На арбіце часу
Дата канвертавання17.03.2016
Памер163.47 Kb.
Юбілейная выстаўка

«На арбіце часу»,

прысвечаная 75–годдзю

беларускага празаіка, кінасцэнарыста,

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Я. Коласа (1982), прэміі Ленінскага камсамола (1977), прэміі імя М. Астроўскага (Расія, 1975), прэміі імя Б. Палявога (Расія, 1990),

абладальніка ордэна «Знак пашаны»Віктара Апанасавіча Казько

тэрмін правядзення: 20 красавіка – 14 мая

месца экспанавання: зала беларускай літаратуры

(2–гі паверх, пам. 205)
 1. Maksimjuk, J. Znikanie nezapotrebovanoji provincji // Czasopis 2010. – №7/8. – С. 56–58.

Шыфр НББ: 19ИН590


 1. Актуальныя праблемы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе рэформы школы : зб. навук. арт. / Нац. ін–т адукацыі ; [склад.: А. І. Бельскі, М. Ф. Печанко]. – Мн. : НІА, 2003. – 215 с.

Шыфр НББ: 1БА333177


 1. Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навукова–практычнай канферэнцыі, Брэст, 21 лютага 2012 года / [пад агульная рэдакцыяй З. П. Мельнікавай]. – Брэст : БрДУ, 2013. – 238 с.

Шыфр НББ: 1Н//405997(039)


 1. Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 31 мая 2004 года) / адказны рэдактар В.М. Стральцова. – Мінск, 2005. – 250, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА441843


 1. Андрэева, А. У.

Трагізм чалавечага існавання ў аповесці В. Казько Бунт незапатрабаванага праху / А. У. Андрэева // Выяўленча–мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова–тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19–20 мая 2009 года) / [рэдкалегія: М. А. Тычына (навуковы рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 258―261.

Шыфр НББ: 1Н//350247(039)
 1. Багарадава, Таццяна Робертаўна.

Асэнсаванне праблемы вайна і дзяцінства ў аповесці В. Казько / Т. Р. Багарадава // Контексты мировой литературы : сборник научных статей : к 70–летию профессора А. А. Гугнина / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования Полоцкий государственный университет ; [редколлегия: Д. А. Кондаков (ответственный редактор) и др.]. – Новополоцк, 2011. – С. 279–281.

Шыфр НББ: 1Н//293533К(039)
 1. Беларускія пісьменнікі: біябіліяграфічны слоўнік: у 6 т./ Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская энцыклапедыя; [пад рэдакцыяй А. В. Мальдзіса]. – Мінск: БелЭн, 1992–1995.

Т.3: Івашын – Кучар. – 1994. – 585 с.

Шыфр НББ:1БА35989 1. Берасцейска–Пінскае Палессе: мова, літаратура, гісторыя : матэрыялы рэсп. навук. канф., прысвеч. 80–годдзю з дня нараджэння У. Калесніка, 24–25 кастр. 2002 г. / рэдкал.: М. М. Аляхновіч і інш. – Брэст : Лаўроў, 2002. – 166 с.

Шыфр НББ: 1БА297955


 1. Бугаёў, Д. Я.

Жыццём ідучы : з гісторыі беларускай літаратуры і літаратурнай крытыкі / Д. Я. Бугаёў ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : БДУ, 2013. – 302, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//444802(039)
 1. Бугаёў, Д. Я.

Спавядальнае слова : літ. крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў ; [маст. Л.А. Стрыжак]. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства Маст. літ., 2001. – 324, [2] с

Шыфр НББ: 1БА242207
 1. Бурдзялёва, І. А.

Матыў загубленага Эдэму ў Палескай хроніцы І. Мележа і рамане Неруш В. Казько / І. А. Бурдзялёва // Вестник Минского государственного лингвистического университета : Вестник МГЛУ. Серия 1, Филология : научно–теоретический журнал. – 2013 – № 2. – С. 95–103.

Шыфр НББ: 3ОК5610
 1. Васілевіч, А. А.

Раман В. Казько Бунт незапатрабаванага прахуяк сінтэз розных тыпаў мастацкага міфалагізму / А. А. Васілевіч // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна–цывілізацыйнага ўзаемадзеяння : матэрыялы Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі : (Мінск, 28 мая 2008 года) / [рэдкалегія: В. А. Максімовіч (навуковы рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 133―139.

Шыфр НББ: 1Н//129905(039)
 1. Вобраз–88 : літ.–крыт.арт. / склад. Т. Грамадчанка ; рэдкал.: Н. Пашкевіч, С. Андраюк, Д. Бугаёў, В. Каваленка, В. Палтаран. – Мн. : Маст. літ., 1988. – 243,[2]с.

Шыфр НББ: БА223653


 1. Вобразна–эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна. – Мазыр : МДПУ, 2004 – .

Шыфр НББ: 1БА393540


 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў імя Я. Купалыю – Мінск: Беларуская навука, 1999–2014.

Т.4, кн.1: 1966–1985 / [С. А. Андраюк, М. Арочка, С. С. Лаўшук і іншю; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. – 2002. – 926 с.

Шыфр НББ:1БА279540
 1. Грыцаль, Т. М. Беларуская літаратура ў школе: вывучэнне сучаснай прозы ў старшых класах : метад. дапам. / Т. М. Грыцаль. – Мн. : Тэхнапрынт, 2004. – 20 с.

Шыфр НББ: 1БА347344


 1. Грыцаль, Т. М. Праблема вывучэння жанравай спецыфікі празаічных твораў на ўроках беларускай літаратуры ў 11 класе / Т. М. Грыцаль. – Мн. : Тэхнапрынт, 2003. – 97 с.

Шыфр НББ: 1БА320442


 1. Давыдоўская, Н.

Вобраз Мадонны ў прозе Івана Шамякіна і Віктара Казько : на матэрыяле аповесцяў Палеская мадонна і Выратуй і памілуй нас, чорны бусел / Наталля Давыдоўская // Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. – 2007. – № 12. – С. 27–29.

Шыфр НББ: 3ОК2069
 1. Доблесть поколения : сов. писатели лауреаты премии Ленинского комсомола–строителям Байкал.–Амур. магистрали и труженикам удар. строек Сибири и Дальнего Востока. [сборник / сост. А. А. Лиханов]. – Хабаровск : Кн. изд–во, 1979. – 445 с.

Шыфр НББ: АУ591568


 1. Друк, Г. М.

У храме Слова : міфатворчасць Віктара Казько : манаграфія / Г. М. Друк. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. – 182, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА424058
 1. Друк, Г. М.

Мастацкае адчуванне сучаснасціпраз прызму біблейскіх парадыгмаў В. Казько ў рамане «Бунт незапатрабаванага праху» // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17 – 18 лістапада 2004 г., г. Мазыр / рэдкалегія: П.Р. Кашман, А.У. Сузько (адказныя рэдактары) і інш. – Мазыр : МДПУ, 2005. – С. 80–86.

Шыфр НББ: 1БА460632
 1. Дубашынскі, Р. Ю.

Боль жыцця, альбо Пошук ісціны: героі–характары ў апавяданні Віктара Казько «Нахаў» / Р. Ю. Дубашынскі // Выяўленча–мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова–тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19―20 мая 2009 года) / [рэдкалегія: М. А. Тычына (навуковы рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 252–258.

Шыфр НББ: 1Н//350247(039)
 1. Дубашынскі, Р. Ю.

Вяртанне да свайго, або «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел»… / Раман Дубашынскі // Верасень : літаратурна–мастацкі часопіс / заснавальнік рэдакцыйна–выдавецкая ўстанова Вераснянка. – 2010. – № 2. – С. 156–163.

Шыфр НББ: 3Н//1710
 1. Жардзецкая, А. У.

Праблема гістарызму ў творчасці Максіма Гарэцкага і Віктара Казько / Ала Жардзецкая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць : (праблемы выдання спадчыны) : XIX Гарэцкія чытанні : матэрыялы чытанняў, Мінск, 18 лютага 2011 г. / [рэдкалегія: Р. Гарэцкі (адказны рэдактар) і нш.]. – Мінск, 2011. – С. 116–123.

Шыфр НББ: 1Н//321356(039)
 1. Жардзецкая, А. У.

Чалавек, гісторыя, час у творах В. Казько / А. У. Жардзецкая // Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI веков : к 70–летию кафедры русской литературы : сборник научных статей : в 2 ч. / Белорусский государственный университет, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы ; под редакцией С. Я. Гончаровой–Грабовской. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 195–200.

Шыфр НББ: 1Н//314244(039)
 1. Жардзецкая, А. У.

Экалагічныя праблемы ў сучаснай беларускай прозе : на прыкладзе твораў Івана Пташнікава, Віктара Казько, Алеся Жука, Віктара Карамазава / Ала Жардзецкая // Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. – 2008. – № 12. – С. 28–31.

Шыфр НББ: 3ОК2069
 1. Жаўранкі над полем : апавяданні / [укладальнік А. М. Бадак]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. – 430, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//319932(039)


 1. Каваленка, У. П.

Высакосныя годы Віктара Казько / Уладзімір Каваленка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, да 85–годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7–8 кастрычніка 2010 г.) / [рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (адказны рэдактар), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк]. – Гомель, 2010. – С. 132–137.

Шыфр НББ: 1Н//278820(039)
 1. Казько, В. А.

Az ítélet napja / Viktor Kozko ; [fordította Gálvölgyi Judit]. – Budapest : Kosmosz, 1981. – 208 с.

Шыфр НББ: БА178833
 1. Казько, В. А.

Kohtupäev / Viktar Kazko ; tõlkinud Valeeria Villandi. – Tallinn : Perioodika, 1982. – 134, [2] с. – (Loomingu Raamatukogu ; № 5―7 (1261–1263)).

Шыфр НББ: БА179825
 1. Казько, В. А.

Бунт незапатрабаванага праху : раман / Віктар Казько. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 286, [1] с. : іл. – (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).

Шыфр НББ: 1Н//420319(039)
 1. Казько, В. А.

Високосна година ; Цьфти круша в Полесието : повести / Виктор Козко ; [превела от руски и белоруски Пенка Кънева]. – Пловдив : Издателство Христо Г. Данов, 1980. – 169, [1] с.

Шыфр НББ: БА170521
 1. Казько, В. А.

Выбраныя творы : у 2 т. / Віктар Казько ; [прадмова, с. 5–20, Н. Ігруновай ; мастак А. А. Бетанава]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.

Т. 1 : Неруш : раман ; Апавяданні. – 477, [2] с., [1] л. партр. : іл.

Шыфр НББ: БА237228


 1. Казько, Віктар Апанасавіч (пісьменнік; нар. 1940).

Выбраныя творы : у 2 т. / Віктар Казько ; [прадмова, с. 5―20, Н. Ігруновай ; мастак А. А. Бетанава]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.

Т. 2 : Хроніка дзетдомаўскага саду : раман ; Цвіце на Палессе груша : аповесць. – 478, [2] с. : іл.

Шыфр НББ: БА237994


 1. Казько, В. А.

Выратуй і памілуй нас,чорны бусел : аповесці,апавяданні,эссе. – Мн. : Маст.літ., 1993. – 319 с.

Шыфр НББ: 1БА19506
 1. Казько, В. А.

Дзікае паляванне ліхалецця : эсэ, публіцыстыка / Віктар Казько. – Мінск : Кнігазбор, 2009. – 358, [1] c. : партр. ; 20 см. – (Кнігарня пісьменніка ; вып. 2).

Шыфр НББ: 1Н//350176(039)
 1. Казько, В. А.

Неруш : раман / Віктар Казько ; [мастак С. В. Пятровіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. – 428, [2]с. : іл. ; 21 см.

Шыфр НББ: БА188619
 1. Казько, В. А.

Неруш : раман ; Суд у Слабадзе : аповесць : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Віктар Казько ; [мастак Я. І. Ігнацьеў]. – Мінск : Юнацтва, 1991. – 587, [2] с., [1] л. партр. : іл. ; 21 см. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: БА241485
 1. Казько, В. А.

Судны дзень : аповесці, апавяданні / Віктар Казько. – Мн. : Выд. дзярж. прадпрыемства Маст. літ., 1998. – 475, [3] с. – (Залатая серыя. Проза XX стагоддзя).

Шыфр НББ: 1БА158829
 1. Казько, В. А.

Суд у Слабадзе : аповесць : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Віктар Казько. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 182, [1] с. ; 22 см. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//402529(039)
 1. Казько, В. А.

Суд у Слабадзе : аповесць і апавяданні / Віктар Казько ; [мастак В. М. Бароўка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 270, [2] с. : іл.

Шыфр НББ: БА160363
 1. Казько, В. А.

Хроніка дзетдомаўскага саду : раман / Віктар Казько ; [мастак У. Гладкевіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. – 429, [1] с., [8] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: БА218206
 1. Казько, В. А.

Час збіраць косці : аповесці / Віктар Казько. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 339 с. ; 20 см. – (Кнігарня пісьменніка ; вып. 57).

Шыфр НББ: 1Н//482451(039)
 1. Капшай, Н. П.

Нравственные искания в прозе В.Козько и В.Распутина : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 ; 10.01.02 / АН Беларуси, Ин–т литературы им. Я.Купалы. – Мн., 1996. – 19 с.

Шыфр НББ: 2АД22217
 1. Козейко, А. В.

Проблемы взаимоотношений человека и природы в современной белорусской прозе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.01.02) / АН БССР, Ин–т лит. им. Я. Купалы. – Мн., 1987. – 19 с.

Шыфр НББ: БА211798
 1. Козько, В. А.

Высокосный год : повесть: для ст. шк. возраста. – Мн. : Маст.літ., 1974. – 176с.

Шыфр НББ: БА136432
 1. Козько, В. А.

Две повести. – Мн. : Маст.літ., 1977. – 303с.

Шыфр НББ: АН973357
 1. Козько, В. А.

Здравствуй и прощай : повести. – Москва : Мол.гвардия, 1976. – 446с.

Шыфр НББ: БА148476
 1. Козько, В. А.

Здравствуй и прощай : повесть : [для старшего школьного возраста] / Виктор Козько ; [художник В. И. Юркова]. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с., [5] л. ил. ; 21 см. – (Библиотека юношества).

Шыфр НББ: БА211124
 1. Козько, В. А.

Колесом дорога : Роман / Виктор Козько. – Москва : Мол. гвардия, 1983. – 350 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: АР499881
 1. Козько, В. А.

Сад : режиссерский сценарий художественного кашетированного фильма / В. Казько, Ф. Конев ; режиссер–постановщик В. Четвериков ; [Госкино БССР]. – Минск : Беларусьфильм, 1982. – 154 с. ; 14x20 см.

Шыфр НББ: БА184520
 1. Козько, В. А.

Судный день : повести. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 383с.

Шыфр НББ: БА219507
 1. Козько, В. А.

Хроника детдомовского сада : пер. с белорус. / Худ. И. Гусева. – Москва : Сов. писатель, 1987. – 405, [1] с.

Шыфр НББ: БА214838
 1. Крикливец, Е. В.

Мифологическое пространство–время в повестях В. Астафьева и В. Козько: топос дороги / Е. В. Крикливец // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава : навукова–практычны часопіс / заснавальнік : установа адукацыі Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава. – 2010. – № 1. – С. 86–90.

Шыфр НББ: 3ОК7331
 1. Крикливец, Е. В.

Мотив смерти в прозе В. Астафьева и В. Козько / Е. В. Крикливец // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэспубліканскай навукова–практычнай канферэнцыі, 21―22 кастрычніка 2010 года / [рэдкалегія: Г. А. Арцямёнак, В. І. Русілка (адказныя рэдактары) і інш.]. – Віцебск, 2010. – С. 178–181.

Шыфр НББ: 1Н//269968(039)
 1. Крикливец, Е. В.

Пространственно–временная организация художественного мира В. Астафева и В. Козько: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 ; 10.01.02 / Крикливец, Е. В; Белорусский государственный университет . – Минск, 2013. – 26 с.

Шыфр НББ:2н//150462(039)
 1. Крикливец, Е. В.

Социальные аспекты топоса дома в прозе В. Астафьева и В. Козько / Е. В. Крикливец // Вестник Полоцкого государственного университета : научно–теоретический журнал. – 2011. – № 2. – С. 19–27.

Шыфр НББ: 3ОК11750
 1. Крикливец, Е. В.

Специфика художественного пространства–времени в повествовании в рассказах В. Астафьева Царь–рыба и повести В. Козько Цвіце на Палессі груша / Е. В. Крикливец // Язык и социум : материалы VIII международной научной конференции, Минск, 5―6 декабря 2008 г. : в 2 ч. / под общей редакцией Л. Н. Чумак. – Минск, 2009. – Ч. 1. – С. 168―171.

Шыфр НББ: 1Н//350237(039)
 1. Крикливец, Е. В.

Топос как структурный элемент хронотопа и объект научного исследования (на примере творчества В. Астафьева и В. Козько) = Topos as a Structurar Element of the Chronotope and Object of Scientific Research (on the Example of Works by V. Astafiev and V. Kozko) / Крикливец Е. В. // Ученые записки / М–во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования Витеб. гос. ун–т им. П.М.Машерова. – 2013. – Т. 16. – С. 126–131.

Шыфр НББ: 3ОК11022
 1. Крикливец, Е. В.

Художественный мир В. Астафьева и В. Козько: специфика пространственно–временной организации : монография / Е. В. Крикливец ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. – Витебск : ВГУ, 2014. – 106 с.

Шыфр НББ: 1Н//451486(039)
 1. Крыклівец, А.

Топас дарогі як увасабленне эвалюцыі або дэградацыі асобы ў прозе Віктара Казько і Віктара Астаф'ева / Алена Крыклівец // Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. – 2011. – № 10. – С. 24–27.

Шыфр НББ: 3ОК2069
 1. Курыленка, Галіна Мікалаеўна (філолаг).

Фальклорна–міфалагічны аспект рамана Віктара Казько Неруш / Галіна Курыленка, Дар'я Старадуб // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. – Мінск, 2004–. – 2010. – Вып. 7. – С. 206–208.

Шыфр НББ: 1Н//283056(039)
 1. Кушнарова, К. В.

Вяртанне да вытокаў як сімвал неўміручасці / К. В. Кушнарова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : научный и производственно–практический журнал. – 2011. – № 2. – С. 165–167.

Шыфр НББ: 3ОК8884
 1. Кушнарова, К. В.

Міфалагема вяртання ў творах В. Казько і А. Казлова / К. В. Кушнарова // Актуальные проблемы филологии : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – 2011. – Вып. 4. – С. 52–55.

Шыфр НББ: 3Н//891
 1. Ліпскі, Уладзімір Сцяпанавіч.

Каралева белых прынцэс : выбранае : Аповесці. Казкі. Апавяданні : для мал. шк. узросту / Уладзімір Ліпскі ; [прадм. В.Казько ; маст. Я. А. Ларчанка]. – Мн. : Юнацтва, 2000. – 334, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА199797
 1. Логачева, С. А.

Мифологема Потопа в повести В. Распутина Прощание с Матерой и в романе В. Козько Неруш / С. А. Логачёва // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – 2013. – Вып. 8. – С. 40–44.

Шыфр НББ: 3Н//1714
 1. Логачева, С. А.

Образ земли в натурфилософской прозе А. Кима и В. Казько / С. А. Логачёва // Актуальные проблемы филологии : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – 2013. – Вып. 6. – С. 41–46.

Шыфр НББ: 3Н//891
 1. Моўнакультурная прастора Брэсцка–Пінскага Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : [у 2 ч.] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ; [рэдкалегія: М. М. Аляхновіч і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2011.

Ч. 2. – 202, [3] с.

Шыфр НББ: 1Н//315252(039)
 1. Навагродская, Н. У.

Творчая індывідуальнасць В. Казько: да праблемы стылю / Навагродская Наталля // Моўнакультурная прастора Брэсцка–Пінскага Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : [у 2 ч.] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ; [рэдкалегія: М. М. Аляхновіч і інш.]. – Брэст, 2011. – Ч. 2. – С. 20–26.

Шыфр НББ: 1Н//315252(039)
 1. Навуковыя чытанні, прысвечаныя С. Некрашэвічу (5; 2001; Гомель).

Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу : (матэрыялы навуковай канферэнцыі) / [рэдкалегія: А. А. Станкевіч (адказны рэдактар) і інш.]. – Гомель : ГДУ, 2001. – 20 см.

Ч. 2. – 97 с. – Частка тэксту на рускай мове. – Бібліяграфія ў канцы артыкулаў.

Шыфр НББ: 1Н//44843(039)


 1. Наш Быкаў : кн. ўспамінаў / уклад. Г.Бураўкін. – Мн. : Кніга, 2004. – 494 с. ; 21 см. – (XXI стагоддзе).

Шыфр НББ: 1БА353253


 1. Някляеў, У. П.

Знакі прыпынку / Уладзімір Някляеў ; [укладанне, каментары С. Шапрана ; прадмова В. Казько]. – Мінск : Лімарыус, 2013. – 369, [1] с., [2] л. іл. ; 18 см. – (Беларуская мемуарная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//471944(039)
 1. Паталкоў, Ю. В.

Сорам сэрца : метафізічны змест аповесці Суд у Слабадзе Віктара Казько / Юры Паталкоў // Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. – 2010. – № 4. – С. 28–30.

Шыфр НББ: 3ОК2069
 1. Прайсці праз зону : Проза. Паэзія. Публіцыстыка / [уклад. І. Бутовіч ; прадм. І. Шамякіна ; маст. У. Гардзеенка. – Мн. : Маст. літ., 1996. – 543 с., 16 л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА83038


 1. Рагуля, А. У.

Пафас станаўлення : літ.–крыт.арт. – Мн. : Мастац.літ., 1991. – 286с.

Шыфр НББ: БА247060
 1. Руска–беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы : матэрыялы міжнар. навук. канф., 18–19 снеж. 2003 г. : У 2 ч. / пад агул. рэд. М. І. Мішчанчука. – Брэст : Выд–ва БрДУ, 2004.

Ч. 1. – 250 с. – Бібліягр. ў канцы арт. і ў падрадк. заўв.

Шыфр НББ: 1БА345387
 1. Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI веков : к 70–летию кафедры русской литературы : сборник научных статей : в 2 ч. / Белорусский государственный университет, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы ; под редакцией С. Я. Гончаровой–Грабовской. – Минск : Республиканский институт высшей школы, 2010.

Ч. 1. – 291 с., [2] л. ил.

Шыфр НББ: 1Н//314244(039)
 1. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, да 85–годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7–8 кастрычніка 2010 г.) / [рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (адказны рэдактар), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк]. – Гомель : ГДУ, 2010. – 370 с. ; 21 см.

Шыфр НББ: 1Н//278820(039)


 1. Синькова, Л. Д.

Некоторые особенности психологического анализа в белорусской военной прозе 70–80–х годов : (на материале творчества В. Быкова, А. Адамовича, В. Козько): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Мин. гос. пед. ин–т им. А.М. Горького. – Мн., 1985. – 19 с.

Шыфр НББ: БА200682
 1. Скарына і наш час : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13–14 лістапада 2008 г. : у 2 ч. / [рэдкалегія: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) і інш.]. – Гомель : ГДУ, 2008. – 21 см.

Ч. 1. – 390 с. : табл. – Частка тэксту на рускай і украінскай мовах. – Бібліяграфія ў канцы артыкулаў.

Шыфр НББ: 1Н//138455(039)
 1. Скобла, М. У.

Вольная студыя : кніга гутарак / Міхась Скобла. – [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2009. – 549 с. : партр. ; 20 см. – (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Шыфр НББ: 1Н//204032(039)
 1. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы V Мiжнар. навук. канф., прысвеч. 80–годдзю Бел. дзярж. ун–та, (Мiнск, 16–18 кастр. 2001 г.) : У 3 ч. / Філал. фак. ; [рэдкал.: С.Я. Ганчарова–Грабоўская і інш.]. – Мн. : БДУ, 2001.

Ч. 1 : Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. – 218 с.

Шыфр НББ: 1БА244647
 1. Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце : матэрыялы VI Мiжнар. навук. канф. Славян. лiт. ў кантэксце сусвет., (Мiнск, БДУ, 8–10 кастр. 2003 г.) : У 2 ч. / пад агул. рэд. І.А. Чароты. – Мн. : Рэсп. ін–т выш. шк., 20

Ч. 2 : Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры. – 270 с.

Шыфр НББ: 1БА342352
 1. Судьева, Н. Л.

Проблема личности в белорусской прозе конца 70–х – начала 80–х годов : на материале произведений В. Адамчика, В. Козько, В. Карамазова : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Судьева Наталья Леонидовна ; Мин. гос. пед. ин–т им. А.М. Горького. – Мн., 1988. – 19 с.

Шыфр НББ: БА222371
 1. Сучасна білоруська повість : переклад з білоруської / [упорядник О. О. Жук]. – Київ : Дніпро, 1984. – 332, [1] с.

Шыфр НББ: БА194809


 1. Сучаснае беларускае літаратуразнаўства : сістэма каштоўнасцей і прыярытэтаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы ; [навуковы рэдактар В. А. Максімовіч]. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 290, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//8647(039)


 1. Сучаснік – 84 : нарысы, публіцыстыка, хроніка / [укладальнік С. Алексіевіч ; рэдкалегія: В. Карамазаў (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 204, [2] с. : іл., каляр. іл.

Шыфр НББ: АР508753


 1. Тарасава, Т. М.

Духоўны досвед беларускай прозы XX ст. і еўрапейскі кантэкст = Spiritual searches of the byelorussian prose of the XX century and the european context : манаграфія / Т. М. Тарасава ; [пад навуковай рэдакцыяй У. В. Гніламёдава] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка. – Минск : БДПУ, 2009. – 178, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//161307(039)
 1. Тарасава, Т. М.

Дыялектыка чалавечага я ў творах Віктара Казько (Выратуй і памілуй нас, чорны бусел) і Мішэля Уэльбека (Элементарныя часціцы) / Тамара Тарасава // Literatury wschodniosłowiańskie : z najnowszych badań : [księga dedykowana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin] / pod redakcją Haliny Twaranowicz. – Białystok, 2010. – С. 531–535.

Шыфр НББ: 1Н//227726(039)
 1. Тарасава, Т. М.

Сімволіка–міфалагічныя коды аповесці Выратуй і памілуй нас, чорны бусел Віктара Казько / Тамара Тарасава // Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. – 2009. – № 12. – С. 18–22.

Шыфр НББ: 3ОК2069
 1. Тулушев, А.

Я и она : (условно) : режиссерский сценарий короткометражного телевизионного художественного фильма по мотивам рассказа Виктора Казько Дождь на картошку / авторы сценария: А. Тулушев, М. Пятигорская ; режиссер А. Чекменев. – Минск : Беларусьфильм, 1974. – [6], 71 с.

Шыфр НББ: БА133488
 1. Фальклор і сучасная культура : матэрыялы міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, 27 – 28 красавіка 2006 г., г. Мінск / рэдкалегія: І.С. Роўда і інш. – Мінск : Паркус плюс, 2006. – 207 с.

Шыфр НББ: 1БА499501


 1. Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку : матэрыялы навук. канф., прысвеч. 80–годдзю Белдзяржун–та, 20 крас. 2001 г. / Адк. рэд. С.А. Важнік. – Мн. : ВТАА Права і эканоміка, 2001. – 317 с.

Шыфр НББ: 1БА259517


 1. Финн, П.

Судный день : режиссерский сценарий художественного двухсерийного телефильма / авторы сценария: П. Финн, В. Рыбарев ; режиссер–постановщик В. Рыбарев ; [Беларусьфильм]. – Минск : Беларусьфильм, 1985. – 127 с. ; 14х21 см.

Шыфр НББ: БА200263
 1. Цыбакова, С. Б.

Чалавек ― прырода ― радзіма ў рамане В. Казько Неруш і ў аповесці А. Бароўскага Княжабор / С. Б. Цыбакова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна : навуковы часопіс / заснавальнік: Установа адукацыі Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна. – 2013. – № 3. – С. 125–129.

Шыфр НББ: 3ОК8419


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка