць падатковыя паступленні без павелічэння ставак падаткаў;
• актывізацыя прадпрымальніцкай дзейнасці, якая вядзе да пашырэння падатковай базы, павышэнню заробкаў дзяржслужачых;
• хуткая, з мінімальнымі выдаткамі адаптацыя прававых інстытутаў, эканамічнага заканадаўства да патрабаванняў АЭП і СГА;
• паляпшэнне якасці дзяржаўнага кіравання за кошт спрашчэння адміністрацыйных працэдур;
• мінімізацыя злоўжыванняў і карупцыі;
• паспяховая рэалізацыя дзяржаўных праграм і ажыццяўленне кантрольнай дзейнасцi;
• стварэнне ўмоў для спынення адтоку «мазгоў» і высокакваліфікаваных кадраў, прытоку прамых замежных інвестыцый і рэпатрыяцыі капіталаў беларусаў, якія пакінулі краіну ў апошнія 20 гадоў;
• павышэнне прадукцыйнасці працы на дзяржаўных прадпрыемствах;
• стварэнне новых сучасных працоўных месцаў у сферы паслуг, будаўніцтве, у тым ліку ў дарожным;
• павышэнне грамадзянскай адказнасці працаздольнага насельніцтва за сваё матэрыяльнае забеспячэнне, развіццё прадпрымальніцкай ініцыятывы;
• зніжэнне ціску на мясцовыя і нацыянальныя органы ўлады з пункту гледжання патрабаванняў аказання бюджэтнай падтрымкі, павелічэнне рэсурсаў на адрасную сацыяльную дапамогу і рэалізацыю інфраструктурных праектаў, якія павышаюць канкурэнтаздольнасць краіны;
• умацаванне тэхналагічнага патэнцыялу ў асноўных сектарах эканомікі краіны, якія дазваляюць забяспечыць іх функцыянаванне на экалагічных (зялёных) прынцыпах.

Для грамадства Платформа - гэта:
• павышэнне дабрабыту і пакупніцкай здольнасці насельніцтва;
• стабілізацыя цэн, частковае іх зніжэнне за кошт адказнай палітыкі і адкрытай канкурэнцыі на ўнутраным рынку;
• стварэнне новых сучасных працоўных месцаў і павышэнне заработнай платы;
• рост эфектыўнасці выкарыстання працоўных рэсурсаў;
• пашырэнне таварнага асартыменту, ліквідацыя дэфіцытаў, павышэнне чалавечага патэнцыялу;
• пашырэнне магчымасцей атрымання дадатковага даходу;
• канцэнтрацыя рэсурсаў дзяржавы на грамадзянах, якія маюць найбольшую патрэбу, на самых адчувальных сацыяльных праектах замест падтрымкі хранічна стратных прадпрыемстваў;
• захаванне станоўчых тэндэнцый у паляпшэнні стану навакольнага асяроддзя;
• развіццё нацыянальнай культуры ПІПАД: Працавітасці, Ініцыятыўнасці, Прадпрымальнасці, Адказнасці, Дасягненняў.
У 2012 годзе Беларусь павінна закласці падмурак новай стратэгіі доўгатэрміновага развіцця бізнесу і дзяржавы. Гэта стратэгія мабілізацыі сіл і ўпэўненага рыўка ў будучыню. Бізнес і дзяржава пры падтрымцы грамадзянскай супольнасці разам могуць ажыццявіць комплексныя рэформы дзелавога клімату, якія дазволілі б Беларусі задаць стандарты для нашых партнёраў па АЭП у рэжыме добрасумленнай, адкрытай канкурэнцыі.
Такой мы бачым будучую Беларусь: эканамічна эфектыўную, бізнес арыентаваную, экалагічна ўстойлівую і сацыяльна збалансаваную. Платформа-2012 - гэта наша заяўка на прарыў у будучыню. Гэта наш адзіны шанец быць канкурэнтаздольнымі ў межах еўразійскай эканамічнай інтэграцыі.

3. ВЫНІКІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПЛАТФОРМЫ-2011

«ЧАС КАНКРЭТНЫХ СПРАЎ»

2011 быў абвешчаны годам прадпрымальнасці, пачаткам рэалізацыі Дырэктывы Прэзідэнта № 4 ад 2010/12/31 г. Бізнес супольнасць у НПББ-2011 папярэджвала ўлады аб небяспеках макраэканамічнай разбалансавання, высокай інфляцыі і дэвальвацыі. Мы прапаноўвалі паскорыць лібералізацыю і сістэмныя рынкавыя рэформы, каб падрыхтаваць краіну да больш жорсткай канкурэнцыі ў межах АЭП, каб знізіць падатковы і рэгулятарны цяжар на малы і сярэдні бізнэс. Даводзіцца канстатаваць, што большасць палажэнняў НПББ-2011 засталіся, у лепшым выпадку, у праектах дакументаў Прэзідэнта, Савета Міністраў і іншых органаў дзяржаўнай улады. Самыя важныя палажэнні Дырэктывы № 4 таксама не былі рэалізаваныя. З 104 прапаноў Нацыянальнай платформы бізнесу 2011 года поўнасцю было выканана 23 прапановы і яшчэ 32 пункты былі выкананы часткова, інакш кажучы гэтыя палажэнні знаходзяцца ў стадыі абмеркавання ў падрыхтаваных праектах дакументаў. Мы адзначаем разуменне ўрадам важнасці стварэння адзіных правіл дзейнасці для камерцыйных арганізацый усіх формаў уласнасці.


Бізнес супольнасць асабліва пазітыўна адзначыла прыняцце Указа № 72 ад 2011/02/25 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн (тарыфаў) у Рэспубліцы Беларусь», які істотна пашырыў сферу прымянення свабодных рынкавых коштаў. Аднак, у канцы года адміністрацыйнае рэгуляванне цэн было адноўлена, што аказала негатыўны эфект на многія працэсы.
МСБ і ІП вельмі чакалі выканання палажэння Дырэктывы № 4 аб рэальным продажы ва ўласнасць арандаванай імі маёмасці. Аднак у дадзены момант яно жорстка блакуецца пэўнымі коламі. Аналагічная сітуацыя складваецца па зямлі. У 2011 годзе былі прыняты Указы Прэзідэнта, якія рэгулююць адносіны ў галіне будаўніцтва, адабрання і прадастаўлення зямельных участкаў, але паўнавартасны рынак зямлі так і не з'явіўся.
У краіне з'явілася магчымасць электроннай дзяржаўнай рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Аднак яе механізмы патрабуюць большай практычнасці і прастаты для МСП і ІП.
Важным напрамкам руху насустрач беларускаму бізнесу з'яўляюцца зніжэнне падатковай нагрузкі і ліквідацыя мясцовых падаткаў. У 2008 годзе падатковыя даходы кансалідаванага бюджэту Беларусі складалі 36,3%. У 2011 годзе яны былі на ўзроўні 24,5% ВУП (без уліку ФСАН), а на 2012 год запланаваны ў аб'ёме 25,5% ВУП.
Мы пазітыўна адзначаем зніжэнне стаўкі падатку на прыбытак з 24% да 18%, памяншэнне стаўкі адзінага падатку пры спрошчанай сістэме з 8 да 7 працэнтаў без выплаты ПДВ і з 6 да 5 працэнтаў з выплатай ПДВ. Урад пайшоў насустрач бізнэсу і прадаставіў права на працягу бягучага падатковага перыяду змяняць выбраны ім метад выплаты падатку на прыбытак, а таксама праводзіць паскораную амартызацыю.
Па методыцы Сусветнага банка сукупная падатковая стаўка (адносіны ўсіх выплачаных кампаніяй падаткаў да яе валавога прыбытку) у Беларусі ў 2011 годзе склала 62,8%. У 2010 годзе яна была на ўзроўні 80,4%. Прагрэс у наяўнасці, але адзначым, што ў 2011 годзе гэты паказчык у Казахстане склаў 28,6%, у Расіі - 46,9%.
Па пытанні забеспячэння роўнасці форм уласнасці варта адзначыць, што з 2011 года ВНУ прыватнай формы ўласнасці, як і дзяржаўныя, вызваленыя ад выплаты ПДВ, а з 2012 года вызваляюцца і ад выплаты падатку на прыбытак.
Нарэшце, яшчэ адным з доўгачаканых рашэнняў для бізнесу стала наданне Адзінай тарыфнай сетцы работнікаў Рэспублікі Беларусь рэкамендацыйнага характару ў частцы фарміравання гнуткіх умоў працы работнікаў прыватных камерцыйных арганізацый (Указ № 181 ад 2011/05/10).
Пастановай Савета Міністраў № 156 ад 2012/02/17 зацверджаны Адзіны пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. У яго ўвайшлі 575 адміністрацыйных працэдур. Непасрэдны ўдзел у гэтай працы прымалі аб'яднанні прадпрымальнікаў, прадстаўніцтва Міжнароднай фінансавай карпарацыі ў Беларусі і іншыя зацікаўленыя.

4. ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ РЭФАРМАВАННЯ ДЗЕЛАВОГА КЛІМАТУ КРАІНЫ У 2012 ГОДЗЕ

Рэфармаванне дзелавога клімату краіны павінна адбывацца з улікам прызнання найбольш вострых праблем, нявырашанасць якіх зводзіць да мінімуму вынікі работы па стварэнні спрыяльнага дзелавога асяроддзя ў нашай краіне. Да іх адносяцца наступныя:


1. адсутнасць прававых механізмаў выкупу арандатарамі дзяржаўнай маёмасці, арандаванай больш за 3 гады па іх ініцыятыве, па ацэначным кошце з растэрміноўкай плацяжу на 5 гадоў;


2. несувымернасць штрафаў са ступенню цяжкасці і грамадскай небяспекі правапарушэння, узроўнем заробкаў;


3. забарона найму індывідуальным прадпрымальнікам да 3 работнікаў незазалежна ад роднасных сувязей;


4. празмерная колькасць праверак суб'ектаў гаспадарання, дубляванне праверак адных і тых жа пытанняў рознымі кантрольнымі і нагляднымі органамі;


5. устанаўленне штрафаў па выніках маніторынгаў, даследаванняў, праверак нефінансава-гаспадарчай дзейнасці;


6. высокая падатковая нагрузка ў новых умовах канкурэнцыі ў межах АЭП;


7. адсутнасць абароны дзяржавай суб'ектаў гаспадарання - добрасумленных набывальнікаў;


8. доўгае невыкананне судовых рашэнняў гаспадарчых судоў;


Для паспяховай рэалізацыі Дырэктывы № 4 неабходны комплексны падыход. Спрыяльны дзелавы клімат не створыш прыняццем асобных, вырваных з агульнага кантэксту пастаноў або указаў. Прадпрымальнікі паўсюль сутыкаюцца з сітуацыяй, калі адны перашкоды на шляху развіцця бізнесу здымаюцца, але іншыя працягваюць дзейнічаць. Больш за тое, з'яўляюцца новыя перашкоды. У выніку ні дзяржава, ні бізнес не дасягаюць сваіх мэтаў. Узгодненае, аператыўнае прыняцце комплексных рашэнняў, выпрацаваных сумесна бізнесам і ўладай, з'яўляецца аптымальным спосабам мадэрнізацыі краіны і развіцця айчыннага прадпрымальніцтва.
Прымаючы пад увагу прыроду эканамічных праблем і крызісных з'яў у Беларусі,


Улічваючы неабходнасць хуткай адаптацыі беларускага прававога і інстытуцыйнага асяроддзя да нормаў і стандартаў Адзінай эканамічнай прасторы і СГА,
Улічваючы паслабленне фінансавых структур Еўрапейскага саюза і пагрозу рэцэсіі сусветнай эканомікі,


Лічачы малы і сярэдні прыватны бізнэс найважнейшым эканамічным і сацыяльным інстытутам сучаснай канкурэнтнай эканомікі і нацыянальнай бяспекі,

мы вылучаем наступныя прыярытэтныя напрамкі рэфармавання дзелавога клімату краіны:  1. Паляпшэнне макраэканамічнага асяроддзя.

  2. Дэманапалізацыя, добрасумленная канкурэнцыя ў межах АЭП.

  3. Пашырэнне сферы прыватнай ініцыятывы і адказнасці.

  4. Аптымізацыя рэгулятарнага і падатковага цяжару.

  5. Павышэнне якасці карпаратыўнага і дзяржаўнага кіравання.

  6. Партнёрства бізнесу, грамадства і дзяржавы.
  1. Паляпшэнне макраэканамічнага асяроддзя

1. Зніжэнне кошту крэдытных рэсурсаў для бізнесу за кошт правядзення прадказальнай грашова-крэдытнай і курсавой палітыкі, зніжэнне інфляцыі да 10% у 2012 годзе, прыцягненне бізнес саюзаў і асацыяцый да сумеснай выпрацоўкі макраэканамічнай палітыкі.


2. Ліквідацыя практыкі перакрыжаванага субсідавання дзяржаўных інвестыцыйных праектаў або праграм, якія вядуць да падаражання крэдытаў для малога і сярэдняга бізнесу. Пераход на фінансаванне дзяржаўных праграм выключна праз дзяржаўны Банк развіцця Рэспублікі Беларусь.


3. Забеспячэнне ўдзелу прыватнага бізнесу ў дзяржаўных праграмах без патрабавання перадачы дзяржаве долі ў статутным фондзе, правядзенне рэвізіі існуючых праграм і інвестыцыйных праектаў, устанаўленне дакладных колькасных і якасных крытэрыяў ацэнкі іх эфектыўнасці, распрацоўка механізмаў грамадскага кантролю над іх рэалізацыяй, персаніфікацыя прыняцця рашэнняў па рэалізацыі дзяржаўных інвестыцыйных праграм і праектаў.


4. Забеспячэнне інстытуцыйнай незалежнасці Нацыянальнага банка, выхад яго са складу заснавальнікаў ўсіх камерцыйных арганізацый.


5. Уключэнне прадстаўнікоў бізнес саюзаў і асацыяцый у працэс распрацоўкі праекта Закона аб бюджэце і яго выкананні.


6. Распрацоўка і прыняцце механізмаў аказання адраснай сацыяльнай дапамогі на аснове дакладных крытэрыяў патрэбаў адначасова з адменай дзяржаўнага рэгулявання цэн (адмена пералікаў сацыяльна значных тавараў).


7. Стварэнне і забеспячэнне дзейнасці рэспубліканскага гарантыйнага фонду з мэтай выдачы гарантый вяртання да 70% крэдытаў, у тым ліку льготных, атрыманых для арганізацыі вытворчасці і паслуг.


II. Дэманапалізацыя, добрасумленная канкурэнцыя ў рамках АЭП

1. Стварэнне роўных умоў для дзяржаўных і прыватных суб'ектаў гаспадарання пры правядзенні тэндараў і аўкцыёнаў, доступе да фінансавых рэсурсаў, зямлі і нерухомасці, пры прадастаўленні сектаральных падатковых ільгот і мер нетарыфнага рэгулявання, пры ўдзеле ў дзяржаўных праграмах.


2. Адмена механізму размеркавання сыравіны беларускімі прадпрыемствамі-манапалістамі праз механізм квот і па цэнах, якія істотна ніжэй за рынкавыя; правядзенне адзінай цэнавай палітыкі прадпрыемстваў-манапалістаў ў дачыненні да камерцыйных арганізацый, якія працуюць на адным сегменце рынку. Забеспячэнне бесперабойнага продажу праз Беларускую таварную біржу ўсіх асноўных экспартных тавараў за беларускія рублі для мэт экспарту.


3. Укараненне сістэмы супрацьдзеяння манапалістычным праявам праз стварэнне Дзяржаўнага агенцтва па антыманапольнай палітыцы, які валодае незалежнасцю ад Савета Міністраў, галіновых канцэрнаў і мясцовых органаў улады.


4. Дазвол ацэнкі дзяржаўных актываў недзяржаўнымі ацэначнымі арганізацыямі і прадпрымальнікамі.


5. Адмена манаполіі нацыянальнага аператара электрасувязі на пропуск міжнароднага Інтэрнэт трафіку. Адмена абавязковага далучэння сетак электрасувязі Рэспублікі Беларусь праз сетку нацыянальнага аператара; ўвядзенне ў рамках антыманапольнага рэгулявання гранічнага памеру тарыфу на міжнародны роўмінг, якi не перавышае трохразовы памер тарыфу на паслугі ўнутры краіны.


6. Дазвол прамога ўзаемадзеяння паміж айчыннымі аператарамі электрасувязі ўнутры Рэспублікі Беларусь.


7. Фарміраванне сістэмы незалежнай ацэнкі кошту актываў і зямлі на аснове міжнародных стандартаў, развіццё адкрытай канкурэнцыі ў сферы ацэнкі кошту актываў і зямлі.


8. Ліквідацыя практыкі аказання пэўных відаў страхавых паслуг выключна дзяржаўнымі страхавымі арганізацыямі.


9. Прадастаўленне права дзяржаўным арганізацыям страхаваць свае маёмасныя інтарэсы ў страхавых арганізацыях усіх форм уласнасці, у тым ліку і з удзелам замежнага капіталу. Дэманапалізацыя нацыянальнай сістэмы перастрахавання, устанаўленне рынкавых узаемаадносін страхоўшчыкаў і нацыянальнай перастраховачнай арганізацыі, безумоўнага прадастаўлення страхоўшчыкам права самастойна выходзіць на знешнія рынкі перастрахавання. Павелічэнне тэрміну дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне страхавой дзейнасці да 10 гадоў.


10. Ліквідацыя бар'ераў для страхавых брокераў на рынку страхавых паслуг у частцы адмены абмежаванняў на ажыццяўленне абавязковага страхавання і допуску страхавых брокераў да міжнароднага перастрахавання. Адмена ліцэнзавання дзейнасці страхавых брокераў.


11. Забарона страхавым арганізацыям самастойна вызначаць памер шкоды па страхавых выпадках, вызначэнне памеру шкоды выключна незалежнымі ацэншчыкамі.


12. Забарона органам дзяржаўнай улады ўсталёўваць камерцыйным арганізацыям з доляй дзяржавы менш за 50% у статутным фондзе любыя аб'ёмныя паказчыкі вытворчасці, продажаў або фінансавых вынікаў дзейнасці.


13. Забарона дзяржаўным кантралюючым і наглядным органам, органам дзяржаўнага кіравання, якія выдаюць ліцэнзіі і дазволы, уваходзіць у склад заснавальнікаў, уласнікаў любых суб'ектаў гаспадарання.


14. Адмена забароны на авансаванне аплаты імпарту камерцыйнымі арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі.


15. Прадастаўленне права суб'ектам гаспадарання залічаць на свой валютны рахунак наяўную выручку ад аптовага продажу тавараў у Расійскай Федэрацыі і ў Казахстане.


16. Вяртанне юрыстам - гаспадарнікам права на вядзенне спраў у гаспадарчых і арбітражных судах.
17. Адмена практыкі спісання сродкаў з рахункаў арганізацый па інкасавых распараджэннях кантрольных, наглядных і фінансавых органаў без судовай пастановы.

18. Вылучэнне платных медыцынскіх паслуг з сістэмы бюджэтнай аховы здароўя ў самастойныя гасразліковыя ўстановы. Адмена дзяржаўнага рэгулявання цэн (тарыфаў) на медыцынскія паслугі для арганізацый, якія не фінансуюцца з бюджэту, як не істотных для вызначэння жыццёвага ўзроўню насельніцтва.


19. Адмена ўсіх абмежаванняў па колькасці студэнтаў для прыватных вышэйшых навучальных устаноў, у тым ліку завочнай, вячэрняй і дыстанцыйнай формаў навучання.


ІІІ. Пашырэнне сферы прыватнай ініцыятывы і адказнасці
1. Спрашчэнне працэдуры і патанненне кошту перадачы зямлі ў прыватную ўласнасць арганізацыям і прадпрымальнікам, у тым ліку ў доўгатэрміновую арэнду не менш за 25 гадоў.

2. Перадача у давернае кіраванне, а таксама прыватызацыя ў якасці як маёмасных комплексаў нізкарэнтабельных і стратных прадпрыемстваў беларускім прыватным суб'ектам гаспадарання.

3. Дазвол малым прадпрыемствам закупляць дробныя партыі тавараў, сыравіны, камплектуючых за межамі Рэспублікі Беларусь за наяўны разлік з наступнай аплатай ПДВ у бюджэт Рэспублікі Беларусь (да 1000 базавых велічынь па адной здзелцы).

4. Увядзенне і развіццё інстытута прыватных судовых выканаўцаў.

5. Устанаўленне празрыстых правілаў выдачы тэхнічных умоў на будаўніцтва жылых дамоў, аб'ектаў інжынернай, транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры.

6. Пераразмеркаванне кадравых і фінансавых рэсурсаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак для развіцця прыватнага малога і сярэдняга бізнесу (павялічыць колькасць спецыялістаў у адпаведных аддзелах і ўпраўленнях, якія займаюцца развіццём і падтрымкай малога і сярэдняга прадпрымальніцтва).

7. Прывядзенне нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць электронны дакументаабарот, у адпаведнасць з Законам № 113-З ад 2009/12/28 г. "Аб электронным дакуменце і электронным лічбавым подпісе". Стварэнне адзінай Дзяржаўнай сістэмы кіравання адкрытымі ключамі з каранёвым пацвярджальным цэнтрам.

8. Прадастаўленне дзелавой супольнасці правы самастойна фармаваць і кантраляваць правілы паводзінаў для ўдзельнікаў рынку збору і перапрацоўкі адходаў спажывання шляхам наладжвання механізмаў самарэгулявання.

9. Прадастаўленне падатковых і іншых ільгот суб'ектам прыдарожнага сэрвісу, незалежна ад месца іх рэгістрацыі, па аналогіі з суб'ектамі, зарэгістраванымі ў малых населеных пунктах і сельскай мясцовасці.

10. Павелічэнне дзяржаўнага фінансавання або льгатаванне па падатках часткі расходаў суб'ектам малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, стымулюючы ўдзел у замежных выставах, кірмашах, правядзенне маркетынгавых даследаванняў і рэкламы з мэтай павелічэння экспарту беларускіх тавараў і паслуг.

11. Перадача аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, у тым ліку бязвыплатна, створаных з прыцягненнем дзяржаўных сродкаў, суб'ектам малога інавацыйнага прадпрымальніцтва для наступнай камерцыялізацыі.

12. Правядзенне амністыі капіталу і эканамічнай амністыі.

13. Амністыя асоб, якія адбываюць пакаранне за эканамічныя злачынствы, санкцыі па якіх не адпавядаюць грамадскай небяспецы дзеянняў.
IV. Аптымізацыя рэгулятарнага і падатковага цяжару

1. Спрашчэнне парадку і паляпшэнне ўмоў стварэння камерцыйных арганізацый: забеспячэнне функцыянавання электроннай дзяржаўнай рэгістрацыі бізнесу, адмена фарміравання статутных фондаў да рэгістрацыі; адмена ацэнкі і экспертызы ацэнкі не грашовых укладаў коштам да 20 мільёнаў беларускіх рублёў; устанаўленне абавязку для ўліковых дзяржорганаў (ІМПЗ, ФСАН, Белдзяржстрах і іншых ) выдаваць абавязковыя кнігі за пошліну аб рэгістрацыі, а таксама паведамлення аб наступнай адміністрацыйнай працэдуры або фармальнасці. Дазвол рэгістрацыі камерцыйных арганізацый па хатнім адрасе аднаго з заснавальнікаў.

2. Дазвол прадпрымальнікам і мікраарганізацыям ажыццяўляць у жылых памяшканнях па месцы рэгістрацыі выкананне работ і аказанне паслуг, якія не цягнуць псаванне памяшканняў і негатыўных наступстваў для навакольных. Ужываць пры гэтым тарыфы на камунальныя паслугі і тэхнічнае абслугоўванне, якія выкарыстоўваюцца для фізічных асоб.

3. Спрашчэнне ўмоў працэдуры ліквідацыі камерцыйных арганізацый: апублікаванне рэгіструючым органам звестак аб ліквідацыі ў электронным і папяровым агульнадаступным рэгістры за дзяржпошліну ў памеры 1 базавай велічыні; скарачэнне мінімальнага тэрміну прыняцця патрабаванняў крэдытораў да 1 месяца; продаж маёмасці без таргоў па рашэнні сходу крэдытораў. Скарачэнне справаздачнасці падчас працэдуры ліквідацыі. Недапушчэнне абмежавання кола асобаў, якія могуць быць ліквідатарамі (членамi ліквідацыйнай камісіі). Увядзенне інстытута сходу крэдытораў.

4. Аптымізацыя рэгулявання працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва): распрацоўка кіраўніцка арыентаванай вучэбнай праграмы падрыхтоўкі кіраўнікоў; узмацненне кваліфікацыйных патрабаванняў да ўпраўленцаў; перагляд крытэрыяў аднясення суб'ектаў да неплацежаздольных (устойліва неплацежаздольным) з мэтай стварэння ўмоў для санацыі суб'ектаў; забарона прызначэння кіраўнікоў па ўласнай ініцыятыве суда, без прапаноў кандыдатур кіраўнікоў крэдыторамі і даўжніком; устанаўленне разумнага, не карупцыйнага рэгулярнага ўзнагароджання ўпраўляючаму, механізму яго выплаты; забарона адхілення кіраўніка за фармальнае і малазначнае парушэнне.

5. Зніжэнне кошту пазыковых рэсурсаў і ўзроўню інвестыцыйных рызык шляхам дыверсіфікацыі інструментаў фінансавага рынку, у прыватнасці развіцця паўнавартаснага фондавага рынку, выкарыстання складскіх сведчанняў, вексаляў, сертыфікатаў і да т.п.

6. Спрашчэнне і патанненне адміністрацыйных працэдур падлучэння да энергетычнай сеткі.

7. Скарачэнне, патанненне адміністрацыйных працэдур, звязаных з дзяржаўнай рэгістрацыяй нерухомай маёмасці, выдзяленнем і афармленнем правоў на зямельныя ўчасткі.

8. Замена жорсткай рэгламентацыі месцаў размяшчэння аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, патрабаванняў да іх памеру, функцыянальнасці, архітэктурным рашэнням агульнымі правіламі будаўніцтва размяшчэння аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, распрацаванымі з удзелам бізнес саюзаў і асацыяцый. Адмена нормы Закона «Аб аўтамабільных дарогах» аб неабходнасці размяшчаць уваходы ў аб'екты прыдарожнага сэрвісу не менш за 50 метраў ад краю праезнай часткі дарогі.

9. Прадастаўленне права забудоўшчыкам, якія ажыццяўляюць стварэнне аб'ектаў долевага будаўніцтва без выкарыстання сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў, рэгуляваць адносіны з дольшчыкамі на дагаворнай аснове.

10. Прадастаўленне права будаўнічым арганізацыям заключаць дамовы на будаўніцтва (рамонт, рэканструкцыю, рэстаўрацыю, добраўпарадкаванне) аб'ектаў, якое ажыццяўляецца без выкарыстання дзяржаўных сродкаў, без абавязковага правядзення падрадных таргоў.

11. Адмена падатку на нерухомую маёмасць для энергаэфектыўных будынкаў з удзельным спажываннем цеплавой энергіі на ацяпленне не больш за 40 кВ.гадз/1м2 у год.

12. Прадастаўленне права эмітэнтам жыллёвых аблігацый забяспечваць выкананне абавязацельстваў па гэтых аблігацыях шляхам абцяжарання закладам правоў на створаную нерухомую маёмасць, не завершаных будаўніцтвам не закансерваваных жыллёвых аб'ектаў.

13. Спрашчэнне і патанненне існуючага парадку ўзгаднення і выкарыстання вонкавай рэкламы.

14. Адмена нарміравання выдаткаў на выдачу работнікам сродкаў індывідуальнай абароны; прадастаўленне арганізацыям права самастойна вызначаць спецвопратку, неабходную работнікам, а таксама тэрміны яе спісання.

15. Рэалізацыя з 2013 года падатковага прынцыпу «15 - 15 - 15»: пераход на адзіную стаўку ПДВ 15%, падатку на прыбытак юрыдычных асоб 15% і адлічэнняў камерцыйнымі арганізацыямі ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва 15%. Яшчэ 15% павінны выплачваць наёмныя работнікі; рэвізія расходнай часткі кансалідаванага бюджэту для выключэння з яго інвестыцыйных артыкулаў на неэфектыўныя камерцыйныя праекты пры захаванні бездэфіцытнага рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў.

16. Адмена ПДВ на імпарт тэхналагічнага абсталявання для ўласнай вытворчасці.

17. Адмена падатку на дабаўленую вартасць пры набыцці беларускімі арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў у замежных арганізацый, якія не ажыццяўляюць дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь праз пастаяннае прадстаўніцтва і не знаходзяцца ў сувязі з гэтым на ўліку ў падатковых органах Рэспублікі Беларусь.

18. Увядзенне стаўкі падатку на прыбытак «0» для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія ажыццяўляюць інавацыйную дзейнасць.

19. Скарачэнне колькасці прымяняльных ставак пры вылічэнні экалагічнага падатку.

20. Дазвол арганізацыям ўключаць у затраты па асноўным відзе дзейнасці сум падатку на дабаўленую вартасць, выплачаных за межамі Рэспублікі Беларусь і уключанымі, па дзеючаму заканадаўству, у склад пазарэалізацыйных выдаткаў.

21. Прадастаўленне адтэрміноўкі вытворцам - да 30 дзён - па выплаце ПДВ пры імпарце сыравіны і камплектуючых.

22. Забеспячэнне пацверджання прымянення нулявой стаўкі ПДВ пры экспарце тавараў у Расію і Казахстан на падставе адзнак аб перасячэнні тавараў дзяржаўнай мяжы.

23. Зніжэнне ставак падаткаў пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання на адзін працэнтны пункт.

24. Павелічэнне колькасці да 100 чалавек уключна арганізацыям, якія прымяняюць спрошчаную сістэму падаткаабкладання без выплаты падатку на дабаўленую вартасць і выкарыстоўваюць у якасці падатковай базы валавы даход.

25. Выключэнне з падатковай базы сум, якія кампенсуюцца арэндадаўцу (лізінгадаўцу) расходаў, не ўключаных у арэндную плату для арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія прымяняюць спрошчаную сістэму падаткаабкладання.

26. Зніжэнне стаўкі падатку на зямлю для вытворцаў да ўзроўню стаўкі падатку на землі сельскагаспадарчага прызначэння, спрашчэнне разліку ставак падатку на зямлю.

27. Ліквідацыя двайнога падаткаабкладання пры атрыманні дывідэндаў фізічнымі асобамі - заснавальнікамі прадпрыемстваў.

28. Выраўноўванне статусу ільгот для юрыдычных асоб, якія аплачваюць лячэнне сваіх супрацоўнікаў, пры аплаце непасрэдна медыцынскай арганізацыі або страхавой кампаніі (пры набыцці поліса па кампенсацыі медыцынскіх расходаў), незалежна ад формаў уласнасці.
29. Вызваленне фізічных асоб ад выплаты падаходнага падатку і адлічэнняў у ФСАН з сум, накіраваных на сваё лячэнне, а таксама на набыццё страхавога поліса па кампенсацыі медыцынскіх расходаў, як з асабістых сродкаў, так і сродкаў наймальніка (працадаўцы).
30. Адмена абавязковай выплаты авансавага падаходнага падатку пры прадастаўленні пазык спажывецкімі кааператывамі фінансавай узаемадапамогі, яія аб'ядноўваюць юрыдычных і фізічных асоб (змешанага тыпу), і спецыялізаванымі фондамі.

31. Прадастаўленне права мікраарганізацыям рабіць адлічэнні ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, зыходзячы з узроўню не больш за сярэднюю заработную плату ў галіне.

32. Дазвол арганізацыям ужываць льготу па падатку на прыбытак пры фінансаванні капітальных укладанняў вытворчага прызначэння.

33. Увядзенне нормы льгатавання па падатку на прыбытак для тых прадпрымальнікаў і арганізацый, якія аказваюць спонсарскую дапамогу няўрадавым, некамерцыйным і грамадскім арганізацыям, дзіцячым дамам, аб'ектам культуры і мастацтва, спорту, рэлігійным абшчынам, афіцыйна зарэгістраваным у Рэспубліцы Беларусь. Падрыхтаваць праект Закона "Аб дабрачыннасці».

34. Выдзяленне не менш за 1 працэнт ад агульнага аб'ёму падаткаў, якія паступаюць ад суб'ектаў малога прадпрымальніцтва, для фінансавання на льготных умовах іх праектаў з мясцовых бюджэтаў.

35. Адмена адзінага і падаходнага падаткаў з ІП-інвалідаў 1 ​​і 2 групы на першыя 2 гады ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці.

36. Адмена абмежаванняў па ўключэнні ў затраты, што ўлічваюцца пры падаткаабкладанні, дакументальна пацверджаных камандзіровачных расходаў, зробленых звыш устаноўленых нормаў.

37. Прадастаўленне магчымасці ўключэння ў затраты па вытворчасці і рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), што ўлічваюцца пры падаткаабкладанні, сум уступных і членскіх узносаў, якiя пералiчваюцца ў аб'яднанні прадпрымальнікаў, саюзы, асацыяцыі, самарэгулявальныя арганізацыі.

38. Павелічэнне крытэрыяў лімітаванай выручкі для плацельшчыкаў адзінага падатку ў 3 разы. Адмена выплаты фіксаванага падатку на дабаўленую вартасць у рамках Адзінай эканамічнай прасторы для плацельшчыкаў адзінага падатку.

V. Павышэнне якасці карпаратыўнага і дзяржаўнага кіравання

1. Прыняцце нормы, якая абавязвае залічаць усе плацяжы за адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі і іншымі ўпаўнаважанымі імі арганізацыямі, выключна ў бюджэт.

2. Забарона на ўстанаўленне, у тым ліку ў вуснай форме, мясцовымі або рэспубліканскімі органамі ўлады парадку разлікаў, долі мясцовых або беларускіх тавараў, парадку іх размяшчэння ў аб'ектах рознічнага гандлю. Адмена абавязковага ўзгаднення асартыментнага пераліку.

3. Выключэнне з пераліку ліцэнзуемых і сертыфікаваных відаў дзейнасці тых, якія не ствараюць пагрозы для здароўя і жыцця чалавека, бяспекі дзяржавы, а менавіта: адвакацкіх паслуг, збору і распаўсюджвання (у тым ліку ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт) інфармацыі аб фізічных асобах з мэтай іх знаёмства , выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці.

4. Вызначэнне парадку прыпынення, анулявання дзеяння ліцэнзіі (у выпадку парушэння заканадаўства аб ліцэнзаванні, ліцэнзійных патрабаванняў і ўмоў або іншых парушэнняў) толькі па рашэнні суда і толькі ў выпадку паўторнага парушэння, пасля першапачатковага прыпынення дзеяння ліцэнзіі. Пры гэтым калі парушэнне выяўлена ў частцы ліцэнзіі - меры адказнасці прымяняюцца менавіта ў гэтай частцы, з захаваннем дзеяння ліцэнзіі ў пакінутай частцы. Устанаўлення абавязку ліцэнзуючаму органу апавяшчаць ліцэнзіята аб заканчэнні тэрміну дзеяння ліцэнзіі.

5. Фарміраванне сумесна з дзелавой супольнасцю рэестра тэхнічных, будаўнічых, супрацьпажарных, санітарных і гігіенічных нормаў, якія падлягаюць адмене, перагляду.

6. Заканадаўчая і адміністрацыйная падтрымка стварэння інфармацыйна-камунікацыйнай тэхналагічнай інфраструктуры прадпрымальніцтва з доступам да дзяржаўных інфармацыйных рэсурсаў, сістэм і сетак для аказання органамі дзяржаўнага кіравання якасных электронных паслуг і рэінжынірынга бізнес-працэсаў.

7. Укараненне электронных таварна-транспартных накладных, у тым ліку міжнародных (CMR).

8. Забеспячэнне ўдзелу прадстаўнікоў бізнес саюзаў праз Грамадска-экспертны савет па развіцці электроннага бізнесу (Е-дэлегацыя) на ўсіх стадыях стварэння інфармацыйных сістэм па прадастаўленні паслуг «дзяржава-бізнес» (G2B) і іх доследнай эксплуатацыі на базе юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.

9. Увядзенне адміністрацыйнай адказнасці службовых асоб, мясцовых органаў улады за незаконнае ўмяшанне ў гаспадарчую дзейнасць прыватных прадпрыемстваў.

10. Увядзенне прававой нормы, згодна з якой за парушэнне норм заканадаўства нясуць адказнасць, у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, выключна вінаватыя асобы, у непасрэдныя абавязкі якіх уваходзіла забеспячэнне выканання гэтых нормаў.

11. Размяшчэнне на сайце Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь інфармацыі ў поўным аб'ёме аб мінулых, сапраўдных і будучых бюджэтных выдатках.

12. Вызначэнне відаў і памераў адказнасці суддзяў за вынясенне незаконных судовых актаў, увядзенне абавязковай грамадзянскай адказнасці суддзяў і судовых выканаўцаў.

13. Унясенне выразнага вызначэння паняцця "абгрунтаваныя рызыкі» ў Крымінальны Кодэкс Рэспублікі Беларусь і Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, мадэрнізацыя Крымінальнага Кодэкса шляхам дакладнага вызначэння прыярытэту абароны правоў і свабод чалавека.

14. Выключэнне прававой практыкі давядзення да органаў дзяржаўнага кіравання рэспубліканскага і мясцовага ўзроўняў планаў па зборы штрафаў, колькасці пратаколаў і аб'ёму канфіскаваных тавараў.

15. Усталяванне адэкватнай адказнасці бюджэтных, дзяржаўных і з доляй дзяржавы больш за 50% у статутным фондзе арганізацый за невыкананне або неналежнае выкананне дагаворных абавязацельстваў у дачыненні да прыватных суб'ектаў гаспадарання за пастаўленую імі прадукцыю, аказаныя паслугі.

16. Адмена дублявання кантралюючых функцый у розных дзяржаўных органаў: па адных пытаннях суб'ектаў гаспадарання павінен кантраляваць адзін дзяржаўны орган. Скарачэнне спісу дзяржаўных органаў, якім дадзена права на правядзенне планавых праверак.

17. Распрацоўка праекта закона Рэспублікі Беларусь «Аб самарэгулявальных арганізацыях», стварэнне прававых умоў для заснавання і развіцця галіновых, прафесійных асацыяцый, здольных узяць на сябе функцыі фарміравання правілаў, маніторынгу і аналізу паводзін удзельнікаў свайго сегмента рынку, прадастаўлення прапаноў у органы дзяржаўнага кіравання для змены дзяржаўнага рэгулявання гэтых сегментаў рынку.

18. Унясенне зменаў у Закон «Аб Камітэце дзяржаўнага кантролю» з мэтай скарачэння пераліку пытанняў, якія падлягаюць праверцы ў недзяржаўных суб'ектаў гаспадарання спецыялістамі Камітэта дзяржаўнага кантролю.

19. Скарачэнне частаты планавых праверак суб'ектаў гаспадарання ў залежнасці ад групы рызыкі. Высокія групы рызыкі мэтазгодна прысвойваць толькі тады, калі суб'екты гаспадарання здольныя нанесці значны ўрон дзяржаве, здароўю спажыўцоў або нацыянальнай бяспецы. Зніжэнне праверачнай нагрузкі на прадпрыемствы, якія прыбыткова працуюць і выконваюць свае абавязацельствы перад бюджэтам.

20. Змяненне парадку правядзення праверак на падставе скаргаў. Забарона прызначэння праверкі без папярэдняга прадастаўлення магчымасці суб'екту гаспадарання аспрэчыць падставы для прызначэння праверкі па скарзе. Забараніць праверкі, якія праводзяцца кантрольнымі і нагляднымі органамі на падставе аператыўнай інфармацыі аб правапарушэннях, атрыманай з ананімных крыніц.

21. Забеспячэнне поўнай празрыстасці фінансавых патокаў усіх органаў дзяржаўнага кіравання і прадпрыемстваў з доляй дзяржавы больш за 50%. Увядзенне нормы аб штогадовым абавязковым правядзенні іх аўдыту з абавязковай публікацыяй вынікаў на інтэрнэт-сайтах гэтых органаў на працягу месяца пасля завяршэння праверкі.VI. Партнёрства бізнесу, грамадства і ўлады

1. Правядзенне штогадовых адкрытых парламенцкіх слуханняў, а таксама слуханняў у абласных (гарадскіх) саветах дэпутатаў па пытанні стану, тэндэнцыях і праблемах развіцця прадпрымальніцтва.

2. Надзяленне аб'яднанняў прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў правам непасрэднага ўнясення ў Канстытуцыйны суд прапаноў аб праверцы канстытуцыйнасці актаў заканадаўства, якія рэгулююць эканамічную і прадпрымальніцкую дзейнасць.

3. Унясенне зменаў у навучальныя планы сярэдніх школ, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў з мэтай інтэграцыі ў іх курсаў па асновах эканомікі, прадпрымальніцтва, трансферу тэхналогій і фінансавага рынку.

4. Фарміраванне ў сродках масавай інфармацыі пазітыўнага іміджу прадпрымальніцкай дзейнасці, прадпрымальнікаў. Запуск на тэлевізійных каналах Беларусь-1, АНТ, СТВ і на рэгіянальных ТБ каналах штотыднёвых праграм для паведамлення бізнес асацыяцыямі інфармацыі і меркаванняў аб ходзе рэалізацыі НПББ, магчымасцях, праблемах для прадпрымальніцтва і рэформах дзелавога клімату ў цэлым.

5. Распрацоўка праграмы ўрада па развіцці і падтрымцы жаночага, моладзевага прадпрымальніцтва, якая прадугледжвае паляпшэнне магчымасці гэтых груп адкрываць і развіваць уласную справу, сумяшчаць выкананне сямейных абавязкаў і вучобы з прадпрымальніцкай дзейнасцю.

6. Забеспячэнне ўдзелу прадстаўнікоў бізнес асацыяцый Рэспублікі Беларусь у правядзенні дзяржаўнай экспертызы навукова-тэхнічных і інавацыйных распрацовак.

7. Перадача тэхналогій, распрацаваных за кошт бюджэтных сродкаў, суб'ектам малога і сярэдняга прадпрымальніцтва на бязвыплатнай аснове.Каталог: files -> blocks
blocks -> Паважаны Сяргей Мікалаевіч
blocks -> Усеагульная дэкларацыя лiнгвiстычных правоў уводныя палажэннi
blocks -> Каардынацыйны савет па развіцці І прасоўванні «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі» нацыянальная платформа
blocks -> Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства
blocks -> План дзейнасці Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" на 2014 год
blocks -> Стратэгія развіцця мовы
blocks -> Прадмова да аблічбанавага выдання
blocks -> Закон рэспублiкi беларусь 26 студзеня 1990 г. N 3094-xi аб мовах у рэспублiцы беларусь
blocks -> ПараўНАЎчы аналіз палажэнняў канстытуцый краін усходняга партнёрства І казахстана
blocks -> Прыняты Устаноўчай Асамблеяй Таварыства беларускай школы 22 сакавіка 1996 года


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка