Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
старонка9/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Персаналіі: Алексюк П.П. (1892–1938), Алібегаў І.Я. (1886–1941), Бадунова П.А. (1885–1938), Варонка І.Я. (1891–1952), Грыб Ф.Ф. (1895–1938), Жылуновіч Д.Ф. (1887–1937), Ландар К.І. (1883–1937),
Абсталяванне:

1. Узбуйненне Беларускай ССР. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен : дадат. да 6 т. “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 107.

2. Сацыялістычная савецкая рэспубліка Беларусі – БССР. Чэрвень 1920 – сакавік 1921. – Нацыянальны атлас Беларусі, 2002. – С. 278
Крыніцы:

1. Хрестоматия по истории БССР (1917–1983 г.). – Минск : Университетское, 1984. – С. 137–143, 155–162.

2. Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии : в. 2 ч. – Ч. 1. – Минск : Беларусь, 1990. – С. 61–333.
Літаратура:


 1. Волкогонов, Д.А. Секретный доклад о Сталине / Д.А. Волкогонов // Новое время. – 1989. – № 16. – С. 23–25.

 2. Дубяніцкі, Э. Беларусізацыя 20–х гадоў: якой яна была ? / Э. Дубяніцкі // Чырвоная Змена. – 1991. – 4–10 сак. – С. 10.

 3. Жылінскі, Г.В. Ажыццяўленне палітыкі беларусізацыі ў 20-я гады / Г.В. Жылінскі // Адукацыя і выхаванне. – 1996. – № 8. – С. 32–36.

 4. Козлов, А. Сталин : о чем умалчивали бригады / А. Козлов // Политическое образование. – 1988. – №16. – С. 19–21.

 5. Платонаў, Р. Асноўнае пытнне беларусізацыі – пытанне аб роднай мове / Р. Платонаў // Літаратура і мастацтва. – 2000. – 18 лют.

 6. Платонаў, Р. Як пачалася беларусізацыя / Р. Платонаў // Роднае слова. – 2000. – №4.

 7. Спрынчан, А. Гады двадцатыя: беларусізацыя / А. Спрынчан // Маладосць. – 1991. – №2. – С. 125–129.

 8. Трушков, В. Культ личности: размышления об истоках / В. Трушков // Диалог. – 1999. – № 12. – С. 25–27.


Тэма 53. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (1921–1939 гг.) (2 гадзіны)

1. Палітыка польскіх улад у дачыненні да заходнебеларускіх тэрыторый.

2. Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі.

3. Нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі. Дзейнасць палітычных партый і арганізацый.

4. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.
Паняцці: Ардынарыі, асаднае становішча, асаднікі, "Белапольшча", Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, Беларуская сялянска-рабочая грамада, Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, Беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускія эсэры, беспрацоўе, Віленскі беларускі гісторыка-этнаграфічны музей, грамадскія работы, злоты, камасацыя, КПЗБ, КСМЗБ, парцэлі, рэжым санацыі, сервітуты, сусветны эканамічны крызіс 1929-1933 гг., Таварыства беларускай школы, «Усходнія крэсы», фінансавая стабілізацыя.
Персаналіі: Астроўскі Р.К. (1887–1976), Ваўпшасаў С.А. (1899–1976), Гадлеўскі В. (1898–1942?), Гаўрылік Я.Е. (1893–1937), Корж В.З. (1899–1967), Луцкевіч А.І. (1884–?), Пазняк Я. (1887 – пасля 1939), Пілсудскі Ю. (1867–1935), Прытыцкі С.В. (1913–1971), Рак–Міхайлоўскі С.А. (1885–1938), Тарашкевіч Б.А. (1892–1938), Харужая В.З. (1903–1942).

Абсталяванне:

1. Заходняя Беларусь. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен: Дадат. да 6-томнай “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 107.

2. Заходняя Беларусь 1921–1930 гг.; Заходняя Беларусь 1931–1939 гг. – Нацыянальны атлас Беларусі, 2002. – С. 278
Крыніцы: Хрестоматия по истории БССР (1917–1983 г.). – Минск : Университетское, 1984. – С. 222–263.
Літаратура:


 1. Варанеў, В. Становішча жыхароў Заходняй Беларусі у час Польскай акупацыі / В. Варанеў // Голас часу. – 1992. – № 21. – С. 21–25.

 2. Грышкевіч, В. Ці існуе крызіс беларускага руху? (Заходняя Беларусь 20–30-я гг.) / В. Грышкевіч // Спадчына. – 1995. – № 1. – С. 28–31.

 3. Загідулін, А.Н. Нацыянальная палітыка ў адносінах да беларусаў у II Рэчы Паспалітай (1921–1939) / А.Н. Загідулін // Бел. гіст. час. – 2004. – № 10. – С. 31–38.

 4. Кухарев, Б.Е. Сельское хозяйство Западной Белоруссии (1919–1939 г.) / Б.Е. Кухарев. – Минск : Выш. школа, 1975. – 157 с.

 5. Мезга, М. Мяжа канфрантацыі (Беларусь у складзе Польшчы 1921–1939) / М. Мезга // Беларуская мінуўшчына. – 1996. – № 2. – С. 19–31.

 6. Свірыд, А. Палітыка Рэчы Паспалітай у адносінах да ўніі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939) / А. Свірыд // Беларускі гістарычны часопіс. – 2000. – № 5. – С. 53–59.

 7. Сорокин, А.А. Аграрный вопрос в Западной Белоруссии (1920–1939 г.) / А.А. Сорокин. – Минск : Наука и техника, 1968. – 138 с.


Тэма 54. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі летам 1941 года (2 гадзіны)

1. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.

2. Прыгранічныя баі.

3. Гераічная абарона Брэста, Брэсцкай крэпасці, Мінска, Віцебска, Магілёва, Гомеля і іншых гарадоў Беларусі.


Паняцці: Дагавор аб ненападзе з Германіяй, Дагавор СССР і Германіі аб сяброўстве і мяжы, другая сусветная вайна, група армій “Цэнтр”, Заходні фронт, “лініі Керзана”, мабілізацыя эканомікі, народны сход, план “Барбароса”, сакрэтныя пратаколы, Цэнтральная эвакуацыйная камісія пры СНК БССР, эвакуацыя.
Персаналіі: Баграмян Іван Хрыстафоравіч (1897–1982), Жукаў Георгій Канстанцінавіч (1896–1974), Захараў Георгій Федаравіч (1897–1957), Паўлаў Дзмітрый Рыгоравіч (1897–1941), Ракасоўскі Канстанцін Канстанцінавіч (1896–1968), Сталін Іосіф Вісарыёнавіч (сапраўднае прозвішча – Джугашвілі; 1879–1953), Цімашэнка Сямён Канстанцінавіч (1895–1970), Чарняхоўскі Іван Данілавіч (1906–1945).
Абсталяванне:

1. Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гг. – Атлас гісторыі Беларусі Ад старажытнасці да нашых дзен: Дадат. да 6-томнай “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С.121–148.

2. Камуністычнае падполле і партызанскі рух у Беларусі ў 1941–1944 гг. Карта.

3. Асвабаджэнне Беларусі. Карта

4. Вялікая Айчынная вайна. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. 22 чэрвеня – жнівень 1941. – Нацыянальны атлас Беларусі, 2002. – С. 282–283.
Крыніцы

1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945г. : Энцыклапедыя. – Мінск : БелСЭ, 1990. – С. 62–63, 95–98, 126–127, 175–176, 315–317, 346–347, 500–501.

2. Мы за цаной не пастаялі? : Дакументы 1941–1942 г. // ЛіМ. – 1997. – 17 сак. – С. 6, 12.

3. Хрестоматия по истории БССР. – Минск : Университетское, 1984. – С. 264–272, 272–281.


Літаратура:

 1. Баграмян, И. Так шли к Победе / И. Баграмян. – М. : Воениздат, 1977. – 170 с.

 2. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны : вуч. дапаможнік / А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск, 2005.

 3. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне: 1941–1945. Энцыклапедыя. – Мінск, 1990.

 4. Бяспанскі, С.І. Наступальныя аперацыі Чырвонай Арміі ў Беларусі (восень 1943 – вясна 1944) / С.І. Бяспанскі // Бел. гіст. час. – 2004. – № 1. – С. 24–28.

 5. Котов, А.И. Беларусь в период Второй мировой и Великой Отечественной Войны (1939–1945 гг.) : хронологический справочник / А.И. Котов. – Минск, 2004.

 6. Літвін, А.М. Лепельская аперацыя 1943 г. / А.М. Літвін // Бел. гіст. час. – 2004. – № 2. – С. 12–21.

 7. Лыч, Л. З нацыянальнага жыцця Беларусі (верасень 1943 – май 1945 гадоў) / Л. Лыч // Полымя. – 1994. – № 8. – С. 198–214.

 8. Освобождение Белоруссии : сборник воспоминаний / М. Самсонов [и др] ; под общ. ред. М. Самсонова. – М. : Наука, 1974. – 215 с.

 9. Рудзянкова, С.С. Помстаю зямля гарэла і 3 ліпеня – Дзень вызвалення Беларусі / С.С. Рудзянкова // Народная асвета. – 1989. – № 7. – С. 13–18.

 10. Тимохович, И.В. Битва за Белоруссию. 1941–1944 / И.В. Тимохович. – Минск : Беларусь, 1994. – 120 с.


Тэма 55. Нямецка-фашысцкая акупацыя Беларусі. Падпольны і партызанскі рух на Беларусі (2 гадзіны)

1. Германскія планы каланізацыі Беларусі, сутнасць, ацэнка. Эканамічнае і аграрная палітыка акупантаў і яе рэалізацыя.

2. Злачынствы нямецка-фашысцкіх акупантаў у Беларусі.

3. Стварэнне партызанскіх і падпольных арганізацый на часова акупаванай тэрыторыі Беларусі.

4. Баявыя і масава-палітычная дзейнасць партызан і падпольшчыкаў.
Паняцці: Абшчынная гаспадарка, Армія Краёва, Беларуская народная самапомач, Беларуская Цэнтральная Рада, “Вольны корпус самааховы”, “вугальныя міны”, “вялікая зямля”, генеральная акруга “Беларусь”, калабарацыя, “Камітэт барацьбы з нямецкімі акупантамі”, наступальная аперацыя “Багратыён”, “новы парадак”, падполле, партызанская зона, партызанскі рух, партызанскія атрады, план “Бура”, план “Ост”, “рэйкавая вайна”, рэйхскаміссарыят “Остланд”, Саюз беларускай моладзі.

Персаналіі: Бумажкоў Ціхан Піменавіч (1909–1941), Корж Васіль Захаравіч (партызанскі псеўданім – Камароў; 1899–1967), Мазураў Кірыла Трафімавіч (1914–1989); Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч (1902–1984), Харужая Вера Захараўна (1903–1942).
Абсталяванне:

1. Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гг. – Атлас гісторыі Беларусі Ад старажытнасці да нашых дзен: дадат. да 6 т. “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі”. – Минск : БелЭн, 2004. – С.121–148.

2. Камуністычнае падполле і партызанскі рух у Беларусі ў 1941–1944 гг. Карта.

3. Асвабаджэнне Беларусі. Карта

4. Вялікая Айчынная вайна. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. 22 чэрвеня – жнівень 1941. – Нацыянальны атлас Беларусі, 2002. – С. 282–283.

Крыніцы:

1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945г. : Энцыклапедыя. – Мінск : БелСЭ, 1990. – С. 62–63, 95–98, 126–127, 175–176, 315–317, 346–347, 500–501.

2. Мы за цаной не пастаялі? : Дакументы 1941–1942 г. // ЛіМ. – 1997. – 17 сак. – С. 6, 12.

3. Хрестоматия по истории БССР. – Минск : Университетское, 1984. – с. 264–272, 272–281.

4. Белорусские остарбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию : документы и материалы в двух книгах. – Минск , 1996.
Літаратура:


 1. Баграмян, И. Так шли к Победе / И. Баграмян. – М. : Воениздат, 1977. – 170 с.

 2. Бараноўскі, Л. Чалавек-самародак : пра В.З.Каржа / Л. Бараноўскі // Звязда. – 1999. – 13 студз.

 3. Віцьбіч, Ю. Партызанская барацьба на Беларусі / Ю. Віцьбіч // Спадчына. –1998. – № 1. – С. 127–146.

 4. Ермаловіч, В. З архіваў партызанскага руху : «Докладная записка В.З. Коржа» / В. Ермаловіч // Беларускі гістарычны часопіс. –1994. – № 2. – С. 13–20.

 5. Кавалёў, І.К. Мінскія падпольшчыкі / І.К. Кавалёў // Звязда. – 1990. – 9 мая.

 6. Калинин, П. Партизанская республика / П. Калинин. – Минск : Беларусь, 1973. – 158 с.

 7. Кнатько, Г. Новые материалы Минского подполья / Г. Кнатько, С. Крапивин // Советская Белоруссия. – 1990.– 8 мая. – С. 4–5.

 8. Котов, А.И. Беларусь в период Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939–1945 гг.) : хронологический справочник / А.И. Котов. – Минск, 2004.

 9. Кралко, Я. Патрыятычнае падполле ў Панёманскіх вёсках / Я. Кралко // Спадчына. – 1995. – № 2. – С. 8–11.

 10. Лемяшонак, У.І. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (верасень 1943 – ліпень 1944 гг.) / У.І. Лемяшонак // Бел. гіст. час. – 2004. – № 6. – С. 3–21.

 11. Літвін, А. Стварэнне і баявая дзейнасць партызанскіх фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі / А. Літвін // Беларусь у гады ВАВ. – Мінск : Вышэйшая школа. – 1999. – С. 90–123.

 12. Літвін, А., Мінскае падполле : Факты і міфы аднаго пошуку / А. Літвін, М. Шумейка // Звязда. – 1998. – 4 крас.

 13. Новиков, И. Замучены и забыты : неизвестные страницы Минского подполья в годы Отечественной войны / И. Новиков // Рэспубліка. – 1995. – 30 чэрв. – С. 11.

 14. Розенблат, Е.С., Еленская, И.Э. Пинские евреи. 1939–1944 гг. – Брест , 1997.

 15. Сервагинский, И.Ю. Коллаборационизм на оккупированных территориях Беларуси (июль 1941 – август 1944 г.) / И.Ю. Сервагинский. – Минск , 1999.

 16. Сямашка, Я.І. Армія Краёва на Беларусі / Я.І. Сямашка. – Мінск, 1994.

 17. Туронак, Ю. Белоруссия во время немецкой оккупации / Ю. Туронак // Неман. – 1991. – № 10. – С. 133–160.

 18. Факторович, А.А. Крах аграрной политики немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии / А.А. Факторович. – Минск : Наука и техника, 1979. – 200 с.


Тэма 56. Развіццё БССР у сяр. 1940-х – 1950-х гг. (2 гадзіны)

1. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

2. Грамадска-палітычнае жыццё у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Рэпрэсіі.

3. БССР на міжнароднай арэне ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.


Паняцці: Дэнамінацыя, калектывізацыя ў Заходняй Беларусі, камерцыйны дзяржаўны гандаль, мэты аднаўлення гаспадаркі, нарміраванае размеркаванне, план развіцця грамадскай жывёлагадоўлі.
Персаналіі: Жукаў Георгій Канстанцінавіч (1896–1974), Мазураў Кірыла Трафімавіч (1914–1989), Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч (1902–1984), Сталін Іосіф Вісарыёнавіч (сапраўднае прозвішча – Джугашвілі; 1879–1953), Кісялёў К.В., Гусараў М.І., Патолічаў М.С., Машэраў П.М., Цанава Л.Ф.
Абсталяванне:

1. Карта БССР 1955–1991 гг.

2. Рэспубліка Беларусь. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен : дадат. да 6 т. “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 152.

Крыніцы:

Хрестоматия по истории БССР. 1917–1983 г. – Минск : Университетское, 1984. – С. 303–349.Літаратура:

 1. БССР на международной арене / К.В. Киселев [и др] ; под общ. ред. К.В. Киселева. – М. : Международные отношения, 1964. – 235 с.

 2. Войтович, С.Д. БССР в борьбе за мир и сотрудничество между народами (1945–1965) / С.Д. Войтович. – Минск : Наука и техника, 1968. – 215 с.

 3. Войтович, С.Д. БССР на форуме наций / С.Д. Войтович. – Минск : Выс. школа, 1978. – 190 с.

 4. Волков, И.М. Деревня СССР в 1945–1953 гг. в новейших исследованиях историков (конец 1980–1990 г.) / И.М. Волков // Отечественная история. – 2000 . – № 6. – С. 15–17.

 5. Марчанка, І.Я. Аднаўленне індустрыі Беларусі ў пасляваенныя гады: вопыт і праблемы / І.Я. Марчанка // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў РБ. – Ч. 1. – Мінск, 1994. – С. 219–225.

 6. Шаркоў, А. Выкарыстанне працы ваеннапалонных і інтэрніраваных у аднаўленні народнай гаспадаркі Беларусі / А. Шаркоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – № 2. – С. 71–79.

 7. Эканамічная гісторыя Беларусі. Курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.


Тэма 57. Развіццё БССР у сяр. 1950-х – 1980-х гг. (2 гадзіны)

1. Сельская гаспадарка БССР у сяр. 1950-х – 1980-х гг.

2. Развіццё прамысловасці, будаўніцтва, транспарта у сяр. 1950-х – 1980-х гг.

3. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у сяр. 1950-х – 1980-х гг.


Паняцці: Апазіцыйныя грамадскія арганізацыі, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, “Белаграпрам”, Беларускі дэмакратычны блок, выбары ў ВС БССР, галоснасць, гаспадарчы разлік, дысідэнты, жыллёвая праблема, “застой”, XIX з’езд партыі, ХХ з'езд КПСС, “Канстытуцыя развітога сацыялізму”, культ асобы Сталіна, меліярацыя, навукова-тэхнічная рэвалюцыя, пастанова ЦК КПБ “Аб рабоце пісьменніцкіх арганізацый”, "перабудова", праграма «500 дзён», Праграма партыі, “Праграма пераходу да рыначных адносін у БССР”, рэпрэсіі, рэспубліканскі гаспадарчы разлік, рэформы ў прамысловасці і сельскай гаспадарке, Садружнасць Незалежных Дзяржаў, самафінансаванне, саўнаргасы, сацыяльная пераарыентацыя народнай гаспадаркі, “Саюз беларускіх патрыётаў”, “Свободная Беларусь”, тайныя таварыствы, харчовая праблема, Харчовая праграма СССР на перыяд да 1990 года, хімізацыя, Цанава, эканамічны крызіс.
Персаналіі: Быкаў Васіль Уладзіміравіч (1924–2003), Гарбачоў Міхаіл Сяргеевіч (н. 1931 г. ), Грыб М.І., Дземянцей Мікалай Іванавіч (н. 1930), Кебіч Вячэслаў Францавіч (н. 1936), Лукашэнка А.Р., Малафееў А.А., Пазьняк З.С., Платонаў У.П., Сакалоў Яфрэм Яўсеевіч (н. 1926), Слюнькоў М.А., Шарэцкі С.Г.
Абсталяванне: Карта БССР 1955–1991гг. Рэспубліка Беларусь. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен: дадат. да 6–томнай “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 152.
Крыніцы:

1. Народное образование в БССР: Сборник документов и материалов. Т. 2. – Минск, 1980.

2. Хрестоматия по истории БССР. 1917–1983 г. – Минск : Университетское, 1984. – С. 324–329, 337–341, 346–350, 406–411, 412–421.
Літаратура:


 1. Галубовіч, В.І. Перадумовы, сутнасць і гістарычныя ўрокі гаспадарчай рэформы 1965 г. / В.І. Галубовіч // З гісторыі эканамічных рэформ на Беларусі. – Мінск, 1997. – Вып. 2. – С. 85–102.

 2. Механизмы торможения: истоки, действия, пути преодоления. – Минск, 1989.

 3. На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обществе. – М., 1990.

 4. Снапкоўскі, У. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1944–1990 гг.) / У. Снапкоўскі // Бел. журнал межд. права. – 1999. – № 2. – С. 62–67.

 5. Эканамічная гісторыя Беларусі. Курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.


Тэма 58. Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе развіцця (2 гадзіны)

1. Перабудова. Дэмакратызацыя грамадскага жыцця.

2. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту. Незалежная Рэспубліка Беларусь.

3. Беларусь у пачатку XXI ст.: асноўныя тэндэнцыі развіцця.


Паняцці: “Адліга”, адзіная эканамічная прастора, ансамбль Плошчы Перамогі, “Беларуская мадэль”, беларуская школа балета, вакальна-інструментальныя ансамблі, генпланы рэканструкцыі гарадоў, гістарычная праблематыка ў літаратуры, дыскусія па мовазнаўству 1950 г., закон “Аб грамадскіх арганізацыях”, З’езд беларусаў свету, Канстытуцыйная камісія, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, кінастудыя "Беларусьфільм", культура беларускага замежжа, мадэль сацыяльна арыентаванай рынкавай эканомікі, манументалізм – “сталінскі ампір”, мемарыяльныя ансамблі, "нацыяналізм" і "касмапалітызм", Нацыянальнае Сабранне, нацыянальныя сімвалы, незалежнасць Беларусі, пастанова ЦК ВКП(б) "Аб часопісах "Звязда" і "Ленінград", Першы Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, Праграма неадкладных мер па выхаду эканомікі Рэспублікі Беларусь з крызісу 1994 г., “Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця на 1996-2000 гады”, Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2001-2005 гг., прэзідэнцкая рэспубліка, Путч, рэабілітацыя дзеячаў навукі і культуры, рэферэндумы, “сацыялістычны рэалізм”, Саюз Беларусі і Расіі, Саюзная дзяржава Расіі і Беларусі, усеагульнае сямігадовае навучанне, фестывалі мастацтваў, фундаментальныя даследаванні ў навуцы.
Персаналіі: Лінг Сяргей Сцяпанавіч (н. 1937), Лукашенка Аляксандр Рыгоравіч (нар. 1954 г.), Малафееў Анатоль Аляксандравіч (н. 1933), Слюнькоў Мікалай Мікітавіч (н.1929), Чыгір Міхаіл Мікалаевіч (н. 1948), Шушкевіч Станіслаў Станіслававіч (нар. 1934 г.).
Абсталяванне: Карта БССР 1955–1991гг. Рэспубліка Беларусь. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен : дадат. да 6 т. “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 152.
Крыніцы:

1. Горбачёв, М.С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. 1917–1987 г. / М.С. Горбачёв – М. : Политиздат, 1987. – 62 с.

2. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 27 ліпеня 1990 г. // Звязда. – 1990. – 29 ліпеня.

3. Закон БССР “О языках в Белорусской ССР” // Советская Белоруссия. – 1990. – 13 февраля.

4. Конституция РБ. 1994. – Минск, 1994.

5. Конституция РБ. 1996. – Минск, 1997.6. Соглашение о создании Содружества Независимых государств // Советская Белоруссия. – 1992. – 8 декабря.
Літаратура:

 1. Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Савецкі перыяд. Мінск : Народная асвета, 1991. – 98 с.

 2. Астахова, С. Белоруссия : нестабильное и неравномерное развитие / С. Астахова // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 9. – С. 16–18.

 3. Афанасьев, М. Экономика Белоруссии : состояние и перспективы / М. Афанасьев // Вопросы экономики. – 1996. – № 5. – С. 16–18.

 4. Балдуін, Д. Масавая культура і мастацтва / Д. Балдуін // Культура. – 1993. – 22 сак.

 5. Барабаш, Ю. Фундаментальная наука – основа возрождения нац. экономики / Ю. Барабаш // Финансы, учет, аудит. – 1999. – № 1. – С. 16–18.

 6. Барыс, А. Сучасныя партыі на Беларусі / А. Барыс // Беларускі гаспадарчы часопіс. – 1995. – № 1. – С. 13–17.

 7. Белорусская ССР : статус, достижения, развитие. – Мінск : Вышэйшая школа, 1989. – 200 с.

 8. Борушко, В.Ф. Белоруссия : люди, события, факты / В.Ф. Борушко. – Минск : Беларусь, 1988. – 112 с.

 9. Вайтовіч, Е.К. Пытанні гучаць як набат / Е.К. Вайтовіч // Мастацтва Беларусі. – 1990. – № 12. – С. 10–12.

 10. Войтович, Е.К. Наверстываем упущенное (о том, что делается Министерством культуры в направлении (Чернобыль) / Е.К. Войтович // Савецкая Беларусь. – 1991. – 30 апреля.

 11. Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: П.І. Брыгадзін [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – Ч. 2 : XIX–XX стагоддзі : курс лекцый / П.І. Брыгадзін [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – 656 с.

 12. Гончаренко, А. Думы о белорусской науке / А. Гончаренко // Беларуская Думка. – 1996. – № 7. – С. 15–18.

 13. Гурына, А.В. Як пераадолець крызіс навукі / А.В. Гурына, П.Я. Ясінац // Адукацыя і выхаванне. – 1993. – № 7, 8. – С. 19–23; С. 15–17.

 14. Добриневский, С. Нежеланная свобода? / С. Добриневский // Знамя юности. – 1988. – 24 ноября.

 15. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 27 ліпеня 1990 г. // Звязда. – 1990. – 29 ліп.

 16. Занько, Л. Экономическая стратегия Беларусь : проблема выбора / Л. Занько // Национальная экономическая газета. – 1997. – 17 дек.

 17. Игнатенко, И.М. Великий Октябрь в судьбах белорусского народа / И. М. Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 116 с.

 18. Канстытуцыя (Асноўны закон) Рэспублікі Беларусь // Звязда. – 1994. – 30 крас.

 19. Котляров, И. Политические партии в общественной жизни Беларуси / И. Котляров // Мы и время. – 1993. – № 32–34.

 20. Лукашенко, А.Г. Проблемы социо-культурной сферы на современном этапе / А.Г. Лукашенко // Савецкая Беларусь. – 1995. – 8 декабаря.

 21. Лукашенко, А.Г. Проблемы социо-культурной сферы на современном этапе / А.Г. Лукашенко // Рэспубліка. – 1996. – 21 черв.

 22. Мясникович, М. О некоторых вопросах государственной экономической политики на современном этапе / М. Мясникович // Финансы. Учет. Аудит. – 1994. – № 4. – С. 15–17.

 23. Основные направления социально–экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы. – Мінск : Выш. школа, 1996. – 24 с.

 24. Перабудова і міжнацыянальныя адносіны. – Мінск : Беларусь, 1989. – 115 с.

 25. Рубиков, А. Наука в Беларуси : проблемы и перспективы / А. Рубиков // Народная газета. – 1997. – 15 мая.

 26. Сакович, В. Беларуское фермерство: трудный путь становления / В. Сакович // Человек и экономика. – 1993. – № 8. – С. 19–21.

 27. Сидор, С.И. Белорусская ССР в двенадцатой пятилетке / С.И. Сидор. – Минск : Народная асвета. – 1987. – 150 с.

 28. Слонимский, А. Кризис в науке и как с ним бороться / А. Слонимский // Белорусский предприниматель. – 1993. – № 11. – С. 12–15.

 29. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на пороге третьего тысячелетия / В.Н. Шимов [и др.] // Белорусский экономический журнал. – 1998. – № 4. – С. 12–14.

 30. Талапина, С. Невнимание к культуре не проходит бесследно / С. Талапина // Навіны БАН. – 1991. – 25 сент. – С. 12–14.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка