Национальная библиотека Беларуси
Дата канвертавання27.03.2016
Памер97.82 Kb.

Национальная библиотека Беларуси


Отдел обменно-резервных фондов и информации

по депозитарному хранениюСписок литературы,

предлагаемой для перераспределения

Белорусское литературоведение

Минск 2005 1. Адамович, А. М. Выбери – жизнь [Текст] : лит. критика, публицистика / А. М. Адамович. – Мн. : Маст. літ., 1986. – 415 с.

 2. Адамович, А. М. Ничего важнее [Текст] : современ. пробл. военной прозы / А. М. Адамович. – Мн. : Наука и техника, 1987. – 296 с.

 3. Адамовіч, А. М. Здалёк і зблізку [Тэкст] : зб. літ.-крыт. арт. / А. М. Адамовіч. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 624 с.

 4. Андраюк, С. А. Чалавек на зямлі [Тэкст] : нарыс творчасці І. Пташнікава / С. А. Андраюк. – Мн. : Маст. літ., 1988. – 254 с.

 5. Арабей, Л. Л. Стану песняй [Тэкст] / Л. Л. Арабей. – Мн. : Маст. літ., 1977. – 304 с.

 6. Атрошчанка, А. Я. Фларыян Ждановіч [Тэкст] : бібліягр. нарыс / А. Я. Атрошчанка. – Мн. : Маст. літ., 1972. – 120 с.

 7. Бачыла, А. Н. Крыло неспакою [Тэкст] / А. Н. Бачыла. – Мн. : Маст. літ., 1985. – 268 с.

 8. Беларуская драматургія [Тэкст]. – Мн. : Выд-ва АН БССР, 1963. – 172 с.

 9. Белы, С. М. На бацькаўскай зямлі [Тэкст] : успаміны / С. М. Белы. – Мн. : Маст. літ., 1993. – 190 с.

 10. Березкин, Г С. Звенья [Текст] : творческая индивидуальность и взаимодействие лит. / Г. С. Березкин. – М. : Сов. писатель, 1985. – 376 с.

 11. Бровка, П. У. Пишу о сердце человечьем… [Текст] : сб. / П. У. Бровка. –М. : Мол. гвардия, 1974. – 256 с.

 12. Брыль, Я. Трохі пра вечнае [Тэкст] : арт., лірыч­ныя нататкі, эсэ / Я. Брыль. – Мн. : Маст. літ., 1978. – 360 с.

 13. Бугаеў, Д. Я. Арганічнасць таленту [Тэкст] / Д. Я. Бугаеў. – Мн. : Маст. літ., 1989. – 351 с.

 14. Бугаеў, Д. Я. Талент і праца [Тэкст] : літ. крытыка / Д. Я. Бугаеў. – Мн. : Маст. літ., 1979. – 352 с.

 15. Букчин, С. В. Судьба фельетониста [Текст] : жизнь и творчество Власа Дорошевича / С. В. Букчин. – Мн. : Наука и техника, 1975. – 256 с.

 16. Бурян, Б. І. І толькі надпіс… [Тэкст] : арт. і эсэ / Б. І. Бур’ян. – Мн. : Маст. літ., 1987. – 224 с.

 17. Бярозкін, Р. С. Свет Купалы. Звенні [Тэкст] : літ. крытыка. Выбранае / Р. С. Бярозкін. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 571 с.

 18. Бярозкін, Р. С. Звенні [Тэкст] : творчая індывідуаль­насць і узаемадзеянне літ. Нарысы / Р. С. Бярозкін. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 384 с.

 19. Бярозкін, Р. С. Кніга пра паэзію [Тэкст] / Р. С. Бярозкін. – Мн. : Маст. лит., 1974. – 448 с.

 20. Бярозкін, Р. С. Паэзія – маё жыццё [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / Р. С. Бярозкін. – Мн. : Маст. літ., 1989. – 399 с.

 21. Бярозкін, Р. С. Свет Купалы [Тэкст] / Р. С. Бярозкін. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 572 с.

 22. Вытокі песні [Тэкст] : аўтабіяграфіі бел. пісьменнікаў. – Мн. : Маст. літ., 1973. – 336 с.

 23. Гардзіцкі, А. К. Гутаркі [Тэкст] : інтэрв’ю, дыялогі пра літ. / А. К. Гардзіцкі. – Мн. : Маст. літ., 1988. – 239 с.

 24. Гардзіцкі, А. К. Дыялогі [Тэкст] / А. К. Гардзіцкі. – Мн. : Беларусь, 1968. – 128 с.

 25. Гардзіцкі, А. К. Сустрэчы [Тэкст] / А. К. Гардзіцкі. – Мн. : Маст. літ., 1972. – 116 с.

 26. Гилевич, Н. С. В это верю [Текст] : сб. ст. / Н. С. Гилевич. – М. : Сов. писатель, 1986. – 272 с.

 27. Гілевіч, Н. С. Вяртанне і працяг [Тэкст] / Н. С. Гілевіч. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 342 с.

 28. Гілевіч, Н. С. У гэта веру [Тэкст] : літ. крытыка і публіцыстыка / Н. С. Гілевіч. – Мн. : Маст. літ., 1978. – 288 с.

 29. Грамовіч, І. І. У сховах памяці і сэрца [Тэкст] : успаміны, нататкі / І. І. Грамовіч. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 182 с.

 30. Грынчык, М. М. Шляхі беларускага вершаскла­дання [Тэкст] / М. М. Грынчык. – Мн. : Выд-ва БДУ, 1973. – 264 с.

 31. Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр [Тэкст] / Э. С. Гурэвіч. – Мн. : Навука і тэхніка, 1983. – 207 с.

 32. Дедков, И.А. Василь Быков [Текст]: очерк творчества / И.А.Дедков. – М. : Сов. писатель, 1980. – 288 с.

 33. Дзюбайла, П. К. У пошуках духоўных каштоўнасцей [Тэкст] : бел. проза сёння / П. К. Дзюбайла. – Мн. : Навука і тэхніка, 1987. – 176 с.

 34. Дзяшкевіч, М. А. Ад вытокаў радаводных [Тэкст] / М. А. Дзямешка. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 143 с.

 35. З гісторыяй на “Вы” [Тэкст] : публіцыст. арт. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 398 с.

 36. Залоска, Ю. І. Дыялогі з Васілём Быкавым [Тэкст] / Ю. І. Залоска. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 95 с.

 37. Иващенко, В. А. Круги надежды и добра [Текст] / В. А. Иващенко. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 207 с.

 38. Івашын, В. В. Да вышынь рэалізму [Тэкст] : асноўныя тэндэнцыі развіцця бел. дакастрычніцкай і сав. літ. / В. В. Івашын. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 246 с.

 39. Каваленка, В. А. Покліч жыцця [Тэкст] / В. А. Каваленка. – Мн. : Маст. літ., 1987. – 230 с.

 40. Каваленка, В. А. Жывое аблічча дзён [Тэкст] : літ-крыт. арт. / В. А. Каваленка. – Мн. : Маст. літ., 1979. – 304 с.

 41. Каваленка, В. А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы [Тэкст] / В. А. Каваленка. – Мн.: Навука і тэхніка,1972. – 264 с.

 42. Казбярук, У. М. Ступені росту [Тэкст] : бел. літ. канца XIX – пачатку XX ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў / У. М. Казбярук. – Мн. : Навука і тэхніка, 1974. – 192 с.

 43. Казека, Я. Гартаванне слова [Тэкст] / Я. Казека. – Мн. : Маст. літ., 1985. – 432 с.

 44. Казека, Я. Голас часу [Тэкст] / Я. Казека. – Мн. : Маст. літ., 1975. – 384 с.

 45. Казека, Я. Падарожжа ў маладосць [Тэкст] : арт., літ. партрэты, успаміны / Я. Казека. – Мн. : Маст. літ., 1984. – 141 с.

 46. Калеснік, У. А. Лёсам пазнанае [Тэкст] : выбр. літ. партрэты і нарысы / У. А. Калеснік. – Мн. : Маст. літ., 1982. – 558 с.

 47. Калеснік, У. А. Час і песні [Тэкст] / У. А. Калеснік. – Мн. : Дзяржвыд БССР, 1962. – 237 с.

 48. Калубовіч, А. Т. Крокі гісторыі [Тэкст] : даслед., арт., успаміны / А. Т. Калубовіч. – Мн. : Маст. літ., 1993. – 288 с.

 49. Киселев, Г. В. Разыскивается классик… [Текст]: ист.-лит. дилогия / Г. В. Киселев. – Мн. : Маст. літ., 1989. – 416 с.

 50. Кірэенка, К. Т. Заўсёды з Радзімай [Тэкст] : літ. успаміны, эсэ / К. Т. Кірэенка. – Мн. : Маст. літ., 1980. – 384 с.

 51. Кісялёў, Г. В. Героі і музы [Тэкст] / Г. В. Кісялёў. – Мн. : Маст. літ., 1982. – 255 с.

 52. Кісялёў, Г. В. Пошукі імя [Тэкст] / Г. В. Кісялёў. – Мн. : Маст. літ., 1978. – 288 с.

 53. Клімуць, Я. І. Жыццёвасць традыцый [Тэкст] : [Якуб Колас і рус. сав. паэзія] / А. І. Клімуць. – Мн. : Навука і тэхніка, 1985. – 192 с.

 54. Коваленко, В. А. Иван Шамякин [Текст] / В. А. Коваленко. – М. : Сов. писатель, 1979. – 272 с.

 55. Колас, Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы [Тэкст] / Я. Колас. – Мн. : Маст. літ., 1957. – 586 с.

 56. Куляшоў, Ф. І. Літаратурныя партрэты [Тэкст]: літ.-крыт. нарысы / Ф. І. Куляшоў. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 254 с.

 57. Кучар, А. Літаратурна-крытычныя артыкулы [Тэкст] / А. Кучар. – Мн. : Маст. літ., 1980. – 384 с.

 58. Кучар, А. Літаратурна-крытычныя артыкулы [Тэкст] / А. Кучар. – Мн. : Маст. літ., 1953. – 558 с.

 59. Ларчанка, М. Г. Славянская супольнасць [Тэкст] / М. Г. Ларчанка. – Мн. : Выд-ва МВСС і ПА БССР, 1963. – 237 с.

 60. Лужанін, М. Вачыма часу [Тэкст] : успаміны, накіды партрэтаў, арт. / М. Лужанін. – Мн.: Беларусь, 1964. – 445 с.

 61. Лужанін, М. Колас расказвае пра сябе [Тэкст] / М. Лужанін. – Мн. : Беларусь, 1964. – 323 с.

 62. Лынькоў, М. Літаратура і жыццё [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / М. Лынькоў. – Мн. : Маст. літ., 1978. – 512 с.

 63. Лынькоў, М. Т. Публіцыстыка [Тэкст] / М. Т. Лынькоў. – Мн. : Маст. літ., 1980. – 271 с.

 64. Макарэвіч, А. А. Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік [Тэкст] / А. А. Макарэвіч. – Мн. : Выш. шк., 1969. – 224 с.

 65. Мархель, У. І. Крыніцы памяці [Тэкст] : старонкі бел.-польскага літ. сумежжа / У. І. Мархель. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 222 с.

 66. Мархель, У. І. Прадвесце [Тэкст] : бел.-польскае літ. узаемадзеянне ў першай палавіне XIX ст. / У. І. Мархель. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 112 с.

 67. Мележ, І. П. Жыццёвыя клопаты [Тэкст] / І. П. Мележ. – Мн. : Маст. літ., 1975. – 608 с.

 68. На арбіце часу [Тэкст] : крыт. арт. і рэцэнзіі. – Мн. : Маст. літ., 1974. – 192 с.

 69. На суд гісторыі [Тэкст] : успаміны, дыялогі. – Мн. : Маст. літ., 1994. – 303 с.

 70. Панчанка, П. Е. На паэтычным небасхіле [Тэкст] / П. Е. Панчанка. – Мн. : Маст. літ., 1977. – 208 с.

 71. Песняр мужнасці [Текст] : кніга пра Петра Глебку. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 338 с.

 72. Пісьменнікі Савецкай Беларусі [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 407 с.

 73. Пісьменнікі Савецкай Беларусі [Тэкст]. – Мн. : Беларусь, 1970. – 440 с.

 74. Пруднікаў, П. І. Далёкае, але не забытае [Тэкст] : успаміны / П. І. Пруднікаў. – Мн. : Маст. літ., 1988. – 175 с.

 75. Пуцявінамі Янкі Купалы [Тэкст]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1981. – 312 с.

 76. Пширков, Ю. С. А. Е. Богданович [Тэкст] / Ю. С. Пширков. – Мн. : Наука и техника, 1966. – 126 с.

 77. Пшыркоў, Ю. С. Эпас рэвалюцыі [Тэкст] : паэмы Я. Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”, трылогія “На ростанях” / Ю. С. Пшыркоў. – Мн. : Выш. шк., 1975. – 240 с.

 78. Пятрова, Л. І. Рамантыкі пранікнёнае святло [Тэкст] : бел. драматургія 20–30-х гадоў / Л. І. Пятрова. – Мн. : Навука і тэхніка, 1987. – 141 с.

 79. Рагойша, В. П. Пераклаў Якуб Колас [Тэкст] / В. П. Рагойша. – Мн. : Выд-ва БДУ, 1972. – 112 с.

 80. Рагуля, А. В. Пафас станаўлення [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / А. В. Рагуля. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 286 с.

 81. Ралько, І. Д. Вершаскладанне [Тэкст] / І. Д. Ралько. – Мн. : Навука і тэхніка, 1977. – 238 с.

 82. Русецкі, А. У. Ісці да чалавека [Тэкст] / А. У. Русецкі. – Мн. : Маст. літ., 1987. – 287 с.

 83. Сабалеўскі, А. В. Асоба мастака [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / А. В. Сабалеўскі. – Мн. : Маст. літ., 1992. – 278 с.

 84. Саламевіч, Я. У. Міхал Федароўскі [Тэкст] / Я. У. Саламевіч. – Мн. : Выш. шк., 1972. – 383 с.

 85. Святло яго душы [Тэкст] : успаміны пра Міхася Лынькова. – Мн. : Маст. літ., 1979. – 368 с.

 86. Симанович, Д. Г. Сквозь даль времен [Текст] / Д. Г. Симанович. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 174 с.

 87. Смальянава, Л. П. Шляхі паэтычнага эпасу [Тэкст] : з гісторыі бел. сав. паэмы / Л. П. Смальянава. – Мн. : Выд-ва БДУ, 1977. – 160 с.

 88. Станюта, А. А. Плошча Свабоды [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / А. А. Станюта. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 238 с.

 89. Стральцоў, М. Л. У полі зроку [Тэкст] / М. Л. Стральцоў. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 144 с.

 90. Сучасная літаратура і чытач [Тэкст]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1988. – 365 с.

 91. Талстой Леў і Беларусь [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 207 с.

 92. Шаўчэнка Т. і беларуская літаратура [Тэкст]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1964. – 229 с.

 93. Тарашкевіч, Б. А. Выбранае [Тэкст] : крытыка, публіцыстыка, пер. / Б. А. Тарашкевіч. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 319 с.

 94. Тварановіч, Г. П. Пакутаю здабыты мір [Тэкст] : тыпалогія характару ў бел. і славянскай прозе / Г. П. Тварановіч. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 168 с.

 95. Тычына, М. А. Змена квадры [Тэкст] : літ.-крыт. арт. / М. А. Тычына. –Мн. : Маст. літ., 1983. – 204 с.

 96. Усікаў, Я. К. Беларуская камедыя [Тэкст] / Я. К. Усікаў. – Мн. : Выш. шк., 1973. – 192 с.

 97. Успаміны пра Змітрака Бядулю [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1988. – 174 с.

 98. Успаміны пра Ілью Гурскага [Тэкст]. – Мн.: Маст. літ., 1985. – 191 с.

 99. Успаміны пра Петруся Броўку [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1986. – 415 с.

 100. Успаміны пра Уладзіміра Карпава [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 207 с.

 101. Успаміны пра Цішку Гартнага [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1984. – 175 с.

 102. Успаміны пра Якуба Коласа [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1982. – 246 с.

 103. Успаміны пра Янку Купалу [Тэкст]. – Мн. : Маст. літ., 1982. – 271 с.

 104. Фядосік, А. С. Праблемы беларускай народнай сатыры [Тэкст] / А. С.Фядосік. – Мн. : Навука і тэхніка, 1978. – 288 с.

 105. Фядосік, А. С. Трапным народным словам [Тэкст] : сатыра і гумар у бел. вуснай паэзіі і народнай драме / А. С. Фядосік. – Мн. : Навука і тэхніка, 1971. – 136 с.

 106. Хведаровіч, М. Памятныя сустрэчы [Тэкст] / М. Хведаровіч. – Мн. : Маст. літ., 1960. – 192 с.

 107. Цвірка, К. А. Слова пра Сыракомлю [Тэкст] / К. А. Цвірка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1975. – 200 с.

 108. Цвірка, К. А. Той курган векавечны… [Тэкст] / К. А. Цвірка. – Мн. : Юнацтва, 1985. – 221 с.

 109. Чыгрын, І. П. Станаўленне беларускай прозы і фальклор [Тэкст] / І. П. Чыгрын. – Мн. : Выш. шк., 1971. – 165 с.

 110. Чыгрынаў, І. Г. Новае ў жыцці, новае ў літаратуры [Тэкст] : крытыка і публіцыстыка / І. Г. Чыгрынаў. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 271 с.

 111. Шамякіна, Т. І. На лініі перасячэння [Тэкст] / Т. І. Шамякіна. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 143 с.

 112. Шукліна, Н. У. Паэзія абнаўлення свету [Тэкст] : фарміраванне творчых прынцыпаў і стылевых форм бел. сав. паэзіі / Н. У. Шукліна. – Мн. : Навука і тэхніка, 1981. – 192 с.

 113. Шупенька, Г. С. Цеплыня чалавечнасці [Тэкст] : нарысы, літ. партрэты, арт. / Г. С. Шупенька. – Мн. : Маст. літ., 1977. – 256 с.

 114. Шупенька, Г. С. Галоўнае – талент [Тэкст] / Г. С. Шупенька. – Мн. : Маст. літ., 1987. – 343 с.

 115. Ярош, М. Р. Беларуская савецкая лірыка [Тэкст] / М. Р. Ярош. – Мн. : Навука і тэхніка, 1979. – 304 с.

 116. Яскевіч, А. С. У свеце мастацкага твора [Тэкст] / А. С. Яскевіч. – Мн. : Маст. літ., 1977. – 208 с.

Составитель Мазюк О.М.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка