Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
старонка6/7
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Adam Michna z Otradovic. Básnické dilo. Praha, 1985.


Antika a česká kultura. Praha, 1978.

Beneš B. Česká lidová slovesnost. Praha, 1990.

Bitnar V. O českém baroku slovesném. Praha, 1932.

Bitnar V. O podstatě českého literárního baroku. Praha, 1940.

Bitnar V. Postavy a problémy českého baroku literárního. Praha, 1939.

Bohuslav Balbin a kultura jeho doby v Čechách. Praha, 1992.

Bridel F. Básnické dilo. Praha, 1994.

Černý V. Staročeská milostná liryka. Praha, 1948.

Černý V. Až do předsíně nebes. Čtrnact studii o baroku našem i cizim. Praha, 1996.

České baroko. Praha, 1941.

Janáček J. Jan Blahoslav. Praha, 1966.

Jan Blahoslav předchůdce J.A.Komenského. Uherský Brod. 1971.

Hlobil I, Petrů E. Humanísmus a raná renesanse na Moravě. Praha, 1992.

Fencl J. Jan Hasištejnský z Lobkovic. Usti nad Labem. 1982.

Kalista Z. Z legend českého baroka. Olomouc, 1934.

Kolár J. Česká zábabná proza 16 století a tzv. knížky lidového čtení. Praha, 1960.

Kopecký M. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bilé hory. Brno, 1979.

Kopecký M. Komenský jako umělec slova. Brno, 1992.

Kratochvil A. Ohen´ Baroka. Brno, 1995.

Kučerka J, Rak J. Bohuslav Balbin a jeho místo v české kultuře. Praha, 1983.

Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Praha, 1992.

Kyas V. První český překlad bible. Praha, 1971.

Macek J. Jagellonský věk v českých zemích. Praha, 1992.

Minárik J. Baroková literatura: světová, česká, slovenská. Bratislava, 1984.

Minárik J. Renesančná a humanistická literatura: světová, česká, slovenská. Bratislava, 1985.

Nejedlý Z. Dějiny husitského spěvu. Praha, 1954-56.

O barokní kultuře. Brno, 1968.

Petrů E. Vzrušující skutečnost: Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava, 1984.

Rotrekl Z. Barokní fenomen v současností. Praha, 1995.

Svejkovský F. Z dějin českého dramatu. Latinské a latinsko-české hry. Tři Marii. Praha, 1966.

Škarka A. Fridřich Bridel nový a neznámý. Praha, 1969.

Šmahel F. Jan Žižka z Trocnova. Praha, 1969.

Šmahel F. Jeroným Pražský. Praha, 1966.

Tichá Z. Adam Václav Michna z Otradovic. Praha, 1976.

Tichá Z. Felix Kadlinský a jeho Zdoroslavíček. Praha, 1973.

Tichá Z. Staročeské básně 14. a 15. století složene bezrozměrním veršem. Praha, 1969.

Tichá Z. Staročeské básně, složene bezrozměrním veršem. (2 polovina 15 století do 17. století). Praha, 1969.

Třiška J. Předhusitské bajky. Praha, 1990.

Vašica J. České literarní baroko: Přispěvky k jeho studiu. Praha, 1995.

Voit P. Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovný prozy. Praha, 1991.

Uhliř Z. Literární prameny svatovaclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. Praha, 1996.
Гісторыя чэшскай літаратуры эпохі нацыянальнага адраджэння (80-я гг. XVIII-сярэдзіна XIX ст.)
Мастацкія тэксты і анталогіі:

Антология чешской поэзии XIX-XX вв. М., 1959.


Гавличек-Боровский К. Сатира и статьи. М., 1950.

Гавличек-Боровский К. Избранное. М., 1957.

Гавличек-Боровский К. Тирольские элегии. Поэмы и стихотворения. М., 1963.

Кишкин Л.С. Хрестоматия по чешской литературе XIX-XX вв. М., 1958.

Коллар Я. Сто сонетов. М., 1973.

Маха К.Г. Избранное. М., 1960.

Немцова Б. Бабушка. М., 1982.

Немцова Б. В замке и около замка. Рассказы, повести, письма к друзьям. Л.,1970.

Немцова Б. Дикая Бара и др. рассказы. М., 1954.

Немцова Б. Сказки, повести, рассказы. М., 1961.

Немцава Б. Бабуля. Мінск, “радыёла-плюс”, 2007.

Сабина К. «Проданная невеста» Б.Сметаны. М., 1967.

Тыл Й.К. Волынщик из Стракониц. Пьеса-сказка в 3-х д. М., 1953.

Тыл Й.К. Избранное. М., 1956.

Тыл Й.К. Театр. М., 1957.

Чешская новелла XIX- нач. XX в. М., 1987.

Эрбен К.Я. Баллады, стихи, сказки. М., 1948.
Čelakovský F.L. Ohlasy. Ohlas písní ruských. Ohlas písní českých. Praha, 1972.

Česká literatura 19 století. Textová příručka.I. Praha, 1994.

Erben K.J. Kytice. Praha, 1989.

Erben K.J. Kytice: pověsti národní. Praha, 1988.

Havliček Borovský K. Epigramy. Praha, 1966.

Hledání modrého květu: Antologie z básni českého romantismu. Praha, 1988.

Klicpera V.K. Hadrían s Řimsů a jiné veselohry. Praha, 1966.

Kollár J. Básně. Praha, 1981.

Kollár J. Vlastenec. Praha, 1963.

Mácha K.H. Daleká pout´. Praha, 1976.

Mácha K.H. Máj. Praha, 1965.

Plch J.Antologie z české literatury národního obrození. Praha, 1978.

Rukopisy krílovédvorský a zelenohorský. Praha, 1997.

Tisic let české poezie. T.2. Česká poezie XIX století. Praha, 1974.

Tyl J.K. Strakonický dudak. Praha, 1956.
Дадатковая літаратура

Літаратуразнаўчыя даследванні, манаграфіі, артыкулы:
Вострыкава А.У. Першы чэшскі рамантык // Славянскія літаратуры: Постаці. Зборнік артыкулаў. Мінск, РІВШ БДУ, 2003.

Кишкин Л.С. Чешско-русские литературные и культурные контакты: Разыскания, исследования, сообщения. М., 1983.

Моисеева Г.Н., Крбец М.М. Йозеф Добровский и Россия. М., 1990.

Мыльников А.С. Культура чешского Возрождения. Л., 1982.

Никольский С.В. Две эпохи чешской литературы. М., 1981.

Общение литератур (Чешско-русские и словацко-русские литературные связи). М., 1991.

Очерки истории чешской литературы XIX-XX вв. М., 1963.

Павел Йозеф Шафарик. К 200-летию со дня рождения. М., 1996.

Титова Л.Н. Чешская культура первой половины XIX в. М., 1991.

Титова Л.Н. Чешский театр эпохи национального возрождения. М., 1980.

Францев В.А. Очерки по истории чешского Возрождения. Варшава, 1902.

Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. М., 1968.

Ян Коллар—поэт, патриот, гуманист. М., 1993.
Dolanský J. Karel Jaromir Erben. Praha, 1970.

Černy V. Knižka o Babičce. Praha, 1963.

Jan Kollár.1793-1993: Sborník studií. Bratislava, 1993.

Fille V. Božena Němcová. Praha, 1947.

Haubelt I. České osvícenství. Praha, 1986.

Horálik K. Studie o populární literatuře českého obrození. Praha, 1990.

Horyna V. Důvěrné listy Václava Klimentá Klicpery. Hradec Kralove, 1982.

Ivanov M.Zahrada života paní Betty.Praha, 1992.

Karel Havliček Borovský: Portret bojovníka. Praha, 1991.

Koči I. České národní obrození. Praha, 1978.

Listy Pavla Jozefa Šafarika Martínovi. Matica Slovenská, 1965.

Macura Z. Znamení zrodu. Praha, 1995.

Michl K, Menec Z. Babiččino údolí. Praha, 1976.

Monology o Jozefu Kajetanu Tylovi. Praha, 1993.

Mukařowský J. Kapitoly z české poetiky. I-III.Praha, 1948.

Mukařowský J. Studie z poetiky. Praha, 1982.

Novotný J. Pavel Jozef Šafarik.Praha, 1971.

Otruba M, Kačer M. Tvůrčí cesta Jozefa Kajetana Tyla. Praha, 1961.

Petr J, Urban Z. Slavistický odkaz F.L. Čelakovského. Praha, 1988.

Pišút M. Literatura národního obrození. Bratislava, 1960.

Sgallová K. Český deklamační věrš v obrozenské literatuře. Praha, 1967.

Šmahelová H. Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha, 1995.

Štěpanek V. Z dějin obrozenské literatury. Praha, 1988.

Tenčik F. Četba mladeže o počatcích obrození. Praha, 1962.

Tille V. Božena Němcová. Praha, 1969.

Vodička F. Cesty a cíle obrozenské literatury. Praha, 1958.

Vodička F.Počatky krásné prozy novočeské. Praha, 1994.

Závodský A. František Ladislav Čelakovský. Praha, 1982.


Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя
Тэксты і анталогіі:
Антология чешской поэзии ХІХ-ХХ веков в 3-х т. М., 1959.

Арбес Я. Избранное. М., 1970.

Врхлицкий Я. Стихи. М., 1980.

Врхлицкий Я. Стихи. Прага, 1928.

Галек В. В усадьбе и в хижине (повести и рассказы). М., 1960.

Галек В. Повести и рассказы. Л., 1985.

Ирасек А. Одиночество. М., 1955.

Ирасек А. Собр. соч в 8-ми т. М., 1955-1958.

Ирасек А. Исторические произведения. М., 1989.

Ирасек А. Псоглавцы. М., 1945.

Ирасек А. Скалаки. М., 1958.

Ирасек А. Старинные чешские сказания. М., 1987.

Кишкин Л.С. Хрестоматия по чешской литературе XIX-XX вв. М., 1958.

Неруда Я. Стихотворения. Рассказы. Малостранские повести. Очерки и статьи. М., 1975.

Новакова Т. Иржи Шматлан. М., 1958.

Светлая К. В горах Ештеда. Л., 1972.

Светлая К. Дом «У пяти колокольчиков». Черный Петршичек. Л., 1980.

Сташек А. О сапожнике Матоуше и его друзьях. М., 1954.

Чех С. Поэмы. М., 1958.

Чех С. Избранное. М., 1954.

Чех С. Правдивое описание путешествия пана Броучека на Луну. Новое эпохальное путешествие пана Броучека в XV столетие. Л.,1977.

Чех С. Путешествие пана Броучека в XV столетие. М., 1955.

Чешская новелла XIX-начала XX века. Л., 1987.
Čech Sv. Básně. Praha, 1960.

Čech Sv. Básně. Praha, 1983.

Neruda J. Básně. Praha, 1973.

Neruda J. Prosté motivy. Praha, 1957.

Neruda J. Česká společnost. Praha, 1964.

Rais K.V. Povídky. Praha, 1967.

Rais K.V. Zapadlí vlastencí. Praha, 1974.

Rais K.V. Kalibův zločin. Praha, 1974.

Rais K.V. O ztraceném ševci. Praha, 1963.

Rais K.V. Pantáta Bezoušek. Praha, 1981.

Sládek J.V. Polní cestou. Praha, 1972.

Sládek J.V. V zimním slunci. Praha, 1962.

Sny o štěstí. Ruchovci a lumirovci. Praha, 1986.

Tisic let české poezie. Sv. 2. Praha, 1974.

Vrchlický J. Básně. Praha, 1973.

Vrchlický J. Druhych deset básní. Praha, 1962.

Vrchlický J. Pouti k Eldorádu. Strom života. Praha, 1962.

Vrchlický J. Žen´ času. Praha, 1963.

Zeyer J. Epické zpěvy.Praha, 1988.

Zeyer J. Dům utonoucí hvězdy. Z paměti neznameho. Praha, 1965.

Zeyer J. Tři legendy o Krucifixu a jiné báje o lásce. Praha, 1987.
Дадатковая літаратура

Літаратуразнаўчыя даследаванні, манаграфіі, артыкулы:
Вострыкава А.У. “Малая проза” ў чэшскай літаратуры другой паловы ХІХ стагоддзя (на прыкладзе творчасці Я.Нэруды і В.Галека) // Славянскія літаратуры: Праблемы развіцця – ІІ. Зборнік артыкулаў. Мінск, РІВШ, 2007.

Кишкин Л.С. Сватоплук Чех. М., 1959.

Кишкин Л.С. Чешско-русские литературные и культурные контакты: Разыскания, мсследования, сообщения. М., 1983.

Никольский С.В. Две эпохи чешской литературы. М., 1981.

Общение литератур (Чешско-русские и словацко-русские литературные связи). М., 1991.

Ровда К.И. Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870-1890. Л.,1978.

Соловьева А.П. Ян Неруда и утверждение реализма в чешской литературе. М., 1973.

Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. М., 1968.


Janačková J. Alois Jirasek. Praha, 1987.

Janačková J. Česká literatura 19 století: od Machý k Březinovi. Praha, 1994.

Janačková J. Český roman sklonku 19 století. Praha, 1967.

Janačková J. Stoletou alejí. O české proze minulého století. Praha, 1985.

Jerabek D. Tradice a osobnost: k problematice české literatury 19 století. Brno, 1988.

Haman A. Neruda prozaik. Praha, 1968.

Krejčí K. . Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha, 1975.

Macura Z. Znamení zrodu. Praha, 1995.

Moravec J. Jakub Arbes. Praha, 1966.

Mukařowský J. Kapitoly z české poetiky. I-III.Praha, 1948.

Mukařowský J. Studie z poetiky. Praha, 1982.

O národní literatuře: Z úvah a polemik doby majovců a lumirovců. Praha, 1990.

Polák J. Josef Václav Sládek: život a tvorba. Praha, 1984.

Polák J. Česká literatura 19 století. Praha, 1980.

Polák J. Grygar M. Jan Neruda. Praha, 1955.

Polemika s dobou. Karolina Světlá ve vzpominkách a korespondenci současniků. Praha, 1969.

Pražak A. Vrchlickému nablízku. Praha, 1967.

Realismus a modernost. Proměny v české proze 19 století. Sborník statí. Praha, 1965.

Špičák J. Karolina Světlá. Praha, 1980.

Špičák J. Čtení o Janu Nerudovi. Praha, 1985.

Vlašinová D. Eliška Krasnohorská. Praha, 1987.
Гісторыя чэшскай літаратуры памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў
Тэксты і анталогіі:
Антология чешской поэзии ХІХ-ХХ веков в 3-х т. М., 1959.

Безруч П. Силезские песни. Избранное. М., 1955.

Безруч П. Силезские песни. Избранное. М., 1958.

Мрштик А. и Мрштик В. Мариша. Драма в пяти действиях. Л.-М., 1960.

Нейман С.К. Избранные стихотворения и статьи. М., 1953.

Нейман С.К. Избранное. Стихотворения и статьи. М., 1958.

Нейман С.К. Соната земных горизонтов: избранная лирика. М., 1986.

Поэзия ЧССР (А.Сова, П.Безруч, С.К.Нейман, К.Томан). М., 1983.

Раны и розы: стихи четырех чешских поэтов ( Й.С.Махар, А.Сова, К.Томан, Ф.Шрамек). М., 1982.

Чапек-Ход К.М. Кашпар Лен-мститель. Сборник. М., 1989.

Чешская новелла XIX-начала XX века. Л., 1987.

Чешская сатира и юмор. Стихи. Рассказы. Фельетоны. Очерки. М., 1962.

Чешские юмористические повести: I половина ХХ в. М., 1978.

Шрамек Ф. Серебряный ветер. Роман. М., 1965.


A co básník? Antologie české poezie 20 století. Praha, 1964

Baar J. Š. Holoubek. Praha, 1989.

Baar J. Š. Lůsy. Praha. 1976.

Baar J. Š. Poslední soud. Praha, 1980.

Baar J. Š. Obracení kupce Šoršíka a jiné povidky. Praha, 1970.

Baar J. Š. Osmačtyřicátníci. Praha, 1975.

Bezruč Petr. Básně. Praha, 1964.

Bezruč Petr. Jen jedenkrat: zásilky času 1899-1914. Praha, 1980.

Bezruč Petr. Labutinka. Praha, 1963.

Bezruč Petr. Slezské písně. Praha, 1967.

Bezruč Petr. Stžknoska modrá. Praha, 1976.

Bezruč Petr. Verše milostné. Praha, 1967.

Březina Otokar. Básnické spisy. Praha, 1975.

Březina Otokar. Modlitba za nepřatele. Praha, 1966.

Březina Otokar. Nebezpečí sklinně. Praha, 1968.

Březina Otokar. Tajemné dálky stavitelé chrámu. Praha, 1966.

Březina Otokar. Úlomky hovorů Otokara Březiny. Brno, 1992.

Češti prokletí básníci: Antologie. Brno, 1998.

Dyk V. Opustíš-li mne. Praha, 1973.

Gellner Fr. Radosti života. Praha. 1974.

Gellner Fr. Tichy život a jiné prozy. Povidky, črty, fejetony. Praha, 1967.

Gellner Fr. Verše. Praha, 1980.

Gellner Fr. Verše. Praha, 1964.

Machar J.Sv. Básně. Praha, 1972.

Machar J.Sv. Pravdy znak. Praha, 1982.

Masarykova ABECEDA. Praha, 1990.

Mrštik V. Pohadka máje. Praha, 1963.

Mrštik V. Santa Lucia. Praha, 1970.

Mrštik V. Zumři. Praha, 1973.

Neumann St. K. Básně. Sv. 1. Praha, 1962.

Neumann St. K. Básně. Sv. 3. Praha, 1974.

Neumann St. K.Kniha lesů, vod a strání. Praha, 1968.

Neumann St. K. Spisy. Sv. 2. Statí a projevy. Praha, 1964.

Neumann St. K. Rodocná ruka. Praha, 1975.

Neumann St. K. Rudé spěvy. Praha, 1960.

Neumann St. K. Skřivan a lokomotiva. Výbor. Praha, 1972.

Sova A. Z mého kraje. Soucit i vzdor. Praha, 1962.

Šrámek Fr. Kus krasného snu. Praha, 1977.

Šrámek Fr. Měsic nad řekou. Praha, 1967.

Šrámek Fr. Rozbolestněn ženami. Básně. Praha, 1964.

Šrámek Fr. Splav. Praha, 1967.

Šrámek Fr. Splav. Praha, 1962.

Šrámek Fr. Splav a jiné básně. Praha, 1963.

Tilschová A.M. Alma mater. Praha, 1863.

Tilschová A.M. Stará rodina. Praha, 1972.

Tisic let české poezie. Sv. 2. Praha, 1974.

Toman K. Mésice. Stolety kalendař. Praha, 1966.

Vteřiny duše: Drobná proza č. Secese. Praha, 1989.


Дадатковая літаратура

Літаратуразнаўчыя даследаванні, манаграфіі, артыкулы:
Житник В.К. Поэзія Антоніна Совы. К., 1975.

Никольский С.В. Две эпохи чешской литературы. М., 1981.

Шерлаимова С.А. Станислав Костка Нейман. М., 1959.
Bednaříková H. Česká dekadence: kontext-text-interpretace. Brno, 2000.

Bezručovy pozdní múzy. Praha, 1987.

Bezručiana 1967. Sbornik prací k 100. výroci narození P. Bezruce. Ostrava, 1967.

Blažíček Př. Poezie Karla Tomana. Praha, 1995.

Buriánek Fr. Generace buřiců- Básnici z počatku 20 století. Praha, 1968.

Buriánek Fr. Fraňa Šrámek. Praha, 1981.

Buriánek Fr. Karel Toman. Praha, 1985.

Buriánek Fr. Kritik F.X.Šalda. Praha, 1987.

Buriánek Fr. Petr Bezruč. Praha, 1987.

Čapek K. Fraňa Šrámek: cesty k přátelství. Praha, 1987.

Červenka M. Symboly, písně a myty. Studie o proměnach českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neuman, Gellner, Toman). Praha, 1966.

Češti srisovatelé z přelomu 19 a 20 století. Praha, 1972.

Dvořák J. Bezručovské studie. Ostrava, 1982.

Experimenty: český lit. esej z přelomu 19 a 20 st. Praha, 1985.

Janačková J. Česká literatura 19 století: od Machý k Březinovi. Praha, 1994.

Janačková J. Český roman sklonku 19 století. Praha, 1967.

Janačková J. Omán mezi modernami: studie z historické poetiky. Praha, 1988.

Janačková J. Stoletou alejí. O české proze minulého století. Praha, 1985.

Jerabek D. Tradice a osobnost: k problematice české literatury 19 století. Brno, 1988.

Hořec P. Stanislav Neumann. Praha, 1963.

Hostinský Otakar. Studie a kritiky. Praha, 1974.

Kautman Fr. Masaryk, Šalda, Patočka. Praha, 1990.

Kautman Fr. Nadeje a úskalí českého nacionalismu: Viktor Dyk v českem politickem životě. Praha, 1992.

Kautman Fr. St. K. Neumann. Člověk a dilo (1875-1917). Praha. 1966.

Krejčí K. . Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha, 1975.

Kšicová D. Secese: Slovo a tvar. Brno, 1998.

Macura Z. Znamení zrodu. Praha, 1995.

Macháček M. Stanislav K. Neumann.Praha, 1985.

Med J. Viktor Dyk. Praha, 1988.

Merhaut L. Cesty stilizace: stilizace, “okraj” a mystifikace v české literatuře přelomu 19 a 20 století. Praha, 1994.

Mokrejš A. Duchovni svět F.X.Šaldy. Praha, 1987.

Mukařowský J. Kapitoly z české poetiky. I-III.Praha, 1948.

Mukařowský J. Studie z poetiky. Praha, 1982.

Otokar Březina a současnost. Třebic, 1996.

Patočka J. Tři studie o Masarykovi. Praha, 1991.

Pytlík R. Na přelomu století: soubor statí o vývojovém rytmu literatury let devadesátých. Praha, 1988.

Pytlík R. Vilém Mrštík: osud talentu v Čechach. Praha, 1989.

Realismus a modernost. Proměny v české proze 19 století. Sborník statí. Praha, 1965.

Stich A. Od Karla Havlička k Františku Halasovi: lingvoliterarní studie. Praha, 1996.

Svozil B. V krajínach poezie: realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus, básnické vývojové tendence z konce 19 století. Praha, 1979.

Šalda F.X. Šaldův zápisník. Praha, 1990.

Šalda F.X. Šaldův zápisník. Praha, 1991.

Šalda F.X. Šaldův zápisník. Praha, 1993.

Šalda F.X. Šaldův zápisník. Praha, 1994.

Šalda F.X. Šaldův zápisník. Praha, 1995.

Šalda F.X. Z období zápisníku. Praha, 1987.

Šaldův slovník naučny: Výber z hesel F.X. Šaldy v Ottově slovníku naučném. Praha, 1986.

Taufer J. Stanislav Kostka Neumann. Básník, jeho doba a odkaz. Praha, 1975.

Univerzita Karlova k 100. výroci narození Petra Bezruce. Praha, 1968.

Urbanec J. Mladá leta Petra Bezruče. Život a dilo 1867-1903. Ostrava, 1969.

Urbanec J. Petr Bezruč.- Vladimir Vašek, 1904-1928: zakládní životopisná fakta. Ostrava, 1989.

Wittlich P. Česká secese. Praha, 1982.

Závodský A. V blizkosti básníka: jedenact studii o Petru Bezručovi. Brno, 1977.
Гісторыя чэшскай літаратуры ХХ стагоддзя
Тэксты і анталогіі:
Антология чешской поэзии ХІХ-ХХ веков в 3-х т. М., 1959.

Библ К. Стихи. М., 1965.

Ванчура В. Избранное в 2-х т. М., 1982.

Ванчура В. Картины из истории народа чешского. М., 1991.

Ванчура В. Маркета Лазарова. М., 1979.

Ванчура В. Пекарь Ян Маргоул. Роман, повести, рассказы. М., 1964.

Ванчура В. Романы. М., 1974.

Ванчура В. Три реки. М., 1969.

Вивег М. Лучшие годы – псу под хвост // Иностранная литература. 1997, № 4.

Волькер И. Избранное. М.-Л., 1949.

Волькер И. Час рождения. Избранные стихотворения и проза. М., 1962.

Гавел В. Трудно сосредоточиться: Пьесы. М., 1990.

Гавэл В. Аудыенцыя. // Крыніца. 1997, № 1.

Галас Ф. Стихи. М., 1974.

Гашек Я. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1983-1986.

Грабал Б. Беатриче // Иностранная литература, 1989, № 12.

Грабал Б. Поезда особого назначения // Феникс, 1992, № 1.

Грабал Б. Я обслуживал английского короля // Иностранная литература, 1992, №1.

Грабал Б. Пабітэлі. Вузельчыкі на памяць. Ярмілка. Хочаце бачыць залатую Прагу? // Крыніца, 1998, № 1.

Завада В. Одна жизнь. Стихи и поэмы. М., Прогресс, 1967.

Завада В. Стихи. М., 1978.

Клима И. Замок (пьеса) // Театр. 1995, № 5-6.

Клима И. Рассказы // Иностранная литература. 1999, № 3.

Кліма І. Апавяданні // Полымя. 1997. № 4.

Когоут П. День ангелов // Театр. 1991, № 2.

Когоут П. Дом, где мы родились // Современная драматургия. 1962, №32.

Когоут П. Мерзость // Иностранная литература. 1994, № 5.

Когоут П. Такая любовь // Иностанная литература. 1957, № 12.

Кундера М. Бессмертие. СПБ, 1996.

Кундера М. Шутка // Иностранная литаратура. 1990, № 9.

Кундера М. Невыносимая легкость бытия // Иностранная литаратура. 1992, № 5-6.

Кундера М. Неспешность // Иностранная литаратура. 1996, № 5.

Майерова М. Ольбрахт И. Избранное. М., 1973.

Майерова М. Избранные произведения. М., 1952.

Майерова М. Лучший из миров. М., 1957.

Майерова М. Медальон. Повести и рассказы. М., 1963.

Майерова М. Расколдованный сад. М., 1956.

Майерова М. Сирена. М., 1949.

Незвал В. Избранная лирика. М., 1968.

Незвал В. Избранное в 2-х т. М., 1988.

Незвал В. Избранное. М., 1960.

Незвал В. Лирика. М., 1964.

Незвал В. Песнь мира. М., 1953.

Незвал В. Стихи. Поэмы. М., 1972.

Ольбрахт И. Избранное. М., 1956.

Ольбрахт И. Никола Шугай, разбойник. М., 1983.

Сейферт Я. Прощание с весной: избранная лирика. М., 1987.

Топал Я., Ё., Ф. Анёл. Мінск, 2008.

Фукс Л. Вариации для темной струны. М., 1970.

Фукс Л. Крематор // Иностранная литература. 1993, № 8.

Чапек К. Гордубал. Пьесы. М., 1986.

Чапек К. Пьесы. М., 1999.

Чапек К. Собр. соч.: В 7-ми т. М., 1974-1977.

Чешская сатира и юмор. Стихи. Рассказы. Фельетоны. Очерки. М., 1962.

Чешские юмористические повести: I половина ХХ в. М., 1978.

Шкворецкий Й. Убийство на корабле // Наука и жизнь. 1997, № 2.


A co básník? Antologie české poezie 20 století. Praha, 1964

Biebl K. Básně. Praha, 1979.

Biebl K. Dej mi svuj prstýnek. Výbor z milostné poezie. Praha, 1976.

Biebl K. Dílo III. 1931-1939. Praha, 1953.

Biebl K. Modré stíny pod zlatými stromy. Praha, 1988.

Čapek K. Basnické počatky. Překlady. Praha, 1993.

Čapek K. Bílá nemoc. Praha, 1962.

Čapek K. Dramata: Loupežník. RUR. Věc Makropulus. Bílá nemoc. Matka. Praha, 1992.

Čapek K. Anglické listy. Praha, 1970.

Čapek K. Apokrifos. Praha, 1962.

Čapek K. Boží muka. Trapné povídky. Praha, 1972.

Čapek K. Cesta na sever. Praha, 1970.

Čapek K. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. Praha, 1975.

Čapek K. Jak vzniká divadelní hra. Jak dělá film. Praha, 1966.

Čapek K. Krakatit. Praha, 1984.

Čapek K. Menší prozy. Praha, 1992.

Čapek K. Obrazky z Holandské. Praha, 1970.

Čapek K. Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy. Praha, 1964.

Čapek K. V zajeti slov. Kritika slov a úslovi. Praha, 1969.

Čapek K. Válka z mloky. Praha, 1976.

Čapek K. Věci kolem nás. Praha, 1970.

Česká poezie dvacátého století. Praha, 1980.

Durych J. Osamělé květy: Výbor z básní. Praha, 1993.

Fuks L. Mi černovlasí bratři. Praha, 1964.

Fuks L. Navrat z žitného pole. Praha, 1974.

Fuks L. Smrt morcete. Sbirka povidek. Praha, 1969.

Fuks L. Spalovač mrtvel. Praha, 1967.

Fuks L. Vévodkyně a kuchařka. Praha. 1983.

Halas F. Krásné neštěstí. Praha, 1968.

Halas F. Imagena. Sv. 4. Praha, 1971.

Halas F. Naše paní Božena Němcová. Praha, 1963.

Halas F. Potopa. Hlad. Brno, 1965.

Halas F. Sbohem múzy. Výbor z lyriky. Praha, 1963.

Halas F. Tvár. Praha, 1964.

Halas F. Tvár rodné země. Praha, 1972.

Halas F. Torzo naděje. Praha, 1953.

Hašek J- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha, 1975.

Havel V. Antikody. Praha, 1993.

Havel V. Hry: Soubor her z let 1963-1988. Praha, 1992.

Havel V. Protokoly. Zahradní slavnost a dialektika metoflsice. Antikody. Anatomie gagu. Vyrozumění. Praha, 1966.

Holan V. Ale je hudba. Sebrané spisy. Sv. 2. Praha, 1968.

Holan V. Asklépicvi kohouta. Věrše z let 1966-1967. Praha, 1970.

Holan V. Bez názvu. Ostrava, 1963.

Holan V. Věrše z let 1949-1955. Praha, 1966.

Holan V. Dokumenty. Sebrané spisy. Sv. 6. Praha, 1976.

Holan V. Jeskyně slov. Sebrané spisy. Sv.1.Praha, 1965.

Holan V. Na celé Ticho. Praha, 1977.

Holan V. Pojd´ se mnou do noci: Výbor z epiky. Praha, 1982.

Holan V. Přiběhy. Sebrané spisy. Sv. 7. Praha, 1970.

Holan V. První testament. Terezka Planetová. Praha, 1990.

Holan V. Propast propasti. Sebrané spisy. Sv. 5.Praha, 1982.

Holan V. Nokturnál. Sebrané spisy. Sv. 8. Praha, 1980.

Holan V. Smrt a sen a slovo z Máchová kraje. Liberec, 1965.

Holan V. Strom kůru shazuje: Výbor z lyriky. Praha, 1979.

Holan V.Panychida. Praha, 1945.

Holan V. Trialog. Brno, 1964.

Hora J. Básně. Praha, 1975.

Hora J. Pracující den a jiné básně. Praha, 1952.

Hora J. Kniha domova. Praha, 1974.

Hora J. Struny ve větru. Tvůj hlas. Praha, 1964.

Hora J. Tonoucí stíny. Praha, 1964.

Hostovský E. Cizinci hledají byt. Praha. 1967.

Hostovský E. Dobročinny večírek. Praha, 1990.

Hostovský E. Nezvěstný. Praha, 1994.

Hostovský E. Spisy. Sv.1-11. Praha, 1994-1998.

Hrabal B. Babbino di Praga. Barvotisky Krásné Poldi. Praha, 1990.

Hrabal B. Sebrané spisy. Praha, 1991.

Hrabal B. Stracená ulička. Praha, 1991.

Hrabal B. Perlička na dně. Praha, 1963.

Hrabal B. Sebrané spisy. Sv. 1-12. Praha, 1964-1995.

Hrabal B. Uvádí. Praha, 1964.

Hrabal B. Pábitelé. Povídky. Praha, 1964.

Hrabal B. Ostře sledované vlaky. Praha, 1965.

Hrabal B. Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Praha, 1965.

Hrabal B. Morytáty a legendy. Praha, 1968.

Hrabal B. Krasosmutnění. Praha, 1979.

Hrabal B. Hovory lidí. Praha, 1984.

Hrabal B. Městečko u vody. Praha, 1986.

Hrabal B. Život bez smokingu. Praha, 1986.

Hrabal B. Můj svět. Praha, 1988.

Hrabal B. Tři novely. Praha, 1989.

Hrabal B. Schizofrenické evangelium, 1949-1952. Praha, 1990.

Hrabal B. Městečko, kde se zastavil čas. Praha, 1991.

Hrabal B. Obsluhoval jsem anglického krále. Praha, 1993.

Hrabal B. Kafkárna. Praha, 1994.

Hrabal B. Kdo jsem. Praha, 1995.

Klima I. Bezvádny den. Praha, 1964.

Klima I. Čekaní na tmu, čekaní na světlo. Praha, 1993.

Klima I. Má veselá jitra. Praha, 1990.

Klima I. Smrt má ráda. Praha, 1966.

Klima I. Soudce z milosti. Praha, 1991.

Klima I. Milenci na jeden den. Praha, 1992.

Klima I. Milenci na jednu noc. Praha, 1964.

Klima I. Milostné leto. Praha, 1992.

Klima I. Moje první lásky. Praha, 1990.

Klima I. Hodina ticha. Praha, 1965.

Klima I. Láska & smetí. Praha, 1990.

Klima I. Ostrov mrtvých králů. Praha, 1992.

Klima I. Kohout P. Šest & Sex: Sedm jednoaktových her. Praha, 1998.

Kohout P. Taková láska. Praha. 1967.

Körner V. Adelheid. Praha, 1967.

Körner V. Anděl milosrdenství. Praha, 1988.

Körner V. Lékař umírajícého času. Praha, 1987.

Körner V. Písečná kosa. Praha, 1970.

Körner V. Post bellum 1866: Dvě variace na prohranou válku. Praha, 1986.

Körner V. Slepé rameno. Praha, 1965.

Kundera M. Nesmrtelnost. Brno, 1997.

Kundera M. Žert. Brno, 1991.

Kundera M. Směšné lásky. Praha, 1970.

Lehký harcovník: Antologie českého literrarního eseje / 10, 20 r. 20 st./. Praha, 1986.

Linhartova V. K prostor roz lišení. Praha, 1964.

Linhartova V. Meziprůzkum nejblíž uplynulého. Přestořeč. Praha, 1993.

Magická zrcadla: Antologie poetismu. Praha, 1982.

Na střepech volnosti: Almanach umlčené české poezie. Praha, 1991.

Nezval V. Dílo. Praha, 1988.

Nezval V. Matka Naděje. Praha, 1962.

Nezval V. Moderní básnické směřy. Praha, 1964.

Nezval V. Oči milenek. Praha, 1970.

Nezval V. Sbohem a šateček. Básně z cesty. Praha, 1966.

Nezval V. Z domoviny. Praha, 1975.

Nezval V. Zázračné proměny. Praha, 1980.

Olbracht I. Nikola Šuhaj Loupežník. Praha, 1975.

Páral V. Dekameron 2000 aneb láska v Praze. Praha, 1990.

Páral V. Generální zázrak: Roman náděje. Bratislava, 1986.

Páral V. Katapult. Jizdní řád železničních, ledních a leteckých drah do ráje. Praha, 1967.

Páral V. Milenci & vrazi. Magazin ukájení před rokem 2000. Praha, 1969.

Páral V. Muka obraznosti. Praha, 1980.

Páral V. Playgirls I. Praha, 1994.

Páral V. Playgirls II. Praha, 1994.

Páral V. Profesionální žena: Roman pro každého. Usti nad Labem, 1988.

Páral V. Tam za vodou. Praha, 1995.

Páral V. Tři ze zoo. Praha, 1987.

Páral V. Země žen. Praha, 1987.

Proletařská poezie: Výbor z české proletařské poezie dvacatých let. Raha, 1981.

Seifert J. Šel maliř chudé do světa: Věrše k obrázkům Mikoláše Alše. Praha, 1987.

Seifert J. Býti básníkem. Praha, 1983.

Seifert J. Chlapec a hvězdy. Věrše k obrázkům Josefa Lady. Praha, 1965.

Seifert J. Dílo IV. 1945-1956. Praha, 1964.

Seifert J. Dílo VII. 1965-1968. Praha, 1970.

Seifert J. Jablko z klína. Ruce Venušiny. Jaro, sbohem. Praha, 1990.

Seifert J. Koncert na ostrově. Hallejová kometa. Odlévání zvonů. Praha, 1986.

Seifert J. Na vlnách TSF: Poezie. Praha, 1992.

Seifert J. Osm dní. Praha, 1968.

Seifert J. Polibek na cestu. Výbor milostné lyriky. Praha, 1965.

Seifert J. Prsten třeboňské madoné. České Budějovice, 1966.

Seifert J. Světlem oděná. Praha, 1962.

Seifert J. Vějíř Boženy Němcové. Přilba hlíny. Ruka a plamen. Píseň o Viktorce. Praha, 1987.

Seifert J. Zápas s omdélem. Praha, 1981.

Seifert J. Zpěvy o Praze. Praha, 1968.

Škvorecký J. Spisy. Praha, 1992-1998.

Škvorecký J. Zbabělci Praha, 1991.

Škvorecký J. Tankový prapor. Praha, 1998.

Škvorecký J. Přiběh inženira lidských duší. Brno, 1992.

Škvorecký J. Lviče. Praha, 1996.

Škvorecký J. Ze života české společnosti. Praha, 1994.

Škvorecký J. Smutek poručika Borůvky. Praha, 1966.

Škvorecký J. Sedmiramenny svícen. Praha, 1965.

Škvorecký J. Prima sezona. Praha, 1990.

Škvorecký J. Legenda Emëke. Praha, 1963.

Škvorecký J. Konec nylonového věku. Praha, 1967.

Škvorecký J. Hořkej svět: povídky z let 1946-1967. Praha, 1991.

Škvorecký J. Hřichy pro pátera Knoxe: detektivní divertismento. Praha, 1991.

Škvorecký J. Babylonsky přiběh a jiné povídky. Praha, 1967.

Škvorecký J. Povídky z rajského údoli: pokračování mych jiných knih v novém světě. Praha, 1995.

Tisic let české poezie. Sv. 3. Praha, 1974.

Vaculik L. Jak se dělá chlapec. Brno, 1993.

Vaculik L. Rušný dům. Praha, 1963.

Vaculik L. Sekyra. Praha, 1966.

Vančura V. Konec starych časů. Praha, 1987.

Vančura V. Amatonský proud. Praha, 1959.Luk královny Dorotky. Povídky. Praha, 1965.

Vančura V. Marketa Lazarova. Praha, 1974.

Vančura V. Pekař Jan Marhoul. Praha, 1976.

Vančura V. Pole orná a válečná. Praha, 1966.

Vančura V. Rozmarné léta: Humoristický roman. Praha, 1986.

Vančura V. Tři řeky. Praha, 1962.

Viewegh M.Baječná léta pod psa. Praha, 1992.

Viewegh M. Povídky o manželství a o sexu. Brno, 1999.

Viewegh M. Účastníci zájezdu. Brno, 1996.

Viewegh M. Zapisovatelé otcovské lásky. Brno, 1998.

Vrh kostek: česká experimentální poezie. Praha, 1993.

Vyskočil I. Kosti. Praha, 1966.

Wolker J. Doboje lásko, let. Praha, 1975.

Wolker J. Básně. Praha, 1950.

Wolker J. Výbor z díla. Praha, 1951.

Závada V. Básnické dílo. T. 1-5. Praha, 1972-1979.

Závada V. Beze jmena. Výbor z věršů. Praha, 1970.

Závada V. Bradní věž. Praha, 1967.

Závada V. Hořké milování. Praha, 1982.

Závada V. Kdo z básní zachází. Praha, 1975.

Závada V. Můj hlas: Výbor z poezie. Praha, 1981.

Závada V. Živote díky. Praha, 1977.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка