Mustafa kemal üNİversitesi tayfur ata sökmen tip faküLtesi DÖnem III enfeksiyon etkenleri ve mekanizmalari ders kurulu
Дата канвертавання19.04.2016
Памер164.78 Kb.


MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM III

ENFEKSİYON ETKENLERİ ve MEKANİZMALARI DERS KURULU

(Dönem III, Kurul 2)

Ders Kurulu Başkanı : Doç. Dr. Burçin ÖZER

Ders Kurulunun Başlangıcı : 30 Eylül 2013

Ders Kurulunun Bitimi : 6 Kasım 2013

Ders Kurulu Sınavı : 8 Kasım 2013
Ders Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Seçil ARICA (Aile Hekimliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Vefik ARICA (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Meryem ÇETİN (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gülnaz ÇULHA (Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Nizami DURAN (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Sibel HAKVERDİ (Patoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Özlem KAYA (Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Cahit ÖZER (Aile Hekimliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Burçin ÖZER (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Zafer YÖNDEN (Klinik Biyokimya Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Harun ALP (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Füsun AYDOGAN (Nükleer Tıp Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Melek İNCİ (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Semire UZUN (Biyofizik Anabilim Dalı)

Yrd Doç Dr Neslihan PINAR (Farmakoloji Anabilim AD)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞİLFELER (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM III

ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

(Dönem III, Kurul 2)ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

TEORİK

PRATİK

TOPLAM

Tıbbi Mikrobiyoloji

50

8

58

Tıbbi Parazitoloji

13

7

20

Farmakoloji

19
19

Patoloji

4

1

5

Aile Hekimliği

4
4

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3
3

Nükleer Tıp

1
1

Tıbbi Biyokimya

2
2

TOPLAM

96

16

112

AMAÇ:


Ders Kurulu sonunda Dönem III öğrencileri enfeksiyon hastalıklarının etken parazit ve diğer mikroorganizmalarını, bunların mikrobiyolojik özelliklerini, laboratuvar tanı yöntemlerini, epidemiyolojisini, patogenezini, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları ve farmakolojik özelliklerini, enfeksiyon hastalıklarında kayıtlar ve bu hastalıkların bu kayıtlarda sınıflandırılma şeklini öğreneceklerdir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

Ders kurulu sonunda öğrenciler;


  1. Enfeksiyon hastalıklarına yol açan bakteri, virus, mantar ve parazitlerin adları ve sınıflandırılmasını

  2. Mikroorganizmaların mikrobiyolojik özelliklerini

  3. Mikroorganizmaların sebep olduğu klinikleri,

  4. Mikroorganizmaların hastalık oluşturma mekanizmaları ve bu hastalıkların patolojisini

  5. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları ve farmakolojik özelliklerini,

  6. Enfeksiyon hastalıklarında sintigrafik görüntüleme yöntemlerini öğreneceklerdir.1. hafta

30 Eylül

Pazartesi

1 Ekim

Salı

2 Ekim

Çarşamba

3 Ekim

Perşembe

4 Ekim

Cuma

08:30-09:20

Enfeksiyon Hastalıklarında Klinik Belirti ve Bulgular

Dr. İ. Şilfeler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi

Dr.S. Oktar

Farmakoloji


Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri
Dr.Neslihan PınarFarmakoloji


Haemophilus ve Bordetella

Dr.N.Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji


Vibrio, Campylobacter ve Helicobacter
Dr. M.Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji09:30-10:20

Bakteriyel Virülans ve Patojenite Faktörleri

Dr. M. Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji


Kemoterapiye giriş ve kullanım prensipleri
Dr.S. Oktar
Farmakoloji

Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri
Dr.Neslihan Pınar
Farmakoloji


Brucella
Dr. M. Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji
Actinomyces ve Nocardia
Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji
10:30-11-20

Bakteriyel Virülans ve Patojenite Faktörleri

Dr. M. Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji


Tıbbi Parazitolojiye Giriş

Dr. G. Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Ürogenital Sistem ve Gastrointestinal Sistem Protozoonları
Dr. G.Çulha

Tıbbi ParazitolojiNeisseria ve Moraxella

Dr. B. Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji


Gram pozitif aerop

sporlu basiller


Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji11:30-12:20

Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Dr. M. İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji
Stafilokoklar

Dr. N.Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji


Ürogenital Sistem ve Gastrointestinal Sistem Protozoonları
Dr. G.Çulha

Tıbbi ParazitolojiLegionella, Francisella, ve Pasteurella
Dr.B.Özer

Tıbbi MikrobiyolojiGram pozitif sporsuz basiller
Dr. N. Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji

13:30-14:20

Biyopsikososyal yaklaşım
Dr. S. Arıca

Aile HekimliğiStreptokok ve Enterokoklar

Dr. B. Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji


LAB: Ürogenital sistem protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji

İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler

Dr.Neslihan Pınar


Farmakoloji

Alerjik Besin Reaksiyonları

Dr. V. Arıca

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


14:30-15:20

Biyopsikososyal yaklaşım
Dr. S. Arıca

Aile HekimliğiLAB: Gram-Pozitif Kokların İncelenmesi

Tıbbi MikrobiyolojiLAB: Ürogenital sistem protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji

LAB: Gram negatif kokların İncelenmesi

Tıbbi MikrobiyolojiLAB: Gram pozitif basillerin İncelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

15:30-16:20

Serbest Çalışma

LAB: Gram-Pozitif Kokların İncelenmesi

Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma

LAB: Gram negatif kokların İncelenmesi

Tıbbi MikrobiyolojiLAB: Gram pozitif basillerin İncelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji


2. hafta


7 Ekim

Pazartesi


8 Ekim

Salı


9 Ekim

Çarşamba


10 Ekim

Perşembe


11 Ekim

Cuma

08:30

09:20


Nonfermantatif bakteriler
Dr. N. Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji
Penisilinler

Dr.S.Oktar


Farmakoloji


Karbapenem

Monobaktam

Beta-laktamazinh.
Dr.Neslihan Pınar
Farmakoloji


Tıbbi Kayıtlar ve hastalıkların sınıflandırılması
Dr.C. Özer

IHUAlerjik İlaç Reaksiyonları

Dr. İ. Şilfeler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


09:30

10:20


Enterobacteriaceae

Dr. N. Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji


Sefalosporinler

Dr.S.Oktar


Farmakoloji

Aminoglikozidler ve kloramfenikoller
Dr.Neslihan Pınar
Farmakoloji

Tıbbi Kayıtlar ve hastalıkların sınıflandırılması
Dr.C. Özer

IHU


İnfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme
Dr. F. Aydoğan

Nükleer Tıp10:30

11:20


Salmonella, Shigella,

ve Yersinia


Dr. B. Özer

Tıbbi MikrobiyolojiRickettsia
Dr. M. İnci

Tıbbi MikrobiyolojiAnaerob bakteriler
Dr. M.Çetin

Tıbbi MikrobiyolojiKan parazitleri

Dr. G. Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Mycoplasma ve Ureaplasma

Dr.B.Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji


11:30

12:20


Salmonella, Shigella,

ve Yersinia


Dr.B.Özer

Tıbbi MikrobiyolojiKlamidya

Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji


Anaerob bakteriler
Dr. M.Çetin

Tıbbi MikrobiyolojiKan parazitleri

Dr. G. Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Mikobakteriler
Dr.N.Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji


13:30

14:20


LAB: Gram Negatif

Enterik Basillerin İncelenmesi


Tıbbi Mikrobiyoloji

Radyasyon Biyofiziği
Dr. S UZUN

BiyofizikEnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisine Giriş ve Bakteri Enfeksiyonları Patolojisi

Dr.S.Hakverdi

Patoloji


LAB: Kan parazitlerinin incelenmesi
Tıbbi Parazitoloji

DÖNEM II SINAV

14:30

15:20


LAB: Gram Negatif

Enterik Basillerin İncelenmesi


Tıbbi Mikrobiyoloji

Radyasyon Biyofiziği
Dr.S UZUN

BiyofizikLAB: Anaerop Bakterilerin İncelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

LAB: Kan parazitlerinin incelenmesi
Tıbbi Parazitoloji

15:30

16:20


Serbest Çalışma
LAB: Anaerop Bakterilerin İncelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

Serbest Çalışma3.hafta

14 Ekim

Pazartesi

15 Ekim

Salı

16 Ekim

Çarşamba

17 Ekim

Perşembe

18 Ekim

Cuma

08:30

09:20


Spiroketler
Dr.N.Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji
KURBAN BAYRAMI

09:30

10:20


Tıbbi Virolojiye Giriş
Dr.B.Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji10:30

11:20


Virus Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji11:30

12:20


Adenovirusler ve Pox Grubu Viruslar
Dr. N. Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji


13:30

14:20


TATİL

14:30

15:20


15:30

16:20
4.hafta

21 Ekim

Pazartesi

22 Ekim

Salı

23 Ekim

Çarşamba

24 Ekim

Perşembe

25 Ekim

Cuma

08:30

09:20


Hepatit Virusları
Dr.N.Duran

Tıbbi MikrobiyolojiAntianaerobik ilaçlar

Dr.S. Oktar


Farmakoloji

Solunum Yolu Virusları ve İnfluenza
Dr.N.Duran

Tıbbi MikrobiyolojiPikarnoviruslar
Dr. M.İnci

Tıbbi MikrobiyolojiAntimikobakteriyel İlaçlar

Dr.S. Oktar

Farmakoloji


09:30

10:20


Hepatit Virusları
Dr.N.Duran

Tıbbi MikrobiyolojiSülfonamidler ve Florokinolonlar
Dr.S. Oktar
Farmakoloji


Solunum Yolu Virusları ve İnfluenza
Dr.N.Duran

Tıbbi MikrobiyolojiPikarnoviruslar
Dr. M.İnci

Tıbbi MikrobiyolojiAntiviral İlaçlar

Dr.S. Oktar


Farmakoloji

10:30

11:20


Aminoglikozitler

Dr.H. Alp


Farmakoloji

Nematodlar
Dr. Ö. Kaya

Tıbbi ParazitolojiKızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak Virusları
Dr.B.Özer

Tıbbi MikrobiyolojiAllerjik Hastalıkların İmmunopatogenezi

Dr.S.Hakverdi

Patoloji


Yavaş virus enfeksiyonları
Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji11:30

12:20


Rhabdovirus
Dr. M.İnci

Tıbbi MikrobiyolojiNematodlar
Dr. Ö. Kaya

Tıbbi ParazitolojiMoleküler yöntemlerin klinik Mikrobiyolojide kullanımı
Dr. B. Özer

Tıbbi MikrobiyolojiFungal, Parazitik ve Viral Enfeksiyonların Patolojisi

Dr.S.Hakverdi

Patoloji


Sestodlar
Dr. Ö. Kaya

Tıbbi Parazitoloji

13:30

14:20


Herpesviruslar
Dr.B.Özer

Tıbbi MikrobiyolojiLAB: Nematodların incelenmesi

Tıbbi ParazitolojiHIV

Dr. M.İnci

Tıbbi Mikrobiyoloji


Tetrasiklin, Makrolidler ve linkozamidler
Dr.Neslihan Pınar
Farmakoloji

Sestodlar

Dr. Ö. Kaya

Tıbbi Parazitoloji


14:30

15:20


Herpesviruslar
Dr.B.Özer

Tıbbi MikrobiyolojiLAB: Nematodların incelenmesi

Tıbbi ParazitolojiRadyasyonun Tıpta Kullanım

Dr.İ. Kahraman

Biyofizik


Arboviruslar

Dr. B. Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji


LAB: Sestodların incelenmesi

Tıbbi Parazitoloji15:30

16:20


LAB: Enfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi
Patoloji

LAB: Mikobakterilerin İncelenmesi

Tıbbi MikrobiyolojiRadyasyonun Tıpta Kullanım

Dr.İ. Kahraman

Biyofizik


Enfeksiyonlara karşı bağışıklık

Dr. M.Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji


LAB: Sestodların incelenmesi

Tıbbi Parazitoloji16:30

17:20


LAB: Enfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi

Patoloji


LAB: Mikobakterilerin İncelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

5.hafta

28 Ekim

Pazartesi

29 Ekim

Salı

30 Ekim Çarşamba

31 Ekim Perşembe

1 Kasım

Cuma

08:30

09:20


Granülomatöz İltihabi Hastalıkların Patolojisi

Dr.S.Hakverdi

Patoloji


RESMİ TATİL

Onkojenik virusler
Dr. M. Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji
Antifungal İlaçlar
Dr.H.Alp Farmakoloji

Antiparaziter ve antihelmintik ilaçlar

Dr.H.Alp


Farmakoloji

09:30

10:20


Trematodlar

Dr. G.Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Aktif ve Pasif İmmunizasyon
Dr.N.Duran

Tıbbi Mikrobiyoloji
Antimalaryal İlaçlar

Dr.H.Alp FarmakolojiAntiprotozoal İlaçlar

Dr.H.Alp


Farmakoloji

10:30

11:20


Trematodlar

Dr. G.Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Tıbbi Mikolojinin Genel Prensipleri
Dr. M.Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji

Fırsatçı Parazitler

Dr. G.Çulha

Tıbbi Parazitoloji


Amiloidoz

Dr.S.Hakverdi

Patoloji


11:30

12:20


LAB: Trematodların incelenmesi

Tıbbi ParazitolojiSubkutan Mikozlar
Dr. M.Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji
Fırsatçı Mikozlar
Dr. M.İnci

Tıbbi MikrobiyolojiYüzeyel Mikozlar
Dr. M.Çetin

Tıbbi Mikrobiyoloji


13:30

14:20


RESMİ TATİL

Nozokomiyal İnfeksiyonlar
Dr.B.Özer

Tıbbi Mikrobiyoloji
Antiseptik ve dezenfektanlar Dr.Neslihan Pınar

Farmakoloji
Dönem I Sınav

14:30

15:20


Vücut sıvılarının Klinik Biyokimyası
Dr. Z. Yönden

Biyokimya
LAB: Bazı Fırsatçı Mikozların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

15:30

16:20


Vücut sıvılarının Klinik Biyokimyası
Dr. Z. Yönden

BiyokimyaLAB: Bazı Fırsatçı Mikozların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji


6.hafta

4 Kasım

Pazartesi

5 Kasım

Salı

6 Kasım Çarşamba

7 Kasım Perşembe

8 Kasım

Cuma

08:30

09:20


Antimikobakteriyel İlaçlar

Dr.S. Oktar

Farmakoloji


Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

PRATİK SINAVLAR

TEORİK SINAV

09:30

10:20


Antiviral İlaçlar

Dr.S. Oktar


Farmakoloji


Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

10:30

11:20


Gerçek Sistemik Mikozlar
Dr. M.Çetin

Tıbbi MikrobiyolojiSerbest Çalışma

Serbest Çalışma

11:30

12:20


Tıbbi Entomoloji

Dr. Ö. Kaya

Tıbbi Parazitoloji


Serbest Çalışma

Serbest ÇalışmaSerbest Çalışma

Serbest Çalışma

13:30

14:20


LAB: Tıbbi Entomoloji

Tıbbi ParazitolojiSerbest Çalışma

Serbest Çalışma

14:30

15:20


LAB: Tıbbi Entomoloji

Tıbbi ParazitolojiSerbest Çalışma

Serbest Çalışma

15:30

16:20


LAB: Dermatofitlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma
LAB: Dermatofitlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка