Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэтстаронка15/15
Дата15.03.2016
Памер2.81 Mb.
#1086
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ТЭСТ 5

АРФАГРАФІЯ
ВАРЫЯНТ 1

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 3, 5

2, 4

1, 5

4, 5

1, 3

4, 5

2, 3, 4

1, 3, 5

2, 4

1, 3

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 3

1, 4, 5

2, 3, 4

1, 4

1, 2

3, 4, 5

3, 5

1, 4

2, 4, 5

1, 4

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

3, 5

4

1, 4

3, 5

3, 5

3, 4

2, 4, 5

3, 5

2, 4

1, 3

А 31

А 32

А 33

А 34

А 35
3, 5

1, 3, 4

2, 4, 5

1, 2, 5

3, 4
Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

арфаграфія

марфалагічны

традыцыйныя

падваенне

змякчальныВАРЫЯНТ 2

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

2, 3, 5

1

2, 4

1, 5

3, 4

1, 3, 5

3, 4

2, 5

1

1, 3

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 5

1, 5

2, 4

1,2, 5

2, 4, 5

1, 4

1, 3, 5

3, 4

1, 4

1, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

2, 4

3

1, 4

3, 4

2, 5

1, 3

1,2, 4

1, 4

1,2 5

1, 4, 5

А 31

А 32

А 33

А 34

А 35
3, 4, 5

3, 5

2, 4, 5

2, 3, 4

1, 4, 5
Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

арфаграфія

фанетычны

дыферэнцыйныя

раздзяляльны

прыстаўныяТЭСТ 6

МАРФЕМІКА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ

ВАРЫЯНТ 1

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 3, 5

1, 5

5

5

1, 3

1, 2

2, 3, 4

1, 5

3

2

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 3, 5

1, 4

2, 3

1, 3

2, 5

1, 5

1, 5

4

2, 3, 4

1, 5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

марфеміка

марфема

аснова

нематываваныя

свабодныя

В6

В7

В8

В9

В10

афіксы

прыстаўка

постфікс

словаўтва-ральныя

слова-ўтварэнне

В 11

В 12

В 13

В 14

В 15

прыста-вачны

складана-суфіксальны

абрэвіяцыя

лексіка-семантычны

зрашчэнне

В 16

В 17

В 18

В 19

В 20

суфіксальны

прыставачна-суфіксальны

прыставачны

прыставачна-

постфіксальны

складанне

ВАРЫЯНТ 2

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 3, 5

1, 5

5

5

1, 3

1, 2

1, 4

1, 5

1

4

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 3, 5

1, 4

2, 3

1, 3

5

2

1, 5

4

2, 3

1, 5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

марфеміка

корань

звязаныя

матываваныя

афіксы

В6

В7

В8

В9

В10

суфікс

інтэрфікс

форма-ўтваральныя

вытворнае

суфіксальны

В 11

В 12

В 13

В 14

В 15

прыставачна-суфіксальны

складанне

зрашчэнне

марфолага-сінтаксічны

абрэвіятура

В 16

В 17

В 18

В 19

В 20

складана-суфіксальны

прыставачны

суфіксальны

пост-фіксальны

прыставачна-суфіксальны

ТЭСТ 7

МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС ЧАСЦІН МОВЫ
ВАРЫЯНТ 1

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

2, 3, 5

2, 3

1, 3, 5

5

3, 4

1, 3

1, 3, 5

1, 5

3, 4

1, 2, 3

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

2, 5

3, 4

2, 4

3

1

3

2, 5

1, 2, 4, 5

2, 5

1, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1, 2, 5

2, 4, 5

1, 3, 5

1, 4

3, 5

1, 3, 5

4, 5

1, 2, 4

5

2, 3, 4, 5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

марфалогія

службовыя

агульныя

якасныя

зборныя

В6

В7

В8

В9

В10

пераходныя

стан

дзеепрыметнік

спосабу

дзеяння

злучнік


ВАРЫЯНТ 2

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 4, 5

1

1, 2, 3, 5

1, 2

1, 2, 5

1, 3

1, 3

2, 3, 5

1, 3

1, 4

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

3, 4

2, 5

2, 4

3, 4

1

3, 5

3

1, 4

2, 3, 4

1, 3, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1, 3, 4

2, 4, 5

1, 3, 5

1, 3

3, 5

3, 5

4, 5

1, 3, 5

1, 3, 5

1, 2, 3

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

граматыка

самастойныя

уласныя

адносныя

дробавыя

В6

В7

В8

В9

В10

непераходныя

трыванне

дзеепрыслоўе

якасныя

часціца

ТЭСТ 8

СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ ПРОСТАГА СКАЗА
ВАРЫЯНТ 1

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 5

3, 5

3, 4, 5

2, 3

1, 3, 5

1, 2, 5

3, 5

1, 2, 4

4, 5

1, 3, 5

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 5

4, 5

1, 4

1, 3

2, 4

1, 3, 5

2, 5

1, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 3, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1, 3, 5

2, 3

2, 3

1, 3

2, 4

2, 3

4

2, 3, 5

4

5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

сінтаксіс

дапасаванне

складаныя

неразвітыя

няпэўна-

асабовыя

В6

В7

В8

В9

В10

дзеяслоўны

прамое

дапасаванае

уступкі

абагульняючае


ВАРЫЯНТ 2

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1, 5

1, 4, 5

2, 4, 5

4, 5

1, 3, 4

1, 3, 5

1, 2

1, 2, 4

3, 4

1,2, 3,4

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 5

5

1, 2, 5

1, 3

2, 5

1, 3,4, 5

2, 4, 5

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1, 2, 3, 4

4

2, 3

2, 5

1, 4

2, 5

4

2, 3, 5

4

5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

словазлучэнне

прымыканне

простыя

развітыя

пэўна-асабовы

В6

В7

В8

В9

В10

іменны

ускоснае

недапа-

саванае

мэты

аднародныя


ТЭСТ 9

СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ СКЛАДАНАГА СКАЗА
ВАРЫЯНТ 1

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

4

2, 3, 5

2, 4

2, 3

2, 4

3

1, 3, 5

2, 5

1, 3

1, 4

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

2, 3

3

2, 4

1, 5

1, 2

1, 3

1, 3

2, 5

1, 2, 4

2, 3, 5

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1, 2, 5

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 5

2

5

1, 3

1

5

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

сінтаксіс

складаны

злучальная

складана-залежныя

супастаў-ляльныя

В6

В7

В8

В9

В10

азначальная

бяззлучнікавыя

з рознымі відамі сувязі

простая мова

ускосная


ВАРЫЯНТ 2

Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

3, 4

3, 4

2, 4, 5

1, 2, 3, 5

1, 5

1, 3

1, 5

1, 3

1, 4

2, 4

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

1, 3

1, 3, 5

1, 3, 4

4, 5

1, 3

1, 5

2, 3, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 3, 4

1, 3

А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

2, 3, 5

1, 4

1, 3, 5

1, 3, 5

1, 4

3

1

1, 2

4

3

Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

В5

складаны

складана-злучаныя

падпарад-кавальная

уступальная

або уступкі

спалучальныя

В6

В7

В8

В9

В10

інтанацыя

з рознымі відамі сувязі

няўласна-простая

цытата

пунктуацыя

ТЭСТ 10

АБАГУЛЬНЯЮЧЫ
ВАРЫЯНТ 1


Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А 6

А 7

А8

А 9

А 10

4

2, 3, 5

1, 4

2

4, 5

3

5

1, 5

1, 2, 4

1, 4

А 11

А 12

А 13

А14

А 15

А 16

А 17

А 18

А 19

А 20

1

1, 4

3, 4, 5

3

1, 5

1, 5

3

1, 5

3, 4, 5

3, 4

А 21

А 22

А 23

А 24

А 25

А 26

А 27

А 28

А 29

А 30

2

3, 4

1, 4, 5

2, 5

4, 5

2, 4, 5

2, 3

3, 4

1, 4, 5

2, 5

А 31

А32

А 33

А 34

А 35

А 36

А 37

А 38

А 39

А 40

1, 3, 5

2, 3, 5

1, 4

2, 5

1, 3

1, 2, 3

3, 4

1, 2, 3

1, 3, 4

1, 3, 5

А 41

А 42

А 43

А 44

А 45

А 46

А 47

А 48

А 49

А 50

1, 4

2, 4

3

1, 4, 5

2, 4, 5

1, 4

2, 3, 5

1, 4

2, 5

4

А 51

А 52

А 53

А 54

А 55

А 56

А 57

А 58

А 59

А 60

1, 3, 5

1, 4

3, 5

2, 3, 5

1, 3

1, 4, 5

1, 4, 5

2, 4

2, 3, 4

1, 3

А 61

А 62

А 63

А 64

А 65

А 66

А 67

А 68

А 69

А 70

2, 4

1, 5

1, 3

1, 2, 5

1, 2, 4

1, 3

1, 2, 3, 4

1, 3

1, 2, 4, 5

1, 3

А 71

А 72

А 73

А74

А75

А 76

А 77

А 78

А 79

А 80

5

2, 3, 4

1, 5

1, 4, 5

1, 2, 3, 4

4

3

3

2

1, 2, 4, 5

Ч а с т к а В

В1

В 2

В 3

В 4

В 5

слова

амографы

кантэкстуаль-ныя

германізмы

прымаўка

В 6

В 7

В 8

В 9

В 10

абстрактныя

адмоўныя

(прыслоўі)

месца

эмацыяналь-ныя

іменнае

В 11

В 12

В 13

В 14

В 15

безасабовы

нябёсы

верф’ю

(аб) герою

кульмінацыя

В 16

В 17

В 18

В 19

В 20

антаганізм

лексіка

локшына

воцат

ахова

ВАРЫЯНТ 2


Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А 6

А 7

А8

А 9

А 10

4

2, 3,4

1, 3, 5

1, 5

4, 5

2

4

1, 3, 5

2, 3, 4

1, 3, 5

А 11

А 12

А 13

А14

А 15

А 16

А 17

А 18

А 19

А 20

1, 2, 4

1, 5

3, 4, 5

2, 3, 5

4

2

5

1, 3

2, 5

1,4

А 21

А 22

А 23

А 24

А 25

А 26

А 27

А 28

А 29

А 30

2, 3

3,4

5

2, 4

1, 5

2, 5

2, 4

3, 4

1, 4, 5

2, 4, 5

А 31

А32

А 33

А 34

А 35

А 36

А 37

А 38

А 39

А 40

1, 4, 5

2, 5

1, 4

1, 3, 5

2, 3, 5

1, 3

3, 5

2, 4, 5

1, 3, 4

2, 4

А 41

А 42

А 43

А 44

А 45

А 46

А 47

А 48

А 49

А 50

1, 2, 4

2

3, 4

1, 4, 5

2, 4, 5

1, 4

2, 3, 5

1, 4

1, 2, 5

1, 2, 3 5

А 51

А 52

А 53

А 54

А 55

А 56

А 57

А 58

А 59

А 60

1, 3, 5

1, 2, 5

3, 4

2, 3

1, 3

2, 4

1, 5

2, 3, 5

2, 3, 4

1, 5

А 61

А 62

А 63

А 64

А 65

А 66

А 67

А 68

А 69

А 70

1, 3, 4

1, 5

2, 3, 4, 5

1, 2, 4

1, 5

1, 3

1, 4

1, 4, 5

1, 3, 4

2, 4

А 71

А 72

А 73

А74

А75

А 76

А 77

А 78

А 79

А 80

5

2

3, 4, 5

1, 2, 4

2, 3

2, 5

5

4

2

3, 5

Ч а с т к а В

В1

В 2

В 3

В 4

В 5

амафоны

граматычнае

цюркізмы

выклічнікі

прыказка

В 6

В 7

В 8

В 9

В 10

канкрэтныя

азначальныя

меры

і ступені

сцвярджальныя

прыслоўнае

В 11

В 12

В 13

В 14

В 15

пэўна-асабовы

пер'е

шыр'ю

(аб) кавалю

імпарт

В 16

В 17

В 18

В 19

В 20

біялогія

гегемонія

цырата

вэлюм

адукацыяЛІТАРАТУРААсноўная

1 Бадзевіч, Э. І. 50 асноўных правілаў беларускай пунктуацыі : Дапаможнік для вучняў старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій / Э. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. – Мінск : “Сучаснае слова”, 2000. – 224 с.

2 Гаўрош, Н.В. Беларуская мова : тэсты для школьнікаў і абітурыентаў /Н. В. Гаўрош, В.У. Азарка, А.С. Васілеўская. – Мінск : Выш.шк., 2005. – 319 с.

3 Кулеш, Г.І. Беларуская мова : Тэставыя заданні. Адказы да тэставых заданняў. Давед. матэрыял : дапам для падрыхт. да вынік. атэстацыі / Г.І. Кулеш, І.Р. Шкраба. – Мінск : ТАА “Асар”, 2004. – 336 с.

4 Куліковіч, У.І.Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні, Тэсты. Слоўнік : вучэбны дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск : Новое знание, 2009. – 104 с.

5 Малажай, Г.М. Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання / Г.М. Малажай. – Мінск, 2004. – с.

6 Малажай, Г.М. Беларуская мова : тыповыя памылкі на цэнтралізаваным тэсціраванні / Г.М. Малажай, А.В. Дзябёлая, Л.В. Леванцэвіч. – Мінск : Аверсэв, 2007. – 208 с.

7 Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008. – 144 с.

8 Роўда, І.С. Экзамен па беларускай мове / І.С.Роўда, В.П. Красней, І.Р. Шкраба. – Мінск, 2001. – с.

9 Цыбульская, С.І. Беларуская мова : інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену / С.І. Цыбульская. – 3-е выд. перапрац. і дап. –Мінск : ТестраСистемс, 2006. – 336 с.

10 Цыбульская, С.І. Беларуская мова : вучэб.-трэніров. тэсты для падрыхт. да тэсціравання і экзамену / С.І. Цыбульская. – Мінск : ТестраСистемс, 2005. – 224 с.

Дадатковая

11 Беларуская мова : дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і ўступных экзаменаў / склад. Л.А. Гіруцкая. – Мінск, 2004.

12 Беларуская мова : дапаможнік для падрыхтоўкі: цэнтралізаванае тэсціраванне, адзіны экзамен / аўт.-склад. Л. А. Гіруцкая. – Мінск, 2004.

13 Беларуская мова ў практыкаваннях і тэстах : дапаможнік для падрыхтоўкі да экзамену і цэнтралізаванага тэсціравання. – Мінск, 2007.

14 Капылоў, І.Л. Беларуская мова ў табліцах і схемах : Дапам. для школьнікаў і абітурыентаў / І.Л. Капылоў, С.Я. Рапацэвіч. – 2-е выд. – Мінск : “Сучаснае слова”, 2004. – 224 с.

15 Старычонак, В.Д.Беларуская мова : Узоры моўнага аналізу. Трэніровачныя заданні. Тэсты : у дапамогу абітурыентам і школьнікам /В. Д. Старычонак. – Мінск : Выш.шк., 2002. – 172 с.


Зборнікі тэстаў

16 Тэставыя заданні па беларускай мове для вучняў старэйшых класаў і абітурыентаў / І.У. Рэпенка. – Мінск, 1998. – с.

17 Тэсты : Беларуская мова : матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / УА Рэсп.ін-т кантролю ведаў. – Мазыр : ТАА ВД “Белы Вецер”, 2003. –117 [3] с.

18 Тэсты: Беларуская мова : матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання /УА Рэсп.ін-т кантролю ведаў. – Мазыр, 2004. – с.

19 Малажай, Г.М. Цэнтралізаванае тэсціраванне : Беларуская мова : Тэсты (прыкладныя варыянты) з адказамі / Г.М. Малажай. – Мінск : Аверсэв, 2004. – 80 с.

20 Беларуская мова : дапам. для падрыхт. да цэнтраліз. тэставання/ Рэсп.ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь; пад рэд. В.М. Лапанік, Н.В. Самедавай. – Мінск : РІКВ, Мазыр : ТАА ВД “Белы Вецер”, 2005. – 125 [3] с.

21 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2005..

22 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Аверсэв, 2006. – 92 с.

23 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Аверсэв, 2007. – 95 с.

24 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Аверсэв., 2008. – 94 с.

25 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2009. –

Вучэбнае выданне

Чайкова Святлана Віктараўна

БЕЛАРУСКАЯ МОВА
ЗБОРНІК ТЭСТАЎ

для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення,

падрыхтоўчых курсаў і абітурыентаў

Падпісана да друку 21.05.2010 г. Фармат 60х84 1/16.

Папера афсетная. Рызаграфія. Умоўн. друк. арк.9,3.

Улік.- выд. арк. 9,9.Тыраж 50 экз.


Выдавец і паліграфічнае выкананне:

установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны»

ЛВ №02330 /0549481 ад 14.05.2009 г.


Каталог: next -> news
news -> Інэлектуальна – пазнавальная гульня. “Мой родны кут…” Інэлектуальна-пазнавальная гульня
next -> Отделений краевого учебно-методического объединения в системе общего образования Алтайского края (умо)
next -> Genographic Project
next -> The Digital Millennium Copyright Act and the European Union Copyright Directive: Next Steps
next -> Voici une petite liste d'espèces que nous pourrions ficher. Naturellement elle est purement indicative
next -> Printing Solutions Page
next -> Урок-роздум " Хто мы беларусы?" па аповесцi У. Арлова " Дзень, калi ўпала страла"
next -> Конкурс навукова-метадычных распрацовак " Адкрыты ўрок" " М. Багдановіч. "


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка