Monitoring jasoně dymnivkového Parnassius mnemosyne
Дата канвертавання25.04.2016
Памер9.2 Kb.
Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) na

lokalitě Dlúhý hrúd (obora Soutok) v EVL Soutok Podluží roce 2008
Mgr. Lukáš Čížek, PhD.

Entomologický ústav BC AV ČR a Přírodovědecká fakulta JČU

Branišovská 31

370 05, Č. Budějovice

email: cizek@entu.cas.cz

Datum exkurze: 1.6.2008, 11-15 h., polojasno, slabý vítr

Nabídka nektaronosných rostlin: středně vysoká (celá řada kvetoucích bylin)

Počet pozorovaných jedinců P. mnemosyne: 4 ex. (4 M – olétanost 2-3; 0 F).Motýli byli po celou dobu monitoringu individuálně značeni čísly pro stanovení odhadu

velikosti populace při jednodenním značení. Celkem byli označeni 4 jedinci (z toho 4 samci), 6 zpětných odchytů (samců). Velikost populace byla pro daný den vypočtena dle Craiga (pouze pro samce): N=13.5, SE=6.2, výpočet dle Craiga velikost malých populací navíc nadhodnocuje, celková populace tedy není větší než sto jedinců!Jedná se o izolovanou a vymírající populaci P. mnemosyne.
Popis biotopu a management:

Lokalita se nachází nedaleko zámečku Pohansko mezi protipovodňovou hrází a řekou Dyjí a těsně přiléhá k obornímu plotu. (48°42'42.4"N, 16°54'31.537"E). Plocha obývaná sledovaným druhem je písčitá vyvýšenina (hrúd), pokrytá lesostepí s roztroušenými stromy. Byla částečně zalesněna dubem sázeným do vyoraných brázd. Do brázd zároveň nalétl jasan, takže lokalita místy velmi zarůstá. Přilehlá louka byla pravděpodobně před několika lety ilegálně zalesněna.


Závěr a doporučení k managementu:

Populace jasoně dymnivkového byla v oboře Soutok po několika letech ověřena 10.5. 2008 účastníky Entomologických dnů 2008, kdy byli pozorováni asi 3 jedinci.Jedná se zřejmě o poslední populaci kriticky ohroženého jasoně dymnivkového v lužních lesích při soutoku Moravy a Dyje, která je navíc velmi malá a izolovaná, tedy extrémně zranitelná a pravděpodobně vymírá. Nejbližší známá populace se nachází v Bořím lese.

Pro přežití tohoto kriticky ohroženého druhu je nezbytné:

1) silně naředit dubovou výsadbu a zcela zlikvidovat nálet jasanu přímo na lokalitě

2) na dalších hrůdech v rámci obory Soutok naředit mladé i starší listnaté porosty a odstranit borové výsadby

3) až na jednotlivé stromy (ponechat jako solitéry) zlikvidovat výsadbu na ilegálně zalesněné louce přiléhající k lokalitě

4) skoncovat s plošnou přípravou půdy

Ortofotomapa se zákresem výskytu jasoně dymnivkového na lokalitě Dlúhý hrúd

v roce 2008

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка