Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь уа «полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра айчыннай І ўсеагульнай гісторыі
старонка2/3
Дата канвертавання20.03.2016
Памер356.52 Kb.
1   2   3

Тэма 10. БАЯВЫЯ ДЗЕЯННІ КАЗАЦКА-СЯЛЯНСКІХ АТРАДАЎ ВОСЕННЮ 1648 — ВЯСНОЙ 1649 г.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце прычыны, характар і асаблівасці разгортвання казацка-сялянскай вайны 1648—1651 гг. На беларускіх землях.

2. Дайце характарыстыку баявым дзеянням у 1648—1649 гг. пад Пінскам, Мазыром і Бабруйскам.

3. Якое значэнне мела бітва пад Лоевым 1649 года?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №10 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №10 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 194—195.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 71—77.

3. Абецедарский, Л. С. Белоруссия и Россия : Очерки русско-белорусских связей второй половины XVI—XVII вв. / Л. С. Абецедарский. — Минск : Вышэйшая школа, 1978. — 255 с.

4. Грицкевич, А. П. Социальная борьба горожан Белоруссии (XVI—XVIII вв.) / А. П. Грицкевич. — Мн.: Наука и техника, 1979. — 152 с.

5. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

6. Русско-белорусские связи : сборник документов : (1570—1667 гг.) / отв. ред. Л. С. Абецедарский, М. Я. Волков. — Минск : Высшая школа, 1963. — 534 с.

7. Русско-белорусские связи во второй половине XVII века (1667—1686) : сборник документов / состав. А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1972. — 376 с.


Тэма 11. ВЫНІКІ АНТЫФЕАДАЛЬНАЙ БАРАЦЬБЫ 1648—1651 гг.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Якое значэнне надавалася беларускай тэрыторыі ў палітычных планах казацкіх старшын?

2. Якія былі адносіны казакаў да яўрэйскага насельніцтва Беларусі?

3. Ахарактарызуйце змест Белацаркоўскага мірнага пагаднення 1651 г.

4. Вызначыце эканамічныя і дэмаграфічныя вынікі баявых дзеянняў 1648—1651 гг. на беларускіх землях
Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №11 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №11 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 194—195.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 77—78.

3. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.


Тэма 12. ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ НА ПАРЭДАНІ ВАЙНЫ РАСІІ З РЭЧЧУ ПАСПАЛІТАЙ 1654—1667 гг.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Як суадносіліся дыскрымінацыя праваслаўнага насельніцтва ў Рэчы Паспалітай і рост прамаскоўскіх сімпатый на беларускіх землях?

2. Вызначыце прычыны аднаўлення казацка-польскага ваеннага канфлікту і звароту Б. Хмяльніцкага да маскоўскага ўраду з просьбай аб дапамозе.

3. Якія рашэнні былі прыняты Земскім саборам 1653 г. у адносінах просьбы Б. Хмяльніцкага?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №12 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №12 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 184—194.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 524—540.

3. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

4. Мальцев, А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века / А. Н. Мальцев. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с.

5. Русско-белорусские связи : сборник документов : (1570—1667 гг.) / отв. ред. Л. С. Абецедарский, М. Я. Волков. — Минск : Высшая школа, 1963. — 534 с.

6. Русско-белорусские связи во второй половине XVII века (1667—1686) : сборник документов / состав. А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1972. — 376 с.
Тэма 13. ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 1654—1655 гг.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Дайце характарыстыку ваенным дзеянням 1654—1655 гг.

2. Вызначыце характэрныя рысы палітыкі царскіх улад у Беларусі.

3. Як разгортваліся антыфеадальныя выступленні сялян і гараджан у Беларусі?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №13 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №13 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 208—211.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 78—82.

3. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

4. Мальцев, А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века / А. Н. Мальцев. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с.

5. Русско-белорусские связи : сборник документов : (1570—1667 гг.) / отв. ред. Л. С. Абецедарский, М. Я. Волков. — Минск : Высшая школа, 1963. — 534 с.

6. Русско-белорусские связи во второй половине XVII века (1667—1686) : сборник документов / состав. А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1972. — 376 с.
Тэма 14. ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 1656—1667 ГГ.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце прычыны канфлікту Рэчы Паспалітай са Швецыяй.

2. Назавіце асноўныя палажэнні Кейданскай уніі.

3. Як разгортваліся ваенныя дзеянні 1658—1666 гг. і адбывалася вызваленне Вільні?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №14 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №14 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 210—211.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 82—91.

3. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

4. Мальцев, А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века / А. Н. Мальцев. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с.

5. Русско-белорусские связи : сборник документов : (1570—1667 гг.) / отв. ред. Л. С. Абецедарский, М. Я. Волков. — Минск : Высшая школа, 1963. — 534 с.

6. Русско-белорусские связи во второй половине XVII века (1667—1686) : сборник документов / состав. А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1972. — 376 с.
Тэма 15. ВЫНІКІ ВАЙНЫ 1654—1667 гг.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Назавіце прычыны заключэння Андрусаўскага перамір’я.

2. Вызначыце ўмовы «вечнага міру» 1686 г.

3. Назавіце сацыяльна-палітычныя і эканамічныя вынікі вайны 1654—1667 гг. для Беларусі.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №15 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №15 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 211.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 91—93.

3. Мальцев, А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века / А. Н. Мальцев. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с.

4. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.
Тэма 16. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПАЎНОЧНАЙ ВАЙНЫ (1700—1721)
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Якія былі прычыны Паўночнай вайны?

2. Назавіце палітычныя абставіны абвяшчэнне манархам Станіслава Ляшчынскага.

3. Вызначыце прычыны ўтварэння Сандамірска-Віленскай канфедэрацыя.

4. Назавіце вынікі Паўночнай вайны для Беларусі.
Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №16 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №16 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 212—215.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 104—119.

3. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.


Тэма 17. ПАГЛЫБЛЕННЕ ПАЛІТЫЧНАГА КРЫЗІСУ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ ст.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Чым было выклікана ўзмацненне замежных уплываў ва ўнутранай і знешняй палітыцы Рэчы Паспалітай?

2. Вызначыце прычыны росту міжканфесійных супярэчанняў у Рэчы Паспалітай.

3. Назавіце прычыны адсутнасці палітычных рэформаў у Рэчы Паспалітай.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №17 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №17 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 224—230.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 93—104, 119—126.

3. Мялешка, В. І. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам Вашчылы / В. И. Мелешко, П. А. Лойка. — Мінск : Народная асвета, 1988. — 95 с.

4. Мялешка, В. І. І ўзняўся люд просты : Да 300-годдзя з дня нараджэння Васіля Вашчылы — кіраўніка Крычаўскага паўстання 1740—1744 гг. / В. И. Мелешко, П. А. Лойка. — Мінск : Беларусь, 1992. — 80 с.
Тэма 18. ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ СТ.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Як разгортваўся працэс эканамічнага развіцця ў другой палове ХVІІІ стагоддзя?

2. Назавіце асноўныя рысы аднаўлення сельскай і гарадской гаспадаркі на беларускіх землях у другой палове ХVІІІ ст.

3. Як развіваліся шляхі зносін на беларускіх землях?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №18 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце слоўнік тэрмінаў па тэме №18 па схеме:


Тэрмін

Вызначэнне

Колькасць тэрмінаў — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 219—224.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 170—209.

3. Грицкевич, А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI—XVIII вв. — Мн., 1975.

4. Игнатенко, А. П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство Министерства высшего, средне-специального и профессионального образования БССР, 1963. — 87 с.

5. Козловский, П. Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII—XVIII в.: По материалам магнат. вотчин / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1969. — 203 с.

6. Козловский, П. Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVIII в.: Центральная и западная зоны / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1974. — 184 с.

7. Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII — первой половине XIX в. / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1982. — 206 с.

8. Лойка, П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI—XVIII ст. / П. А. Лойка. — Мн.: Навука і тэхніка, 1991. — 111 с.
Тэма 19. САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ ст.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Дайце характарыстыку антыфеадальным выступленням беларускага сялянства ў другой палове XVIII ст.

2. Вызначыце сутнасць праектаў рэформ другой паловы XVIII ст.

3. Чым былі выкліканы спробы змены дзяржаўнага ладу на пачатку праўлення С. Панятоўскага?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №19 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце слоўнік тэрмінаў па тэме №19 па схеме:


Тэрмін

Вызначэнне

Колькасць тэрмінаў — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 224—230.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 209—220.

3. Мараш, Я. Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии ХVІІІ века / Я. Н. Мараш. — Минск : Вышэйшая школа, 1974. — 288 с.

4. Мелешко, В. И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине XVII—XVIII вв. / В. И. Мелешко. — Минск : Наука и техника, 1982. — 252 с.
Тэма 20. ПРЫЧЫНЫ ПАЛІТЫЧНАГА АСЛАБЛЕННЯ І ПАДЗЕННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце прычыны рэлігійнай неталірантнасці ў грамадстве Рэчы Паспалітай і дэскрымінацыі пратэстантаў і праваслаўных.

2. Назавіце характэрныя рысы сістэмы «шляхецкай анархіі» ў Рэчы Паспалітай.

3. У чым прычыны неэфектыўнасці выканаўчай улады Рэчы Паспалітай?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №20 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 5-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №20 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 224—230.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 209—220.

3. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

4. Мараш, Я. Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии ХVІІІ века / Я. Н. Мараш. — Минск : Вышэйшая школа, 1974. — 288 с.

5. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.


Тэма 21. СЯЛЯНСКАЯ АБШЧЫНА І ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА СЯЛЯН
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Назавіце этапы заканадаўчага замацавання прыгоннага права на беларускіх землях.

2. Як адбывалася запрыгоньванне свабодных катэгорый насельніцтва?

3. Вызначыце дынаміку роста аб’ёмаў павіннасцяў.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №21 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце слоўнік тэрмінаў па тэме №21 па схеме:


Тэрмін

Вызначэнне

Колькасць тэрмінаў — не менш 5-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 217—219.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 178—187.

3. Козловский, П. Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII—XVIII в.: По материалам магнат. вотчин / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1969. — 203 с.

4. Козловский, П. Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVIII в.: Центральная и западная зоны / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1974. — 184 с.

5. Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII — первой половине XIX в. / П. Г. Козловский. — Минск: Наука и техника, 1982. — 206 с.

6. Лойка, П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI—XVIII ст. / П. А. Лойка. — Мн.: Навука і тэхніка, 1991. — 111 с.

7. Спиридонов, М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV—XVI вв.) / М. Ф. Спиридонов. — Мн.: Навука і тэхніка, 1993. — 223 с.


Тэма 22. АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ ст.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце прычыну звужэння сферы функцыянавання старабеларускай мовы і паланізацыі прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя Беларусі.

2. Як праяўляліся ўсходнія ўплывы ў культуры Рэчы Паспалітай?

3. Назавіце найбольш вядомыя архітэктурныя помнікі барока на беларускіх землях.

4. Як развівалася беларуская іканапісная школа ў другой палове ХVІІ — першай палове ХVІІІ стагоддзя?
Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №22 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №22 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 15-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 241—256.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 277—302.

3. Абецедарский, Л. С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей / Л. С. Абецедарский. — Минск : Издательство БГУ, 1957. — 62 с.

4. Ботвинник, М. Лаврентий Зизаний / М. Ботвинник. — Мн.: Наука и техника, 1973. — 200 с.

5. Мальдзіс, А. І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVIII стагоддзя / А. І. Мальдзіс. — Мн.: Маст. літ., 1982. — 256 с.

6. Мальдзіс, А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палова ХVII—XVIII стст.) / А. І. Мальдзіс. — Мн,: Навука і тэхніка, 1980. — 351 с.

7. Подокшин, С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XV — начало XVI в.) / С. А. Подокшин. — Мн. : Наука и техника, 1970. — 222 с.

8. Падокшын, С. А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI—XVII стст. / С. Падокшын. — Мінск: Беларуская навука, 2004. — 151 с.

9. Сокол, С. Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии XVI — первой половины XVII вв. / С. Ф. Сокол. — Мн.: Навука і тэхніка, 1984. — 186 с.

10. Францыск Скарына і яго час : Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: І. П. Шамякін [і інш.]. — Мн.: БСЭ, 1988. — 608 с.

11. Чаквін, І. У. Беларуская народнасць у XVII—XVIII стст. / І. У. Чаквін, І. Г. Вуглік // Этнаграфiя беларусaў : гiстарыяграфiя, этнагенез, этнiчная гiсторыя / В.К.Бандарчык i iнш.; Акадэмiя навук Беларускай ССР, Ин-т мастацвазнаўства, этнаграфii i фальклору. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1985. — С. 119—140.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка