Na rok 2015 Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Szkoła Pływania „orka
Дата канвертавання25.04.2016
Памер14.11 Kb.
REGULAMIN STOWARZYSZENIA SZKOŁA PŁYWANIA

ORKA” NA ROK 2015


 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” z siedzibą ul. Chełmińska 1; 14-200 Iława.

 2. Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Zajęcia odbywają się wg Harmonogramu Zajęć SSP ”ORKA”, który Zarząd ustala z kierownictwem basenu i innych obiektów oraz kadrą instruktorską. Harmonogram jest podawany do wiadomości za pomocą strony www.basen-orka.cba.pl, oraz przez instruktorów poszczególnych grup. O wszelkich zmianach SSP „ORKA” informuje za pomocą w/w strony oraz za pośrednictwem kadry instruktorskiej
 1. SSP ”ORKA” zapewnia swoim Uczestnikom:

1) Korzystanie z basenu na preferencyjnych warunkach w trakcie zajęć.

3) Specjalistyczną kadrę dydaktyczną, trenera pływania, instruktorów pływania, ratowników.

4) Systematyczność, punktualność i rzetelność prowadzonych zajęć.

5) Atrakcyjny, wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki pływania.

6) Ubezpieczenie NW uczestników zajęć – do lat 18, dorośli na życzenie klienta.

7) Organizację różnych form zajęć wg deklaracji uczestnictwa.

8) Udział w szkoleniach organizowanych przez SSP „ORKA” lub naszych partnerów, na preferencyjnych warunkach.

9) Pierwszeństwo udziału w zajęciach dofinansowywanych z programów wspierających – korzystanie z obniżonych składek.

10) Instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.

a) za rozpoczęcie zajęć uważa się moment wejścia na halę basenową pod opieką instruktora, zakończenie – to odprowadzenie uczestników zajęć do szatni po zbiórce.
V. Osoby dorosłe, które chcą wziąć udział w zajęciach a nie są członkami SSP „ORKA” obowiązują wyższe składki uchwalone przez zarząd i przyjęte przez Walne Zebranie Członków.


 1. Uczestnicy SSP ”ORKA” zobowiązują się do:
 1. Terminowego opłacania składek rocznych i miesięcznych wg stawek przyjętych przez Zarząd w dniu 28.03. 2015 roku i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków na dany rok.

 2. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz posiadania:

a)stroju kąpielowego – przylegającego do ciała – zalecane!

b)czepka pływackiego – obowiązkowe!(regulamin basenu)

c)ręcznika, klapek kąpielowych i okularów pływackich – zalecane!
3) Przestrzegania regulaminów tj.

a) regulamin SSP ”ORKA”

b) regulamin basenu

c) regulaminu danej grupy, do której członek SSP „ORKA” należy.


VII. W roku 2015 obowiązują: 1. składka roczna - 15zł płatna w terminie do 7 dni od daty wypełnienia DEKLARACJI ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ W

SSP ”ORKA”

 1. Skłdka miesięczna – wg stawek przyjętych przez Zarząd W dniu 28.03. 2015 roku

 2. OPŁATY ZA WSZYSTKIE ZADEKLAROWANE ZAJĘCIA Z PŁYWANIA W DANYM MIESIĄCU NALEZY DOKONYWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
 1. W przypadku złamania zasad Regulaminu ustala się następujące procedury:
 1. Dotyczące kadry SSP „ORKA”:

 1. Upomnienie z nakazem poprawienia błędu – Prezes, Wiceprezes

 2. Upomnienie ze skutkiem finansowym – decyzja Zarządu SSP „ORKA”

 3. Upomnienie ze skutkiem finansowym i zawieszeniem w prowadzeniu zajęć – decyzja Zarządu SSP „ORKA”

 4. Usunięcia z SSP „ORKA” – decyzja Zarządu.
 1. Dotyczące członków SSP „ORKA” :

 1. Upomnienie z nakazem poprawienia błędu – instruktor

 2. Upomnienie z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych

 3. Zawieszenie w prawach członkowskich – Zarząd SSP „ORKA”

 4. Usunięcia z SSP „ORKA” – decyzja Zarządu. 1. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach SSP ”ORKA” za pozwoleniem

rodziców/opiekunów wg Deklaracji Przystąpienia do SSP „ORKA”.


 1. Osobę, która nie może wziąć udziału w zajęciach a ma uregulowane płatności, może zastąpić inna osoba ( zgodnie z grupą wiekową lub sprawnością fizyczną i umiejętnościami ) wskazana lub powołująca się na osobę nieobecną.
 1. SSP ”ORKA” nie zwraca kosztów lekcji pływania z powodu    

nieobecności ucznia na zajęciach. 1. Jeżeli zajęcia nie odbyły się z winy SSP ”ORKA” lub z przyczyn technicznych niezależnych od SSP ”ORKA” ( zamknięcie basenu) zwraca koszty uczestnictwa w danych zajęciach lub przeprowadza dodatkowe, porównywalne zajęcia – wg ustaleń stron.


Zarząd Stowarzyszenia

Szkoła Pływania „Orka”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка