Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка61/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Будь тым, кым ты назнáчаный

17. Онó хай кáжон рóбыть так, як ёмý Биг вы′значыв, і кáжон, як Госпóдь заклы′кав. І гэ′той накáз я даю′ по всіх цырквáх.

18. Вы′значаный хто бýты обрíзаным – хай ны хавáйіцьця. Вы′значаный хто ныобрíзаным бýты, хай ны обрíзуйіцьця.

19. Обрызáнне ныц і ны обрызáнне ныц, а всэ – як дыржя′тысь зáповыдей Бóжых.

20. Кáжон ныхáй остаéцьця тым, кым вин прызнáчаный.

21. Рабóм ты вы′значаный – ны сорóмся. Алэ′, як мóжыш стáты вóльным, то лíпшэ скорыстáй.

22. Бо раб, вы′значаный в Гóсподовы, е свобóдный Гóспода. Гэ′так сáмо вы′значаный свобóдным е раб Хрысты′в.

23. Вытэ′ дóрого кýпляны; то ны становíтэсь рабáмы людэ′й.

24. В якы′м прызвáнні хто вы′значаный, браты′, в такы′м хай кáжон і остаéцьця пы′рыд Бóгом.

Про буттé в пáры і окрóм

25. Нашчóт тогó, бýты лю′дюм в пáры чы не, я ны мáю накáзу Госпóднёго, алэ′ рáю як той, хто став мáты (міты) од Гóспода мы′лость бýты Ёмý вíрным.

26. А пры тыпэ′рышным буттí лычý найлíпшым, шо дóбрэ люды′ны гэ′так бýты.

27. Ты спарóваный з жи′нкыю? Ны шукáй розлýкы. Як остáвся быз жи′нкы – ны шукáй жи′нкы.

28. Зрэ′шты, як і ожэ′нысься, то ны зогрышы′ш. І як дíвчына пи′йдэ зáмуж, то ны зогрышы′ть. Такы′йі мáтымуть быдý ля тíла, а мынí вас шкóда.

29. Я вам кажý, браты′: врэ′мне вжэ корóткэ, і ты′йі, шо мáють жонóк, трэ′ба, коб булы′ такы′мы, як і ты′йі, шо ны мáють.

30. І ты′йі, шо плáчуть, як і ты′йі, шо ны плáчуть, і ты′йі, шо рáды, як і ты′йі, шо ны рáды, і ты′йі, шо купля′ють, як і ты′йі, шо ны набувáють.

[с. 366↑]


31. І ты′йі, шо корыстáюцьця гэ′тым свíтом, як і ты′йі, шо ны корыстáюцьця, бо прохóдыть облы′ччэ свíта гэ′того.

32. А я хóчу шоб вытэ′ булы′ быз клóпоту. Ныжонáтый клопóчыцьця про Госпóдне, як догоды′ты Гóсподовы,

33. а жонáтый клопóчыцьця про тóе, шо е на свíты, як догоды′ты жи′нцы. І вин двойíцьця.

34. Е рáзныця по′мыз замýжныю і дíвкыю. Нызамýжна клопóчыцьця про Госпóдне, як догоды′ты Гóсподовы, шоб бýты святэ′ю і тíлом, і дýхом; а замýжна клопóчыцьця про тóе, шо е на свíты, як догоды′ты мужыкóвы.

35. Кажý гэ′тэ ля вáшыйі ж коры′сті (пóльзы) ны з-за тогó, шоб накы′нуты на вас пýто, а шоб вытэ′ пожóнно й постоя′нно служы′лы Гóсподовы быз зáбавок.

36. А як хто дýмае, шо ныхорошэ′ ля свэ′йі дíвчыны оставáтысь так пожы′лыю, то хай рóбыть, як хóчэ: ны зогрышы′ть; ныхáй такы′йі йдуть зáмуж.

37. Алэ′ хто в сэ′рцы свойíм стойíть твэ′рдо і ны прыдáвляный якэ′ю быдóю, а мáе власть над свэ′ю вóлію, постáвыв в сэ′рцы свойíм остáвыты свою′ дочкý дíвчыныю, то дóбрэ рóбыть.

38. З-за гэ′того хто оддаé свою′ дочкý зáмуж, то дóбрэ рóбыть, а хто ны оддаé, то рóбыть ліпш.

39. Жи′нка звя′зана закóном, пóкыль жыв йійí мужы′к; а як мужы′к йійí вмрэ, то вонá мáе вóлю пойты′ за когó хóчэ, онó коб в Гóсподовы.

40. Алэ′ вонá шчаслывíша, як остáныцьця так, як я рáю; а я дýмаю, шо і я мáю Дýха Бóжого.Глава 8
Остырыгáйтэсь жэ′ртвы (охвíры) балванáм
1. Про охвíры (жэ′ртвы) балванáм мы знáйімо, бо мáйімо знаттé. Алэ знаттé ханыбэ′рыть чоловíка, а любóв будýе.

2. Хто дýмае, шо вин знáе шо-нэ′будь, то шэ вин ныц ны знáе так, як трэ′ба знáты.

3. Алэ хто лю′быть Бога, то Биг ёмý дае знаттé.

[с. 367↑]


4. То от, про спожывáнне балвáнськых жэ′ртвэй (охвíрэй) мы вíдайімо, шо балвáн на свíты – гэто ныц, і шо нымá гы′нчого Бóга, крóмы Одногó – Розйідíного.

5. Бо хоч е ты′йі, шо йіх зовýть богáмы, чы на нэ′бы, чы на зымнí, як і е мнóго богы′в і мнóго паны′в, --

6. алэ′ в вас оды′н Биг Бáтько, з Якóго всэ, і мы ля Ёгó, і оды′н Госпóдь Ісýс Хрыстóс, Якы′м стáло всэ, і мы Йім.

7. Алэ′ ны всі гэ′тэ вíдають: дэ′хто й до гэ′тыйі поры′ прызнаé балваны′в і йісьць балвáнськы жэ′ртвы (охвíры), і сóвысть йíха з-за тогó, шо слабáя, загы′джуйіцьця.

8. Йíжа ны наблы′жуе нас до Бóга, бо чы мы йімó, то ныц ны набувáйімо, чы ны йімó, то ныц ны трáтымо.

9. Алэ остырыгáйтэсь, шоб гэ′та вáша вóля ны стáла спокýсыю ля слабы′х.

10. Бо як хто пубáчыть, шо ты, якы′й дóбрэ всэ знáе, сыды′ш за столóм в язы′чыскуй божны′ці, то ёгó ныдухвáла сóвысть чы ны прыдáсть ёму охóты (охвóты) йíсты балвáнськы жэ′ртвы.

11. І от твогó знаття′ загы′нэ ныдухвáлый брат, за якóго був умэ′р Хрыстóс.

12. А грышачы′ гэ′так прóтів браты′в, мордýючы йíху слабýю сóвысть, вытэ′ грышытэ′ прóтів Хрыстá.

13. І з-за гэ′того, як йíжа прымáнюе брáта могó, то ны бýду вік йíсты мня′са, шоб ны звысты′ свогó брáта.


Глава 9
Власть і прáво апóстола. Хто комý слýжыть, той от тогó мáе дóлю
1. Чы ж я ны Апóстол? Чы ж я ны вóльный? Чы ж я ны бáчыв Ісýса Хрыстá, Гóспода нáшого? Чы вытэ′ – ны моé дíло в Гóсподовы?

2. Як ля гы′нчых я ны Апóстол, то ля вас Апóстол; бо пычя′ть могó апóстольства – гэ′то вытэ′ в Гóсподовы.

3. От моя′ оборóна прóтів тых, хто сýдыть мынэ′.

4. Чы мы ны мáйімо прáва йíсты й пы′ты?

5. Чы мы ны мáйімо прáва мáты рáзом з нáмы сыстрý – жи′нку, як і гы′нчы Апóстолы, і браты′ Гóсподовы, і Кы′фа?

6. Чы оды′н онó я і Варнáва мáйімо прáво ны робы′ты?

[с. 368↑]
7. Якы′й солдáт слýжыть хоч колы-нэ′будь на свойí кóшты? Хто сáдыть выногрáд і ны йісьць выногрáду з ёгó? Чы хто, пасучы′ скоты′ну, ны п’е молокá с тэ′йі скоты′ны?

8. Чы онó по-чоловíчому россýдку я гэ′тэ кажý? Чы ж ны кáжэ гэ′тэ сáмэ й закóн?

9. Бо в Моісéёвому закóны напы′сано: «Ны затýлюй рóта волóвы, шо молóтыть!» (Другозакон. 25, 4). Чы ж за волы′в клопóчыцьця Биг?

10. Чы, напэ′вно, нам гэ′тэ говóрыцьця? Ля нас гэ′тэ напы′санэ. Бо хто горэ′, то мýсыть горáты і нáдытысь, а хто молóтыть, то мýсыть молоты′ты з надíйію мáты тóе, чогó ждэ.

11. Як мы посíялы в вас добрó духóвнэ, то чомý б нам ны ждáты, шо пожнэ′мо в вас зымнóе?

12. Як шо гы′нчы мáють у вас прáво, то чомý ж ны мы? Алэ′ мы ны скорыстáлы гэ′того прáва, і всэ тырпымó, шоб ны помышя′ты чым ля Хрыстóвыйі Йівáнгылійі.

13. Чы ж вытэ′ ны знáйітэ, шо ты′йі, шо слýжять пры святóму, то й жы′вляцьця од святóго? Шо ты′йі, шо слýжять пры охвыровáннях, бырýть дóлю з охвырóваного?

14. Так і Госпóдь сказáв тым, хто гýчыть Йівáнгылійі, то з гэ′того гучíння й жы′ты.

15. Алэ′ я нычы′м такы′м ны скорыстáвся. І напысáв гэ′тэ ны ля тогó, шоб так булó ля мэ′нэ. Бо мынí ліпш вмырты′, чым шоб хто зныстóжыв слáву мою′.

1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка