Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva I ruralnog razvoja
Дата канвертавання24.04.2016
Памер43.04 Kb.
NN 76/11, 6.7.2011.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1626

Na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 155/08) i članka 48. stavka 1. i 4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosiNAREDBU

O POSEBNIM MJERAMA ZA UVOZ PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Uvoz pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi i hranidbu životinja iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku dozvoljen je ukoliko ih prati potvrda o provedenim analitičkim testovima obavljenim u akreditiranom laboratoriju u zemlji podrijetla ili nekoj drugoj državi kako slijedi:1. Albanija – za proizvode ribarstva na prisutnost histamina*;

2. Bangladeš – za rakove namijenjene prehrani ljudi na prisutnost kloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana, malahitnog zelenila, kristal violeta i njihovih leuko metabolita;

3. Gabon – za proizvode ribarstva namijenjene prehrani ljudi na prisutnost teških metala i sulfita u skladu s Dodatkom II i Dodatkom III ove Naredbe;

4. Indija – za proizvode akvakulture namijenjenih prehrani ljudi na prisutnost rezidua veterinarskih lijekova;

5. Indonezija – za proizvode akvakulture na prisutnost rezidua farmakološki aktivnih tvari;

6. Kina – u skladu s Naredbom o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom iz Kine (»Narodne novine«, br. 94/07) i tablicom iz Dodatka I ove Naredbe;

7. Meksiko – za meso konja i proizvode od mesa konja namijenjene prehrani ljudi na prisutnost rezidua veterinarskih lijekova, a svaku pošiljku na rezidue hormona i β-agonista;

8. Mijanmar (Burma) – za škampe na prisutnost kloramfenikola;

9. Ukrajina – za mlijeko u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu, namijenjene hranidbi životinja na prisutnost kloramfenikola.

II.


Iznimno od točke I. za Albaniju, Bangladeš i Indiju dozvolit će se uvoz pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla koje ne prati potvrda o provedenim analitičkim testovima uz uvjet da se pošiljka podvrgne laboratorijskoj analizi zdravstvene ispravnosti. Pošiljka mora biti uskladištena pod nadzorom službenog veterinara na trošak osobe odgovorne za pošiljku do dobivanja rezultata analize i donošenja konačne odluke.

III.


Sve troškove uzorkovanja i provođenja analiza iz točaka I. i II. snosi osoba odgovorna za pošiljku.

IV.


Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 2/10).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 011-02/11-01/107

Urbroj: 525-11-2-0489/11-1

Zagreb, 21. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade


Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I

Posebni uvjeti za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku:

Kemijski rizici[1]

Država

Tvar

Proizvod

Mjere

Albanija

Histamin*

Proizvodi ribarstva

100% testiranje svake uvozne pošiljke na histamin*, ako te pošiljke nisu praćene potvrdom o testiranju na kojoj se navodi da udovoljava dozvoljenim razinama histamina za Republiku Hrvatsku

Bangladeš

Rezidue veterinarskih lijekova

Rakovi uvezeni i namijenjenih prehrani ljudi

Rezultati analitičkih testiranja provedeni u mjestu podrijetla, posebice na prisutnost kloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana, malahitnog zelenila, kristal violeta i njihovih leuko metabolita.

Dodatno se uzorkuje najmanje 20% uvoznih pošiljaka na graničnoj veterinarskoj postaji ili mjestu odredišta do dobivanja negativnih rezultata.Gabon

Teški metali i sulfiti

Proizvodi ribarstva

100% testiranje svake uvozne pošiljke na teške metale i sulfite prema naputku nadležnog tijela.

Indija

Rezidue veterinarskih lijekova

Proizvodi akvakulture namijenjeni prehrani ljudi

Testiranje prije izvoza i certificiranje, naročito s obzirom na utvrđivanje prisutnosti klormfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana poštujući najmanju zahtijevanu granicu učinkovitosti izvedbe metode (MRPL) od 1 μg/kg

Indonezija

Rezidue farmakološki aktivnih tvari

Proizvodi akvakulture

20% svake uvozne pošiljke testira se na rezidue farmakološki aktivnih tvari, posebice na kloramfenikol, metabolite nitrofurana i tetracikline.

Kina

Rezidue veterinarskih lijekova, pesticida, kontaminanata i zabranjenih tvari

Ribe i škampi iz akvakulture, slatkovodni rakovi meso zečeva, proizvodi od mesa peradi, jaja i proizvodi od jaja, med i matična mliječ crijeva

Testiranje prije izvoza i certificiranje od strane nadležnih tijela u Kini: kemijsko testiranje na kloramfenikol i nitrofurane i njihove metabolite, dodatno za proizvode od ribe iz akvakulture na malahitno zelenilo, kristal violet i njihove metabolite;

Meksiko

Rezidue veterinarskih lijekova

Meso konja i proizvodi od mesa konja

100% testiranje svake uvozne pošiljke na rezidue hormona i β-agonista

Mijanmar

(Burma)


Rezidue veterinarskih lijekova

Škampi i proizvodi ribarstva

100% testiranje svake uvozne pošiljke na rezidue kloramfenikola IZDVOJENO: škampi iz akvakulture zabranjeni jer nema monitoring plana kontrole rezidua

Ukrajina

Rezidue veterinarskih lijekova

Mlijeko u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu namijenjene hranidbi životinja

100% testiranje svake uvozne pošiljke mlijeka u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu na rezidue naročito na prisutnost kloramfenikola

DODATAK II

Teški metali

Vrsta proizvoda

Maksimalno dozvoljene količine (mg/kg)

OLOVOMišićno meso ribe

0,30

Rakovi (ljuskavci), isključujući smeđe meso morskih rakova i isključujući glavu i meso trupa jastoga i sličnih velikih rakova (ljuskavaca) (Nephropidae i Palinuridae)

0,50

Mekušci i školjkaši

1,5

Cephalopodi (bez viscere)

1,0

KADMIJ

Mišićno meso ribe

0,050

Mišićno meso ribe vrsta:

Engraulis species

Sarda sarda

Diplodus vulgaris

Anguilla anguilla

Mugil labrosus labrosus

Trachurus species

Luvarus imperialis

Sardina pilchardus

Sardinops species

Thunnus species

Euthynnus species

Katsuwonus pelamis

Dicologoglossa cuneata

0,10

Mišićno meso ribe vrste Xiphias gladius

0,30

Rakovi (ljuskavci), isključujući smeđe meso morskih rakova i isključujući glavu i meso trupa jastoga i sličnih velikih rakova (ljuskavaca) (Nephropidae i Palinuridae)

0,50

Mekušci i školjkaši

1,0

Cephalopodi (bez viscere)

1,0

ŽIVA

Proizvodi ribarstva (tarifne oznake 0306 i 0307) i mišćno meso ribe (tarifne oznake 0301, 0302, 0303, 0304). Makisimalno dozvoljene količine primjenjuju se na rakove (ljuskavci), isključujući smeđe meso morskih rakova i isključujući glavu i meso trupa jastoga i sličnih velikih rakova (ljuskavaca) (Nephropidae i Palinuridae),

0,50
Mišićno meso ribe vrsta:

Lophius species

Anarhichas lupus

Sarda sarda

Anguilla species

Hoplostethu species

Coryphaenoides rupestris

Hippoglossus hippoglossus

Makaira species

Lepidorhombus species

Mullus species

Esox lucius

Orynopsis unicolor

Tricopterus minutes

Centroscymnus coelolepis

Raja species

Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus

Istiophorus platypterus

Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo

Pagellus species

Sve vrste morskog psaLepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens

Acipenser species

Xiphias gladius

Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis

1,0

DODATAK III

Vrsta proizvoda

Makimalno dozvoljena granica (mg/kg ili mg/l) izražena kao SO2

Suha soljena riba vrste Gadidae

200

Ljuskavci i cefalopodi
- svježi, smrznuti i duboko smrznuti

150 u jestivim dijelovima

- ljuskavci, Penaeidae, Solenoceridae, porodica Aristaeidae

– do 80 jedinica

– 80 do 120 jedinica

– preko 120 jedinica150 u jestivim dijelovima

200 u jestivim dijelovima

300 u jestivim dijelovima


Ljuskavci i cefalopodi
- kuhani

50 u jestivim dijelovima

- kuhani ljuskavci, Penaeidae, Solenoceridae, porodica Aristaeidae

– do 80 jedinica

– 80 do 120 jedinica

– preko 120 jedinica135 u jestivim dijelovima

180 u jestivim dijelovima270 u jestivim dijelovima

[1]* Na histamin se pregledava samo plava riba i proizvodi ribarstva od ribe iz porodica: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, PomatomidaeБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка